Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HEALTH. Yet oft we slight thy worth, 0 blessed Health Poor mortals as we are, till thou art nown And thy sweet joys, more dear than fame or wealth, Touch not our hearts, but pass unfelt, unknown." HAMLEY. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is 7!-d EACH By the Proprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. As this Preparation is different from all others sold under the name of Dandelion Coffee, Purchasers must BE SURE TO ASK FOR. AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PREFERRED, both for its agreeable TASTE and EFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited OF MiSBLXT. There's a proud modesty in merit! Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks. DRYDEN. "Y CWMWL TYSTI,ON." IJOLWYDDOITEG ar Hanes Teulu y Ffydd-Abel. Enoch, -Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Caleb, Josua, QN.°,RA A Barae, Gedeon, .Jeplitlia, Samson, Samuel, a Dafydd—A ICNEST-GAMPSM a dyeddef trvvy Ffydd, mewn ;0 o benodau. PI-i J YDD ARgraftiad—Y 9fed, lOfed, lleg, a'r 12fed Fil. PV, E°-! gyda'R post, 6Jc.; neu 9 am 3s. 6c., a 27 am 10s., yn free BRVL'P°8T. I'wgaelganyr aWdwi—JOHN JONES, Llangiwc, "RYNAMAN, RS.O., South Wales. 2.5.r. P E Nl^ R OWELL'S BALSAM OF ANISEED. TVTEDDYG-INIAETH HYNOD rhao r-VJ- Y PESWCH.—Ysgrifena un foneddisres fel h canlrn Pan y gwelwch Mr Powell, dywedwch wrtho nil. .<♦«• °'N ARNAF I wynebu gauaf Rwsiaidd gyda ei Balsam of CYDYMAITH> ER ysgyfaint yn hynod CAXE6Rifena clerigwr enwog o air Lincoln fel hyn :—" AT ol 1 all an fod Powell's Balsam of Aniseed yn feddyginiaeth AR"°)R°L rhag y peswcb, &c yr wyf wedi bod yn rhoddi potel °1 Dotal ohono i dlodion fy miilwyf." \-A- Q-Wellhad RHYFEDDOL. „ H.M. Gunboat Netlev, Wick, Ysgotland Anwyl Syr,—Gan fy mod wedi cael fy mlino gan beswch JJ'.U A chaled iawn, yr hwn a achosodd i mi luwer noswaith IAI-TW^ A diorphwys, cynghorwyd FI gan ei arglwyddiaeth Caithness i roddi prawf ar eieh Balsam of Aniseed tra TVD • FAWR' A SALLAF eich sicrbau chvvi i mi gael rhyddhad FCFIW LDOGN C>TNTAF. A hvny heb i mi orfod rlioddi lieibio fy LLVPVT NO' ddyledswyddau, a darfu i'r botel fechan gyntaf fy trv Y mae genyf yr ymddiriedaeth fwyaf wrth. gyweradwyo YN 8A^0T10" i'R miliynau. VARWYDDWYD) "W. LINZELL, H.M. Gunboat Netley" J>OWELL'S BALSAM 'OF ANISEED. jVT AE yr EPF AIT H LINIAROL a rydd S; llonaid llwy de ohono wrth ei rh^edd0rewn ychydig ddwJfr Pan yn H>yned i'r gwely yn ^^dylai uu teulu fod hebddo A R WERTH GAN FFERYLLWYR T,rWY YR HOLL PYD. ^rehouse Blackfriars Road, London. yrWEHYETA-u DR KING AT TE AFU.—Oynwysa *^YNT. MFL S5AUID?NT Y JLEW a quinine, heb ddim mercury yn- HYN yn mhell uwchlaw ereill fel y rliai sicraf YN y NOTF 'V'} symud diffyg treuliad, anhwylderau geriaidd, poen CYLLA,AO^^YS,TRIADAU AC afreoleidd-dra perthynol i'r afu a'r YA ^HGB MANF U perffaith iechyd. Gwerthir I'elenau Dr King "CANYS Y GWAED YW Y BYW YD.' GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLARKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol TJRhwn ni ellir rhoddi cymTadwyaeth rhy uchel am- JL LASH A [J a GLOEW1 y' GWAED o bob ANMI1UREDD, Iaclia Hen Glwyfau Iaclia Hen Glwyfau Crawnllyd yn y Gwddf Iacha Gluniau Cornwydlyd Dolurus Iacha Bendduon neu Bisgwrn ar y Wyneb Iacha Glwyfau Oraehlyd j Iacha Gcirnwyd Cancraidd Iacha Aliechyd y Gwaed a'r Oroei lacha Cliwyddiadau Chwarenol Iacha y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmhur, yn codi fi oddiar ba aohos by nag.3 GaR fod y Cymysgedd hwn yn ddymunol i'r archwaeth, ac yn cael ei warantu yn rhydd oddiwrtli unrhyw beth niweidiol i'r eyfansoddiad mwyaf gwanaidd perthynol i unrhyw un o'r ddau ryw, y mae y Perchenog yn erfyn ar i ddyoddefwyr roddi prawf arno er cael allan ei fawr worth. Miloedd o Dystiolacthau o.bob parth. "North-street, Audenshaw (ger Manchester). Rhydd i mi bleser mawr i roddi fy nliystiolaeth i cffcithiau rhyfeddol eich Gwaed Gymysgedd, yr hwn svdd wedi ly. ngwella o droed a migwrn cornwydlyd drwg iawn. Yr oedd i nn bcawar o archollion, yr liyn a'm lianalluogodd i ddilyn fy ngalwedignetli am bedair blynedd, yn ystod yr hwn amser bum mewn pump o wahanol glafdai ac o dan bymtheg o wahanol feddygon. O r diwedd cymhellwyd fii roddi prawt ar eich Gwaed Gymysgedd, ac ar ol cymeryd tair o phiolau bycliain yr oeddwn yn alluog i fyned at fyngwaith, ac erbyn i mi gyincryd naw neu ddeg o phiolau yr oeddwn wedi fy Hwyv wellhan. Gallwch wneyd y det- nvdd a fynoch o hyn er budd dyoddefwyr ereill.— siddoch yn parchus, 41 <;OIIN WiijLIAMS." Ar werth mewn phiolau 2s 9c yr un, ac mewn Cistiau, yn cyn- wys ehwe'gwaith cymaint, lis yr un-digon i efifeitliio gwellhad hoilol yn y inwyafrif mawr o achosion hir-sefydlog-gan yr holl Ffcrvllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breintlythyrol trwy yr hoii Deyrnas Gyfunol a thrwy y byd, neu a aiifonir i unrhyw gyf- ei.-iad ar dderbyniad 33 neu 132 o lythyrau ceiniog, gan y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY LINCOLN. Trade Mark-" Gwaed Cymysgedd." CYRN, BUNIONS, A CHYMALAU CHWYDDEDIG Y BODIAU.-Ðelle1"s Corn and Bunion Plasters yw yr unig fedd- ygiuiaeth wirioneddol. Gwahaniaethant oddiwrth bob plasterau, tarianau, neu gymysgiad a ddyfeisiwyd erioed. Drwy ystwytho yn uniongyrchol y croen tew amgylchynol, dar- iydda y boen ar unwaith, a dilyna y corn yn fuan ar ei ol, Gofyna Bunions a Chymalau cliwyddedig y bodiau fwy o amser i wella yn lIwyr, ond y mae y gweithrediad yn sicr. Blychau. Gwerthir lnvynt gan Fferyllwyr, &c., yn mliob man. NERTH COBFFOROL, GIEUOL, MEDDYLIOL, A THREULIOL MAwR a ddilyna trwTy daefnyddio Pepper's Quinine and Iron Tonic. Trwy roddi bywyd newydd yn y giau, cyfoetli- ogi y gwaed, a cliryhau y galluoedd cyhyrol. difiana arwyddion o wendid, dychwela yr archwaeth, darfydda llesgedd, a cheir ad- newyddia<l.iechyd. Mynwch gael Tonic Pepper. Gellir ei gael yn awr mewn poteli 2s 6c. Ar werth yn nihob man. Costia oddeutu He y dogn. TARAXACUM A PODOPHYLLIN.Mae y fedd. ysiniaeth hon rhag anhwylderau yr afn yn rhydd oddiwrth mercury, ae yn gymysgedd o sudd llyaiau dant y llew a mandrake. Y mae yn dda rliag eur yn y pen, marweidd dra, rlnvymdra, gwyntogrwydd, dwfr poeth, diffyg treuliad, anliwylder geriaidd, diffyg archwaeth at fwyd, angliysur cyffredinol, trymder, &c. Taraxacum a Podophyllin Pepper, trWY prynhyrfu yr afu i weith- redu yn neillduol o dyner ar y cylla, ydyw y feddyginiaeth ddy- ogelaf, a'r un y gellir ymddibynu fwyaf arnt. Poteli, 2s 9e. Ar werth yn mhob man. lIlynwch gael meddyginiaeth Pepper. Duo GWALLT GWYN.—Cynyrcha Lochyer's Sulphur Hair Restorer shade berffaith naturiol mewn yehydig ddyddiau. Nid oes un gwallt-adferydd yn debyg i eiddo Loekyer am ei harddweh a'i Weithrediad glanhaol ar y gwailt, gan beri iddo dyfu bob amser. Poteli mawrion, Is 6c. Ar werth yn mhob man. GWELLA ANHWYLDERAU Y CROEN.— Bydd i'r Salpholiiie Lotion symud yr holl darddiadau, plorod, cochni, Ilynorod, cen, gerwinder, &c., mewn yehyeig ddyddiau. Bydd i'r Sulpholine ymosod ar hen anhwylderau y eioen, difetha yn llwyr. Maeyn wlybwr neillduol o hyfryd a diberygi, yn cynyrchu croen clir. Gwerthir y Sulpholine Lotion gan yr holl Fferyllwyr. Poteli, 2s 9e. .BYDDABDOD, SWN YN Y CLUSTIAU, &C.— Dealer's Essence for Deafness sydd yn parhau i fod yr unig feddyg- iniaeth o unrhyw werth. Y mae ei aim i glirio rliydau y glust, ac yn ami i wella hen aohosion, wedi ei broli am cli wi i-ter caiirif. Pw roddi ar cotton wool. Poteli, Is ljc. I'w gael yn mhob man. BLAS HYFRYD.-Oracrqft's Areca-Nut Tooth Paste.—Dvwy ddefnyddio y Deint-lwch peraroglaidd moetlius hwn, daw ai, iw y danedd yn wyn, iach, a dysglaer tel ifori. Y mae yn nodedig am ei berarogl, ac yn neillduol ddefnyddiol er symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu hesgeuluso. Ar werth gan yr holl Gyityrwvr. Potiau Is. a 2s. yr un. (Mynwch Cracroft's.) ANHWYLDERAU YR Apu.—Y mae tair rhan o bedair o'n hanhwylderau yn cael eu hachosi gan fethiant yn ngweithrediad yr afu. Mae yehydig ddognau o Br King's Dan- delion and Quinine Liver Fills, heb mercury, yn feddyginiaeth nerthol. Gwnant yr un gwasanaeth yn gymhwys a mercury, heb ddim o'i angliyHeusderau a'i berytrlon. Symuda Pelenau Dr King holl anhwylderau yr afu a'r cylla, anliwylder .gerianld, cur yn y pen, llesgedd, poen yn yr ysgwyddau, dwfr poeth, diffyg treuliad, rhwymdra, ac felly sicrhau perffaith lecliyd. l mae yr hen Belenau hyn yn para i fod:y feddyginiaeth fawr a blaenaf at anhwylderau yr afu. Ar werth yn mhob man. AT OLCHI Y GWDDF A'R SAFN, defnyddiwch Pepper's Tannin Throat Gargle. Mae yn gymhwysiad gwertli- fawr at ddolur y gwddf, pa un bynag ai enynol, rliyddhaol, neu lynorol. Cymeradwyir Tannin Gargle yn gryl i siaradWyr, cantor- ion, &c., fel dyogelydd gwertlifawr. Y mae hefyd yn burwr o-werthfawr fel genau-olch, gan ei tod yn neillduol o hylryd, cyt- nerthol, a glanhaol. Poteli. Ar werth yn mhob man. "SULHOLINE SOAP sydd sebon o wneuthur- iad fferyllol hynod bur, wediei fwriadu i fod at wasanaetli cyffred- inol, a'r hwn sydd rydd oddiwrth yr olew egrol, niweidiol, sydd yn nodweddu sebon o wneuthuriad cyffredin ac anmher- ffaith. Un rhagorol yw y Sulpholine Soap at ymoiehi ar bob adeg, a gwna y croen yn dyner, clir, ac ystwyth. Tablets, 6c yr un. Ar werth yn mhob man. > J EHWYSTRO PESWCH.- Y chydig ddognau o Pepper's White Cough Mixture, a wellha y pcswch mwyaf poenus, gan roddi rhyddhad ac esmwythder i'r pileuau a'r pibellau gwynt cynhyrfus. Gan ei fod yn gweithredu yn llfniarol, cysurol, ac esmwythaol, y mae felly yn wahanol hoilol i'r meddygiuiaethau cyffredin rhag y peswch. Poteli. Ar werlh yn mhob man.. Impurity of the Blood. Unless the blood be kept in a pure state the constitution must be weakened and disease supervene. These wonderful Pills possess the power of removing or neutralizing all con- aminations of the blood and system generally. They quietly, but certainly, overcome all obstructions tending to produce ill health, and institute regular action in organs that are faulty from irritation or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may rely on these Pills as their best friend and comforter, as they act upon the main spri ngs of life, and thud save thousands from a premature grave. Complaints of Women & Children. The very mild and painless action of these invaluable Pills recommends them to ev ery household as a remedy for the first departure from health. Any mother, nurse, or young person guided by the directions which accompany each box of Holloway a Pill* has at once available means for checking disease, purifying the blood, and expelling from the system all gsoss humours. They are indeed, at all ages, the female's triea friend. Disorders of the Liver with Flatu- lency and Indigestion. Loss of appetite and flatulency are usually the forerunners of stomachic disease. These famous Pills exercise the most salutary power in all affections of the liver, and all irregularities u 0 of the stomach and bowels they restore a healthy function to every internal organ, overcome all obstructions, and. cast out all impurities. Weak Stomachs.-Impaired Digestion. The wisest cannot enumerate one tithe of the distressing symptoms arising from enfeebled digestion, all of which may be readily dispelled by these admirable Pills, as they rouse the stomach, liver, and every other organ of digestion to that healthy tone which fully enables them to convert all food and drink to the nourishment of the body-hence, these Pills are the surest strengthened, and the safest restorative in nervousness, wasting, and chronic debility. Coughs, Colds, Influenza, and Sore Throats. For curing diseases of the throat, chest, and lungs, these Pills have established for themselves a pre-eminently world-wide fame, as they purify the hlsod and regulate its circulation. Coughs, common colds, influenza, bronchitis, asthma, pleurisy, inflammation of the lungs, and even consumption in its early stages, are successfully treated with this medicine, particularly if n.dlowav's Ointment be well rubbed upon the chest and baci night and morning. ITolloroay's Pills are the best remedy known in the ovorld for the following diseases Ague Headache I Stone and Gravel Asthma Inr'.i^stion v Secondary Symp- Bilious Complaints Liver Complaints toms Blotches on the Skin Lumbago Tic-Doioreux Bowel Complaints piles Ulcers Debility Rheumatism Venereal Affections Dropsy Retention of Urine Worms of all kinds Female Irregularities Scrofula, or King's Weakness froM Fevers of all kinds Evil whatever cause-* Gout Sore Throats &c., &c. The Pills and Ointment are sold at Professor HOLLOWAY'S': Establishment, 583, Oxford Street, London, also b\ nearly- every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised; World, in Boxes and Pot*, at Is. ljd., 2s. 9.1., 4s. (id.. H' :1:1s." and 33s. each. The smallest l)ox of Pills contain-, f«mr d rzen .J and the smallest Pot of Ointment one oui-ice. Full printed directions are affixed to each Box and Pot, and' can be had in any language, even in Turkish, Arabic. Arnmiatb. X'ersian, or Chinese. No. 16—% CJWYDDFA ¥ TYST A'E DYDD amLyfrau obob O math, Cerddoriaeth, Papyr ysgrifenu, a Chyhoedd adau Seisonig. Hpfvd pob math o waith arsraffr. WAEENTIR y bydd i UN BLYCHAJD o CLARKE'S B 41 Pills i wella pob dyferlif o'r>- Peirianau Troethol, yn un o'r ddau rhyw, wedi ei enill neu yn ardymherol, Graianwst a Phoenau yn y, Cefn. Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breint- lythyrol neu a anfonir i unrhyw gyfeiriad am 60 o lythyrnodau, gen y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES DRUG COMPANY, Lincoln. Goruohwylwyr Cyfan- werthol :-Barclay a'i Feibion. LIundain, a'r holl Dai Cyfanwerthol.