Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

♦ WAUNARLWYDD.

News
Cite
Share

♦ WAUNARLWYDD. ETHOLIAD Y BWEDD YSGOL. yn adeg frwd yma, fel mewn rhanau ereill o plwyf Abertawy, Mai 26ain. Hwn oedd yr ethol- cyntaf oddiar sefydliad y Bwrdd. Yr oedd yr SOwadau yn rhyw ymgytuno bob tro heb fyned i etholiad hyd eleni, ond yr oedd hyny yn ormod gorchwyl i holl ddoethion y plwyf y tro hwn, ac ydym yn credu fod hyny yn ddrwg i gyd chwaith. Yr oedd llawer iawn o deimlad yn y plwyf nad oedd y Bwrdd yn gynrychioliad teg, a dichon nad oedd; ond os nad oedd felly o'r blaen, yr ydym yn dra sicr nad ydyw felly fel y mae yn aVir yn cynrychioli yr enwadau crefyddol yn ol etl rhifedi yn y plwyf, yn enwedig dau o'r enwad- sef y Trefnyddion Calfinaidd a'r Annibynwyr. -L'aeth y blaenaf a phedwar ymgeisydd i'r maes, °nd nid. mewn cyd-ddealltwriaeth,#ond yn ol njympwy ac yn yr anhrefn mwyaf truenus o eiddo ai o'r ymgeiswyr. Gresyn hyny. Gobeithio y "?dd yn wers i'r Corff erbyn y tro nesaf. Ac am Yr Alaiiibynwyr, er iddynt benderfynu ar y eyntaf 1 ddwyn tri ymgeisydd allan, ac i gario boneddwr arall i fewn gyda hwynt, ni safodd ond dau o'r °neddwyr uchod; ond nid ydyw y ddau Annibyn- o lawer o raddau yn sefyll yn deilwng o .,0(^Pendia yn y plwyf ar rifrestr y dychweledigion Bwrdd, er nad ydynt yn isel chwaith ag ystyr- led ein bod wedi cario y boneddwr a nodwyd i tnewn yn anrhydeddus; ond nid ydynt yn y safle y dylent fod i &teb i rif a nerth yr Enwad yn y plwyf. Pa beth a all fod yr achos o hyn, tybed ? Ac ai nid yw hyn yn ffaith am danom yn ami fel Enwad pan y mae amgylchiadau o'r fath hyn yn galw arnom i bleidio ac i sefyll dros ein oynrych- iolwyr ? Ai tybed nad ydym yn ddiffygiol ac yn mhell yn ol mewn set a brwdfrydedd pendeifynol yr enwadau ereill ar achlysuron fel hyn ? Y mae genym brofion digonol y tro hwn, ac o fanau ereill, ein bod yn mhell o'r peth y dylem fod. Ond pa beth sydd i gyfrif am hyn ? Ai ni ellir. dywedyd am danom fel y dywedwyd am Issachar-" Indi- pendia sydd asyn asgyrnog yn gorwedd rhwng dau bwn. ac a wel lonyddwcb mai dayw" ? Asyn cryf a feddylir ac y mae y ddau bwn yn llythyr- enol yn golygu y ddau gawell un o bob ochr i'r anifail, ac yn ateb yn lied dda i ni fel Enwad yn ami, yn enwedig pan yn myned i bleidleisio. Yr ydym yn teimlo ein bod yn lied gryf, ac felly yr ydym yn cymeryd ein cyfeillion gyda ni mewn un o'r caweUau, a chan ogwydd yr ysgwydd i ddwyn y ddau bwn i'r bleideble, gan weled llonyddwch mai da yw," a thrwy hyny yr ydym yn ami yn "gaeth dan deyrnged drom, trwy gael ein hym- geiswyr ar waelod rbifrestr y rhai a ddychwelir i fewn, new allan yn yr oerfel, a thipyn o chwerthin am ein penau gan y rhai y byddom wedi eu cario yn amyneddgar i mewn i'w nythau clyd. Yr yd- ym yn sicr, oddiwrth Ifeitkiau didroi-yn-ol, nad oes dim un o bob cant o'r enwadau ereill yn rhoddi un bleideb i neb ond i'w dynion eu hunain, a mawr dda iddynt ond iddynt adael ein pobl ninau yn llonydd a rhydd-i wneuthur yr un modd. Ond nid felly y mae. Yr ydym ni fel Enwad yn rby dueddol i gymeryd ein denu oddiwrth ein dyled- swyddau gan weniaith dynion, ac efallai gan ein teimlad da ein hunain, gan weled llonyddwch mai da yw," a thrwy hyny yn creu anghydfod a theimladau annymunol yn ein plitb ein hunain wrth geisio boddloni pobl ereill. Ni ddylai y pethau hyn fod felly, fy mrodyr. Ac yn awr, Indipendia, yr hen asyn cryf ac asgyrnog, gwrando; paid ag ymddiried yn ormodol yn dy nerth, a gad un o'r ddau bwn ar ol bydd ychydig yn fwy gwyliadurus a gochelgar ar achlysuron fel hyn, neu yn wir yr ydwyt yn sicr o gael achos i edifarhau yn chwerw rhyw dro neu gilydd. Pabam nad allwn ni weithio dros ein pobl fel enwadau ereill, a bod ar delerau da a phawb ? Bu etholiad Bwrdd Ysgol ycbydig wythnosau yn ol mewn ardal nid can' milldir o Lanelli, a gofynwyd i weinidog un o'r eglwysi mwyaf lluosog ei haelod- au yn y lie i ddyfod yn ymgeisydd, ac addawodd sefyll ar yr amod iddynt hwy weithio yn unol ac egwyddorol drosto, ac addawsant hwythau wneyd felly ond pan ddaeth diwrnod yr etholiad gada- wyd ef allan yn fradychlyd a gwarad wyddus, a chlywais un o wrandawyr yr eglwys hono yn dyweyd ar ol hyny, nad allai wrando ar y bobl hyny ar eu gliniau byth mwyach wedi iddynt wneyd y faith dro gwael. Yr oedd y gweinidog hWDW yn un o'r rbai mwyaf poblogaidd yn yr Enwad. Beth allasai fod ei deimlad, tybed? Gwn fod ein pobl ni yn Hawn mor egwyddorol ar bob tir a neb pwy bynag, mewn bywyd pur, gonest, a sobr, ac eto y mae ynom ryw wendid yn sicr o fod ag sydd yn niweidiol i ni fel Enwad, pan y dylem fod yn gryf fel y graig. Gan hyny, diwygiwn, fel y gellir dyweyd am danom, "Indipendia a farn ei phobl fel un o lwythau Israel." AKLWYDD. ol

STOCKTON-ON-TEES.

ER COFFADWRIAETH AVf Y DIWEDDAR…

Advertising

--Y GYMANFA DDE - OKLLE WINOL.