Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I ereill wedi gwneud arch- wed* analyso y^wiliad mamvl i mewn i ansawdd X GEORGE'S y^" GEORGE'S PILE AND GraVEL^\ eich Peleni, ac vr ydym yn cael eu /^PlLLS," ac yr wyf yn cael eu\ bod yn gyfansoddedig o'r cyjfeiriau m r Q /"I Til "IfT^T IjUyneuoltyncraf. Yr wyf wedi eudefnyddio\\ JT ILL & UllAVllL yQ gyfan8oddedi^ ° d^fynddiau A yn helaeth am flynyddau lawer mewn f llysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur IJ private practice, a hyny gyda llnnjddlant J PILLS. I fetelaidd. Ye ydwyf o'r farn eit II I I nodedtg. Rhoddant esmwythad buan i rai I i II I i mewn sefyllfa anobeithiol o herwydd y J l\ B0D Feddyginiaeth dra gwerth- II Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso J PAROTOIR Y PELENI UCHOD Vy EAWR AT Y DOLURIAU HYNY AR GYFER J dweud, nad oes, mewn gwirionedd, eu j MEWN TRI O DDULLIAU \v PA EAI Y Maent wedi JJ GWAHANOL FEL Y CANLYN: V^> EU jiAMCANt,. J NO. 1-GEORGES PILE & GRAVEL PILLS. No. 2-George's Gravel Pills. • m,m + m.rn m m.m *mm NO. 3"GE0RGE'S PlLLS FOR THE PlLES. f .■ GOCHELWCH DWYLLWYR. tl i| GOCHELWCH DWYLLWYR. I' t mm Mewn Wyohau Is. l|o. a 2s. 9o.yrun. Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am George's Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER eich perswadio, na chymerwch bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn DRWY YR HQLL FYD Gravel Pills, o wneuthuriad wirioneddol. J_ i neb aral]- C lii^mN YN YCBFN~| f CHWYDD YN YTRAEDj ( i poen YN Y LWYNAU g 'i,' ,I 1I,:jJJ' ill i' ij I-LL "i.II' "I GWYNT, GWAEW, COLIC, -0 I DWFR POETH AC ATAUOLJ L | LUMBAGO, SCIflTICfl, J A' j RHWYMEDD, &o. f '1!/ I' J- • ? *^S5[ GEO ROE'S II/TO C* T?R\T>N T? • W J DEAR Sib, RHYMNEY. JMIS, UE G P Hi /ttM O T? A V Pi Lj I 11,ave much P^asiire in bearing testimony to the Dear Sir,-Your Pills take well here, rkkUEJ<X*\l HA V A-i j and in time I shall have a large opening PILLS. those tr ublesoirie' and painful disorders,'and am rarely I II JQJ, —YOURS TRULY S disappointed even in most obstinate cases. | j remain, yours truly, G. OWEN, Chemist to the Royal Family. y mae y prfeni hyn yn Feddyginiaeth f FEANKLIN DIXON. _J I SICR, BUAN, A DIOGEL I'R ^-——_ ■_ PILES A'R GRAVEL, ae luaws o anhwyldcrau ereill sycld bob amser yn eu canlyn, megys:— GSR a,/i POEN YN Y CEFN, YSGAFNOEB YN Y PEN, OIFFYO ^Amvra SyB.Sw awF.T.T.TTAD TRBULIAD, RHWYMEDD, LLYNGER MAN, diffyg Ic, acttnwyl lawII i mi f:K ANADL, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, SURNI J/ hcfyd. Yl" WJ'f W«(li bod Tn J1* RHYFEDDOL."—Bum Cj5 "X YN YR YSTYMOG, poen dirfawr yn Y COLUDDION, f/ ymboeni gan y-Piles a'r Ciravel, jii nghyd A X £ » VT1 o-laf llawer o flvnvddau ""r* owaew gwynt, colic, teimlad o bwysau yn y //• solni 1THIV.T nr 1-iU amserau yndufewnnl, amtna n\ if "V • in I T} • J J Cgj CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, deU'-lde.t,' llllyill'dl!. aG am y pump JMit oluf evil mi II gan y Piles a r Gravel, craidu (p DWFR poeth, dwfr-ataliad, y gwelediad yn S pacl gftf;icl ar i-icii x,e'en' <hwi, yr Ol ddwn wedi fy mi » vl% npflrlwn vn nlluoff i spfvll ar fv bv/lac aneglur, sychder a blas anymunolyn lhvyr gaetliiwo i aros yn y ty. Yr oedd y i'utli boen i >\ genau, poen yn y bordlw/oydd, chvs'Yddiant gofldusyn fy npliolnddion, fy ii<-liylla. (''in ysgyfaint, a A 1/ nhraed gan y poen a acnosent mi, ar \1 ,l Y Tf,ASi)i &c I jmhii mawr yn fy mUon, ac yn feddw gan bondro. fclnas -I I ysgafnderynfymhen. 1 e wnaeth Doctoriaid 1 RHMDART ESKWYTHAO UKI0N6YRCH0L I ,tu'r t" ^idwi.etSffy"lwyrVmUv? "iJ«:n a UiS? ft" J I Aberdare a Merthyr eu goreu i mi, ac yr I 8. ,uvs gaiiwn piwiu fod modd mi byth weiia; ond dioich i I l\ wyf wedi taluiddyntbunoedd lawer am hyny,-I perohe.o,, 1 ^c5l yn 'x J 1\ ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o J. E. GEORGE, M.n.P .3; I V eicli cyfarwyddyd, yr «eddwu yn galiu diiyn fy ngalwi di- J j V honynt. Prynais flycliaid o George's j ^ddh^w"™ 'f V\ Piles and Gravel Pills, a cliymerais J ,U I N N A X ^v, V, yroeddyntynpweithre<inaniai. J ddau ddogn o honynt—yr ydwyf yn J/ GLAMORGANSHIRE. ocr^r r w VymevA.T'/ V\ aWl' yn ddyn iach. = maent wedi ly adferyd i'm gwrea fcl cynt, jr f reC] ac yr wvf fel yn dyi'od yix ieuanc o'r \v BENJAMIN ED WARDS,( Wl newydd.^Ydwyf, &c. ^CWMDABE, AiEED^ "™ ^S-OAVI D DAVIES. Argraffedig a Chyhoeddedig gftnJOBEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Merthyr Tydfil.-Dydd Gwener Mai 29,1885.