Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Special Appoint- j», .gg| Jjfe and II.I. and R. II. merits to The Crown II. M. The Queen, Prince of Germany. CAMBRIC POCKET HANDKERCHIEFS HEMMED FOR USE. ALL PURE FLAX. Children's is. Sd. doz. Hemstitched. Ladie.s' 2s. fid. Ladies' .3-5 lid. doz. Cents' p,s 8d „ Gents' Cs. 9d. „ ."The Cambrics of ROBINSON and CLEAVER have a world- wide fame."—Queen. Samples and Price Lists Post Free. ROBINSON & CLFAVEE, the Royal Irish Linen Warehouse, BELFAST. CARTREF ODDICARTREF. CWESTY PRE IF AT GRIFFITHS, 23, EUSTOIST-ROAD, klNGJS GROSS, LLUNDAIN. TELERAU RHESYMOL. YMWELWYR o Gymrn, bcokiwch i King's Cross Station gyda'r Metropolitan Railway. WILLIAM GRIFFITHS, 11.7.84. Perclienog, diweddar o Alerfcawy. • r[,y CYM-REIG, T,LTJNI)AIN 9, THANET-PLACE, TEMPLE BAR, STRAND, W. C. Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Conrts. ~\X7~ILLTAM ROBERTS a ddymnna hysbysu ei V fod, oherwyild yr anogaeth wresog a dderbyn- lotld gan y llnaws a fu yn aros yn ei d £ wedi helaethu y lie ncbod, fel y gall sicrhau y dedwyddwcb mwyaf i urafaelwyr ac ymwelwyr â Llundain, am y prisiau tnwyaf rhesymol. CARDIFF GRAMMAR SCHOOL. -k BOARDING AND DAY SCHOOL. LASSES now reading for tlie UNIVERSITY Colleges, the nY&rv TRAINING and DENOMINATIONAL Colleges, the ;DlCAL, LEGAL, and PHARMACEUTICAL EXflmin and for the CIVIL SERVICE and COMMERCIAL PURSUITS. DUTIES resumed on MONDAY, JULY 28th, 1SS4. pn ?Lterms> &c-> aPP]y t0 R- G- LEVI, 13, Fitzalan Place Cardiff. isr.r RHIANVA, TOWYN. SCHOOL FOR GIRLS. PRI,NCT IPAT,-MRS J. PETER (Widow of the late Prof. Peter, F.G.S.), ASSISTED BY QUALIFIED TEACHERS. PUPILS successfully prepared for the Local Examinations. -1- Terms from Thirty Guineas. 9.19 84j "BYWYD GEORGE MULLER," Sylfaenydd drwy ffydd a gweddi y Tai i 2,050 o Amddifaid, Bryste. 6c., gyda'r post 6ic., neu 10 am 4s. 6c. Blaendal. j I'w gael gan y Cyfieithydd— "• JONES, Caerwent House, Bridgend. Glamorganshire. 00 "00' Telerau y Tyst alr Dydd. Anfonir ef trwy y Post am Chwarter yn ol y telerau eanlynol :-1 (os telir yn mlaen) am 2s; 2 am 3s 4c. o am 4s. 6c. Os na thelir yn mlaen, 1 am 2s. 2c 2 aw 3s, 9c,; a 3 am 4s 11c. DAVIES A'l FEIBION, 5, CUILEEiLL SQUAEE, CAimillH, A NEW STREET, CASTELLNEDD. DAVIES A'l "TT1EIBION, am ORIADURON Jj iURac ARIAN. DAVIES A'l THEIBION, am JEWELLERY JJ AUR ae ARIAN. D AVIES A'l THEIBION, am GLOCIAU JJ BOB MATH. DAVIES A'l TpEIBION, am NWYDDAU JJ ELEGTRO-PLATED. DAVIES A'l THEIBION, am FODRWYAU _D PRIODAS a KEEPERS. DAVIES A'l T7WBION a GANIATA 10 YN Y Jj CANT AM ARIAN PAROD. 0 Bwys i Ddefnyddwyr Yspectolau. Y mae yr Opthalmic Surgeon i Ysbyty St. George. Llundain (Robert Brudenell Carter, Ysw., F. R.C.S.), yn dywedyd Y mae pris ucbel y Pebble Lenses yn cael ei ad-dalu tiwy eu caledwch mawr, yr hyn a'u gwnR. yn Hai tueddol i gael en tori a'u crafu. Mae Pebbles yn wir gymhwysiadol fel Lenses, pa rai sydd yn debygol o gael ell defuyddio yn barbans neu am ysbaid hir." Mae MENISCUS SPECTACLES DAVTES A'r FEIBION (am 10s.) wedi eu gwneyd o'r Brazilian Pebbles goren. Mae gan DAVIES A'r FEIBION stoc belaeth o bob math o Yspectolau a Llygad-wydrau. YR ADRAN ADGYWEIRIADOL. ADGYWEIRIR YN Y DULL GOREU YN UNIG ORIADURON, CLOCIAU, JEWELLERY, PL\TE, OPTICAL GOODS, MUSICAL BOXES, BAROMETERS, &c. 25.7.84.L. x CHEAP ROOFXISrO. R r\r\r\ GALVANISED CORRUGATED ROOFING OtUUU SHEETS, in 0, 7, and S it. lengths, by 2ft. 3 in. wide. Prices from-ljd. per square foot and upwards, according to gauge, free on rails, Liverpool. -BRUCE & HILL, 35, Hatton Garden, Liverpool. IRON ROOFS, &e. AA IRON ROOFS, and 12 BUILDINGS, with FITTINGS ZJ\ J COMPLETE. Sizes from 20 ft. by 12 ft. to 100 ft. by 30 ft. Prices exceptionally low. Will erect at small extra cost. Iron Roofs and Buildings quoted for to own dimensions. -BRUCE & HILL, Roofing Department, 35, Hatton Garden. Js ARIAN, ARIAN. YMAE y SECOND SWANSEA "LIBERAL BUILDING 1. SOCIETY," yr hon a gynelir yn Ysgoidy Ebenezer, I Abei ttwy, yn barod i dderbyn unrhyw symiau av Log, o Un Hunt i Fil o BunaÜ. Swyudogion y Gymdeithas ydynt-y Parch. T. Rees, D.D., Cadeirydd; Mr. J. J. Evans, Iron- monger, High Street, Swansea, Trysorydd a Mr. W. A. Davies, 84, St, Helen's Road, Swansea, Ysgrifenydd. Dycliwelir yr arian i'r neb fydd yn dewis eu galw i fyny, ar ddau fis o rybndd. Cyfeirier pob gohebiaethau i'r Ysgrifenydd, D. S -Gall y rhai ag arian ganddynt i'w gosocl allan ar log deimlo y byddant mor ddyogel yma ag yn y Bank of England, gan na roddir benthyg un bunt i neb, heb fod ei llavvn wertti yn cael ei sicrhau i'r Gymdeithas ne sy byddo y cwhl wedi e (JaIu.. T. REES, D D. O O AC UCIIOD YN WYTHNOSOL, —Gall personau oti/J pertliynol i un o'r DDAU RYW, enill y SM'muchodyn liawdd ae vu ouest bob wytbnoa, licb i liyny yinyrid o gwbl n', "ahvedigaethau presenol. Am fanylion, &e„ amgauer envelope. gryda chyfeiirad personol aruo, i EVAKS, WATTS, AND COMPANY (P. 627), Merph^its, Birmingham, Mae hyn yn wiriontddhl PA BETH A DDYWED Y CYHOEDD! MAI MEDDYGINlAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININEBITTERS GWIIJYM EVANS. "Yr hyn a ddywed pawb, gwir yw.' BETH YW Y QUININE BITTERS? PHYSIGWRTAETH lysieuol cnwo?, wedi ei chymysffii yn y modd mwyaf celfyddydgar a fFo<lus ag y mae yn bojibl, yu eynwys elfcnau gweithgar y llysiau a srydnabyddir yn ffytn-edm y mwyaf vhinweddol o holl lysiau arferol yn v eelfyddy^ feddysol, set QUININE, S A ItS AI'AH ILL A, GENTIAN, BURDOCK, "A] DANDELION, LAVENDER, a SAFFRON. ISetli ydyw eu gweithrediad? Cynorthwyant drawl yr ymbortli, swellliaiit a hwylusant y cylchrodiadau, cryfhant y giau a r cyhyrau, purant a ffrwythlonaut y gwaed. bywiocant yr ysbryd- oedd, ac adlonant y meddwl a'r tymherau; symudant yjnaitb rwystrau ae atalfeydd yn yr ermigau bywiol, Maent yn rlioddf tone i'r boll gyfundrefn, Nerthant y rhanau gwemiaid yn y cyfansoddiad, ac oherwydd liyny, y rliai mwyaf agored i ftnwydon a'u caulvniadau. Am eu bod yn gwneyd hyn, y raaent wedi end! iddyr.t en lmnain y gymeradwyaetli uchelaf fel y meddyglyn mwyaf cyfaddas ar gyl'er pob math o wendidau a sefyllfa isel nyeblyd. a marwaidd, Aoesdynionobwysachymeriadwedirhoddi iddynt gymeradwy. aeth am y petliau liyr. ? Oes. y mae sran GWILYM EVANS ganoedd o lythyrau eymeradwyol i'r QUININE BITTEKS oddjwrtb Feddygon. Fferyllwyr, Peneadbeniaid, Offeiriaid, Gweinidogion, Canwyr, Masnachwyr eyfrifol, a dynion eredadwy yn mlioo do.«bartb, o'r rhai sydd eu hunain Wedi eu proti yn rhmweddol yn mhob sefyllfa acjn mliob amgylchiad. Dyma enqriaitft deg o farn Cymry America ar QUININE BRTTERS GWILYM EVANS CLOD I'B IIWN Y MAE CLOD YN DDYLEDUS." "Allan o'r Drycli, America." "46, Sheridan-street. Wilkesbarre, Pa., Rhagfyr 26ain. FY ANWTL GYD-GENEDL—Y mae clod yn ddyledus GWILYM EVANS, Llanelli, ar gyfrif ei teddygiiiiaeth ryfeddol dda sef y QUININE BITTERS, a brofodd i mi yn tion'd ei addewid mewn cysylltiad a rlian helaeth o'r anhwylderau a enwir yn y Drt/ch, sef iselder ysbryd, euriad y galon, teimlad blinedig a chysn-lyd, y gwaed yn tori, diffyg treuhad, gwaelder cyn bwyd, tryn"der anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwxd, iy ygturno" yn cliwyddo, brathiadau disymwth yn fy ochrau nea methu braidd anadlu, ysgafnder yn fy mlien, &e. Rliwng yr holl flinderau hyn, yr oeddwn ddau lis cyn y Nadolig yn ei theimlo nt yn orchwyl caled i gerdded i fewn i'r gwaith, heblaw fy mod yu i-oi-fod eistedd lawergwaitli ar hydy dydd dan effeithiau yr anhwyl- derau: ond un diwrnod, pan ar lawr. wedi methu gan gnriad y galon, daeth i'm cof am QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a phenderfynais yn y fan, os cawn fyw i fyned allarin y pryd- nawn, y gwnawn dreial arnynt. ac felly y bu. Nid cynt yr ymolehais nag yr aethum i store T. B. Thomas, ar Brewery Ifil, ymolehais nag yr aethum i store T. B. Thomas, ar Brewery Udl. 11c v mae cyftawnder o'r feddyginiaeth ueliod ar werth, yn bur foj y mae yn tarddu yn ffynon fawr Llanelli deg, Yn awr, chwi sydd yn teimlo oddiwrth yr anhwylderaa uchod, gwneweh braWI. arnynt; sicrliaf y byddweh cliwithau, mewn canlyniad, yn alluog ddwyn yr un dystiolaeth." „ Yr eiddoeh yn onest, "THOMAS T. DAVIES.* Pa ddoluriau yw y rliai y mae y BITTERS hyn yn g^faddas ar eu cyfer? Anhwylderau y giau, doluriau yr aiu ar arenau, clefvdau y ddwyfron. malldraul y cylla, anmhurdeb a gwe ndid yn y "wald.ic Y mae pob un o'r rhai hyn yn achosi llawor lawn o nnliwvlderau ereill vn ngwalianol ranau o r corn. X mae rhinweddau y liysiau sydd yn y QUININE BITTERS yn un.on- frvrehol yn nertbu.-yn puro, ac yn symud rliwystrau yn y rhanau hyn, ac felly yn dileu yr achos; o ganlyniad, y mae yn lachau llu o ail ddoluriau. „ Pa todd y mae ei geisio, a bod yn sicr ein> bodjneael.y gwir BITTERS? Golyner fel hyn, Potelaid o QUININE BI1TEKS GWILYM EVANS, a gofaler am weled- 1. Fod enw "GWiL\M EVANS, F.C.S., M.P.S., ja ysgrifenediga stamp y Llvwodra^tl;i ar wdd[pob &?tel.. jf 2. Y mae enw 4 GWILYM EVANS QUI 'INE BITTEKS al3b Nid oes un botel i'w chael dan 2s. 9c yr un ;os cynygirichwl werth ehweeheiniog neu swllt, byddweh wybyddus mai twyll a 'f.1 Ntchymerweh eieh cynghori gan neb i/pmerydru"n^A o gymysg arall o dan yr hen esgus eii fod yn llawu mor r^'iiweddol ac yn rhatach. Esgas gwael a thwyllodrus yw hwna. Cofier mal pethau da yn unig yr ymdrechir eu lietelychu, ac y mae lluawa mawr o efelychiadau i feddyginiaeth arddercliog a diiia a.1 QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory, Llanelly Gw ertbir mewn botpl^u 2a. 9c. a 4g. 6c. yr un, neu cases 12s. 6c. yr ii n, yn eynwys 3 bote! 4s. 6c. Y mae botel 4s. 6ii. yn eynwys ddw ry waitU gyinaint a betel 2s. 9c.; felly, gellir arbsd swllt.. D .S.—Os teimlir anhawsder i'w pwrcasu, gellir pi gael oddiwrtU yr Awdwr yn ddidraul, trwy y Parcel Post, affl V prisoedd h no awyft, r.