Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

CYFARFOD AIL-AGORIADOL BRYNBERIAN,…

News
Cite
Share

CYFARFOD AIL-AGORIADOL BRYN- BERIAN, SIR BENFRO. Dydd Mercher, Awst 13eg, cymerodd y cyfarfod nchod le-boreu hyfryd, a'r haul yn gwenu ond tua deg o'r gloch, yr oedd yn tywyllu, yr haul yn ymguddio,. a'r cymylau yn c)di, ac fe gafwyd 'èJ.wod o wlaw trwm, a phob arwydd ein bod i gael diwrnod gwlyb. Y cerbydau yn cyflymu o bob 'cyfeiriad, a'r gwyr traed yn britho y ffyrdd a'u gwynebau tua'r Bryn, yr hwn a saif ar fan lied *uchel, yn cael ei amgylchynu gan goedydd felfrigog—N"atur ar ei goreu yn barddu. Erbyn 11 cl .cyrhaedd yno, yr oedd yn hawdd i bawb ddeall tfod rhywbeth neillduol yno cyn denu y fath dorf Suosog yn nghyd-cerbydau o bob math yn britho y He, a trigolion o bob enwad weli ymgasglu yn Dghyd, nes yr oedd y capel yn orlawn. Am 10 o'r gloch, dechreuwyd gan y Parch Mr Davies, gynt o Glandwr a phregethwyd gan y Parchn O. R. Owen, Glandwr, a S. Evans, Hebron. Cyn terfynu, cafwyd anerchiad gan Mr Lewis, y parchus weinidog, rywbeth Tel y canlyn :—Y 9fed ,o'r mis hwn, 41 o flynyddoed l yn ol, cefais fy .prdeisio yn eich roysg, ac o'r holl weinidogion y pryd hyny, nid oes ond un ohonynt heddyw yn ein myag— y Parch J. Davies, Glandwr, gynt; ac o'r oil aelodau y pryd hwnw, nid oes ond 30 ohonynt yn fyw, sef 8 brawd a 22 chwaer. Yr ydwyf wedi gweled claddu y gymydogaeth, a tbo pewydd yn codi. 4m 2 o'r gloch, dechreuwyd gan y Parch W. (Jones, Trewyddel; a phregethwyd gan y Parchn Thomas, Solfach, a Thomas, Whitland. Yn yr hwyr, dechreuwyd gan y Parch Morris, Trefdraeth; a phregethwyd gan y Parchn James, Llanwrtyd, a Richards, Caerphili. Cafwyd trwy y cyfarfodydd bregethau grymus, tlC yn cael eu traddodi gyda difrifoldeb mawr; gweddiau taer, a'r dorf luosog yn talu sylw roanwl gwrandawiad astud, a chasgliaiau rtiagorol-eyfarfod y boreu < £ 81 16s., y prydnawn £ 25 10s., a'r hwyr .£10, cyfanswm iil25 143. 3c. Dyma ardal lie raae cariad brawdol yn uchel, ac ysbryd Efengyl yn ei pherffaith waith undeb fel llyn ariaaaidd yn rhedeg trwy y gymydogaeth -offeiriaid a phregethwyr o bob enwad, y cyf- oethog a'r tlawd, wedi ymgasglu yn nghyd i wrando am yr hen, hen wirioneddau am y Groes; ac nid ydyw hyn yn eithriad, ond ei cyson waith ydyw. Priodol ydyw nodi fod yr eglwys a'r gynulleidfa -wedi cyfranu yn belaetb, ie, a'r gymydogaeth hefyd. Yr oedd yr holl draul dros .£700, ond •heddyw nid oes ya aros ond y swm fechan o £25. 'Cafwyd tywydd rhagorol gyda'r eithriad o'r ) ,gawod yo y boren, a digon o ymbortb. Llwydd- :iant iddynt, a hir barhaed yr undeb Cristion- ogol a'r cariad brawdol, heb gydnabod y llinyn ;gwahaniaethol enwadol, y rhai ydnyt goron yr siradal, yw ein dymuniad. AMICUS. -♦

CASTELLNEDD.

Advertising

[No title]

IN MKMORIAM : THi LATT: EKV.…

AGE RLONGATJ CAERDYDD.

TON, "DYFFRYN BACA."

ADRODDIAD COLEG CAERFYRDDIN,…

GURNOS, YSTALYFERA.