Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

(Parhad o tudalen 7J

News
Cite
Share

(Parhad o tudalen 7J ychwanegu cyllid yr eglwysi. 1. Dttll after o weithio allan yr egwyddor wirfoddol. Nid oes llawer o amser eto wedi myned beibio er pan oeddid yn casglu yn Nghymru trwy sefyll a het yn y Haw wrth ddrws y capel, er derbyn yr hyn a fwrid iddi. Aethpwyd wedi hyny i fyned o gwmpas y gynulleidfa; ond nid oedd un cyfrif yn bosibl yn ol y dull hwnw o'r hyn a wnaed gan bob un, a dywed ambell un eto na ddylid cadw y fath gyfrif, ond nid yw y cyfryw yn cofio fod y Gwaredwr wedi gosod mewn cofta rodd y wraig a'r ddwy batting. Dylai pob un ddwyn ei, ran, a dylai pob ae ori wybod, trwy ryw gyfrwng, fob pob aelnd arall yn gwneyd hyny. 2. Gwario gormodol sydd wedi bod yn achos arall, a'r prif achos sydd yn milwrio yn erbyn dadblygiad eg- wyddor y Gair yn y peth hwn. Gwyddom fod llawer o gapeli Cymru wedi en coii mewn ardaloedd gweithfaol pan nad oedd yr eglwys ond bychan, ond gan fod rhag- olygon am gynydd buan yn y boblogaeth, byddid yn myned i anturiaeth o godi capel helaeth, drudfawr, er ysgoi ei belaethn yn fuan, a byddid yn ami wedi talu mwy mewn llogau cyn y byddai ansen belaethn nng a fyddai y dranl o helaethu wedi i'r angeii am hyny ddyfod. Cyfe riwyd yn y papyr gan Mr Griffith y dylai fod rhyw arolygiaeth dros wario felly. Teimla pawb y bnasai yn ddymnnol pe byddai genym ryw lwybr er gosod aralfa ar y gwario anghyfr.ithlawn hwn. Ond pe cynygid gwneyd hyny, codi yn union y cri Presby- teriaeth. Er nad ydym yn tybied chwaith fod nnrhyw gorff crefyddol yn Nghymru yn fwy llwyddianus i atal treulian afradus felly na'r Annibynwyr. Nid yw yr eglwys leiaf, wanaf, yn ein Henwad heb hawlio eihan- nibyniaeth hollol mewn achos o wario arian, er y gwna llawer anghofio yr hawlfraint pan ddaw cyfyngder i gyfarfod y dyledion. Yn y gwario hwn y mae cnewllyn y drwg. Wedi myned i ddyled drom, ac i'r amgylcb- iadan droi yn dlawd a siomedig, teimlir fod yn rbaid. defnyddio rhyw foddion er cyfarfod y gofynion. Nid ydym am atal cydymdeimlad â'r: rhai sydd dan en beichiau, ond yn sicr teimlwn y dylai ein llais fod yn groew yn erbyn y gwario afradus sydd yn rhy anil, a'r dulliau gwaeth nac amhsus ddefnyddir yn iynych i godi cyllid i'w cyfa'fod. Ein rheol yn sir Benfro yw talu am gapel newydd ar ddydd ei agoriad. Byddai sefydlogrwydd y boblogaeth a'r amgylchia.dau yn cyf- reithloni dyledion yn fwy nag mewn ardaloedd sydd yn fwy cyfnewidiol, ond credwn mai gosodiad y Gwaredwr yw fod cais syml at y rhai a are lant ynddo ac a'i carant Ef yn ddison er cyfarfod holl drenliau cyfreithlon ei achos. Mae genym lawer engraifft nad oes angen na the, na chanu, na darlith lie y byddo y bobl wedi tuhegwyddoriyn briodol. Trwy ymdrechion y diweddar Barch Simon Evans, cododd yr eglwys yn Hebron gapel gost end tna .£1,300, er nad oedd yr un teulu cyfoethog yn eu plith, ae ar ddydd yr agoriad yr oedd yno weddill wedi tain yr oil ddyled. Nid gwneyd hyn yr oeddynt er mwyn llonyddwch yn ol Haw, gan fod casgliad cenadol cyich gweinidogaethol Mr Evans y flwyddyn ddiweddaf yn dros .£60, a hyny mewn ardal amaethyddol. Tybir fod amaethwyr cyf- oethog yn dewis rboddi can' pnnt neu ddau pan fyd 1 yn rhaid cael capel newydd, er m,yn cael llonydd yn ol Haw. Gwir eu bod yn carn cael llonydd gan ddyled, ond nid yw hyny yn golyga eu bod am gael llenpdd i fod yn segur a pheidio cyfranu at achos y Gwaredwr. Nid oes ynwyf nn petrnsder i ddyweyd, oddiar sylw a pbrofiad, fod yn y bobl ba;odrwydd i gyfarfod a boll dreuliau cyfreithlawn crefydd, trwy ddarparu o ewyllys eu calon gyllid mewn dull cyfreithlawn er cyfarfod y treulian, heb angen swyn untbyw ail achosion i'w denn i wneyd hyny. Goreu oil, er lies crefydd, pa gyntaf yr ymryddheir oddiwrth y llyffetheiriau hyn, ac yr ym- daflwn ar roddion gwirfoddol y rhai a'i carant Ef. Dilynwyd gydag ymgom lied frwd ar y mater, pryd y cymerwyd rhan yn yr ymddyddan gan Dr Thomas, Parchn J. Davies, Cadle, ac Herber Evans. Pasiwyd y penderfyniad yn unfrydol. ADDYSGr GANOLRADDOL. Cynygiwyd y penderfyniad canlynol gan Mr C. R. Jones, Y.H., Llanfyllin, ac eiliwyd ef gan Proff Rowlands, Aberhonddu. That this Assembly desire to express its gratitude to Her Majesty's Government, and especially to the R'ght Honourable A. J. Mundella, M.P., for the comprehen- sive bill introduced into the Bouse of Commons for the promotion of Intermediate Education in Wales. At the same time, the B II as it now stands is in the opin. ion of this meeting, in some of its most important pro- visions defective and unsatisfactory, and not likely to command the confidence of the overwhelming majority of the people of Wales: (a) In the elective power given to the Justices of the Peace, and (b) To the Chairmen and Vice-Chairmen ofSohod Boards, to the exclusion of the remainder of the members. That this Assembly believes that the twelve elective members of the County Committees should be elected by the School Boards of each County as such, and this meeting further feels disappointment at the exclusion from the control of the Commissioners, of chanties and endowments which should be national in their applica- tion and particularly at the exclusion of the Ashford Schools, and the Meyrick Trust Fund, and that the County Committees and Commissioners have not the power to deal with certain public endowments without the consent of their g-cvernin < bodies. That copies of this Resolution be sent to the Premier, Mr Mundella, and the Welsh members of Parliament. Cefnogwyd ef gan y Prifathraw Edwards, Aberystwyth. Yna terfynwyd trwy weddi gan y Parch R. S. Williams, Bethesda.

Y CYFARFOD CYHOEDDUS.'

DYDD MEROHER.