Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

T7"EEP QUIET A FEW DAYS." This is » hat tlie good doctor and kind friends say time and again to those whose nerves are all unstrung! worn out w ith labour and care, sleepless nights, poor appetites, unable to digest what little they do eat,- and a genera! nnserableness nil over. There is 110 doubt about the advice being good, but how many ot the suffering thousands can follow it? Not one in twenty, i'he clergyman who keeps together a large con- gregation the man that controls and engineers an immense • huslllcss; the poor a,, with his family to support, as w II as the wife who presides over the rieii man's household, seeing that everything is complete and in order; or the mother who cannot atford a nurse, and is broken up by a fretful baby, must all go on, notwithstanding the advice to TT^EP QUIET A F! W DAYS" What then are you to do? To go on seems certain death. Anddrop all cares you cnnnot; the road looks dark, but 'tis always darkest just, before day. Will and determination have much to do with our existence. Never give up. Study to find where you have gone against Nature the hardest, and abandon all things that do you harm. Yet you will find it nccessary at times to depend on a good reliable medicine to help you out. Hops are a nervine and tonic; l'odopholin a cathartic and liver regu- lator Bucliu acts on the kidneys and urinary organs. These, properly combined with other ingredients, have proved the greatest medicine and general remedy ever prepared, and known throughout the world as Hop Bitters. T3EMEMBER THIS:" J-.V If you are suffering from poor'.health, or languishing on a bed of sickness, take cheer, for HOP BITTERS WILL CURE YOU. If vou are simply ailing, if you feel weak and dispirited without clearly knowing why. HOI> BITTERS WILL REVIVE YOU. It'you are a minister, and have overtaxed yourself with pastoral duties, or a mother, worn out with care and work, HOP BITTEUS WILL RESTORE YOU. If you are a man of business, or labourer weakened by the strain of your everyday duties, or a m;1Jl of -letters toil- ing over your midnight work, HOP BITTEUS WILL STRENGTHEN YOU. If you are suffering from over eating or drinking, or any dissipation or indiscretion, or are young and growingtoo *fast, as is often the case, HOP BITTERS WILL RELIEVE YOU. If you are in the workshop, on the farm, at the desk, anywhere, and feel that your system is overtaxed or needs cleansing, toning, or stimulating, without intoxicating, HOP BITTERS ARE WHAT YOU NEE1), If you are old, your blood thin and impure, your pulse feeble, your nerves unsteady, and your faculties waning, or have Neuralgia, Rheumatism, or Gout, HOP BITTERS WILL CURK YOU, AND GIVE YOU NEW LIFE AND VIGOUR. If you have a. painful, dangerous cough, caused by derangement of the Liver, often taken for and called Con- sumption, HOP BITTERS WILL ALMOST INSTANTLY CURE YOU. "DEWARE of bogus stuff sold in all forms, pretending to be like Hop Bitters. The only genuine is put up in very large square-panelled amber coloured bottles, J)r. Soule's name blown on the glass, white label on one side, with Mack letters and green hop cluster. The other side vellow label. Directions in English and German.—Manufactured only bv HOP BITTERS COMPANY. For sale by all Chemists ami Medicine Vendors. Cymanfa Mynwy. YNELIR y Gvmanfa vchod yn y Morfa ar y Mercher a'r Iau. J Mehefin 24ain a'r 25ain. Bydd y Pwyllgor am 2 o'r gloch y dydd cyntaf a phregetliu yr hwyr a thnvy dydd lau. Os bydd p-in rvwun fater i'w osod ger bron y Gynadledd, anfoned at yr Yserifenvdd yn brydlon i liysbysu lyny. Taer Jdymunir ar fr eglwysi ddyf >d a'u easgliadau yn gryf a phrvdlon, yn neill luol i'r Morfa, gan mai eglwys fechan yw, ond iffddIon. Bydd brakes yn cyci Wvn o Casucwydd am 1 o'r gloeh mown pryd lY Gynadledd yn cael eu daipai u *an Cadben Davies a Mr J. Williams, draper. Pawb fvdd it dysgwyl llety anfoned arden i hysbysu hyny i Mr John Bnrker. St. Brides. Cas'letown, via Cardiff. Dyma gyfle am awyr y mor-deuweh yn llu o' t weithfevdd. Bydd luncheon 1 weinidogion a diaconiaid yn festri Mynydd Scion, Casnewydd, am 12 o'r gloeh dydd Mercher. j ,T. J. HUGHES, YSG. Bethel, Llantrisant. CYNELIR Cyfarfodydd i Urddo Mr J Matthew Henry yn y lis uchod. Mehefin 20fed a'r 2lain. I ddechre nos Sa 1- Wrn am 6 30. a'r Sabbolh drwy y dydd. Yu y piydnawn aru 2.30 bydd yr urddiitd yn cynieiyd lie. Dymuna y gymUleidf.i n'r brawd i roddi gwalioddiad cynes mo' helaeth ae inor redinol a therfynau yr Efengyl. THOS. DERROCK-1. Nebo, Felindre ger Abartawy. ✓YYNELIR Cyfarfodydd Urddiad Mr D. 11. Thorns, ° Goleg J Caerfyrddin, yn nghyda'r Cyfarfod ISlynyddol, yu yr Eglwys uchod dydd Sul a Linn, Gorphenaf 5ed a'r tiled. Dy- munir presenoldeu gweit.idogiou y Cylundeb. Cyfundeb Maldwyn. (lYNELIR y Gymanfa y flwyddyn hon yn C roesoswiillt, ar y J dy hiiau Mercher, lan, a Gwener, Meh iin lOfed, lleg, a'r 12fed. Bydd y Cynadleddau am 10 a 2, dydd Iau. Pr .'geihir nos Fercher a DOS Iau a thrwy y dydd y Gwener. Dysgwylir i eglwysi y sir i fod yn Ifyddlon yn eu easgliadau tuag at y Gymanfa. w T. J. REES, Ysgrifenydd. Saron, Tre william. CYNELIR Cyfarrodydd Urddiad Mr J. Giawys Jones, o Goleg Caerfyrddin, yn yr eglwys ueliod nos Fawrth a dydd Mercher, Gorphenaf 7fe I a'r 8fed. Taer ddymunir pre- senoldeb gweinidogion y Cyfundeb. Dros yr eglwys, w THOMAS JOHN, Y^grifenydd. Eglwysi Bethlehem a Oarmel, ger Bangor. DYMUNA yr Eglwysi uchod wneyd yn liysbys na dderbynir cyhoejJjj ifid neb pwy by nag i Oregethu yu yr wytlmos. Dros yr Eglwysi, THOMAS OWE>7, ) v mijWAM ROBERTS, j VsSQ' CYMANFA MORGANWG. C^NELIR y Gymanfa ueliol eleui yn y Coity, ar y Mer- eher a'r Ian, Mehefin 17eg a'r ISfed Bydd y Pwy!'gor yn cyfarfod am <i o'r glooh nos Fawrth. Cynad'edd am 30 » -or gloeh dydd Mercher, a phiegetbu o hYIJY allan fel arferol Os bydel gan unrhyw nn fater i'w ddwyn ger bron y Gynad- ledd, bydded cystaj a ilioddi Iiysbysrwydd pI ytllawn i un o'r l sgrifenyddion. Yr ydym yn gwahodd yn gyi.es ac yn gilonog yr holl frawd- o laeth, ac ereill a alio, i'r Gymanfa a chan fod y lie mor g inoiog a cb.yfleus, dysgwyliwn dvrla fawi. Felly dymunwn yn dae1' am i'r eglwysi i gosglu yu dda a phrydlawn at y draul, objozid ind ydym "yu ewyllysio eu gollwng hwynt ymaith ar eu cythlwng." Kr mwyn lnvylusJod buasai yn ddagenym gael gair yn mlaeullaw oddiwrth y brodyr a fwriadant fod yn bresenol w. W. GILBKKT EVANS. Capel Seion, Glais. DYMUNJR liysbysu n d yw yn gyfleus i dd'irbyn cyhoedd- ladau i bregethu yn yr wythnos gui yr eglwys uclicd, na chwanli ar y Sabboth, heb ohebu a hi yn flaejiot-oi. Cymanfa Dinbyeh a Fflint. C" 1 YNELIR y Gymanfa ueliod yn Rliutbyn, Mawrth, Mer- J cher a J iu, Mehefin 9fed, lOfed, a'r lleg. Y Gynadledd am 2 dydd Mercher I'regetliir nos Fawrth, nos Fercher a Iau tnvy y dydd. Dysgwylir Dr Tliomns, Liverpool; Parchn Herber Evans, Caernai ion 0. R Owen, Glai dwr, a gweinid- ogion or d. wy s.r i bregethu Ilyderir y gWlJa yr eglwysi anfoti eu cy lraniad.iu at dreuliau y Gymanfa eleni fel arfer. Dymuiiir ar I ob un fyddo am lety, i anfon gair erbyu Mehefin Sfal. Deuwcli frodyr, yn Uuosog a phryd on. D. JOHNS. Lleyn ac Eifionydd. CYNELIR Cyf"'fo/J Chwarteiol y Cvfundeb uchod y tro nesaf yn Bwlolitocyn, ar y dyddiau Llun a Mawrth, Mehefin w, d a'r 0 ed. Y Gynadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf. Dymunir ar i'r holl frawdoliaeth wneyd ymdieeh i fod yn brtsonol. r H.-bron. J. c. JONES, Ysg. Pisgah, Arfon. BYDD ED hysbys nad yw yn gyfleus i ddeibyn Cyhoedd- iada" yn y lie ueliod, heb yn gyntaf ymohebu a.j Ysgiif.ydd yr e.lwj's. Dros yr eglwys, r JOHN HUGHES, Ysg. J 1J JB X J j X YDlWVGIAU DIliWESrOL YN NGtlYMKU. GAN Y PARCri J. THOMAS, D.D., LIVERPOOL PKIS HANER CORON. MAE y gwaith uchod a Ian o'r Wasff yn gyfrol hardd Anfonir hi i nnrhyw fm trwy y P, st ar dderbyniad Postal O.der am 2s 6c. Bboddir saith co;.i am bris ch-wech i bvvy by nag a anfono arcleb am danynt, gyda Llaendal, 'r awdwi i 11, Tile Willows, Liverpool. W. JENKINS BILL POSTER & TOWN CHIER MERTHYlt TYDFIL, (Member of the United Kingdom Bill Posters' Association). Circulars addressed or delivered in* town or country. AUCTIONEERS' SALES ATTENDED AT MODERATE CHARGES. Orders respectfully solicited and promptly attended to. Rents the prinoipal Posting Stations in Merthyr and Dowlais. BOOKBliNlJiM FOR THE TRADE, D. D. WILLIAMS (MAB GYHOEDDWR Y "TYST A'R DYDD"), LLYFR-RWYMYDD, &e., 56, CASTLE- STREET, MEBTIIYB TYDFIL. T"YMUNA D. D. W. wneyd yn hysUys ei fod -L-^ wedi prynu y fusnes a arferid gario yn mlaen gan Richard Thomas yu y lie uchod, a bydd yn dda <x'anddo dderbyn Llyfrau o bob math i'w Rbwymo am Brisoedd Rhesymol. Gwneir hefyd pob math o Lyfrau Cyfrifon. Telir Cludiad uu ffordd per goods train ar Barseli dros 30s. o werth. COFIER Y CYFEIRIAD— 56, CASTLE-ST., MEETHYS TYDFIL. AlUAN A WNA AlilAN. rr^RWY I< UDD;ODDI YN OFALuS rnewn Soddion a Chyf- JL ranau, gellir yn ami tidyblu arian niewn diwrnod. Ceir yr 'un elw ar gyfartaledd oddiwrth o £ 10 i £ 1,000. Y gyfun. drefn anghyfinol. Anfonir yn thud ac yn ih; dd trwy y post yrj lyfr Eylurliaol (5ed argrujffiadJ. Cyfeiriad, GEORGE EVANS & CO., Stockbrokers, HI & 142, Greahatu House, Old Broad Street, London. ) CRYD-CYMALAU. CRYD-CYMALAU. JI EI IDYG IN [A ETH NEWYDD AT Y CRYD-CYMALAU. DALIER S Y I, W. Addeflr fod EMBROCATION JENKINS YN anmhrisiadwy i bavvb yilynt yn dyoddef oddiwrth f SCIATICA. GOUT. LUMBAGO, YSIGIAD, CHIC YNf. Y CEFN a'r GWDDK, A'c Ac., ga i ei fod 311 ami yn rhoddi Hsniwythad bron yn uniongyrchol. Y mae wedi cud ei ddef- nyddio yn lhvyddianus am lawer o flynyddau, ac wedi proti yn hynod elfeithiol mewn hen achos'on, ac yn enwedig mewii Rheumatic Fevers ond nid yw erioed o'r blaen wedi ei ddwyn o ftien y eylioedd. Erfynit- n osivngedig ar bob dyoddefydd voddi i'r Etnbrocalion hwn brawf teg. Menn potelau Is lie. yr un Ar werth gan Fferyllwyr a Patent Medicine Dealers, 1.ell gyda r Post am 14 stamps, o'r CHEMICAL LABORATORY, FERNDALE, PONTYPRIDD. GoiiucHWVLWva Cvfanwuktii Meistri Barclay a' Feibiort 05, Karringdon-stieet, Llundai'i, KC, a W. T Hicks a'i Gyt., 28, Duke-street, Caordydd __m_ CAJflCT MWMNM, g I I 6c. yr un. -j; §- <C 5 S Fy Npwlad fy lain CJD "3 §* Gwlad y M nyddoedd (— r:11 Gwraig y Cadben b S Gwersi fy M.>m ^3 i Tevrn y Co d 13 g Anwyl Gyuiiu !-» ft Oil i B..ss i.eu Alto. o —- =0 l | I J Eden y Byd til 1 g Geneth y Meddwyn kzXI 15 i2 W a B;»cbgen y Meddwyn] ° d § Y Gadair Wag 0 § g •Teyni y Coed *3 -^> fl §* Anwyl Gymrvi C_J 02 Oil i Tenor lieu Soprano P-1 "3 ft C_3 a GWYRTIIIAU CRIST. Cantata i Blant. 8. F. 6c, EI. N. Is 6c. Gairiauyn utiig, '2c. Y TRI GOF. Triawd i T.T.B., 6c. LLUSERN YW DY AIR I'M TRAEl)- DeUawd drlwy Soprano neu ddau Denor, 6c. I'w cael gan yr Awdwr, H. DAVIES, A C. (Peneardd Maelor), BRYN GWYN, CEFN, RHIWABON. Rhestr o gantawd iu, anthemau, &c., chael yn rhad. Yr elw arferol arweinyddiou. r SWANSEA ROCK FERMENT BUILDING SOCIEfT. CADE!RTDC-PAUCH B. WILLIAMS, Abertawy. A R I A N A R LOG. T^Ei; 15 YN 11; unrhyw pyniiau o arian (fan y Gymdelthas uchod J HII..d.1ir lloy o I.KDAIR PUNT y cant am symian o daD ,C2.i, a rilEDAIli l'UXT A CHWKUGAIN y cant am symiau j* £ 2^ i £ l.<wo, a'r yrnrwymiadau dyo^elaf, yn oly gyfraith Senediiol am danyut. Rhoddir l'UM* I'UNT y cant a Hum o'r elw i feiidianoeyrpal# up shores. Rhoddir bentliyg unrhyw swm ar Mortgage ar dai nt'.n diroedd, a gellir cael an mlyuedd i ad-dalu, os dewisir. ielil* treuliau y 3/urti/uye gan y (iymdeitlias. Yniofyner a'r i'sgiilenydd-All T. II DAVIES 18, Union- street, Swansea. 21!.3.84.r YN AWR rA BAROD, "EMYNAU Y OYSEGR." CASGLIAD 0 SALMAU A HYMNAU WEDI EU DETHOL 0 WEITHIAU YR AWDURON GOREU, HEN j. DIWEDDAR. /AYNWYSA y C^sgliad hwn 150 o Salmau, 36 o Gorgana'1^ \J a thros 2,000 o Emynau Cymreig, yn nghyda nifer Emynau f^eisonig a Mynegai i boii iienill. Piis mewu gwahanol rwymiadau, Is (os gyda'r posti Is 3c), 2s, 3s, 4s, a 5s 6c. I'w gael gan y L'yfi wevthwyr. Pan nid ellir, anfoner y Cyboeddwyr, ac anfonir ef am y pr siau uchod ya ul)1 gyrcliol gyda'r post T. GEE A'I FAB, Cyhoeddwyr, DINBYCS. Anfonant catalogue o'u holl Gyhoeddiadau i'r nebr a enfyn am dano.