Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

r fcHYDDHAD ODDIWRTH BESWOH MEWN PUM' MYNYD!! DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH. ANWYD, A DIFFYG ANADL. ANHWYLDERAU Y FREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT, Megys Peswch, Diffyg Anadl. Bronchitis, Dolur Gwddf, Anwyd, Poeri Gwaed, Colli'r Llais, Pâs, Crygni, Influenza, Asthma. Caethder. NEWYDD DA! T BAWB gydd yn dyoddef oddiwrth yr anhwylderau uchod. Y mao milofdd yn eu hanwybodaeth yn dyoddef ac yn nycnu oddiwrth anhwylderau y frest, yn pesychu bron yn Jdibaid, ac yn colli eu «ws £ gan ddiffyg anadl, beb ymofyn am feadygin- iaeth; ac oherwydd hyny, yn niweidio ac yn gwanycliu eu cytinsoddiad. DALIED Y CYFBYW SYLW. Y mae meddyginiaeth eicr Be effeithiol wedi ei dyfeisio i rinwedd aichusol pa un y mae canoedd yn barod i dystiolaethu- DAVIES'S G OUGH IXTUEE Ki raid eymeryd ond un dogn er pvoS ei ddylanwad union- Eryrehol—yn rhyddhau y ftiem, yn elirio y llais, yn eynesu ac yn crvt'hau y frest, ean weithio pob anwyd a clirysni ymaitli. K i raid i neb ot'ni canlyniadau anwyd na plioswch, ond gotalu fo l potelaid o DATIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. BYITD FOB DYN YN FEDDYG I'W BEULTJ At holl anhwylderau v srwddt, a'r frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth Jaw. Both ydyw y Feddyginiaeth Fawr Oymreig at Beswoh a Brest Cough Mixture. Pa betli ydyw y cymwynaswr goreu i bawb sydd yn eael ei liino gan Ddiftyjr Anadl?—Davies's Cotigh Mixture. A wyddoch enwi pa betli a ddylid ei gymeryd pan y bydd Anwy d tvwm yn J pen, y llygaid yn srochion,y ffroenau yn llawn, a r gwynt yn fyrr—Davies's Cough Mixture. l'a betli ydyw y ddarpariaeth oreu at ryddhau y Stem ao esmwythau Breit, ddolums? Davies's Cour/h Mixture. Pa betli a iachft y Dolur Gwddf ar unwaith ?—Davies's Cough Mixture. PA LE Y MAE Davies's Cough Mixture i'w gael? Gan bob Druggist, mewn potelau. Is. He., 2s. 9c., a 4s. fie. (Y mae cryn arbediad trwy gymc'i-yd y poteli mwyaf). Gofaler fod envr "HUGH DA VIES" ar stamp v Llywoilraeth. Gyda'r Parcel Post, unrhyw faintioli, 3e. yn rliagor. TYSTIOLAETHAU. Dywed lIlr J. Breese, cariwr coed, LJanbrynmair Cefais hollol iachad oddiwrth anwyd a phesvveh trwm drwy gymeryd un °°Dywed H. Daviee, Cwn.oemryw Farm, Glasbwll" Gwneweh y defnydd a fynoeh o ty enw i. Nis trallaf sanmol gormod ar eich Patent Cough Mixture. Tybid fy mod yn ngafael y darfodedis-aeth ond trwy gymeryd eich meddypriniaeth. dycliwelw.vd hi mcy.lawn itscliyd. Rhyddhaodd y fflem, jjadawodd >' peswch h, a chofais hollol iachad odddwrth ddiffyg anadl." Dywed y Pareh U. B. Roberts, Ffestiniog :— Dan aohain anwyd yn nychu—a'r lungs Tn rhyw lesg weithredu; Mwy cais trwy y Cough Mixture cu, Oe. o iechyd ddibesychu! DAVIES'S PILLS AT DDIFFYG TREULIAD. Beth ydyw y fsddyginiaeth oreu at Ddiffyg Tretiliad ?—Davies's Tonic and Antibilious Pills. Betli sydd yn ieddysciniacth effeithiol at boen yn yr Ysgwyddan? — Davies's Tonio and Antibilious Pills. A oes raeddyginiaeth at Iselder Y sbryd? Oes—Davies a Tome and A ntibilious TIet Ii ydyw y daarpatÍaeth fwyaf effeithiol at godiyr Arcliwaeth p at Fwyd ?—Dmvies's Tonic and Antibilious Pills. Y MAE Davies's Tonic and Antibilious Pills o wertli anmhriiiadwy i baivb sydd yn dyoddef oddiwrth y Clcfvd Melyu,»uri«ri y Galon, Diffyg Treuliad, Poen yn y Pen, Rheumatism, y Ddauodd. Neuralgia, a Surni yn yr Ystumog, &c. M aent yn hawud eu vnieryd, yn ddyogel holl«)l i bob oed a rhy" Nid vdynt yn aehosi y poen lleiaf yn eu heffaith ar y eorff, ond gweithiant ymaiih yr ahechyd, gan Buro y Gwaed yn hollol oddi with bob anhwylder eydd yn achosi toriad allan, &c. Ni ddylai ^b sydd yn dyoddef (Iwendid a Nyclidod, Ditfyg Awydd at Fwvd Iselder Ysbryd, &c.t i'od hebddynt, gan eu bod yn codi yr Arehwaeth at Fwyd, ae yn ciyfhau y Serves ar Corff yn gyffredinol. BRISTOL HOUSE, MACHYNLLETH. Bum yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Treuliad a fihoen yn yr Yfttnmoff ac yn y Cetn, Ditiyg Arehwaeth. ac IseldSl- Ysbryd am flsoedd; ond galwodd cyfaill fy sylw at DAVIES'S PILLS. Cy- merais ddau tiyehaid, a chefais adferiad trwyadl. Ydwyf, &e.. WILLIAM WILLIAMS. lUEWN BLYOHAU, Is. He. A 2s. 9c. ['w cael gan bob Druggist, neu ai f uiir blychaid drwy y Post odliwi'th y Percheuog ar dderbyniad ea gWcrth mtWu stamps. Parotoedig yn unig gan HUGH DAVIES, A.P.S., Chemist (by ExominationJ, 3Vt ACHYNLLETH, 'I JUedallist of the South Lendon School <,f 0 terms try and Pharmacy {Qualified Dispenser of M-dicineJof the APithecaries' Hall, London 8.2.84.r. GYHOEDDIADAU DIWEODARAF HUGHES & SON, WREXHAM Yn ystod 1885 YN UNIG- GUMADUR YSORYTHYROL: gan vj y diweddar Barch. T. CHARLES, Bala. Mewn Croen Llo, ymylon marmor, ac wedi ei orphen yn y modd harddaf a goraf am y PRIS GOSTYNGOL 0 BVMTHEG SWLLT. Mewn LHan hardd, pris 3/8. A/lYNEGAIR TSGRITH- IVI YE.OL: gan y l?arch. Peter Williams. Cynwysa dros 25,000 o Gyfeiriadau. Argralf- iad Newydd, wedi ei ddiwygio yn ofalus. Mewn Llian hardd, pris 3/6. PIFEOL 0 BEEGETHAU U Gan y Parch. JOHN THOMAS, D.D., Liverpool ARGRAFFIAD NEWYDD. Mewn Llian, pris 3/6 nR. OWEN AR BERSON U CRIST, neu Amlygiad o Ddirgelvvch Goe-oneddus Person Crist,—Duw a Dyn. At yr liwn y chwanegir HANES YR ATH- RAWIAETH, gan y Parch. W. B. POPE, D.D., ynghyda Iloliadau am Beroon Crist, gan y Parch. bn. EDWARDS, Bala. Mewn Llian hardd, pris 3/6. nR. OWEN ar yr YSBRYD U GL4N A'l WAITH. Ymdrinir yn y Traethawd hwn am ei Enw, ei Natur, ei Berson- oliaeth, ei oruchwyliaeth, ei Wejthrediadau, a'i Effeithiau yn nghyda Sylwadau Eglurhaol ac Amddiffynol ar ei holl waith yn yr Hen Gread- igaeth a'r Newydd. PRIS GOSTYNGOL, Haner rhwym, 7/6 yr tin. TRAETHODATJ DUWIN- I YDDOL: gan y Parch. L. EDWARDS, D.D., Bala. TRAETHODAU LLEN- I YDDOL: gan y Parch. L. EDWARDS, D.D., Bala. Pris Gostyngol-Swlltyn unig. pABAN FEWYRTH TWM: U (Argraffiad Newydd). Yn cynwys 208 o Dudalenau Dwy-golofn, wedi eu hargraffu mewn llythyren newydd ar bapur da, ynghyda 24 o Ddarluniau Mawr Ysplenydd, wedi eu darparu yn arbenig i'r gwaith hwn. Y Llyfr Ehataf yn yr iaith Gymraej. ARGRAFFIAD NEWYDD. T AITH Y, PERERIN DM- • LUNIADOL gan JOHN BUNYAN, gyda 110 o ddarluniau eglmhaol ar ddur. Mewn Llian hardd ysplenydd, ymylon aur-PR18 GOSTYNGOL, 7m. Dwy Gyfrol, mewn Llian hardd, pris 3/6 yr un. PREGETHAU y Parch. D. I ROBERTS, WrexhajM (Caemarfon gynt). Dwy Gyfrol-Mewn Llian hardd, pris 818 yr un.' URIAH GYDA'R IESU: nen U BERSON A BYWYD Y GWAREDWR. Gan OWEN EVANS, Llundain (gynt o Llanbryn- mair); Awdwr y cyfrolau ar Gwyrthiau Crist," Dammegion Crist," &0. PRIS GOSTYNGOL, 7/6, yn Haner-rhwym, pORPH 0 DDUWINYDD- U IAETH: Gan GEORGE LEWIS, D.D. Gyda Thraethawd Rhagarweiniol ar HANES D u WINYDDIAETH, gan L. EDWARDS, D.D., Bala. Mewn Lledr, ymylau cochion, pris 3/6. pYSONDEB Y PEDAIR Vj EFENGYL: Gan y Parch. E. ROBIN- SON, D.D.,LL.D., ynghyda Thraethawd Arwein- iol ar Wrthddrych, Hanes, a Haneswyr y Pedair Efeugyl, gan y Parch. L. Edwards, D.D.; a Nodiadau Eglurhaol gan y Cyhoeddwr; a Map- iau o Palestina, Jerusalem, a'r 1 Demi, at wns, anaeth Ysgolion Sabbothol y Dywysdgaeth. H BE SS 4M :Ai" is NEW PATENT (No. 4658), "LUDGATE" WATCH, SILVER GOLD £ 5 5. £ g^ £ 12 12. 6 -7. IS A SPECIAL STRENGTH SILVER ENGLLSH LEVER MY BEST LONDON MAKE, WITH THREE-QUARTER PLATE MOVEMENT. JF.WELLED THROUGHOUT. CHRONOMRTRR BALANCE, WITH DAMP AND DUS I' PROOF PATENT KING BAND, AND EXTENDED BARBEL, IN MASSIVE STERLING SILVER DOME CASES W1 IH CRYSTAL GLASS FRONT WINDS & SETS HANDS & OPENS AT BACK, MAKING IT A BETTER WATCH TH\N ANY ^10 W A TC H IN THE MARKET, ITS ADVANTAGES OVER THE OLD AND FAULTY FULL PLATE BEING ENORMOUS, AS THE "LUDGATE" WATCH WILL LAST ONE HUNDRED YEARS, IT NEVER BREAKS. AS IT CANNOT BE OVER- WOUND. AND KEVEH NEEDS EXPENSIVE REPAIRS. IS A iiETI E.« TIMEKEEPER. IS A BEl"lERWATCH, AND IS BETTE R V i\I,UE THAN ANY OTHER WATCH SOLD FOR £ 10 IN TOWN OR COUNTRY. WILL ROUGH USAGE OF ALL KINDS, AND IS THKREFORE THE BEST W ,TCR AND EQUALLY SUITED FOR WORKVIEN, RAILWAY MEN, MINERS, GRNTLRMEN, BOYS, AND ALL WHO REQUIRE A PERFECT WATCH OF EXTRA STRENGTH FOR HOME INDIAN, OR COLONIAT. USE. MADE IN THREK SIZES. AS UNDER: WORKMEN'S LAIHa: SIZE (AS SKETCH). MINER'S & RAILWAY MEN'S, EXTRA LARGE SIZ 1' AND FOR GENERAL WEAR, MbDIUM SIZE. SENT FREE AND SAFE AT OUR RISK TO ALL PARTS FOR £ 5 5s. Od. CASH, 011 P.O.O., PAYAbLE AT (i.P.O. PRICE IN 18-CARAT GOLD CRYSTAL"GLAaS CASES TWELVE GUINEAS. SPECIALLY NOTE thnt J. W. BENSON is the only Maker of a Three-Qua^r Plate English Watch for £ 5 5s., and that our Patent Ludpat* Wate h, cannot be had through, or of Rnv Watchmaker In the Kingdom. Any infringement of the Paten" Kiglas will be yroceeiie<l against A Bo k es- nlaining the advantages of this Watch ove» the Full Plate English Watches sold by all other makers, will be sent Post Free on application, to J. VV. BENSON, WATCHMAKER, TO H.M. THE QUI EN. THE STEAM FACTORY, 62 AND 64, LUDGATE HTLL, E.C., AND 25, OLD BOND STREET, W., LONDON. Illustrated Pamphlets of Watches from ^62 to Gold and Silver Jewellery, Clocks (Honse, Chime, an« Tut ret) anu Musical tioxes, free on application. CLUB ASSOCIATIONS —FOREMEN, SECRE^F" ARIES OF FRIENDLY SOCIETIES, AGENTS. & other swill find their Incomes considerably increased by establish ng Clubs, fur the New Pateut Lu lg»te W. tcb, as t is worth from,95 to £ 10 more than "Dy English Watch so:d, and therefore bound to superset all others in the market,