Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

AT Y PARCH R. REES, ALLTWEN.

Y DIWEDDAR BARCH D DR R E…

ABERAERON.

CYFARFOD ER CROESAWU Y PARCH…

CAPEL JERUSALEM, RESOLVEN.

News
Cite
Share

CAPEL JERUSALEM, RESOLVEN. At Olygwyr y Tyst aW Dydd. FONEDDIGION, — Codwyd y capel uchod pan oedd prisoedd defnyddiau a huriau crefftwyr yn eu in,-In uchaf, a chostiodd £2,100, ac yn yr adeg, sef 1875-6, cafwyd y lock out hyny, a chwympiad cyflogau i'r wel. gweithwyr a ddysgwylid dalu am dano. A gwaethygu wnaeth yr amseroadd, fel yr aeth yn eithriadol wasg- edig am flynyddau yn y gymydogaeth hon. Ac at hyny cododd amgylchiadau a'n gorfodent i godi ysgoldy yn y Clyne, dosbarth cynyddol a saif tua chanol y ffordd ihwng Resolven ac Aberdulais, a chostiodd £I40, at y ddyled fawr oedd arnom eisoes. Meddyliem dalu am y cwb] ein hunain, ond gan i'r gweithfaoedd fyned mor ddrwg, a'r llog mor drwm, aeth yn ormod o oreh- wyl. Er" taro glo yma ddiwedd y flwyddyn, mae y sinkio wedi sefyll oddiar hyny, a gwaith y "Neath a Merthyr wedi sefyll yn hollol yr un adeg; a'r can- lyniad oedd i lawer o'r eweithwyr orfod gwasgaru, ac nid yw y gweithfaoedd ereill sydd yma yn gweitbio mwy nag o un i dri diwrnod yr wythnos er's misoedd. Pel mae yn druenus dlawd yma, ac yn eithaf tight ar lawer i gael digon o fwyd, a phan gychwynir sinkio eto cymer o ddwy i dair blyncdd i suddo y pw!l aiall, 4 dechreu agor gwaith. Ond trwy ymdrech mawr ein hnnain, a'r X31 a dder- byniwyd o Drysorfa y Jubili, yehydig gynorthwyon blaenorol gan ereill, a'r casgliadau a welir mewn colofn arall o'r Rhifyn hwn, yr ydym wedi llwyddo i gael y ddyled i lawr i £ 1,500. Teimlir yn ddiolchgar iawn i'r eglwysi a phersonau unigol am eu cydymdeimlad a'u haelioni mawr. Oad yn wyneb ein gwasg!'a rhwymir ni i ofyn am gynorthwy ychwanejol am dipyn eto. Addawa amryw eadwysi agor eu drysau i ni mor fuanag y Ctiniata eu hamgylchiadnu. Os teimla rhywrai ereill ar eu calon i gynorthwyo y slwl a "wnant eu goren i helpu eu hunain," derbyniwn unrhyw rodd neu gasg'iad yn ddiolchgar iawn, neu os egyr unrhyw eglwys ei drws i ni ddyfod yno am Sabboth a chagglu deuwn yn union, ond clywei oddiwrth y cyfryw, a bytid yn help mawr. Os cenfydd rhywnn unrhyw wall yn y list uchod, bydd yn dda genym glywed oddiwrth y cyfryw. Yn ddiolchgar iawn, D. MORGAN, Gweinidog.

ANGLADD Y DIWSDDAB DDE. REES.

CYFARFODYDD BLYNYDDOL UNDER…

CYFARFOD YR ACHOSION SEISONIG…