Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

♦ WAUNARLWYDD.

STOCKTON-ON-TEES.

ER COFFADWRIAETH AVf Y DIWEDDAR…

Advertising

--Y GYMANFA DDE - OKLLE WINOL.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

ania; Hughes, Maesycwmwr a Jenkins, ^ldweli. Pregethwyd yr un pryd mewn haner dwsin o gapelau y cylch, ond gan i lawer o newid i fod ar y cyhoeddiad a roddwyd allan, nis gallwn ddyweyd pwy, a bod yn gywir. Am 7, ar y maes, yr ail ddydd, gweddiodd Mr Morgan, Sciwen, a phregethodd y Mri Rees, sirhowi, a Jones, Maesteg. Am 10, dechreuodd Mr Morris, Aberteifi, a Phregethodd y Mri Williams, Llanelli; Owen, Wandwr; a Davies, Rhydyceisiaid. ) Am 2, Mr Jenkins, Ystalyfera, yn gweddio, a r Mri Jones, Trewyddel, a Jones, Llanidloes, yn pregethu-yr olaf yn Saesoneg. Gyda hyn disgynai y gwlaw mawr a'r cymylau llwydion a hongient uwch ein. penau trwy y dydd, ac a ddyhidlent ychydig yn awrac yn y man, torwyd 1 fyuy, a chyhoeddwyd y cwrdd olaf am 5 o'r gloch yn y capel, awd yuo a llanwyd y lie, ac ^Qfonwyd cenadau i gapel mawr y Methodist- laid, llanwyd hwnw a chanoedd allan eilwaith yn gwaeddi am i'r cenadau dd'od i'r maes- allan yr awd o gapel Towyn-gwasgarodd y cymylau, a chafwyd prydnawn teg, a tliyrfa tawr iawn i wrando Mr Jenkins, Llangefni, yn SWeddio yn y capel, a'r Mri Selby Jones, Car- tel, a Evans, Capel Seion, yn pregethu, ac yn y Metbodistiaid Mr Jenkins, Ystaly- Jera, yn gweddio, a Mr Richards, Myddfai, yn pregethu. Gwelsom yno heblaw a enwyd y Mri Lloyd, ^Wernogle Jones, Towyn Evans, Capelywig; ■^avies, Ty'nygwndwn Rees, Treherbert; Jones, Mynyddislwyn Williams, Lleehryd ^avies, Cana; Evans, Tresimwn Rowlands, yideon; Mason, Penycoed; Jones, G-wern- Wn; Davies, Llanon Griffiths, Maenygroes .Williams, Brynmawr; Phillips, Horeb; Williams, Rhydybont; Davies, Seion Jones a Johns, Cilcenin; Jeffreys, Saron, a diau fod ereill na allasem gael eu henwau. Yr oedd y pregethu yn dda,'y canu yn dda, d&n arweiniad Mr Griffith Davies, C.M., rhag- len gryno o'r emynau genid yn cael ei gwerthu am geiniog yr un, a'r Parch D. Jones, gweinidog leuanc parchus y lie yn trefnu y cwbl yn rhwydd a hunanfeddianol. Hoffem yn fawr ei ddull byr a chryno yn gwneyd ei waith. Mae eglwys oarchus y Towyn yn deiiwng o barch a diolch- garwch cyncliIIOddiar ein dwylaw'oll fel dyeithr- laid, daethant a ni i'r lie o Aberystwyth gan niwyaf, a rhai o Llandysul yn rhad, a chludas- ant ni yn ol yr un fath. Diolch yn fawr iddynt am eu caredigrwydd, ac i'r dref yn gyffredinol ani eu lletyau clud, a'u hymborth iach, yn nghyda groesaw mawr gan bob enwad. Hoffem y lIe yn fawr, ond myned a d'od yno yw y pwnc 11 pymtheg milldir o bob man "-eto yr oedd Duw yno hefyd, ac yn bendithio ei bobl. Arosed ysbrydfine ar ol y Gymanfa yn y Ceinewydd, a r wlad oil. Cidweli. W. C. JENKINS.