Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

NOTICE OF POSTPONEMENT. THE TEA PARTY & GRAND PRIZE DRAWING j N aid of the Building Fund of the Congregational Chiu'cli -■ at Penywern, Dowlais, that is announced to take place in the Oddfellows' Hall, on Monday June 1st. 1885, is Postponed to Monday, June 22nd, 188.5, owing tc, the Ilali being engaged 9n former date by another party. Gan ein bod dan orfod i wneyd y Gohiiiad ucliod trwy gam- gYmeriad o eiddo y boneddwr sydd yn gosod yr Hall, dymunwn yo. daer ar y cyfeillion hyny sydd, heb ddyclnvelyd duplicates BO Uyfrau, a'r arian am y cyfryw, i wneyd byny o hyn i Mehefi., 18 fed. Hyder wn y gwna y cyfeillion sydd wedi oedi ac esgeulupo SWerthu en llyfran hyd yn hyn, i gymeryd mantais ar y Go- 'uriad hwn i wneyd hyny, er mwyu yr am can da sydd mewn £ °jwg genym. Bros y Pvvyllgor, Dowlais, Mai 18fed. JOHN DAVIES,*Ysgrifenydd. By Special Appoint- «jjfe 3«> and H.I. and R.H. ments to The Crown II.M. The Queen. Prince of Germany. CAMBRIC POCKET HANDKERCBIEFS HEMMED FOR USE. ALL PURE FLAX. ^hil.dren's -• Is- 5d. doz. Hemstitched. adies' 2s. 6d. Ladies' 8s lid. doz. «ents .3s. 8d „ Gents' Os. [»d. The Cambrics of ROBINSON and CLEAVER have a world- wide fame."— Queen. Samples and Price Lists Post Free. ROBINSON & CLEAVER, the Royal Irish Linen Warehouse, BELFAST. CARTREF ODDICARTREF. GWESTY PRElFAT GRIFFITHS, 23, EUSTON-ROAD, I- N (, S GROSS, LL UN DAI N. TELERAU RHESYMOL. \rMWELWYR o Gymru, bookiwch i King's Cross Station 1 gyda'r Metropolitan Railway. V| WILLIAM GRIFFITHS, Perch enog, diweddar o Abertawv. TY CYMRIC IG, l.l.l'M) \I\ 9, THANET-PLACE, TEMPLE BAR, strand, W.C. Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. "YXTILLIAM ROBERTS a ddymunn byshysu ei VV. fod, oherw'ydd yr anogaeth wresog a'ild'erbyn- lodd gan y lluaws a fu yn aros yn ei dy, wedi helacthu y lIe uchod, fel y gall sicrhau y dedwyddwch mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyr a Llnndain, am y prisiau tnwyaf rbesymol. CAEDiW^AMMAR SCHOOL. A BOARDING- AND DAY SCHOOL. f CLASSES now readii g for the UNIVERSITY Colleges, the 3^ TRAINING and DENOMINATIONAL Colleges, the jff^DICAL, LEGAL, and PHARMACEUTICAL Examin v.,1.0'1*. and for the- CIVIL SERVICE and COMMERCIAL 1 OR&UITA DUTIES resumed on MONDAY, JULY 2Sth, 1884. &c., apply to R. G. LEVI, 1", Fitzalaii Place 18 7.1' RHIANVA, TOWYN. SCHOOL FOR GIRLS. PRINCIPAL—MRS J. petee (Widow of the late Prof. Peter, F.G.S.), ASSISTED BY QUALIFIED TEACHERS. J->tJPILS successfully pre]tared for the Local Examinations. Aernm fjom Thirty Guiueas. 9.19.S4j DAVIES A't FEIBION, Stimuli A NEW STREET, CASTELLNEDD. T^AVIES A'J THEIBION, am OHIADURON lJ JJ AUii ac ARIAN. DAVIES A'l TT1EIBION, am JEWELLERY Jj AUR ac ARIAN. DWIES A'l THEIBION, am GLOCTAU JD BOB MATH. DAVIES A'l THEIBION, am NWYDDAU JJ ELECTROPLATED. DAVIES A'l TpElBION, am FODRWYAU JJ PRIODAS a KEEPERS. DAVIES A'l TpEIBION » GANIATA 10 YN Y JD CANT AM ARIAN PAROD. 0 Bwys i Ddefnyddwyr Yspectolau. Y mae yr Opthalmic Surgeon i Ysbyty St. George, Llundain (Robert Brudenell Carter, Ysw., F.H.C.S.), yn dywedyd :—" Y mae pris ucliel y Pebble Lenses yn cael ei ad-dalu ta wy eu caledwch mawr, yr hyn a'u gwna yn llai tueddol i gaol en tori a'u crafu. Mae Pebbles yn wir gywhwysiauol fel Lenses, pa rai sydd yn debygol o gael eu detnyddio yii barhaus neu ain ysbaid hir." Mac MENISCUS SPECTACLES DAVTER A'r FEIBION (am 10s.) wedi eu gwneyd o'r Brazilian Pebbles goreu. Mae gan DAVIES A'r FEIBION stoc liela, th o bob math o Yspectolau a Llygad-wydrau. YR ADRAN ADGYWEIRIADOL. ADGYWEIBIB YN Y DULL GOREU YN UNIG OHIADURON, CLOCIAU, FEWELLEKY, PLATE, OPTICAL GOODS, MUSICAL BOXES, BAROMETEHS, &c. 25.7.84.L. CHEAP ROOFING. K AAA GALVANISED CORRUGATED ROOFING OjvJU'vJ SHEETS, ill <}, 7, and S ft. lengths, by '2ft. 3 in. wide. Prices from ljd. per square foot and upwards, according to gausje, free on rails, Liverpool.—BRUCE & HILL, 35, Hatton Garden, Liverpool. IRON EOOF8, &e. NN IRON ROOFS, and 12 BUILDINGS, with FITTINGS Jj\) COMPLETE. Sizes from 20 ft. by 12 ft. to 100 ft. by 80 ft Prices exceptionally low. Will erect at small extra cost. Iron Roofs and Buildings quoted for to own dimensions.. — BRUCE & HILL, Roofing Department, 35, Hatton Garden. Is ABIAN, ASIAN. V MAE y SECOND SWANSEA LIBERAL BUILDING 1. SOCIETY," yr hon a gynelir yn YsgoUly Ebenezer, Abeitawy, yn barod i dderbyn unrhyw symiau ar L(&, o Un Bunt i 1-il o Bunau. Swyddogion y Gymdeitbas ydynt—y Parch. T. Ilees, D.D., Cadeirydd; Mr. J. J. Evans, Iron- monger, High Street, Swansea, Trysorydd a Mr. W. A. Davies, 81, St Helen's Road, Swansea, Ysgrifenydd. Dyclnvelir yr ari-in i'r neb fydd yn dewis eu galw i fyny, ar ddau nso rybndd. Cyfeirier pob gohebiaethau i'r Ysgrifenydd D.8 -Gall y rhai ag arian ganddynt i'w gosod allan ar log deimlo y byddant mor ddyogel yma ag yn y Bank-of England, gan lla roddir benthyg un bunt i neb, heb fod ei llawn wertsi yn cael ei sicrhau i'í: Gymdeithas ne ty byddo y cwbl wedi e dalu. T. REES, D. D. no AC UCHOD YN WYTHNOSOL,-Gall personau pertliynol i un o'r DDAU Ki W, emll y swm uchod yn liawdd ac yn oucst bob wythnos, heb i hyny ymynd o gwbl a'u galwedisaethau presenol. Am ianyliou, &c„ arngauer envelope. jryda chvfeiirad pcrsonol arno, I LVANS, WA11S, AisD COMPANY (P. «27), Merchants,' Birmingham, Mac hyn yn wirioneddhl PA BETH A DDYWED Y CYHOEDD! MAX MEDDYGINlAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININEBITTERS gwilym: EVANS. "Yr hyn a ddywed pawb, gwir yw: BETII YW Y QUININE BITTERS? PHYSIGWRIAETII lysieuol enwog, wedi ei ohymyagu yn y model mwyaf celfyddydgar affojus ag y mae ya bosibl, it eynw.vs elfenau gweithgar y llysiau a g-ydnabyddir ynjtyffredin y mwyaf rbinweddol o holl 1 vsian arlerol yn. y arelfvddyd feddygol, sef QUININE. SARSAPAUILLA, CENTIAN, BURDOCK, DANDELION, LAVENDEK. a SAFFRON. Beth ydyw eu gweithredind ? Cynorthwyant dranl yr ymbortli, 'u, gwellhant a liwyluaant y cylchrvdiadau, cryfhant y giau n'r oyhyrau; purant a ffrwyMilonaiit y gwaed.bywiocaatyr ysbryd- oedd, ac adlonant y meddwl a'r tymheran; gymadant ymailli rwystrau ac atalfeydd yn yr ermignu bywiol, Maent yn rhoddi tone, i'r boll gyfundrcfn, Ncrtliant y rhanau gweiniaid yn y cyfansoddiad, ae oherwydd byny, y rhai mwyaf agoredi anwydon a'u canlyniadau. An eu bod yn gwneyd hyn, y raaent wedi eniil iddynt en hunain y gyineradwyaeth uchelaf fel y meddygl.vn. mwyaf eyfaddas ar.gyler pob math o wendidau a Befyllfa isel nychlyd. a marwaidd, A oss dynion 0 bwys a eliymeriad wedi rhoddi iddynt gymeradwy- aeth an y pctlian hyn ? Oes, y mae fran (J WILYM EVANS g-anoedd o lyth/ratf cymeradwyol i'r QUININE BITTEKS oddiwith Feddygon. Fferyllwyr, Pencadbenia:d, Offciriaid, Oweiniaogion, Canwyr, Masnachwyr cyfrifol, a dynion credadwy yn mlio!) dosbarth, o'r rhai sydd eu hunain wedi eu profi yn rhinweddol yu mhob scfyl'fa ac yn mliob amgylehiad. Dyma enprraiflFt deg o farn Cymry America ar QUININE BITTERS GWILDr EvANs:- CLOD I'R HWN Y MAE CLOD YN DDYLEDUS." Allan o'r Drych, America." "4G, Sheridan-street. Wilkeslsarre, Pa.. "Rkagfyr 26ain. FY ANWTL GYD-GENEDL,—Y mae clod yn ddyledus GWILYM EVANS, Llanelli, ar gyfrif ei feddyginiaeth ryfeddol dda sef y QUININE BITTERS, a brofodd i mi yn lloa'd ei addewid mewn cysylltiad a rhan helaeth o'r anhwylderau a enwir yn y Drvch, sef iselder ysbryd, curiad y galon, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn tori, diffyg;treuliad, gwaelder eyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, fv ystumog yn cliWyddo, brathiadau disymwth yn fjr ochrau nes xnethu braidd anadlu, yegafnder yn fy mhen, <fec. Bnwng vr holl flinderau hyn, yr oeddwn ddau fis cyn y Nadoligrynei theimlo bt yn orchwyl caled i gerdded i town i'r gwaitli. heblaw fy mod Yll gorfod eistedd lawergwaith ar hydy dydd dan effeithiau yr-anh wvl« drrau; ond un diwrnod, pan ar lawr, wedi methu (fan guriad v galon, daeth i'm eof am QUININE HITTERS GWILTM EVANS, a phenderfynais yn y fan, os cawn fyw i f.rned allan yn y piyd- iiawn, y gwnawn dreial arnynt. ac felly y bu. Nid cynt yr ymolcliais na.^ jTr aethuin i sh»v T. B. Thomas, ar Brawery Hill, lie y mae cyilawnder o'r feddyginiaeth uchod ar werth, rn bur f l y maeyn tafddu yn ffynon fawr Llanelli deg, Yn »*r, enwi sydd yn tranlo oddiwrth yr anhwylderau uchod, ffWnewch brawf arnynt; sicrliaf y byddweh ehwithau, mewn canlyniad, yn alluog ddwyn yr un dystiolaeth." Yr eiddoch yn onest," "THOMAS T. DAVIES.' Pa ddoluriau yw y rhai y mae y BITTERS hyn Tn gvfaddas ar eu cyfei;? Anhwylderau y giau, doluriau yr afn a r arenau, clefydau y ddwyfron, malldraul y cylla, anmhurdeb a gwe llclicl vn y gwaed, &c. Y mac pob un o'r rhai hyn yn achosi llawer iawiT'o anhwylderau oreill yn ngwahanol ranau o'r eorff. Y mpo rhinweddau y llysiau sydd yn y QUININE BITTERS yn union- gyrchol vn nerthn, yn puro, ac yn synjud rliwystrau yn y rhanau hyn, ae felly yn dileu yr ac'hos; o ganlyniad, y mae yn iachau llu o ail ddoluriau. Pa fodd y mae ei geisio, a bod yn sicr ein bod yn cael y gwir BITTERS? Gofyner fel liyn, "Potelaido QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a gofaler am welcd- 1. Fod enw '-GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S. yn yggrifenedig a stamp y Llywodracth ar wddf pob potel. 2. Y mae enw "GWILYM EVANS' QUININE BITTERS" ar bob label. 3. Nid oes un botel i'w cliael dan 2s. ge. yr un os cynyjrir i ehwl werth chwecheiniog neu swllt, bydJwcli wybyddus mai twyli a tt'ugind ydyiiL 4. Na ehymerwch eicli cynghori gan neb i gymeryd unrhyw fai ii o gymysg arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawu mor rhinweddoi ac yn rliatacli. Esgus gwael a thwyliodrus yw hwna. Cofier mai pethau da yn unig yr ymdrechir eu hefelychu, ICPY mae lluaws mawr o efelychiadau i feddyginiaeth ardderchog a diha'al QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory, Llanelly Gwerthir mewn boteloAi 2s. 9c. a 4s. fic. yr un, nen cases 12s. lid. yr nRi yn cynwys 3 hotel 4s. (Je. Y mae botel 4s. yn cynwys ddwy Tvaith gymaint a botel 2s. i)c.; felly, gellir arbed ewllt. D.S.-Os toinilir anhawsder i'wpwrcMu.MMireiMetoddiwtth yr Awdwr yu ddiuraul, tnvy y Parcel Posfc, am y prisoedd a. uodwyd. r. 5.181,