Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HEALTH. Yet oft we slight thy worth, 0 blessed Hea'th Poor mortals as we are, till thou art flown And thy sweetjoys, more dear than fame or wealth, louch not oar hearts, but pass unfe't, unknown." HAMLET. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TIN'S AT Is nd EACH By the Proprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. As this Preparation is different from all others sold under the name of Dandelion Coffee, Purchasers must BE SURE TO ASK FOR. AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PREFERRED, both for its agreeable TASTK and EFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited OF MESEIIT. "There's a proud modesty in merit! Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DRYDEN. "Y CWMWL TYSTION." JjOUVYOnOT!EC ar Ilanes Teulu y Ffydd—Abel, Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob. Joseph, Moses, Caleb. Josna, Gm °i'a a 'ra< (iedeon,.11>(1111h:i. Samson, Samuel, a Dut'vdd—a wcnest-ffampaii a dyeddet trwy Ffydd, mrwn 0 o benodau. i .ydydd Arsrratliad—y Med, lofed, lies, a'r 12fed Fil. trv,i'l'.s i:c-; gyilii'r post, (Sic. w-u 0 am ;U. fie,, n 27 am Ida., yn free Kyaa v post. 1\V sael yr awdwr-JOHN ,IUN ES, Llantjiwc, "rynaman, IIS.O., South Wales. -j.o.r. $NLSAM OP .4 OWELL'S BALSAM OF ANISEED. TV/TEDDYGINIAETH HYNOD T?HAG 7~V-L Y PESWCFT.—Yscrrif^na nn fon^ddi-es f I y Caiilyit pAn y gwelwch Mr Powell. dywedwch wrtbo na Mdai ofn nrnaf i wynebu gmri'' Rwsiaidd eyls ei BoIS(f'/n of fel cydymait.h, or fod fy ysgyfainfc yn ynod w^?aidd c Y'ff'ifena clerigwr enwneosir T inco'n fel hy» :—" Ar ol j,^6' allan fod Powell'a Bolsarn of A»'s ed yn f'ed'tv-iiiaet!i f*0rol rhag y peswch, <feo vr wvf wed' I od yn vboddi pofce! °1 Potel ohono i dlodion fy mlilwyf Q.WELLHAD RHYFBDDOTJ. (< H M G'liiVoat Ntt-ley Wiok. Ysgotland Anwyrl Ryr,—,G»" fv mot wedi o:iel fy mlino be'wch '"i a chalfd iawn, yr hwn a jic^oodd j i lvwer nnswait.li yUlgvvsy a (Jiorphwyx, eynprhorwyd fi gin ei aiylwvddirieth 'llr'I Caithness i mddi prsw? nr eich B Uam of Aniseed tra BWerthfawr. a sallaf eioli ;norl«->n c'iwi 1 mi gfiel rhyddliad syda'r dogn cyntaf, a hvuy heb i mi nrfod rloddi h>'ilii > fy ?8wahanol ddyledswyddaii. a d.irfn i'r v.nt-0 fee1 an gynt.affy "Wyrw-lla folly y man cfinyfy vmldi iadaeth fwy if wrth Pytneradwyo yn galoi og i'r miHvnan. (Ar\vydd»yd) W. LINZFI.L H.M Gunboat Netley." J>OWELL'S BALSAM OF ANISEED. MAE yr T3FFAITFT T-INIAHOL a rydd LLONAID LLWY DM ohono with ei !iY'"e'y l mewn ychydig ddivfr pui yn myiifid i'r gwa'y yn "y>dd°l ^d'lai un tenlu fod liebdi'o A R WEETH GAN FFERYLLWYR ■WR TRWY YR HO LI, PYD. Warehouse: Biackftiars Road, London. Y t;RLRNAU DB KING AT YR AFU.—Cynwysa ddvr'f Ti'i dant V Hew a r/uininr, heti ddhn mercury yn- ac esni'tc e r',ili 11y'1 \'I1 mlicll 'nvctilaw i-rcill fel y rlini sicraf yn y Jy "'af i symud dirtytreuliad, anhwylderau gei iaidd, poen cylla n„IV "wystriadan ac afrooleidd-dra perthynol i'r afu a'r yn m'hoj) m elcr'lau jcchyd. Gwerthir ^elenau Dr King "CANYS Y GWAED YW Y BYW YD." 6WAED GYMYSGEDD BYD ENW03 CLARKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol IJRhwn ni ellir rhoddi cymfradwyaeth rhy nchol am- LANHAU AGLOEWLY GWAED o bob ASMHUREDD Iaeha Hen Glwyfan Iacha Hen Glvpyfau Crawnllyd yn yGwddf Iacha Gluniau Oornwydlyd Dolurus Iacha Bendduon neu Bisgwrri ar y Wyneb Iacha Glwyfan Crachlyd; Tncha Gornwyd Cancraidd Iacha Afiechyd y Gwaed a'r Iacha Chwyddiadau CMvan-nol Iacha y Gwaed odùiwrth Sylwedd anmhur, yneoùi • £ oddiar ba achos bynag.S Gaa fod y Cymysgedd hwn yn ddym'unol i'r archvvaeth, ac yn cael ei warantu yn rliydd oddiwrtlj nnrliyw beth niweidiol i'r cyfansoddiad mwyaf gwanaidd perthynol i nnrliyw un ,1.lau ilyw, y ritae y Perehenogyn ar i ddyoddefwyr roddi piawf arno er cael allan ei fawr wertli. Milocdd o Dystiolaetliau o bob partli. "North-stroet. Audenshaw (ger Manchester). Rhydd i mi bleser mawr i roddi iy nhystiolaeth i effeithiau rhyfeddol eich Gwaed Gymysgodd, yr hWII sydd wcdi fy ngwella o droed a migwrn cornwydlyd drwg iawn. Yr oedd i mi bedwar o archollion, yr hyn a'm hanalluogodd i ddilyn fy ngalwedigaeth am bedair blynedd, yn ystod yr hwn amser bum mewn pump o wahanol glafdai ae o dan bymtheg o walianol feddygon. diwedd cymhellwyd fl i roddi prawt ar eich Owaed Gymyssredd, ac ar ol cymeryd tail- o pliiolau bychaiu yr oeddwn yn nUllog i fyned at fy ngwaitlv, ae erbyn i mi gYlllorycl naw neu ddeg o p'hiolau yr oeddwn wedi fy llwyr wellhau. Gallwch wneyd y def- nydd a fynoch o hyn ei* budd dyoddefwyr eruili.— i ^idtloch yn parchus, o ti-,i IV uLlAMS." Arwerth mewn phiolau 2B Do yr un, ae men a Cistiau, yn cyit- wys chwe' gwaith cymaint, lis yr uu—digon i uil'eithio gwellliad hollol yn y mwyafriir mawr o achosion hir-sefydlog—gan yr lioll Ffer.vliwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breintlytfiyrol trwy yr ho'.i Deyruas Gyfuuol a thrwy y byd, neu a anfonir i nnrliyw gyf- d;.uu at, ddcrbyniad 3d neu 182 o lythyrau ceiniog, gari y LINCOLN & MIDLAND C0UXT1F.S' DUUO COMPANY LINCOLN. Trade Mark-"Gwaad Cymysgadd." CYHN. BUNIONS, A CHVMALAU (JHVVYDDEDIG T BODIAU.—Duller's Gornand Bunion Matters yw yr unig ledd- yginiitetli wirioneddol. Gwahaniaethant, oildiwrtli bob plasierau, tarianau, neu gymysgiad a ddyl'eisiwyd erioed. Drwy yatwytho yn uniougyrchol y croen tew amgylchyno! dar- tydda y boen ar unwaith, a dilyna y corn yn fuan ar ei ol. (Jofyna LJwllions a Ohymalau chwyddedig y bodiau fwy o amser i wrlla yn Ilwyr, ond y mae y gweithrediad vn *k i\ Blyehau. G welthir hwynt gan Fteryllwyr, &c., yn mhob man. NEGTH COUFFOROL, GIEUOL, MEDDVLIOL, A TIINEULIOT, MAWH a ddilyna trwy ddefnyddio l'e1'1",),'s Quinine and Iron Tonic, Trwy roddi bywyd riewydd yn y g-iau. C iocth- ogi y gwaed. a chryhau y galluoedd cyhyrol, ditlann ai-wy ldiou o wendid. dycliwela yr archwaeth, durfydcla llesaedd. a ulieir ad- newydiliad iechyd. Mynwch gael To nig Pepper, t .ellir ei jrael yn awr mewn poleli 2s tie. Ar wertli yii mhob man. Costia oddeulu lie y dogn. TARAXACUM A PODOPHYLLIN.—Mae y fedd- yainiaeth lion rhag anhwylderau yr afu yn 'rhydd oddiwrth mercury, ac yn gymysgedd o sudd llysiau dant y Hew a mandrake. Y mae YII dda rliag ellr )-it y pen, marweidd dra, rlnvymdra, gwyntogrwydd, dwfr poeth, diffyg treuliad, anhwylder jjeriaidd, diffyff arcliwaetli at fwyd, anxliysur cyft'redinol, tiym.ier, &c. Taraxacum a Podophyllin Pepper, trwy gynhyrfu yr afu i weith- redu yn neillduol o dyner al: y yqyw y feddyginiaeth ddy- ogelaf, a'r un y g-elhr ymddibynn fwyaf arnt. l'oteli, 2s Oc. Ar wertli YI1 niliob mall. Alynwch srael meddyginiaeth Pepper. Duo GWALLT (JTWYN.—Cyuyrcba hochyer's Sulphur Hair Restorer shade berffaith naturiol mewn ychydiff ddyddiau. Nid oes un gwadt-adferydd yn debygi eidilo Lockyer am ei harddweh a'i weitlirediad glanhaol ar y gwallt, pran beri iddo dyfu bob IImoer. l'oteli mawrion, Is 60. Ar wertii yu mhob man. GWELLA ANHWYLDERAU Y CROEN.— Bydd i'r Salpholine Lotion symud yr holl darddiadau, plorod. eochni, llynorod, cen, gerwinder, &e., mewn ycliyeig ddyddiau. Bydd i'r Sulpholine ymosod ar hen anhwylderau y croen, a'u difetba yn llwyr. Alaeyn wlybwr neillduol o liyfryda uilierysrl, yu cynyrchu croen clir. GwertlUr y Sulpholine Lotion gan yr holl Fteryllwyr. Poteli, 2s OC. BY DDABDOD, RWN YN Y CLU8TIAU, &— Deller's hsxenc- tor Deaf nest sydd yn parhaii i fod yr uniir feddyg- iuiaetli o nnrliyw wertli. Y inae ei allu i p-lii-io rliydau y glu;t, ac yn and i Wella lien eliusiou, wedi ci toruli am ehwarter eanril. 1'w roddi ar cotton wool. Poteli, Is lie. l'w j-ael yu mliob man. BLAB HYFBVD.— Cracrof't s Arcca-Nut Tooth Haste.—Drwy ddefnyddio y Deint-lwch perni-og-lai(id moethus liwn, daw arJjw y danedd yn wyn. lach, a dysg-laer le) ifori. Y mae yn nodedig am ei berarogl, ae yn neillduol ddeliiyddiol er tvinuil crest,iau oddiar ddanedd wedi eu heujfeuluso. wertli gan yr holl Gyflyrwvr. Potiau Is. a 2s. yr un. (Mynwch Cracroft's, ) ANHWYLDEKAU YR AFU.—Y mae tair rhan o bedair o'n lianhwylderau yn cael eu hauliosi gan fethiant yn ngweithrediad yr afll, Mae ychydig ddognau 0 Dr King's Dan. ddion and Quinine Liver Pills, heb mercury, yn feddyginiaeth nerthol. Gwnant yr un gwasanaetli yn gymhwys a mercury, heb ddim o'i anghytieusderau a'i beryelon. Syinuda Peleuau Dr King holl anhwylderau yr afu a'r cylla, anhwylder geriaidd, cur yn y pen, llesgedd, poen yn yr ysgwyildan, dwfr poeth, ùinYg treuliad, rhwymdra, ac felly sicrhau perHaitli ¡"Cl,yù. Y mne yr hen Bfclenau hyn yn para i fod feddyginiaeth fawr a blaeuaf at anhwylderau yr afu. Ar wertli yn mhob man. AT OLCHI Y GWDDF A'R SAFN, defbyddiweh Pepper's Tannin Throat Gargle. Mae yn gymhwysiad g-werth- fawr at ddolur y gwùdr. pa un bynag ai enynol, rliyddhaol, neu lynorol. Cymeradwyir Tannin Gargle yn gryf i siaradwyr, cantor- ion, &c., lei dyogelydd gwertlifawr. Y mae heiyd yn burwr gwerthfawr fel uenau-olcli. gan ei fod yn neillduol o hyii-yd, eyf- nei thol, a glanliaol. Poteli. Ar wertli yn mhob man. •' SULHOLINK SOAP" sydd sebon, o wneuthur- illd fl'eryllol hynod bur, wedi ei fwriadu i fod at wasanaeth eyffred- iiiol, a'r hwn sydd rydd oddiwrth yr olew egro), niweidiol, svdd yn nodweddu sebon o wneuthuriad cyffredin ac anmher- Hait.h. t: n rhagorol yw Y Sulpholinc Soap at ymolchi ar bob adeg, a gwna y croen yn dyner, clir, ac ystwyth. Tablets, Be yr un. Ar werth yii mliob man. C'i, T j KHWYSTRO PESWCH.—Ychydig ddognau o Pepper's White Cough Mixture a welllia y peswch mwyaf poenus, gan roddi rhyddliad ac esmwytlider i'r pilenau a'r pibellau gwynt cynhyrfus. Clan ei fod yn gweitliredu yn lliuiarol, cysurol, lie esmwythaol, y mae felly yn wahanol hollol i'r meddyginiaethau eyffredin rhag y peswch. Poteli. Ar wenh YIl mhob man. n MMillltM £ BBBS5BBB5SSBBBBSB £ SS^SSmSSSSSSSis^^> 1:- Universal Patronage. Let all sufferers from general or local disease take heart and follow in the wake of thousands who ascribe their restoration of health to the use of HOLLOWAY S OINTMENT AND PILLS. Rheumatism in the muscles or joints, gouty pains, .neuralgic tortures, cramps and spasmodic twitches depart under the employment of these noble remedies. Bad legs, all kinds of wounds, ulcers, sores, burns, cutaneous inflammations, are quickly conquered. The reputation Holloway's Ointment and Pills have acquired throughout the habitable Globe should induce every afflicted person to give them a fair trial before despairing of relief or abandoning hope. Bronchitis, Sore Throats, Coughs, and Colds. This Ointment will cure when every other means have failed. It is a sovereign remedy for all derangements of the throat and chest. Settled coughs or wheezing will be promptly removed by rubbing in the Unguent. Bad Legs, Bad Breasts,-Old Wounds, Sores, and Ulcers. It is surprising how quickly a sore, ulcer, or wound, deprives the body of strength and unfits it for the duties of life, and it is no less wonderful to watch the effect of Holloway's healing Ointment, when it is used according to the printed directions. and assisted toy appropriate doses of the Pills. Gout and Rheumatism. Will be cured with the greatest certainty if large quantities of the Ointment be well worked into the afflicted parts. This treatment must he perseveringly followed for some time, and duly assisted by powerful doses of Holloway's Pills. These purifying and soothing remedies demand the earnest attention of all persons liable to rheumatism, gout, sciatica, or other pain- ful affections of the muscles, nerves, or joints. Dropsical Swellings. This incomparable Ointment is earnestly recommended to all suffering from, or having a tendency to, dropsy. The worst cases will yield in a comparatively short space of time when this Ointment is diligently rublied into the parts affected. In all serious maladies the Pills should be taken to purify the blood and regulate its circulation. Botle the Ointment and Pills should be used in the following complaints:- Bad Legs Corns (Soft) Scalds BadBreasts Gout. Sore Throats Burns Glandular Swell- Skin Diseases Bunions ings Scurvy Chilblains Lumbago Sore Head Chapped Hands Piles Tumours Contracted and Rheumatism Ulcers^ Stiff Joints Sore Nipples Wounds Sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 78, 'New Oxford St. (late 533, Oxford St.), London; also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout tbc Civilised World, in Boxes and Pots, at is. i £ d., 2s. 9d., 4s. 6d., lIS., 22s. and 33s. each. Full printed directions are affixed to each Pot and Box, and can be had in any language. N.B.—Advice Gratis, at the above address, daily, between the hours of 11 and 4, or by letter. No. 15-2. QWYDDFA ¥ TYST A'R DYDD amLyfran obob f> math, Oerddoriaeth, Papyr ysgrifenn, a Chyhoedd p adnu Seisonig. Hffvd pob math o waitb ar raffr. WARENTIR y bydd i UN BLYCHAID o vJX CLARK E'S B 41 Pills i wella pob dyferlif o'r Peirianau Troethol, yn un o'r ddau rhyw, wedi et enill neu yn fsrdymherol, Gralaawst a Phoenau yn y Cefn. Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gan yr holl Fteryllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breint- lythyrol; neu a anfonir i unrhyw gyfeiriad am 60 o lythyrnodau, GEN y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES DRUG COMPANY, Lincoln. Goruehwyl-vyr Cylan- werthol:—Barglay a'i Feibion, Liundain, a'r holl D&I Cyfanwerthol.