Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

,< RHYDDHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN PUM' MYNYD!! DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH. ANWYD, A DIFFYG ANADL. ANHWYLDERAU Y FREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT, Megys Peswch, Dtfffyg Anadl. Bronchitis, # Dolur Gwddf, Anwyd, Poeri Cwaec:, Co:H'f Llais, Pds, Crygni, Influenza, Asthma. Caethder. NEWYDD DA! IBAWB BTdd yn dyoddef oddiwrth yr anhwylderau lichod. T mae niiloedd yn eu hanwybodaetli yn dyoddef ac yn nyeliu oddiwrth anhwylderau y frest, yn pesychu bron yn ddibaid, ac yn colli eu cwssr gan ddiffyg anadl, heb yniofyn am ieddygm- iae.h; ae oherwydd hyny, yn niweidio ae yn gwanychu en oyl insoddiad. DALIED Y GYFETW SYW. Y mae meddyginiaeth sicr ae effeithiol wedi ei dyfeisio i rinwedd aichusol pa un y mae canoedd ya barod i dystiolaethu- j-JAVIES'S COUGH jy^IXTURE Ni raid cymeryd ond un dogn er profi ei ddylanwad union- eyrcliol—yn rhyddhan y fflem, yn clirio y llais, yn cytiesu ae yn cryfhau y frest, gan weithio pob anwyd a chrygni yraaitn. Ni raid ineb ofni canlyniadau anwyd na phesweli, ond goxalu to t potelaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. BYM) POB DYN YN FEDDYG I'W DEULU At holl anhwylderau y gwddf, a'r frest, 6s bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. Beth ydyw y Feddygriniaeth Fawr Gymreig at Bqswcli a Brest Gaeth?—Davies's Cough Mixture.. Pa beth ydyw y cymwynaewr troreu i bawb sydd yn cael ei limo span Ddiffyg Anadl?—Davies's Cough Mixture. A wyddooh ohwi pa belli a ddylid ei g-yraerydpan y bydd Anwya trwm yn y pen, y llygaid yn gochion, y ffroenau yn Uawn, a r gwyiit ya fyr?-Da vies',Q Cough Nix lure. Pa beth ydyw y ddarpariaeth oreu at ryddnau y mem ac esmwythau Brest ddolurus? Davies's Cough Mixture. Pa beth a iacha y Dolur Gwddf ar unwaith ?-Davies's Cough Mixture. PA LE Y MAE Davies's Cough Mixture i'w gael? Gan bob Druggist, mewn potelau, la. lie., Is. 9c., a 4s. 6c. (Y mae cryn arbediad trwy gvmeryd y poteli mwyafi. Gofaler fod enw "HUGH DA VIES" ar stamp y Llywodraetli. Oyda'r Parcel Post, unrhyw faintioli, 3e. yn rhagor. TYSTIOLAETHAU. Dywed Mr J. Breese, cariwr coed. Vanbrynmair Cefais bollol iacbad oddiwrth anwyd a pheswoh trwm drwy gymeryd un °°Dywed H. Davie*. Cwimcemryw Farm. Glasbwll" Gwneweh y defnydd a fynoch o fy cnW i. Nis galkif ganmol gormod ar eich Patnnt Cough Mixture. Tybid fy mod yn ngafael y dariodedigaeth ond trwy gymrryd eich meddyginiaeth, dyebwelwyd hi mcyriawn iechyd. Khyddhaodd y fflem, gadawodd y peswch fi, a chefais hollol iachad oddiwrth ddiffyg anadl." Dywed y Parch LI. B. Roberts, Ffestiniog:- 44 Dan oohain anwyd yn nychu—a'r lungs Tn rhyw lesg weithredu; Mwy cais trwy y Cough Mixture cu, Oes o iechy d ddibesychu I" DAVIES'S PILLS AT DDIFFYG TREULIAD. Beth ydyw y feddyginiaoth oreu at Ddiffyg Treuliad ?-Davies's Tonic and Antibilious Pills. „ Beth sydd yn feddyginiaeth effeithiol at boen yn yr Ysgwyddau? Davies's Tonic and A utibilioim Pills. A oes meddyginiaeth at Iselder Ysbryd? Oes—Davies's Tonic and Bmh'yd'w'y'ddarpa'iaeth fwyafeffeithiol atgodiyr Archwaeth at Fwyd ?—Davies's Tonic and Antibilious Pills. Y MAE Davies's Tonic and Antibilious Pills o werth anmhrisiadwy i bawb sydd yn dyoddef oddiwrth y Clefyd Melyu, ouriad y Galon, Difltyg Treuliad, Poen yn y Pen, Hhotunatmnr, yDdauodd. Neuralgia, a Surni yn yr Ystumog, &c. Maent yn haw<Id eu i.ymeryd, yn ddyogel hollol i bob oed a rhy w. JJid vdynt yff^ohosi y poen Ueiaf yn eu heffaitli ar y corff. ond gweithiant ymaith yr afieehyd, gan Buro y Gwaed yn hollol oddi wrtli bob anhwylder sydd yn achosi toriad allan, &c. Ni ddylai neb sydd yn dyoddef Gwendid a Mychdod, Diffyg Awydd at Fwvd Iselder Ysbrvd,&c., fod hebddynt, gan eu bod yn codi yr Archwaeth at Fwyd, ae yn cryfhau y Nerves ar Corff yn gyffrediiiol.. BBISTOL HOUSE, MACHYNLLETH. Bum yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Treuliad a phoen yn yr Ystumog ac yn y Oein, Ditlyg Archwaeth, ac Iselder Ysbryd am fisoedd; ond galwodd tyfa.U fy sylw at DAVIES'S PILLS. Cy- merais ddau liyohaid, a chefais adferiad tr wyadl. Ydwyf, &c., WILLIAM WILLIAMS, MEWN BLYCHAU, Is. lie. A 2s. 9c. 2 t'w caet gan bob Druggist, nen anf mir blycliaid drwy y Post oddiwrth y Perchenog ar dderbyniad e-l gwtrth mown stamps. Parotoedig yn unig gan HUGH DAVIES, A.P.S., Chemist (by Examination), MACHYNLLETH, Medallist of the South London School of Chemistry and Pharmacy iguillided Dispenser of Medicinejof the Ap ithecaiies' ™ Hftli, London 8,2.84.1', CYHOEODIADAU DIWEODARAF HUGHES & SON, WREXHAM Yn ystod 1885 YN UNIG" OEIRIADUR Y8CSYTHYR0L: san U y diweddar Barch. T. CHARLES, Bala. i¿ Mewn Croen Llo, ymylon marmor, ac wedi ei \prphen yn y modd harddaf a goraf am y PRIS WSTYNGOL 0 (A BYMTHEG SWLLT. j Mewn Llian hardd, pris 3/6. yYNEGAIR YSGRYTH- tVt YROL: gan y Parch. Peter Williams. Cynwysa dros 25,000 o Gyfeiriadau. ArgrafE- iad Newydd, wedi ei ddiwygio ya ofalus. Mewn Llian hardd, pris 3/6. pxFROL 0 BREGETHATJ U Gan y Parch. JOHN THOMAS, D.D., Liverpool ARGRAFFIAD NEWYDD. Mewn Llian, pris 3/6 nR. OWEN AR BERSON LJ CRIST, neu Amlygiad o Ddxrgelwch Gogoneddus Person Crist,—Duw a Dyn. At yr hwn y cbwanegir HANES YR ATH- RAWIAETH, gan y Parch. W. B. POPE, D.D., ynghyda Holiadau am Bereon Crist, gan y Parch. DR. EDWARDS, Bala. Mewn Llian hardd, pris 3/6. nR. OWEN ar yr YSBRYD \J GL4.N A'l WAITH. Ymdrinir yn y Traethawd hwn am ei Enw, ei Natur, ei Bet son- oliaeth, ei oruchwyliaeth, ei Weithrediadau, a'i Effeithiau; ynnghyda Sylwadau Eglurhaol ac Amddiffynol ar ei holl waith yn yr Hen Giead- igaeth a'r Newydd. PRIS GOSTYNGOL, Haner rhwym, 7/6 yr un. YDDOL: gan y Parch. L. EDWARDS, TRAETHODAU DUWIN- D.D., Bala. TRAETHODAU LLEN- I YDDOL: gan y Parch. L. EDWARDS, D.D., Bala. Pris Gostyngol—Swllt yn unig. pABAN F'EWYRTH TWM: \J (Argraffiad Newydd). Yn cynwys 208 o Dudalenau Dwy-golofn, wedi eu haigrafiu mewn llythyren newydd ar bapur da, ynghyda 24 o Ddarluniau Mawr Ysplenydd, wedi eu darparu yn arbenig i'r gwaith hwn. Y Llyfr Rhataf yn yr iaith Gymraeg. TRGRAFFIAD NEWYDD. T AITH Y PERERIN DAR- « LUNIADOL gan JOHN BUNYAN, gyda. 110 o ddarluniau eglurhaol ar ddur. Mewn Llian hardd ysplenydd, ymylon aur-PRIS GOSTYNGOL, 7/6. Dwy Gyfrol, mewn Llian hardd, pris 3/6 yr un. DREGETHAU y Parch. D. I ROBERTS, Wrexhatn XCaernarfon gynt). Dwy Gyfrol-Mewn Llian hardd, pris 316 yr un. ORIAU GYDA'R IESU: iaeu U BERSON A BYWYD Y GWAREDWR. Gan OWEN EVANS,, Llundain (gynt o Llanbryn- mair); Awdwr y cyfrolau ar "Gwyrtleiau Crist," Dammegion Crist," &C. PRIS GOSTYNGOL, 7/6, yn Haner-rhwym, P0RPH 0 DDHWINYDD- \J IAETH: Gan GEORGE LEWIS, D.D. Gyda Thraethawd Rhagarweiniol ar HANES DUWINYDDIAETH, gan L. EDWARDS, D.D., Bala. Mewn Lledr, ymylau cochion, pris 3/6. pYSONDEB Y PEDAIR U EFENGYL: Gan y Parch. E. ROBIN- SON, D.D.,LL.D., ynghyda Thraethawd Arwein- iol ar Wrthddrych, Hanes, a Haneswyr y Pedair Efengyl, gan y Parch. L. Edwards, D.D.; a Nodiadau Eglurhaol gan y Cyhoeddwr; a Map- iau o Palestina, Jerusalem, a'r Demi, at was.1 anaeth Ysgolion Sabbothol y Dywysogaeth. US WSOItf'S NEW PATENT (No. 4658), "LUDGATE" WATCH, SILVER GOLD £ 5 5^ggS|i £ 12 12. IS A SPECIAL STRENGTH" SILVER ENGLISH LEVER MY BEST LONDON MAKE, WITH THREE-QUARTER PLATE MOVEMENT. JEWELLED THROUGHOUT. CHRONOMETER BALANCE, WITH DAMP AND DUST PROOF PATENT RING BAND, AND EXTENDED BARBEL, IN MASSIVE STERLING SILVER DOME CASES WITH CRYSTAL GLASS FRONT WINDS & SETS HANDS & OPENS AT BACK, MAKING IT A BETTER WATCH THAN ANY £ 10 WATCH IN THE MARKET, ITS ADVANTAGES OVER THE OLD AND FAULTY FULL PLATE BEING ENORMOUS, AS THE -LUDGATE" WATCH WILL LAST ONE HUNDRED YEARS, IT NEVER BREAKS, AS IT CANNOT BE OVER. WOUND, AND NEVER NEEDS EXPENSIVE REPAIRS. [S A HETTEa TIMEKEEPER. IS A BETTER WATCH, AND IS BETTER VALUE THAN ANY OTHER WATCH SOLD FOR .£10 IN TOWN OR COUNTRY. WILL STAND ROUGH USAGE OF ALL KINDS, AND IS THEREFORE THE BEST W VTCH AND EQUALLY SUITED FOR WORKMEN, RAILWAY MEN, MINERS, GENTLEMEN, BOYS, AND ALL WHO REQUIRE A PERFECT WATCH OF EXTRA STRENGTH FOR HOME, INDIAN, OR COLONIAL USE. MADE IN THREE SIZES, AS UNDER: WORKMEN'S LARGE SIZE (As SKETCH). MINER'S & RAILWAY MEN'S, EXTRA LARGE SIZ^, AND FOR GENERAL WEAR, MEDIUM SIZE. SENT FREE AND SAFE AT OUR RISK TO ALL PARTS FOR £5 5s. Od. CASH, OR P.O.O., PAYABLE AT G.P.O. PRICE IN 18-CARAT GOLD CRYSTAL GLASS CASES TWELVE GUINEAS, SPECI ALLY NOTE that J. W. BENSON is the only Maker of a Three-Quarter Plate English Watch for X5 5s., and that our Patent Ludgate Watch, cannot be had through, or of any Watchmaker in the Kingdom. Any infringement of the Patent Rights will be proceeded agairfst A Book ex- plaining the advantages of this Watch over the Full Plate English Watches sold by all otber makers, will be sent Post Free on application, to J. VV. BESKTSOKT, WATCHMAKER, TO H-M. THE QUEEN. THE STEAM FACTORY, 62 AND 61, LUDGATE HILL, E.C., AND 25, OLD BOND STREET, W., LONDON. s' ■ 1 Illustrated Pamphlets of Watches from £ 2 to £ 500, Gold and Silver Jewellery, Clocks (House, Chime, and Turret) and Musical Boxes, free on application. CLUB ASSOCIATIONS. FOREMEN, SECRET- ARIES OF FttlKNDLY SOCIETIES, AGENTS, & others will find their Incomes considerably increased by establishing Clubs, for the New Patent Luclgate W tch, as it is worth from £5 to .£10 more than any English Watch sold, and therefore bound to supersede all others in the market.