Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

NOTICE OF POSTPONEMENT. THE TEA PARTY & GRAND PRIZE DRAWING IN aid of the Building Fund of the Congregational Church at Penywern, Dowlais, that is announced to take place in the Oddfellows' Hall, on Monday June 1st.. 1885, is Postponed to Monday, June 22nd, 1885, owing to the Hall being engaged on the former date by another party. Gan ein bod dan orfod i wneyd y Gohiiiad uchod trwy gam- gymeriad o eiddo y boneddwr sydd yn gosod yr Hall, dymunwn yn daer ar y cyfeillion hyny sydd heb ddychwelyd duplicates 6U llyfran, i'r arian am y cyfryw, i hyny o hyn i Meliefin 18fed. Hyderwn y gwna y cyfeillion sydd wedi oedi ac esgeulupo gwerthu eu llyfrau hyd yn hyn, i gymeryd manta.is ar y Go- hiriad hwn i wneyd hyny, er mwyn yr am can da sydd mewn gohvg genym. Dros y Pwyllgor, Dowlais; Mai 18fed. JOHN DAVIES, Ysgrifenydd. y Special Appoint- and H.I. and R.H. ments to The Crown H.M. The Queen. Prince of Germany. CAMBRIC POCKET HANDKERCHIEFS HEMMED FOR USE. ALL PURE FLAX. 'Children's Is. 5d. doz. Hemstitched. Ladies' 2s. 6d. „ Ladies' 3s lid. doz. vents' 3s. sd „ Gents' .6s. 9d. "The Cambrics of ROBINSON and CLEAVER have a world- Wide fame. "-Queen. Samples and Price Lists Post Free. ROBINSON & CLEAVER, the Royal Irish Linen Warehouse, BELFAST. CARTREF ODDICARTREF. CWESTY PREIFAT GRIFFITHS, 23, EUSTON-ROAD, KING'S CROSS, LLUNDAIN. TELEEAU RHESYMOL. Gymru, bookiwch i King's Cross Station gyda'r Metropolitan Railway. WILLIAM GRIFFITHS, 11-7.84. Perchenog, diweddar o Abertawy. Ty OYMPEIG, LLTJNDATN 9, THANET-PLACE, Temple BAR, STRAND, W.C. Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. "X7"ILLTAM ROBERTS a ddymuna hysbysu ei y V fod, oherwydd yr anogaeth wresog a dderbyn- load gan y llnaws a fu yn aros yn ei dy, wedi helaethu ? "e uchod, fel y gall sierhau y dedwyddwch mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyr a Llundain, am y prisiau ^Wyaf rhesymol. Cardiff gmmmarschool. A BOARDING AND DAY SCHOOL. t jLASSES now reading for the UNIVERSITY Colleges, the ^TRAINING and DENOMINATIONAL Colleges, the *ifJJlCAL, legal, and PHARMACEUTICAL Examin PTTSS' and for the CIVIL SERVICE and COMMERCIAL T^TLUTTc1 ^UTIES resumed on MONDAY, JULY 28th, 1884. Cardiffteims' &c"' aPl''J'to LEVI, 13, Fitzalan Place RHIANVA, TOWYN. SCHOOL FOR GIRLS. PRINCIPAII-MRS J. PETER (.Widow of the late Prof. Peter, F.O.S.), PASSISTED BY QUALIFIED TEACHERS. successful]y prepared for the Local Examinations, ierxna from Thirty Guineas. 9.19.S4J3 DAVIES A'I FEIBION, S, icimu igiui. immn A NEW STREET, CASTELLNEDD. DAVIES A'I nmEIBION, am ORIADURON JJ AUR ac ARIAN. DAVIES A'l "TTVEIBION, am JEWELLERY JU AUR ac ARIAN. DA.VIES A'l THEIBION, am GLOCIAU Jj BOB MATH. DAVIES A'l THEIBION, am NWYDDAU JJ ELECTRO-PLATED. DAVIES A'l THEIBION, am FODRWYAU Jt) PRIODAS a KEEPERS. DAVIES A'l THEIBION a GANIATA 10 YN Y JJ CANT AM ARIAN PA ROD. X 0 Bwys i Ddefnyddwyr Yspectolau. Y mae yr Opthalmic Surgeon i Ysbyty St. George, Llundain (Robert Brudenell Carter, Ysw., F. R.C.S.), yn dywedyd Y mae pris uchel y Pebble Lenses yn cael ei ad-dalu tiwy eu caledwch mawr, yr hyn a'u gwna yn llai tueddol i gael eu tori a'u crafu. Mae Pebbles yn wir gynihwysiadol fel Lenses, pa rai sydd yn debygol o gael en defnyddio yn barhaus nen am ysbaid hir." Mae MENISCUS SPECTACLES DAVTES A'I FEIBION (am 10s.) wedi eu gwneyd o'r Brazilian Pebbles goreu. Mae gan DAVIES A'I FEIBION stoc helaeth o bob math o Yspectolau a Llygad-wydrau. YR ADRAN ADGYWEIRIADOL. ADGYWEIRIR YN Y DULL GOREU YN UNIG ORIADURON, CLOCIAU, JEWELLERY, PLATE, OPTICAL GOODS, MUSICAL BOXES, BABOMETERS,&c. 25.7.84.L. CHEAP EOOFINGr. r\r\r\ GALVANISED CORRUGATED ROOFING OjUvJU SHEETS, in 6, 7, and 8 ft. lengths, by 2ft. 3 in. wide. Prices from IJd. per square foot and upwards, according to gauge, free on rails, Liverpool.—BRUCE & HILL, 35, Hatton Garden, Liverpool. iroist ROOFS, &c. r\r\ IRON ROOFS, and 12 BUILDINGS, with FITTINGS JjKJ COMPLETE. Sizes from 20 ft. by 12 ft. to 100 ft. by. 30 ft Prices exceptionally low. Will erect at small extra cost. Iron Roofs and Buildings quoted for to own dimensions. —BRUCE & HILL, Roofing Department, 35, Hatton Garden. ) s ARIAN, ARIAN. YMAE y SECOND SWANSEA LIBERAL BUILDING Y SOCIETY," yr hon a gyijelir yn Ysgoldy Ebenezer, Abeitawv, yn barod i dderbyn urirhyw symiau ar Log, o Un Bunt i Fil o Bunau. Swyddogion y Gymdeithas ydynt—y Parch. T. Rees, D.D., Cadeirydd; Mr. J. J. Evans, Iron- monger, High Street, Swansea, Trysorydd a Mr. W. A. Davies, 84 St Helen's Road, Swansea, Ysgrifenydd Dychwelir yr arian i'r neb fydd yn dewis eu galw i fyny, ar ddau fis o rybndd. Cyfeirier pob gohebiaethau i'r Ysgrifenydd. D S -Gall y rhai ag arian ganddynt i'w gosod allan ar log deimlo y byddant mor ddyogel yma ag yn y Bank of England, gan 11a roddir benthyg un bunt i neb, heb fod ei llawn wertti yn cael ei sierhau i'r Gymdeithas ne sy byddo y cwbl wedi e dalu. T. HEES, D.D. NN AO TJCHOD YN WYTHNOSOL,— Gall personau djZl perthynol i un o'r DDAU RYW, enill y swm uchod yn hawdd ac yn ouest bob wythnos, heb 1 hyny ymyrid o gvvbl a 11 galwedigaetkau presenol. Am lanylion.AM,, AMG^ERENV^OPE. pY/io ohvfeiirad personol aino, i L\ ANb» WA1 iSj AN COMPANY (I\ 687), Merchants, Birmingham, Mae hyn yn wirionedddi PA BETH A DDYWED Y CYHOEDD! MAI MEDDYGINIAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS. "Yr hyn a ddywed pawb, gwir yw. BETH YW Y QUININE BITTERS? PIIYSIGWRIAETH lysieuol enwog, wedi ei chymysgu yn y modd mwyaf celfyddydgar affodus ag y mae yn bosibl.. yn eynwys elfenau gvveithgar y llysiau a pydnabyddir yn gyffredm y mwyaf rhinweddol o holl y si an ariercil yn yt'f'lfyfl i^r?'nAr' sef QUININE, SARSAPARILLA, CENTIAls, BURDOCK, DANDELION, LAVENDER, a SAIFRON.. Beth ydyw eu gweitlirediad ? Cynorthwyant draul yr ymborth, gwellhant a hwylusant y cylchrediadau, eryfhant y giau ar cyliyrau, purant a ffrwythlonant y gwaed. bywiocant yr ysbryd- oedd, ac adlonant y meddwl a'r tymherau gymudant yinaith rwystrau ac atalfeydd yn yr ermigau bywiol, Maent .yn rhoddi tone i'r holl gyfnndrefn, Nerthant y rhanau gweimaid yn y cyfansoddiad, ac olierwydd hyny, y rhai mwyaf agored 1 anwydon a u canlyniadau. Am eu bod yn gwneyd hyn, y maent wedi enill iddynt en huuain y gymeradwyaeth uehelat fel y meddygiyu mwyaf cyfaddas ar gyfer pob math o wendidau a sefyllta lsel "^A oiesdynion obwys'achymeriad wedi rhodhi iddynt gymeradwy- aeth a% I pethau hyn ? dee, y o lvth/rau cymeradwyol lr QUININE Bill^Ko#odaiwrtii Feddysan. Fferyllwyr, Pencadbenia:d, Oflfeniaid, Gweimdogion, Oanwyr, Masnftchwyr cyfrifol, a dynion credadwy yn mhob -dosbarth, o'r rhai sydd eu hunain wedi eu profi yn rhinweddol yn mhob sefyllfaacyn mhob amgylchiad.. nTTTVTTJTi' Dyina ensraifft deg o farn Cymry America ar Ql LNUNh. BITTERS GWILYM EVANS:— CLOD I'R HWN Y MAE CLOD YN DDYLEDUS." "Allan o'r Drych, America." "46, Sheridan-street. Wilkesbarre, Pa., "Rhagifyr 26ain. FT ANWYL GVD-OENEDL,—Y mae clod yu ddyledus GWILYM EVANS, Llanelli, ar gyfrif ei feddyginiaeth ryfeddol dda sef v QUININE BITTERS, a broi'odd 1 mi yn llon'd ei addewid mewn cysylltiad a rhan helaeth o'r anhwylderau a enwir yn y Druch, sef isclder ysbryd, curiad y galon, teimlad blinedig a chyofflyd. y gwaed yn tori, diffyg treuhad, gwaelder cyn bwyd, trvmder anarferol ar ol bwyd, diffyg arehwaeth at fwyd, fy vstumo0* yn chwyddo, brathiadau disymwth yn fv ochrau nes methu braidd anadlu, ysgafnder yn fy mhen, &c. Rhvyng yr holl flinderau hyn, yr oeddwn ddau hs cyn y Nadolig yn ei theimlo hi vn orchwyl caled i gerdded i fewn i'r gwaith, heblaw fy mod yii 4orfod eistedd lawergwaith ar hyd y dydd dan effeithiau yr anliwyl- drrau • ond un diwrnod, pan ar lawr, wedi methu gan guriad y galon'daethi'm cof am QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a phenderfynais yn y fan, os eawn fyw i fyned allan vn y pryd- nawn, y gWnawn dreial arnynt. ae felly y bu. Nid cynt yr vmolchais nag yr aethum i store T. B. Thomas, ar Brewery Hill, lie V mae cyflawnder O'I feddyginiaeth uchod ar werth, yn bur lei v mae yn tarddu yn ffynon fawr Llanelli deg, Yn awr, chwi sydd vn teimlo oddiwrth yr anhwylderau uchod, givnewell brawf arnynt; sicrliaf y byddweh ehwithau, mewn canlymad, yn alluog 1 ddwynyr un dy'stiolaeth." Yr eiddoch yn onest, "THOMAS T. DAVIES.' Pa ddoluriau yw y rhai y mae y BITTERS hyn yn gyfaddas ar eu cyfer? Anhwylderau y giau, dolunau yr atu ar arenau, clefydau y ddwyfron. malldraul y cylla, anmhurdeb a gwe ndid yn y gwaed, &c. Y mae pob un o'r rhai hyn yn achoei llawer iawn o anhwylderau eroill yn ngwahanol ranau o'r corff. Y mae rhinweddau y llysiau sydd yn y QUININE BITTERS yn union- gyrchol yn nerthu, yn puro, ac yn symud rhwystrau yn y rhanau hyn, ac felly yn dilcu yr achos; o ganlyniad, y mae yn iachau llu o ail ddoluripu. i 1 Pa todd y mae ei geisio, a bod yn sior cin bod yn cael y gwir BITTERS? Gofyner tel hyn, "Potelaido QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a gofaler am wcled- 1. Fod enw i* GWILYM i.C.S., M.P.S., yse-rifenediff a stamp y Llywodraetli ar wddf pobJBOtei. 2. Y mae enw "GWILYM EVANS QUININE BI1TERS al3b0Nidlis un botel i'w chael dan 2s. Sc. yr un os cynygir i chwt werth ehwecheiniog neu swllt, byddwcli wybyddus mai twyit a ^Na^hymerwch eich cynghori gan neb i gymeryd unrliyw fath o evmys0, arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawn mor rhniweddol ac vnrhatach. Eagus gwael a thwyllodrus yw hwna. Coher mai pethau da yn unig yr ymdrechir eu hctelycbu, ac y mae lluaws mawr o efelychiadau i feddyginiaeth ardderchog a dihn/al QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory, Llanelly Gwerthir mewn botelau 2s. 9ca 4s. 6c. yr un, neu cases 12s. 6c. yr 1111, yn eynwys 3 hotel 4s. 6c. Y mae botel 4s. Cc. yn eynwys ddwy waitli gyroaint a botel 2s.'8c.; felly, gellij arbed swllt. D.S.-Os teimlir atWawsder i'w pwreasu, gellir ei gael oddiwrth yr Awdwr yn ddi%raui, t^rwy y .Parcel POst% y a nodwyd. r*