Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

PELENI LLYSIEUOL KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderan y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Gewynwst, a lJolur y Wyneb, TREIWCH BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, ac nid yw yti angenrheidiol i aros yn y ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, ac y maent wedi eti treio gan filoedd, ac wedi ea datgan fel y feddyginiaeth orea yn y byd, Cymeradwyaeth oddiwrth J. Balbirnie, Ysw., M.A., M,D., dwrZithiwr ar Ddansoddiaeth, ac avjdwr Traethawd ctry Turkish Bath, q-e. Yr wyj wedi proft y Peleni sydd yn myned wrth yr enw Peleni Llysieuol Kernick, ac yr wyf yn gwybod beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi, eu heffeithiau. Gallqf ddwyn tystiolaeth wirioneddol eu he bod yn rhydd oddiwrth sylweddau metelaidd a mweidiol; a gallaf eu cymeradwyo fel y peleni agor iadol goreu i'w cymeryd rhag bol-rwymedd, ag a wn i am danynt. Arwyddwyd J. BALBIRNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o gymeradwyaethau ereill llawn cystal. Y mae PELENI KERNICK yn cryf- hau a bywiocan yr holl gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gldfyn unrhyw reolau neiliduol mewn perthynas i ym- borth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y feddygin- aeth oren sydd wedi eu darganfod. Gellir eu cael gan nnrhyw lferyllydd, neu gan Ddir- prwywyr penodedig, mewn blychau Is. ljc. a 7|c. gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisenau Llysieuol Kernick I LADD LLYNGYR. TMAG y Teisenau hyn y feddygini eth fwyaf effeithiol i ladd Llyngyr sydd wedi eu cynys i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yr. eu heffaith, fel y gall plant o bob oed a sefyllfa eu cymeryd gyda'r dyogelwch mwyaf. Y IDRent hefyd mor wasanaethgar blant o gylla gwan, a gweddau llwyd, gan ei fod yn eryfban y cyfansoddiad trwy greu archwaeth. *ir Pe byddai mamau yn gwybod gwerth y Teisenan hyn, fyddai dim un teulu hebddynt. I'w cael mewn blychau Is. l|c. a ne. yr un, gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu Pelcni Llysieuol Kernick, Byddwch ofalus i weled fed yr enw ar bob sypyn Tien flweb. Cymanfa Dinbych a Fflint. CYNELIR y Gymanfa uchod yn Rhutliyn, Mawrth, Mer- V^/ cher a law, Mehefln 9fed, 101'ed, a'rlleg. Y Gynadledd am 2 dydd Mnicher. Pregethir nos Fzkwi-th, nos Fercher, a Iau trwy y dydd. Dysgwylir Dr Thomas, Liverpool; Parchn Herber Evans, Caernai Ion; ü. ROwen, Gla .dwr, a gweinid- ogion o'r ikwy sir i bregetlm. Hyderir y gwna yr eglwysi anfon eu cyiraniadau at dreuliau y Gymanfa eleni fel arfer. munir ar bob un fyddo am lety, i anfon gair erbyn Mehefln v Deuwch frodvr, yn lluosog a phrydlon. D*d D. JOHNS. Cymanfa Mynwy. CYJfELIR y Gymanfa veliod yu y Morfa ar y Morcher aV Iau, Mehefln 24ain a'r 25ain. Bydd y Pwyllgor am 2 o'r glooh y dydd cyntaf a phregethu yr hwyr a thrwy dydd lau. Os bydd gjn rvwun fater i'w osod ger bron y Gynadledd, anfoned at yr Ystrrifcnydd yn brydlon i hysbysu hyny. Taer ^dymunir ar yr eglwysi ddyf.id a'u cafgliadau yn gryf a phrydlon, yn neill Juol i'r Morfa, gan mai eglwys feclian yw, ond tfyddlon. Bydd brakes yn cyci wvn o Ca.?uewydd ain 1 o'r gloeh mewn prvd i'r Gynadledd yn cael eu darparu gan Cadben Daviea a Mr J. Williams, draper. Pawbfydd Yn dypgwyl lloty anfoned garden i hysbysu hyny i Mr John Bucker, St. Brides, Castletown, via Cardiff. Dymagyfle am awyr y mor—deuwch yn llu o' ttweithfevdd. —Bydd luncheon i weinidogion a diaeoniaid yn festri Mynydd Seion, Casnewydd, am 12 o'r gloeh dydd Mercher. i T. J. HUGHES, YSG. Gideon, Penfro. GYNELIR Cyfarfodydd Urddiad Mr Ben Rowlands, Caa- tellnewydd Emlyn, yn yr eglwys uohod, bos Fawrth a dydd Mercher, y 26ain a'r 27ain cyfisol. Dymunir presenoldeb gweinidogion y Cyfundeb. w. MOSES WILLIAMS, Ysgrifenydd. Ebenezer, Glantaf. DYMTJNA yr eglwys uchod hysbysu nad yw yn derbyn cyhoeddiad gan neb i hregethu lieb yn gyntaf ohebu 'r Ysgrifenydd-JOHN DAVIES (Beithlwyd) 11, C. Park- treet, Treforest, Pontypridd r Cymanfa Sir Gaerfyrddin. OYNELIR y Gymanfaj uohod yn Peniel Mawrth a Mercher, Mai 26ain arr 27ain. Cynadledd y dydd cyntaf am 3 o'r gloeh. Pregethu am ehwech, a thrwy y dydd dranoeth. Gwa- hoddir yn daer holl weinidogion y sir. Bydd et'rbydau yn Heol Prior, Caerfyrddin.ereludo y gweinidogion ddaw y ffordd hono ynbrydlon i'r Gynadledd. j' W. C. JENKINS, Ysg. Hysbysiadau. Heb fod dros dair llinell, Is. y tro am bob Hindi ychwanegol, 3c. Ond ymddengys Hysbysiadau am yspaid o amsetratn brisiau lla/wer is. CYMANFA MORGANWG. CYNELIR y Gymanfa ucliod eleni yn y Coity, ar y Mer- cher a'r Iau, Mehefln 17eg a'r 18fed. Bydd y Pwyljgor yn cyfarfod am 6 o'r gloch nos Fawrth. Cynadledd am 10 a 2 o'r gloch dydd Mercher, a phregethu o hyny allan fel arferol. Os bydd gan unrhyw un fater i'w ddwyn ger bron y Gynad- ledd, bydded cystal a rhoddi bysbysrwydd prydlawn i un o'r Ysgrifenyddion. Yr ydym yn gwahodd yn gynes ac yn galonog yr holl frawd- o iaeth, ac ereill a alio, i'r Gymanfa a chan fod y lie mor ganolog a chyfleus, dysgwyliwn dyrfa fawr. Felly dymunwn yn daer am i'r egiwysi i gasglu yn dda a phrydlawn at y draul, oblegid nid ydym "yn ewyllysio eu gollwng hwynt ymaith ar eu cythlwng." Er mWYIl hwylusdod buasai yn dda genym gael gair yn mlaen Haw oddiwrth y brodyr a fwiiadant fod yn bresenol. w. W. GILBERT EVANS. Capel Seion, Glais. DYMUNIR hysbysu nad yw yn gyfleus i dd'erbyn cyhoedd- iadau i bregethu yn yr wythnos ganyr eglwys uchod, na chwaith ar y Sabboth, heb ohebu a hi yn fiaenoroi. Y Gymanfa Dde-Orllewinol. CYNELIR y Gymanfa ucbod eleni yn y Ceinewydd, ar y dyddiau Iau a Gwener, Meliefin 4ydd a'r 5ed. Dymunir yn y modd mwyaf taer biesenoldeb y frawdoliaeth o'r tair sir. Dysgwyliwn air oddiwrth bawb fydd am gaelllety, o hyn i Mai 28ain, 1885, yn nghydag o ba gyfeiriad i'ch dysgwyl, ai o'r Gogiedd Dehau. Bydd cerbydau yn cyfarfod y tren 4 prydnawn dydd Mercher, Meliefin 3, yn Llandysul, ac o Aberystwyth bydd cyfleusderau. yr un prydnawn. Dymunol fydd gwybod y nifer ddysgwylir, er mwyu parotolnifer digonol o gerbydau. w. ° DAVID JONES. Lleyn ac Eifionydd. CYNELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod y tro juesaf yn Bwichtocyn, ar y dyddiau Llun a Mawrth, Mehefln 8fed a'r 9fad. Y Gynadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf. Dymunir ar i'r holl frawdoliaeth wneyd ymdrech i fod yn bresenol. r Hebron. J. C. JONES, Ysg. Pisgah, Arfon. I BYDDED hysbys nad yw yn gyfleus i dderbyn Cyhoedd- iadau yn y He uchod, heb yn gyntaf ymohebu fig Ysgrifenydd yr eglwys. Dros yr eglwys, r JOHN HUGHES, Ysg. JUBILI YDIWYGIAD DIRWESTOL YN NG HYMRU, GAN Y PARCH J. THOMAS, D.D., LIVERPOOL PIUS HANER CORON. MAE y gwaith uchod allan o'r Wasg yn gyfrol hardd; Anfonir hi i unrhyw fan trwy y Post ar dderbyniad Postal Order am 2s. Gc. Rhoddir saith copi am bris chivech i bwy bynag a anfono arelieb am danynt, gyda blaendal, 'r awdwr i 11, The Willows, Liverpool. AY J E IsT lv 11ST S BILL POSTER & TOWN CRIER MERTHYR TYDFIL, (Member of the United Kingdom Bill Posters' Association). Circulars addressed or delivered in town or country. AUCTIONEERS' SALES ATTENDED AT MODERATE CHARGES. Orders respectfully solicited and promptly attended to. Rents the principal Posting Stations in Merthyr and Dowlais. BOOKBINDING FOR THE TRADE. D. D. WILLIAMS (MAB CYHOEDDWR Y TYST A'R DYDD"), LLYFR-RWYMYDD, fte„ 56, CASTLE-STREET, MERTHYB TYDFIL. ~T~\YMUNA D. D. W. wneyd yn hyshys ei fod wedi prynu y fusnes a arferid gario yn mlaen gan Richard Thomas yn y lie uchod, a bydd yn dda ganddo dderbyn Llyfrau o bob math i'w Rhwymo am Brisoedd Rhesymol. Gwneir hefyd pob math o Lyfrau Cyfrifon. Telir Cludiad un ffordd per goods train ar Barseli dros 30s. o werth. COFIER T CYFEIRIAD- 56, CASTLE-ST., MERTHYR TYDFIL. AHIAN A WNA AHIAN. TRWY rUDDSODDI YN OFALUS mewn Soddion a Chyf- ranau, gellir yn ami ddyblu ariau mewn diwrnod. C'eir yr un elw ar gyfartaledd oddiwrth o £ 10 i £ 1,000. Y gyfun- drefn anghyfrifol. Anfonir yn rhad ac yn rhydd trwy y post y Llyfr Eglurhaol (bed argraffiad). Gyfeiriad, GEORGE EVANS & CO., Stockbrokers, 141 & 142, Gresham House Old Broad Street, London. 1CRYD-CYMALAU. CRYD-CYMALAU. MEDDYGINIAETH NEWYDD AT Y CRYD-CYMALAU. DALIER SYLW. Addefir fod ¡ EMBROCATION JENKINS YN anmhrisiadwy i bawb ydynt yn dyoddef oddiwrth y J. SCIATICA, GOUT, LUMBAGO, YSIGIAD, CRIC YN Y CEFN a'r GWDDF, &c., &c., gan ei fod yn ami yn rhoddi esmu-yihad bron yn uniongyrchol. Y mae wedi cael ei ddef- nyddio yn llwyddianus am lawer o flynyddau, ac wedi profi yn hynod effeithiol mewn hen achosion, ac yn enwedig mewn Rheumatic Fevers; ond nid yw erioed o'r blaen wedi ei ddwyn o flaen y cyhoedd. Erfynir) n osiyngedig ar bob dyoddefydd roddi i'r Embrocation hwn brawf teg. Mewn potelau Is. ljc. yr un. Ar werth gan Fferyllwyr a. Patent. Medicine Daalers, neu gyda'r Post am 14 stamps, o'r CHEMICAL LABORATORY, FERNDALE, PONTYPRIDD. Goruchwylwyr Cyfanwerth Meistri Barclay a* Feibion 95, Farringdon-street, Llundain, E.C., a W. T. Hicks a'i Gyt., 28, Duke-street, Caerdydd CMEUQN NSWrDDUN, 6c. yr un. Fy Ngwlad fy hun Gwlad y Mynyddoedd Gwraig y Cadben Gwersi fy Mam TeyrnyCoed' AImyl Gymru Oil i Bass neu Alto. EdeD y Byd Geneth y Meddwyn Bachgen y Meddwynjj Y Gadair Wag Teyrn y Coed Anwyl Gymt u Oil i Tenor neu Soprano I CYDYMAITH Y DADCANYDD. I Pedair o Ganeuon yn y ddwy iaith a'r dda I nodlant am 7c. drwy y post. 4han I. i Baritone neu Mezzo-Soprano. Rhan Soprano neu Tenor. GWYRTHIAU ORIST. Cantata i Blant. S.F. 6c, H.N. Is 0c. Gairiauynunig, 2c. Y TRI GOF. Triawd i T.T.B., 6c. LLUSERN Y-W DY AIR I'M TEAEI)- Deuawd ddwy Soprano neu ddau Denor, 6c. I'w cael gan yr Awdwr, H. DAVIES, A.C. (Pencerdd Maelor), BRYN GWYN, CEFN, RHIWABON. Rhestr o gantawdau, anthemau, &c., chael yn rhad. Yr elw arferol arweinyddion. r mm nOCK PERMANENT BUILÐING SOCIETf. CADEIRYDD-PAIWH B. WILLIAMS, Abertawy. ARIAN AR LOG, DERBYNIR unrhyw gymiau o arian gan y Gymdeithas uchod Rhoddir Hog o BEDAIR PUNT y cant am symiau 0 dan £ 25, a PHEDA1R I'UNT A CHWEUGAIN y cant am symiau p £ 25 i £ 1,000, a'r ymrwyiniadau dyogelaf, yn oly gyfraith Seneddol am danynt. Rhoddir PUM' PUNT y cant a rhan o'r elw i feodianoeyr^o!" up shares. Rhoddir benthyg unrhyw swm ar Mortgage ar dai nen diroedd, a gellir cael 20 mlynedd i ad-dalu, os dewisir. Tehr treuliau y Mortgage gan y Gymdeithas. Ymofyner a'r Ysgrifenydd—Mr T. H DAVIES 18, Union- street, Swansea. 28.3.84.r YN A WR Yb BAROD, "EMYNAU Y OYSEGR." CASGLIAD 0 SALMAU A HYMNAU WEDI EU DETHOL 0 WEITHIAU YR AWDURON GOREU, HEN A DIWEDDAR. CYNWY8A y Casgliad hwn 150 o Salmau, 36 o GorganaU, a thros 2,600 o Emynau Cymreig, yn nghyda nifer Emynau Seisonig; a Mynegai i bob penill. Pris mewn gwahanol rwymiadau, Is (oa gyda'r post, Zs 3c), 2s, 3s, 4s, a 5s 6c. I'w gael gan y Llyfrwertliwyr. Pan uad ellir, anfonef y Cyhoeddwyr, ac anfonir ef am y pr:siau uchod yn uni" gyrchol gyda'r post. T. GEE A'I FAB, CYHOEDDWYR, Dinbyoh. Anfonant catalogue o'u holl Gyhoecidiadau i'r neb r a enfyn am dauo.,