Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

PENYWERN, DOW-LAIS. pRlZE DRAWING, JUNE 22nd, 1885. LIST OF WINNING NUMBERS. 21657 8232 18501 13038 12870 25064 20135 17446 1604 11695 21407 1477 1 3173 23993 10252 26882 1)989 382 2431 930 2958 18515 14504 2906 4854 19005 16251 10818 585\) 12253 53 5278 29344 11727 8221 27056 17158 25510 5911 12058 21206 2470 28939 914 4506 23908 2766 2126 Alu, 28328 1506 18799 14885 n the Piizes must be claimed before the end of July, 1885. I p JOHN DA VIES, Secretary. • "°ti<l-Ktreet, Caeliarris, Dowlais. Special Appoint- JR, and H.I. and R.H. toents to The Crown •™- The Queen. Prince of Germany. cambrio POCKET H ANDKERCBIEFS Chii?EMMED FOR USE- ALL PURE FLAX. I'adie" Is. 5d. doz. Hemstitched. Cfent.. • • 2s. Gd. „ Ladies' 33 lid. doz. s 35. 8d. „ Gents' 6s. 9d. „ Cambrics of ROBINSON and CLEAVEB have a world- iae faae.(2«w». Samples arid Price Lists Post Free. ltOBINSON & CLEAVER, the Royal Irish Linen Warehouse, BELFAST. CARTREF ODDICARTREF. CWESTY PREIFAT GRIFFITHS, j-. 23, EUSTON-ROAD, 8 CROSS, LLUNBAIN. TELERAU RHESYMOL. ^"MWELWYR o Gymru, bookiwch i King's Cross Station Syda'r Metropolitan Railway. II 7 s. WILLIAM GRIFFITHS, Perchenog, diweddar o Abertawy. OYMEEIG, LLUNDAIN 9, THANET-PLACE, EjtPLE BAR, STRAND, W. C. tl ur doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. WILLIAM ROBERTS a ddymuna hysbysu ei *°rld p. ^0(^' °terwydd yr anogaeth wresog a dderbyn- y lje ,y Huaws a fu yn aros yn ei d$, wedi helaethu drafapi ior'' fel y gall sicrhau y dedwyddwch mwyaf i mwyafy a° ymwelwyr a Llundain, am y prisiau CA]{,i)jpir CHAMMAH SCHOOL. rUA??ABDING AND DAY SCHOOL. V7 TI8 11 ow reading for the UNIVERSITY Colleges, the ^EBIojt1N1Ng and DENOMINATIONAL Colleges, the S^ojih I LEGAL, and PHARMACEUTICAL Examin- ^RSTTT-SU for the CIVIL SERVICE and COMMERCIAL „ For wi resumed on MONDAY, JULY 28th, 1884. Cardiff s> &c., apply to R. G. LEVI, 13, Fitzalan Place 187,1' RhianvaV towyn. SCHOOL FOR GIRLS. PRIN CIPAL—MRS J. PETER °F THE late Prof. Peter, F.G.S.), 'DUP BY ^UALIFIED TEACHERS. -L TPJ? successfully prepared for the Local Examinations. *enns from Thirty Guineas. 9.19.84j DAVIES All FEIBION, s, imiBAii turn EuiminL A NEW STREET, CASTELLNEDD. DAVIDS A'I TTIEIBION, AM ORIADURON JJ AUR ac ARIAN. DAVIES A'I THEIBION, am JEWELLERY JJ AUR ac ARIAN. DA VIES A'I TnEIBION, am GLOCIAU JJ BOB MATH. DAVIES A'I TpEIBION, am NWYDDAU JJ ELECTRO-PLATED. DAVIES A'I TnEIBION, am FODRWYAU JJ PRIODAS a KEEPERS. DAVIES A'I TT1EIBION a GANIATA 10 YN Y JJ CANT AM ARIAN PAROD. 0 Bwys i Ddefnyddwyr Yspectolau. Y mae yr Opthalmic Surgeon i Ysbyty St. George, Llundain (Robert Brudenell Carter, Ysw., F.R.C.S.) yn dywedyd :—" Y mae pris uchel y Pebble Lenses yu cael ei ad-dalu tiwy eu caledwch mawr, yr hyn a'u gwna yn llai tueddol i gap) eu tori a'u crafu. Mae Pebbles ynwir gymhwysiadol fel Lenses, pa rai sydd yn debygol o gael eu defnyddio yn barhaus neu am ysbaid hir." Mae MENISCUS SPECTACLES DAVTES A'I FEIBION (am 10s.) wedi eu gwneyd o'r Brazilian Pebbles goreu. Mae gan DAVIES A'I FEIBION stoc helaeth o bob math o Yspectqlau a Llygad-wydrau. YR ADRAN ADGYWEIRIADOL. ADGYWEIRIR YN Y DULL GOREU YN UNIG ORIADURON, CLOCIAU, JEWELLERY, PLATE, OPTICAL GOODS, MUSICAL BOXES, BAROMETEKS, Ac. 25.7.84.L. C IITCA l^ ROOFINGr. r\r\r\ GALVANISED CORRUGATED ROOFING OjUUU SHEETS, in 6, 7, and 8 ft. lengths, by 2ft. 3 in. wide. Prices from lgd. per square foot and upwards, according to gauge, free on rails, I.iverpool.-BRUC.E & IIlLL, 35, Hatton Garden, Liverpool. IRON ROOFS, &c. c\r\ IRON ROOFS, and 12 BUILDINGS, with FITTINGS A ( ) COMPLETE. Sizes from 20 ft. by 12 ft. to 100 ft. by 30 ft Prices exceptionally low. Will erect at small extra cost." Iron Roofs and Buildings quoted for to own dimensions. —BRUCE & HILL, Roofing Department, 35, Hatton Garden. Is ABIAN> ARIAN. YMAE y SECOND SWANSEA "LIBERAL BUILDING SOCIETY," yr hon a gynelir yn Ysgoldy Ebenezer, Abeitawv, yn barod i dderbyn unrhyw symiau ar Log, o Un Bunt i Fil o Bunau. Swyddogion y, Gymdeithas ydynt—y Ptrch T Rees, D.D., Cadeirydd; Mr. J. J. Evans, Iron- Bunt i Fil o Bunau. Swyddogion y, Gymdeithas ydynt-y Parch. T. Rees, D.D., Cadeirydd; Mr. J. J. Evans, Iron- monger, High Street, Swansea, Trysorydd a Mr. W. A. Davies, 84 St Helen's Road, Swansea, Ysgnfenydd. Dychwehr yr arian i'r neb fydd yn dewis eu galwifyny, arddau feo rybudd Cyfeirier pob gohebiaethau i'r Ysgrifcnydd D S -Gall y rhai ag arian ganddynt i'w gosod allan ar log deimlo y byddant mor ddyogel yma ag yn y Bank of England, gan na roddir benthyg un bunt l neb, heb fod ei llawnweitli yn cael ei sicrhau i'r Gymdeithas ne ty byddo y cwbl wedi e dalu. T. REES, P.P. nn vr Tirr-TDD YN WYTHNOSOL, — Gall personau £ 2 perthviiol i un o'r DDAU RYW, enill y swmuchodyn hawdd ae yn Ollest bob wythnos, hcb i ymyrid o gwM a'u ^CdSttSdP™o^»ol arno, i EVANS, W°ATTS, AND COMPANY (P. 627), Merchants, Birmingham, Mae hyn yn wirionzdd&l PA BETH A DDYWED Y CYHOEDDI MAI MEDDYGINIAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININE BITTERS GWII.YM EVANS.' "Yr hyn a ddywed pawb, gwir yw:' BETH YW Y QUININE BITTERS? PHYSTGWRIAETH lysieuol onwog, wedi ei cliymysjm yn y modd mwyaf celfyddydgar a fFodus ag y mae yn bosibl, yn eynwys elfenau gweithgar y llysia.u a gydnabyddir yn gyfln-edinij mwyaf rhinweddol o holl lysiau arierol yn y ffelfydd^ feddysol, sef QUININE, SARSAPAR1LLA, CKNTIAIN, BURDOCK, DANDELION, LAVENDEK, a SAFFRON. Beth ydyw eu gweithrediad? Cynorfchwyant draul yr yiriborth, ffweilhant a liwylusant y cylchrediadau, eryniant y giau ar cyhyrau, purant a ffrwythlonant y gwaed.bywiocant yr ysbryd- oedd, ac adlonant y meddwl a'r tymberau symudant vmaith rwystrau ac atalfeydd yn yr ermigau bywiol, Maent .yn rluxldi tone i'r holl gylundrefn, Nerthant y rhanau gwcmiaid yn y cyfansoddiad, ac oherwydd hyny, y rliai mwyaf agored i anwydqn a'u canlyniadau. Am eu bod yn gwneyd hyn, y maent wedi emll iddynt en hunain y gymeradwyaeth uchelat fel y meddyglyn mwyaf cyfaddas ar gyfer pob math o wendidau a seiyllra lsel nychlyd. amarwaidd, A Aoesdynionobwysacliymeriadwedirlioddi iddynt gymeradwy- aeth am y pethau hyn ? Oes. y mae gan GWILTM EVANS ganoedd o lyth/rad cymerkdwyol i'r QUININE BITTERS.oddiwrth Feddyson. Fferyllwyr, Penca<lbenia:d, Offeinaid, Gweimdogion. Canwyr, Masnacliwyr cyfrifol, a dynion credadwy yn mlioU dosbarth, o'r rhai sydd eu hunain wedi eu profi yn rhinweddol yu mhob sefyl!fa ac yn mhob amgylcliiad.. a,„tvi' Dyma en?rraifft deg o farn Cymry America ar QUININE BITTERS GWILYM EVANS:— BITTERS GWILYM EVANS:— CLOD I'R HWN Y MAE CLOD YN DDYLEDUS." Allan o'r Drych, America." "46, Sheridan-street. Wilkesbarre, Pa., Rhagfyr 2Bain. ( "FT ANWYL GTD-GENEDL,—Y mae clod yn ddyledus GWILYM EVANS, Llanelli, ar gyfrif ei feddjginiaeth ryfeddol dda sef y QUININE BITTERS, a brofodd i mi yn llon'd ei addewid mewn cysylltiad a rhan heiaeth o'r anhwylderau a eiiwir yn y Drtich, sef -iselder ysbryd, curiad y galon, teimlad blmedicr a ehyso'lyd, y swaed yn tori, diffyg treuhad, gwaeMer cyn bwyd, trvrnder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at. twyd, ly vstumoff yn cliwyddo, brathiadau disymwtli yn fy oclirau nea methu braidd anadlu, ysgafnder yn fy mlien, &c. Rhwng yr holl fy methu braidd anadlu, ysgafnder yn fy mlien, &c. Rhwng yr holl fliiiderau hyn, yr oeddwn ddau hs cyn y Nadolig yn ei theinilo hi vn orchwyl caled i gerdded i fewn i'r gwaith. heblaw fy mod yn fforfod eistedd lawergwaith ar liyd y dydd dan cffeithiau yr anhwyI- drrau- ond un diwrnod, pan ar lawr, wedi methu gan guriad y galon, daethi'm cof am QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a phenderfynais yn y fan, os calVn fyw i fyned alhm yn y pryd- nawn, y gwnawn dreial arnynt. ac felly y bu. Xid cynt yr ymolchais nag yr aethum i store T. B. Thomas, ar Lrewery Hill, lie y mae cyflawnder o'r feddyginiaeth uehod ar werth, yn bur lot v mae yn tarddu yn ffynon fawr Llanelli deg, Yn awr, chwi sydd vn teimlo oddiwrth yr anhwylderau uchod, gwnewch brawt arnynt; sicrhaf y byddwch chwithau, mewn canlymad, yn allnog i ddwynyr un dystiolaeth." J Yr eiddoch yn onest, "THOMAS T. DAVIES.' Pa ddoluriau yw y rhai y mae y BITTERS hyn yn fryfaddas ar eu cvfer? Anhwylderau y giau, dolunau yr alu ar arenau, clefvdau y ddwyfron. malldraul y cylla, anmhurdeb a gwe ndid yn y gwaed, &c. Y mae pob un o'r rhai hyn yn aehosi llawcr lawn o anhwylderau ereill yn nffwalianol raTiau o r eorfF. Y mae rhinweddau y llysiau sydd yn y QUININE BITTEItS yn imion- gyrchol yn nerthu, yn puro, ac yn symud rhwystrau yn y rliauau hyn, ac felly yn dileu yr achos; o ganlyniad, y mae yn lachau llu o ail ddoluriau. Pa fodd y mae ei geisio, a bod yn sicr ein bod yn cael y gwir BITTERS? Gofyner fel hyn, "rotetaido QUININE 15ITTERS GWILYM EVANS, a gofaler am weled- 1 Fod enw "GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S. yn vgn-rifenedig a stamp y Llywodraetli ar wddf pob potel. J I. Y mae enw "GWILYM EVANS'-QUININE BITTERS" aiS^°Ni?il oes un botel i'w cliael dan 2s. 9c. yr un os cynygir i chwl werth chwecheiniog neu swllt, byddwch wybyddus mai twyll a ^Na^hymerwch eicli cynghori gan neb i gymcryd unrhyw iath o gymyssr arall o dan yr hen esgus ei fod yn Hawn mor rhinweddol ac yn rhatach. Esgus gwael a "thwyllodrus yw hwna. Cofier mai pethau da yn unig yr ymdrecliir eu hefelychu, ac y mae lluaws mawr o efelyeliiadau i feddyginiaeth ardderchog a diliaUl mawr o efelyeliiadau i feddyginiaeth ardderchog a diliaUl QUININE BITTERS GWILYM EYANS. Address Mincing Lane Laboratory, Llanelly Gwerthir mewn botelau 2s. 9c. a 4s. 6c. yr un, neu cases 12s. 6c. yr un, yn cyiiwys 3 botel 4s.^c. Y mae botel 4s. Gc. yn eynwys ddwy waith gymaint a botel 2s. Re.; felly, gellir arbed swllt. ixs,—Os teimlir anhawsder i'w pwrcasu, gellir ei gael oddiwrth yr Awdwr yu ddidraul, trwy y Parcel l'ost, am y prisoedd a. iiodwyd, r. 5-m-