Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HEALTH. Yet oft we slight thy worth, 0 blessed Health Poor mortals as we are, till thou art flown And thy sweetjoys, more dear than fame or wealth, Touch notoar hearts, but pass unfelt, unknown." HLAMIIBT. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is nd EACH By the Proprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. As this Preparation is different from all others sold under the name of Dandelion Coffee, Purchasers must BE SUBS TO ASK FOP., AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PREFERRED, both for its agreeable TASTE and EFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited ■A-WAllD OF "There's a proud modesty in merit! Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks. DRYDEN. "Y CWMWL TYSTION." JJOYVYDDOREG AR Danes Teulu y Ffydd—Abel, Enoch, J-V ^OSIH, Abraliam, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Caleb, Josua, GNVSRA ? BTTRAE> Gedeon, Jephtlia, Samson, Samuel, a Dafydd—A urciiest-gampau a dyeddef trwy Ffydd, mewn .0 o benodau. P 1 'J'lydd Argrailiad—Y 9fed, lOfed, lleg, a'r 12fed Fil. rris be.; gyda'r post, 6}c.; neu 9 am 3s. Co., A 27 am 10s., yn free Bivn» POST- W&aelffanyr awdwr-JOHN JONES, LHmgiwc, ■OIYAAMAN, RS.O., South Wales. 2.5.r. OS eNLS A-M C)p 0 WELL'S BALSAM OF ANISEED. L\YRET)DYGTNIAETH HYNOD RHAG J-VJL Y PESWCI-T.—Yssjrifena un foned(litres f'1 t ClI.nlYn Pan y gwehveh Mr Powell, dywedwch wrtho na "ttdai ofn arnaf i wynebu gauaf Rwsiaidd gyda ei Balsam of Uisfed fe] cydymaith, er fod fy ysgj'faint yn liynod W^}AIDD Ca l "r^ella clerigwr enwog o sir Lincoln fel liyn :—" Ar ol allan fod Powell's Balsam of Aniseed yn feddyginiaeth rhag ypeswch, &0, yr wyf wedi boLlyn rhoddi potel ar 01 Potel ohono i dlodion fy mhlwyf." GWELLHAU RHYFEDDOL. H.M. Gunboat Netley, Wick, Ysgotland Anwyl Syr,—Gan fy mod wedi cael fy mlino gan besweh a cbaled iawn, yr hwn a aehosodd i mi lmver noswaith S^igwsg a diorphwys, cynglionvyd fl gan ei arglwyddiaeth Caithness i roddi prawf ar eieh Balsam of Aniseed tra eVvei-thfawr, a gallaf eieh sicrhau chvvi i mi gael rliyddhad syda'r dogn cyntaf, a hyny heb i mi orfod rloddi heibio fy ddyledswyddau, a darfu i'r hotel fechan gyntaf fy wella felly y mae genyf yr ymddiiiedaeth fwyaf wrth gymevadwyo yn galonog i'r miliynau. (Arwyddwyd) W. LINZELL, H.M Gunboat Nelley." J>OWELL'S BALSAM OF ANISEED. lVfAE yr EFFAITH LINIARQL a rydd LLONAID LLWY DJU ohono wrth ei rhyreddoimeWn yctiydig ^dwfr Pan yn niyned i'r gwely yn ^DYLAI ULL teulu fod hebdelo A R WERTH GAN FFERYLLWYR TRWY YR ROLL FYD. warehouse: Blackfriars Road, London. YrtELENAU DR KING AT YR Arr.—Cynwysa DDYNT ^IVR 'Y^IAU dant y llew a quinine, heb ddim mercury yn- &C CSIU'TPVFILE/■ R'LAI hyn yn mhell uwchlaw ereill fcl y rliai sicraf YN y 1 symud diffyg treuliad, anhwylderau geriaidd, poen EYLLA AN ^TSTRIADAU ae afreoleidd-dra perthynol i'r afu a'r :rhau perffaith iechyd. Gwerthir X'elenau Dr King "•CANYS Y QWAED YW Y BYWYD," GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLARI-CE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol TJRhwn ni ellir rhoddi cympradwyaeth rby uchel am- JL LAriil.vi: a GLOEWly GWAED o bob AKMI1CJREDD, Iacha Hen Glwyfau Iaeha Hen Glwyfau Crawnllyd yn y Gwddf Iaclia Gluniau Cornwydlyd Dolurus Iaeha Bendduon neu Bisgwrn ar y Wyneb Iacha Glwyfau Craehlyd; Iaelw, Gornwyd Caiicraidd Iacha Aficehyd y Gwaed a'r Crooj Iacha Chwyddiadau Chwarcnol Iacha y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmhur, yn codi n oddiar ba achos bynag.3 Gan fod y Cymysgedd hwn yn ddymunol i'r archwaeth, ae yn cael ei warantu yn rliydd oddiwrth unrhyw beth niweidiol i'r eyfansoddiad mwyaf gwanaidd pcrthynol i unrhyw un o'r ddau ry w, y mae y Perchenog yn eri'yn ar i ddyoddefwyr roddi prawf arno er cael allau ei fawr werth. Miloedd o Dystiolactliau o ,bob parth. "North-street, Audenshaw (ger Manchester). Rhydd i mi bleser inawf i roddi fy nhystiolaeth i effeithiau rhyfeddol oich Gwaed Gymysgedd, yr hwn sydd wedi fy ngwella o droed a migwrn cornwydlyd drwg iawn. Yr oedd i mi bodwar 0 arohollion, yr hyn a'm lianalluogodd i ddilyn fy ngalwedigaefch tun bedair blynedd, yn ystod yr h wn amser bum mewn pump o wahanol glafdai ao o dan bymtlieg o wahanol fedilygon. diwcdd eymhcllwyd fi i roddi prawt ar eieh Gwaed Gymysgedd, ac ar ol cymeryd tair o phiolau bychain yr oeddwn yn alluog i fyned at fy ngwaith, ae erbyu i mi gymeryd naw neu ddeg o phiolau yr oeddwn wedi fy llwyr wellliau. Gallweh wncyd y def- nydd atynoch o liyn er budd dyoddcfwyr erciII.- Y: eiddoch yn parclms, JOHN i-iilVIAAlS." Ar werth mewn pliiolau 2s 9c yr un, ac mewn Cistiau, yn cyn- wys chwe' gwaith cymaint, lis yr un— digon i elfeithio gwellhad hollol yn y mwyafrif rnawr o aehosion hir-sefydlog—gan yr holl Ffervllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaetli Breintlythyrol trwy yr lioU beyrnas Gyfunol a thrwy y byd, neu a antbnir i unrhyw gyf- ei.-iad ar dderbyniad 33 neu 182 o lytliyrau ceiniog, gan y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY LINCOLN. Trade Mark—" G-waed Cymysgedd." CYRN, BUNIONS, A CHYMALAU CHWYDDEDIG Y BODIAU,—Deller's Corn and Bunion Planters yw yr unig fedd- yginiaeth wirioneddol. Gwahaniaethant oddiwrth bob plasterau, tarianau, neu gymysgiad a ddyfeisiwyd erioed. Drwy ystwytho yn uniougyrchol y croen tew amgyleliynol, dar- tydda y boen ar llTlwaith, a dilymt y corn yn fuan ar ei ol. Gofyna Bunions a Ohymalau chwyddedig y bodiau fwy o amser i wella yn llwyr, ond y mae y gweitlirediad yn sier. BIychau. Gwerthir ilwynt gan Fferyllwyr, &e., yn mhob man. NERTH CORFFOROL, GIEUOL, MEDDYLIOL, A THRECLIOL MAwR a ddilyna trwy ddefnyddio Pepper's Quinine and Iron Tonic. Trwy roddi bywyd nowydd yn y giau, eyfoeth- ogi y gwaed, a chryliau y galluoedd eyhyrol, diflana arwyddion o wendid, dycliwela yr arcliwaetli, darfydda llesgedd, a eheir ad- newyddiad iechyd. Mynwch gaol Tonic I'opper. Gellir ei gael yn awr mewn poteli 2s fic. Ar wertU yn mliob man. Costia oddeutu 1 icy dogn. TARAXACUM A PODOPHYLLUM—Mae y fedd- yyiniaeth lion rhag anhwylderau yr yn rliydd oddiwrth mercury, ac yn gymysgedd o sudd llysiau dant y llew a mandrake. Y mae yn dda riiag cut, yn y pen,,marweidd dra, rhwymdra, gwyntogrwydd, dwi'r poeth, ditfyg treuliad, anhwylder geriaidd, diSyg arcliwaetli at iwyd, angliysur cyffredinol, trymder, &c. Taraxacum a Podophyllin Pepper, trwy gynhyrfu yr afu i weith- redu yn Tieillduol o dyner ar y eylla. ydyw y feddyginiaeth ddy- ogeiar, a'r un y gellir ymddibynu I'wyaf arnt. Poteli, 2s 9c. Ar werth yn mhob man. Mynweh gael ineddyginiaeth Pepper. Duo GWALLT GWYN.—:Cynyrcha Lochyer's Sulphur Hair Restorer shade berffaith naturiol mewn ycbydig ddyddiau. Nid oes un gwallt-adferydd yn dcbyg i eiddo Loekyer am ei harddweh a'i weithrediad glanhaol a& y gwallt, gan beri iddo dyfu bob amser. Poteli mawrion, Is Gc. Ar werth yn mhob man. man. GWELLA ANHWYLDERAU Y CROEN.— Bydd i'r Salpholine Lotion symud yr holl darddiadau, plorod, coclmi, llynorod.cen, gerwinder, &0., mewn yeliyeig ddyddiau. Bydd i'r Salpholine ymosod ar hen anhwylderau y croeu, a'u difetha yn llwyr. Mae yn wlybwr neillduol'o hyfryd a diberygl, yn cynyrehu croen clir. Gwerthir y Sulpholine Lotion gan yr holl Fferyllwyr. Poteli, 2s 9c. JBYDDARDOD, SWN YN Y CLUSTIAU, &C.— teller's Essence for Deafness sydd yn parhau i fod yr unig feddyg- iniaeth o unrhyw werth. Y mae ei allu i glirio rliydau y glust, ac yn ami i wella hen aehosion, wedi ei brofi am chwarter canril'. I'w roddi ar cotton wool. Poteli, Is lie. l'w gael yn mhob man. BLAS HYFEYD.— Cracroft's Areca-Nut Tooth Paste.—Drwy ddefnyddio y Deint-lweh peraroglaidd moetlnis hwn, daw arliw^y danedd yn wyn, iacli, a dysglaer iel ifori. Y mae yn nodedig am ei berarogl, ac yn neillduol ddetnyddiol er symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu hesgeuluso. Ar wiJrth gan yr holl Gyflyrwvr. Potiau Is. a 2s. yr un. (Myiiwch Cracroft's.) ANHWYLDERAU YR AFU.—Y mae tair rhan o bedair o'n lianhwylderau yn cael eu haehosi gan fethiant yn ngweithrediad yr afu. Mae ychydig ddognau o Dr King's Dan- delion and Quinine Liver Pills, heb mercury, yn feddyginiaeth nerthol. Gwnant yr un gwasanaeth yn gymhwys a mercury, heb ddim o'i anghytleusderau a'i beryelon. Symuda Pelenau Dr King Voll anhwylderau yr afu eylla, anhwylder'geriaidd, cur yny, pen, llesgedd, poen yn yr ysgwYddau, dwfr poeth, diflYg treuliad, rhwymdra, ae felly sicrhau pertJilith iechyd. Y mae yr hen Belcnau hyn yn para i fod y feddyginiaeth fawr a blaenaf at anhwylderau yr afu. Ar werth yn mhob man. AT OLCRI Y GWDDF A'R SAFN, defnyddiweh Pepper's Tannin Throat Gargle. Mae yn gymhwysiad gwerth- fawr at ddolur y gwddJ, pa un bynag ai enynol, rhyddhaol, ueu lynorol. Cymeradwyir Tannin Gargle yn gryf i siai-adivyi-, cantor- ion, &c,j fel dyogelydd gwevthfawr. Y mae liefyd, yn bui wr gwerthfawr fel genau-olcli, ganci fod yn neillduol o hyfryd, cyf- uerthol, a glanhaol. Poteli. Ar werth yn mliob man. SULHOLINE SOAP sydd sebon 0 wneutbur- iad fferyllol liynod bur, wediei fwriadu i fod at wasanaeth cyifred- inol, a'r hwn sydd rydd oddiwrth yr olew egrol, niweidiol, sydd yn nodweddu sebon o wneuthuriad cyffredin ae anmhor- Haith. Un rliagorol yw y Sulpholine Soap at ymolchi at- bob adeg, a gwna y croen yn dynel', clir, ac ystWyth. Tablets, Cc yr un. Ar werth yn mhob man. *4 j EHWYSTRO PESWCH.—Ychydig ddognau 0 Pepjcer's While Cough Mixture a wellha y pesweh inwyaf poenus, gan roddi rbyddhad ac esmwythder i'r pileuau a'r pibellau gwynt cynhyrt'us. Gan ei fod yn gweithredu yn lliniarol, cysurol, ac esmwythaol,y mae felly yn wahanol hollol i'r meddyginiacthau cyffredin rhag y pesweh. Iftteli. Ar werqh yn mhob man. I Impurity of the Blood. Unless the blood be kept iu a pure state the coiistitiitiofi must be weakened and disease supervene. These Wonderful Pills possess the power of removing or neutralizing all Crtil- nminations of the blood and system generally. They quietly, but certainly, overcome all obstructions tending to produce ill health, and institute regular action in organs that are faulty from irritation or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may rely on these Pills as their best friend and comforter, as they act upon the main spri ngs of life, and thus save thousands from a premature grave. Complaints of Women & Children. Tlio very mild and painless action of these invaluable Pills recommends them to ev ery household as a remedy for the first departure from health. Any mother, nurse, or young person guided bV the directions which accompany each box of Holla way's Pills, has at once available means for checking disease, purifying, the Wood, and expelling from the system all gross humours. They are indeed, at all ages, the female's tried friend. Disorders of the Liver with Flatu- lency and Indigestion. Loss of appetite and flatulency are usually the forerunners of stomachic disease. These famous Pills exercise the most salutary power in all affections of the liver, and all irregularities of the stomach and bowels they restore a healthy function to every internal organ, overcome all obstructions, and cast out all impurities. Weak Stomachs.—Impaired Digestion. The wisest cannot enumerate one tithe of the distressing symptoms arising from enfeebled digestion, all of which may be readily dispelled by these admirable Pills, as they rouse the stomach, liver, and every other organ of digestion to that healthy tone which fully enables them to convert all food and drink to thenourishmcnt of the body-hence, these Pills are tho surest strengthened, and the safest restorative in nervousness, wasting, and chronic debility. Coughs, Colds, Influenza, and Sore Throats. For curing diseases of the throat; chest, and lungs, thesa Pills have established for themselves a pre-eminently world-wide fame, as they purify the blood and regulate its circulation, Coughs, common colds, influenza, bronchitis, asthma, pleurisy, inflammation of the lungs, and even consumption in its early stages, are successfully treated with this medicine, particularly if Ilolloway's Ointment be well rubbed upon the chest and back night and morning. IIollowaf is Pills are the best remedy Imown in the world for the following diseases Ague Headache I Stone and Gravel Asthma In^%astion flecondary Byrnp- Bilious Complaints Lirer Complaints toms Blotches on the fckin Lumbago Tic-Doloreux Bowel Complaints" Piles Ulcers Debility Rheumatism Venereal Affections Dropsy- Retention of Urine Worms of all kinds Female Irregularities l Scrofula, or King's Weakness from Fevers of all kinds Evil whatever cause, Gout i Sore Throats &c., &c. The Pills and Ointment are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 538, Oxford Street, London, also nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Boxes and Pots, at Is. Igd., 2s. 9d., 4s. Cd., lis., 22s" and 33s. each. The smallest Box of Pills contain.? four dozen; J and the smallest Pot of Ointment one omlCe. Full printed directions are affixed to each Box and Pot, and can be had in any language, even in Turkish, Arabic, Arluawaii, Persian, or Chinese. No. 16—2. SWYDDFA Y TYST A'R DYDD amLyfrau obob math, Cerddoriaeth, Papyr ysgrifenu, a Chyhoedd staau Seisonig. Hofvd pob math o waitb artrrafft:. WARENTIR y bydd i UN BLYCHAID o CLARKE'S B 41 Pills i wella pob dyferlif o'r Peinanau Troethol, yn un o'r ddau rhyw, wedi ei enill neu yn ardymherol, Graianwst a Phoenau yn y Cefn. Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaetli Breint- lythyrol neu a anfonir i unrhyw gyfeiriad am 60 o lythymodau, gun y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES DRUG COMPANY, Lincoln. Goruchwylwyr Cyran- wertholBarclay a'i Feibion, Liundain, a'r holl Dai Cyianwertnol,