Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Ji'" {'-Ii Yr ydwffi ae y^'eieill wedi gwnend arch-^Sv w3'^ wedi anaZ^/s^Sk wiliadnianwl i mewn i ansawdd CtEORGE9S jfer* GEORGE'S PILE AND GRAVEL\ eich Peleni, ac yr ydym yn cael eu NV t/n „ i J, ,r PILLS," ac yr wyf yn cael eu bod yn gylansoddedig or cyffeirtau mi II O fn I trrT i \V ij llysieuol tyneraf. Y'rwyf wedieudefnyddio X 1 Ju j £ L %!& U X\ A. V Jl Jm I n £ y^ansoddedig ° ddefynddiau i\ j; yn helaeth am flynyddau lawer mewn I llysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur M tm «*» **mrnt I PILLS. W Y« mn O R T iRH «u I mewu sefyllfa anobeithiol o herwydd y ij 11 BOD YN FEDDYGINIAETH DRA GWERTH- J V Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso jj PAROTOIR Y PELENI UCHOD V FAWR AT Y DOLURIAU HYNY All GYFER II V dweud, nad oes, mewn gwirionedd, eu /§ MEWN TRI O DDULLIAU V\ PA EAI Y MAENT WEDI [ cyffelyb fel meddygmiaeth tuag /t V\ S% Cs* Jt V* at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: EU EAMOANTT. ^43*11^7*^3^ No. 1-GEORGES PILE & GRAVEL PILLS. No. 2-GEORGE S GRAVEL PILLS. ™ » « No. 3-GEQRGES PILLS FOR THE PILES: „ c GOCHELWCH QWYLLWYR. —————- | GOCHELWCH DWYLLWYR. Mewn MyohauIs. lio. a 2s. 90. yr un. Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr • Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch b'ob blwch. Heb hyn nid oes dim yn VT, „„TT OTT1 < "Pile and Gravel Pills," o wneutliuriad « • 1 J 1 JLJ-tv YV JL JL Xv ilU Jb X JL/* i n winoneddol. neb arall, I'm '«p w mm'mr 1» mr m — ««»» 4> |jj) J t — *» ■> m m mm mm mm- ■ 111- "^mn YH YJEFN _| j CHWYDD^ YN Y THftED || !o| Y PEN | l\ j BWYNT, BWAEW, COLIC, | T | DWFRPOETHflCmUOl| pp LL-LLMBAGO, SCIATICA j ^RHYI^DD^J V R M GEOK'GE'8 I> ■ *» » MB. GEORGE, !i nir o /Or^[\\rr^T 1 I)E:»'tSlK' khvmsey. Dear Sir,—Your Pills take well here, if CCvjKA V ll^Lj j BrPrtt effiv^'y^'y'"ur fi!ua" for Kiesand^ciravei. /always ]k rcnijnnivml tliein with tlis greatest confidence to luy cus- and m time I shall liave a large opening 1 TDTT ~r d i itffitonars as superior to »ny other niedicine in reherms feF foi| JZ^J_J !_J lO. 1 tihose HuMjblesoBie painful ilisorders, owrf am rardy for them.—Yours truly, f <Usapi*»«ntoA even in must obstinate cases. C (uvii'Y f I remain, yours truly, UWLi., Chenmt to the EotjrdFamily. I y wac y Peleni hyn yn Feddyginiaeth FKAUKXIN DIXON. IF1 »hnj > I ■ I i' ,IJI SiCR, BUAN, A DIOGEL I'R I PiLES A'R GRAVEL, ac i hums o anhtoylderau ercill sydd bob amscr yn cu, cardyn, mcgys:— 1 WI'IL'I' all J?' rt#0' J ,V P06N ™ Y CCFN, YSCAFHDen YN Y PEN. DSrrVG A s *e„. /y' 15 « GWELLKAI) TR6UL.A0. RHWYMEDD, UUYNOER MAN. OH*YS le." ac ttnwyl town i mi -X f/ X ANAOL, POUN YN Yr. aht:mau ,VR I.WYNAU, sunNi v hrfvd. Yr wyl wedi bod yn X 0 lvHYFKUDOIi. —-iJimi <j> YN YB YSTYMOS, POCH DIRFAWR YN Y COLVODICN, \m1woui gau y I'lles a'r Gravel, yn ngliyd h VX i$yn ffliif Uawm* O flynvdda-U "*>>• GWAEW CWYNT, orjuc, TEIMUAO O CWYSAU YN Y ,jr, wiiii nwtv-r'or ral amserau yu dtifewnol, am ton' X o-n V I>i! Vr fir.-p! p.rnMd &> CEFK. Y LWYNAU. A gwaelod YR YMYS«ARCEDO. .leuddep niiyituM, »e a]!iy pumi' miH,laf cyui wt 'A G)'-— } -*• ,tj 1 j fp 0WFR pCcTH, DV.n-TAt_iAD, Y CWE^F.DIAO YN ^a, ;-r vidl JWlCl^ cIlWl, yr WC'tll {y yr oeddwn yn alluog i i-efyll nr fy wuo AHE'LUS.SYCHoer. A 8I.AS ANYMUKOUYN nw.vr'paethhvo i ya y ty. Yr oedd y fiitt l»pcn A i i. CUNAU pc'n v.'i Y r'To:'v.v;i OriAYDDIANT 9 "v tuiu^vn fv nelx>u. J'y Jitrliylla. a ui ycprylitmt, a 1 J: nlira«d g;iu y pucll a ac hose lit I 111!, 1 v.( y' T;A.„ | ,„KM ma\vr yn i'y J!ihe«. ac yn feddw pan'l>e»nlr«, felnas .1 ysgafnder yu fvmhen. i'e wnaeth Doctoriaid I {.aiiwii ampyirn-d iicthanyn cu liiwn-'u iiun priodoi; mewn ,1 n I- 15! C 'j T.n^linCHSl. I jr vr dd'.vii w.-di J'y hvvr andwyo ptn lioeii a selni, iel 1 Aberctare a .\invtayr eu goreu 1 mi, ac yr |- | t"s saiiwn crn4» f.«i nx^i • »ni *y«« ond 4101,311 :| wyfweui talu iddvnt bunoedd lawer am hvnv, I PKROMCMOS, S Awdwr i»»i.d«h.ni, aphmvii i ciiwithau. I 1 • n 1 IV ii I >. Vn Hilton 'uvtlietuos, drwy ildelriyddio eicli Felcm yn ol I ond m dderbynia; i.r.vr nos oddiwrtli un o | j_ g, 'GEOFCGU3. M.B.P.S. 1 eich cvfiiwyddyd, yr .ddwuy» >»« diiynfy ngaiwcdU- ;l V\, honynt, Prvnais jivcliaid O GEOItGK'a J paetil syda- egni a vhiew. Vr ueddyut yn ft- II i > r r 7) (TV hruidd lieb vn v.v hod 1 mi, pan > modd tuwel ac e..un\} th 9 V Piles and GKAVEL PILLS,a cliymerais "• A 1 vroe.wyi.(.y»sweithmiuarh.J. dd-au ddogn O honvnt—l/r y<hntf tf/l ■ o f> *■ r> r> n f\ W o I < Q r- Yr oedd fy »wjlo-fau«od.lia«i w«'di "'j'11"1m"r it V. c blAlViUI-ibAKOninc.. ,)(.r a dilai. <m.X drwy barhan l'w cymerjd, y j§ V. tucr jjii d(t!/n idck. I mat-lit w«U ft- Rdfeft-d I'm gwres fel eynt, -W X- puv:,nu'- vtMiinov ( ftu F X ac yr wvf fel yn dyfod yn ieuanc o'r f l^uvvALi3o, y { newydd.—Ydwyf, Ac. X^ILJWKDAIIK, Abebdaks. ll~' -DAVU) PAVIBS.' Ii .1 :1 -=: Argraffediga Chyboeddedig gaa JOSEPH WILLIAMS, YIl ei Swyddfa, 21 a 22, IIcoJ Glcbclaud, Mejthyi Tydfil—Dydil Gwcaer Mehefiu 5,1885