Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

NOTICE OF POSTPONEMENT. THE TEA PARTY & GRAND PRIZE DRAWING IN aid of the Building Fund of the Congregational Church at Penywern, Dowlais, that is announced to take place in the Oddfellows' Hal), oil Monday June 1st.. 1885, is Postponed to Holiday, June 22nd, 18S5, owing to the Hall being engaged On thi former date by another party. Gan ein bol dan orfol i wneyd y Gobiriad uchod trwy gam- Byaeriad o eiddo y boneddwr sydd yn gosod yr Hall. dymunwn yn daer at- y cyfeiilion hyny sydd heb ddyclnvelyd duplicates Uyfran. a'r avian am y cyfryw, i Jvrneyd hyny o hyn i Mehefln ISfed. Hyderwn y gwna y cyfeillion sydd wedi oedi ac esgeulupo BWert.hu eu llyfrau hyd yn hyn, i gymeryd mantais ar y Go- hiriad hwn i wneyd hyny, er mwyn yr amcan da sydd mewn golwg genyrn. Dros y Pwyllgor, DowlaisI Mai ISfed. JOHN DAVIES, Ysgrifenydd. By Special Appoint* ik and H.I. and R.H. ments to The Crown H.M. The Queen. Prince of Germany. CAMBRIC POCKET H ANDKERCHIEFS HEMMED FOR USE. ALL PURE FLAX. Children's Is. 5d. doz. Hemstitched. Ladies' 2s. 6d. Ladies' 3j lid. doz. Cents' ,'is. 8d „ Gents' 6s. 9d. „ Cents' .3s.8d „ Gents' 6s. 9d. „ "The Cambrics of ROBINSON and CLEAVER have a world- wide fame."—Queen. Samples and Price Lists Post Free. ROBINSON & CLEAVEE, the Royal Irish Linen Warehouse, BELFAST. CARTREF ODDICARTREF. GWESTY PREIFAT GRIFFITHS, 23, EUSTONVROAD, KING'S CROSS, LLUNDAIN. TELEBAU EHESYMOL. YMWELWYR 0 Gymru, bcokiwch i King's Cross Station gyda'r Metropolitan Railway. WILLIAM GRIFFITHS, 11.7.84. Perchenog, diweddar o Abertawy. ?Y O YMREIG7 IJ.UNDAIN 9, THANET-PLACE, TEMPLE BAR, STRAND, W. C. Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. "VrriLLTAM ROBERTS a ddymuna. hysbysu ei .v V V fod, oherwydd yr anogaeth wresog a dderbyn- lodd gan y llnaws a fu yn aros yn ei d £ wedi helaethu YlIe uchod, fel y gall sicrhau y dedwyddwch mwyaf i urafaelwyr ac ymwelwyr a Llundain, am y prisiau Mwyaf rhesymol. CARDIFF GHAMMA R SCHOOL. A BOARDING AND DAY SCHOOL. GLASSES now reading for the UNIVERSITY Colleges, the TRAINING and DENOMINATIONAL Colleges, the -MEDICAL, LEGAL, and PHARMACEUTICAL Examin anons, and for the CIVIL SERVICE and COMMERCIAL PURSUITS. DUTIES resumed on MONDAY, JULY 28th, 1SS4. r, 'or terms, &c., apply to R. G. LEVI, 13, Fitzalan Place Cardiff. ls.T.r R HI AN V A, TOWYN. SCHOOL FOR GIRLS. PRINCIPAL—MRS J. PETER (Widow of the late Prof. Peter, F.G.S.), ASSISTED BY QUALIFIED TEACHERS. successfully prepared for the Local Examinations, lerjns fropi Xliirtj Guineas, 9.19.84j DAVIES A'I FEIBION, s, imutu itnti, mtmin. A NEW STREET, CASTELLNEDD. DAVIES A*I THEIBION, am ORIADURON Jj AUR ac ARIAN. DAVIES A'l TT^EIBION, am JEWELLERY JtJ AUR ac ARIAN. DAVIES A'l T71EIBI0N, am GLOCIAU JJ BOB MATH. DAVIES A'l "ITIEIBION, am NWYDDAU Jj ELEGTRO-PLATED. DAVIES A'l THEIBION, am FODRWYAU JJ PRIODAS a KEEPERS. DAVIES A'l TpEIBION a GANIATA 10 YN Y JJ CANT AM ARIAN PAROD. 0 Bwys i Ddefnyddwyr Yspectolau. Y mae yr Opthalmic Surgeon i Ysbyty St. George, Llnndain (Robert Brudenell Carter, Yew" F.R.C.S.), yn dywedyd Y mae pris nchel y Pebble Lenses yn cael ei ad-daln hwy eu caledwch mawr, yr hyn a'u gwna yn llai tueddol i gael eu tori a'u crafu. Mae Pebbles yn wir gyrohwysiadol fel Lenses, pa rai sydd yn debygologael eu defnyddio yn barhaus nen am ysbaid hir." Mae MENISCUS SPECTACLES DAVTES A'r FEIBION (am 10s.) wedi eu gwneyd o'r Brazilian Pebbles goreu. Mae gan DAVIES A'I FEIBION stoc helaeth o bob math o Yspectolau a Llygad-wydrau. YR ADRAN ADGYWEIRIADOL. ADGYWEIRIR YN Y DULL GOREU YN UNIG ORIADURON, CLOCIAU, JEWELLERY, PL\TE, OPTICAL GOODS, MUSICAL BOXES, BAROMETERS, &c.. 25.7.84. IJ- CHEAP ROOFING. fr" AAA GALVANISED CORRUGATED ROOFING 0)UUU SHEETS, in 0, 7, and 8 ft. lengths, by 2 ft. 3 in. wide. Prices from ltd. per square foot and upwards, according to gauge, free on rails, Liverpool.—BRUCE & HILL, 35, Hatton Garden, Liverpool. IRON ROOFS, &c. OA IRON ROOFS, and 12 BUILDINGS, with FITTINGS Zl\J COMPLETE. Sizes from 20 ft. by 12 ft. to 100 ft. by 30 ft. Prices exceptionally low. Will erect at small extra cost. Iron Roofs and Buildings quoted for to own dimensions. —BRUCE & HILL, Roofing Department, 35, Hatton Garden. Is ABIA^N" > ARIATST. Y MAE y SECOND SWANSEA "LIBERAL BUILDING SOCIETY," yr lion a gynelir yn Ysgoidy Ebenezer, Abeitawy, yn barod i dderbyn unrhyw symiau ar Lôg, o Un Bunt i Fil o Bunau. Swyddogion y Gymdeithas ydynt—y Parch. T. Rees, D. D., Cadeirydd; Mr. J. J. Evans, Iron- monger, High Street, Swansea, Trysorydd a Mr. W. A. Davies, 84, St. Helen's Road, Swangea, Ysgrifenydd. Dycliwelir yr arian i'r neb fydd yn dewis eu galw i fyny, ar ddau lis o rybudd. Cyfeirier pob gohebiaethau i'r Ysgrifenydd D.S —Gall y rhai ag arian ganddynt i'w gosod allan ar 16g dcimlc y byddant mor ddyogel yma ag yn y Bank of England, gau na. roddir benthyg un bunt i neb, heb fod ei llawn wertU yn cael ei sicrliau i'r Gymdeithas ne byddo y ewbi wecli e dalu. T. REES, D.D. Q Q AC UCHOD YN WYTIi"NroSOIj,— Gall personau SUZJ pertliynol i un o'r DDAU enill y swm uchod yn liawdd ac yn onest bob wytlinos, lie'o i hyny ymyrid o gwbl a'u galwcdigactljau prescnol. Am fau^Siton, &c,, amgaiior envelope. gyda enyfeiirad personol arno, i EVANS, AVATTS, A3n1) COMPANY (V. 627), Merf&wte, -BIRMINGBARA, Mm hyn yn wirionec!tlN PA BETH A DDYWED T CYH0EDB! MAI MEDDYGINIAETH HYNOTAF YR OES BBESEttOL YW QUININEBITTERS GWII.YM EVANS. "Yr hyn a ddywed pawb, gwir yw.' BETH YW Y QUININE BITTERS? PHYSIGAVRTAETH lysieuol enwoj?, wedi ei ebymy3<ra yn y modd mwyaf celfyd'dydffar afFodusapr y mae yn bosibl. yn eynwys elfenau tfweifch^rar y Jlysiau a ^ydnabyddir yn^ynr^lin y mwyaf rhinweddol o holl lysiau arforol vn X sef QUININE, SAKSAPARILLA. GENTIAN, BUKDOCK, DANDELION, LAVENDEK, a SAFFRON. Beth ydyw eu ffweitliredtad ? Cynorthwyant rnvini yr ymborth, KWellhant a lnvylusant y cylclirediadau, cryfhant y siau ar cvhyrau, purant a ffrwythlonant y gwaed. bywiocnnt yx* ysbryd- o'edd, ac adlonant y meddwl a'r tymherau; symudant ymaith rwystrau ac atalfeydd yn yr ermigau bywiol, Maent yn rhoddi tone i'r holl gyfundrefn, Nerthant y rlianan gweimaid yn v cyfansoddiad, ac olierwydd hyny, y rliai mwyaf agoved I anwydcn a'u canlyniadau. Am eu bod yn gwneyd hyn, y maent wcrli enill iddynt en hunain y gymeradwyaeth uclielaf fel y nieddyglyn mwyaf cyfaddas ar gyl'er pob math o wendidau a sefyllla lsel nycl'ilyd, a marwaidd, A oes dynion o bwys a chymeriad wedi rhoddi id clynt gy merad wy- aeth am y pethau hyr. ? Oes. y mae gan GWILYM Evans ganocdd o lythyrau cymeradwyol lr QUININE BIJIEKS oddnyith Feddygon, Fteryllwyr, Pencadbeniaid, Offeiriaid, Gweimdogion, Canwyr, Masnacliwyr eyfrifol, a dynion eredadvvy yti rnhob dosbarth, o'r rhai sydd eu hunain wedi eu profi yn rlnnweddol yu mliob sefyllfa ac yn mhob amgylehiad.. ^rvrvrw Dyraa engraifft deff o farn Cymry America ar QUIA W BITTERS OwitTM EVANS .— CLOD I'R HWN Y MAE CLOD YN DDYLEDUS." Allan o'r Drych, America." "46, Sheridan-street. Wilkesbarre, Pa.. Rhasrfyr 26a,in. FY ANWTL GYD-GENEDL,—Y mae clod yn ddyledus GWILYM EVANS, Llanelli, ar gyfrif ei feddyginiaetli rytoddof dda sef y QUININE BITTERS, a brofodd i mi yn llon'.d ei addewnl mewn cysylltiad a rlian helaeth o'r auhwylderau a enwir yn y Drych, sc'f iselder ysbryd, curiad y g-alon, teimlad bhne.dig a clivsglyd, y gwaed yn tori, diffygtreahad, gwae der cyn bwy<J. trvmder anarferol ar ol bwyd, diffyg arcliwaeth at twyd, ly vstumog yn chwyddo, brathiadau disymwth yn fv oclnau nea inethu braidd anadlu, ysgafnder yn fy mhen, &c. Ivlnyng yr holl flinderau hyn, yr oeddwn ddau lis cyn y Aadohg yn ei ttieiinlo la vn orchwyl caled i gerdded i fewn i'r gwaith, lieblaw fy mod yn. eorfod eistedd lawergwaitli ar hydy elydddan effeitlnau yr auhwyl- derau ond un diwrnod, pan ar IaWr, wedi inethu gau guriad y ealon, daeth i'm col am QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a plienderfynais yn y fan, os cawn fyw l fyned allan yn y pryd- nawn, y gwnawn dreial arnynt. ac felly y bu. iid cynt yr ymolchais nag yr aethum i atore T. B. Thomas, ar Brewery Hill, lie v mae cyflawnder o'r feddyginiaeth uchod ar werth, yn bur tel y mae yn tarddn yn ffynon fawr Llanelli deg, Yn awr, cliwi sydd vn tsimlo oddiwrth yr anhwylderau uchod, gwnewch brawl arnynt; sierhaf y byddwell cliwitliau, mewn canlyniad, yn alluog ddwynyrundystiolaetli." "Yreiddocliyn onest," ''THOMAS T. DAVIES.' Pa ddoluriau yw y rhai y mae y BITTERS hyn yn gyfaddas ar eu cyfer? Anhwylderau y giau, doluriau yr alu a r arenaii, clefvclau y ddwyfron, malldraul y cylla, anmliurdeb a gwe ndid yn V stwaed, &c. V mae pob un o'r rliai hyn yn achosi Uiiwer mwn o anhwvlderau ereill yu ngwahanol ranau o r corfF. x mae rliinweddau y Uysiau sydd yn y QUININE BITTERS yn union- ffVrchol yn nerthu, yn puro, ac yn symud rhwystrau yn y rhanau hyn, ac felly yn dilcu yr achos; o ganlyniad, y mae yn lachau Ilu o ail ddoluriau. Pa fodd y mae ci geisio, a bod yn sicr ein bod yn cael y gwir BJTTERS? Gofyner fel hyn, l'otelaid o QUINIINE BII1ERS GWILYM EVANS, a gofaler am weled— 1 Fod enw GWILYM EVANS, F.C.S M.P.S. yn vscrifViiiedi"' a stamp y Llvwodraeth ar wild! pob potel. y 2 Y mae enw "GWILYM EVANS' QUININE BITTERS" a'3^°Nid oes un hotel i'w cliael dan 2s. 9c. yr un os cyr.ygir lehwl wertli chwecheiniog neu swllt, byddweh wybyddus mai twyll a W T'Na'ebymerwell eicli cynghori gan neb i gymeryd 11 o irymysK arall o dan yr hen esgus ei fod yn llavyn mor rlinrn e<y°| ac vn rhatach. Esgus gwael a thwyllodrus yw liwna. Coiier mai QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory, Llanelly Gwertliir mewn botelau 2s. Do. a 4s, Ge. yr un, neu cases 6C. yr lin, yn eynwys 3 hotel 4s. Cc. Y mae botel 4s. (ic. yn eynwys ddwy waith gymainfc a botel Sc.; felly, gellir /iJ'bod swllt. 1D.S.—O3 teimlir anhawsder i'w pwrcasu, geliir ei gael oddiwrth yr Awdwr yn ddiiraul, tj-wy y Parcel Post, am y X'ns.0(v?r nodwyd. r,