Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"-YO G-wlr 3rmx ertoyn y toyd." "lean na'd Gamwaith." /j\ Calon wrth Galon." jAU'?L A laddo a leddir." /|\ Duw a phob D lioni." II Goren arf, arf dysg. "JAY V/ .W.'a v YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CADAIR ARTHUR A GORSEDD BEIRDD YNYS PRYDAIN, A GWYL GERDDOROL CYMRU AGYNELIR mewn pabell enfawr yn y NORTH HAYMARKET, LIVERPOOL', i pynwya 10.000 o bersonan, ar y dyddiau MEDI 15fed i'r 20fed, 1884. Gwobrau o £ 2,000 i yrageiswyr buddugol mewn Llenyddiaeth, Cerddoriaeth, a Chelfyddyd. Pedair Cystadlenaeth Gorawl Fawreddog. Prif wobr 200 gini a thlws anr. Dwygyetad)enaethSeindyrfPres,ewobrau.8150. Cystadleuon Lleisiol ac Offerynol. Dadganiad o'r Elijah," Israel in Egypt," a "Nebuchadnezzar," Cantawd newydd cyfansoddedig i'r Eisteddfod hon g"n Dr Joseph Parry. C15rM-C3-ESIl.I>I>^aLXJ COR A CHERDDORFA 0 350. Bydd trains rhad yn rhedeg o bob parth o Gymru. Cyhoeddir programme, yn cynwys pob manylion, Med' laf, pris 60. LLEW. WYNNE, Yaif. Myg. 8, Westminster Chambers, 3, Crossball-street, Liverpool. W. M. ROBERTS, Ysg. TTNIVERSITY COLLEGE OF WALES ABERYSTWYTH. the next Session begins September 17th, 13S4, and ends Jntle 30th, 1885. Terms:— £ 10 a year for out-door students, £2Ô additional for those indoor. The following Scholarships and Exhibitions, open to male and female candidates above the age of fifteen, on the first day of the examination, will be offered for competition :— Three Scholarships of £50 each. 1 Three Scholarships of £40 eaoh. >_■ Three Scholarships of £30 each. Three Scholarships of A25 each. Three Scholarships of X20 each. Five Exhibitions of £ 15 each. Ten Exhibitions of £ 10 each. Any of the Scholarships may be renewed at the end of the first Session in case of special prcgress in the studies of the Session. The Examination will be held at local centres if required. Prospectus with full particulars may be obtained from the Registrar, to whom candidates must send their names on or before August 30th. B. T. WILLIAMS,) w « „„ LEWIS MORRIS, f Uon' Sece- Lonsdale Chambers, Chancery Lane, London, July 2nd, 1884. TEEACADEMT, ST. CATHERINE-STREET, PONTYPRIDD. MASTER E. DUNMOR EDWARDS, M.A. TOUls7G GENTLEMEN are prepared for Commercial Pur- X suits, Theological Colleges, Public Professions, Univer- sity Examinations, &c. The Quarter commences on Wednes- day, July 30th. Terms, &c" for day scholars and private pupils, may be had on application Parkyvelvet Academy, Carmarthen. HEAD MASTER: REV. J. CERRIDFRYN THOMAS, First Prizeman throughout his College course at the Presbyterian College, Carmarthen holder of 7 first and 3 seiond Advanced Certificates issued by the South Kensing- ton Department of Science and Art; and an undergraduate of London University with a Certificated Assistant. THE pupils hitherto prepared by him have been exceptionally successful. The School reopens on Monday, July 28th. IS 7.r. LLANSAWEL. THE GRAMMAR SCHOOL. PRINCIPAL-REV J. EVANS. DUTIES resumed September 1st, 1S84, Seven entered Colleges during the Session, l,8.S4j Y BOARDING SCHOOL OREU (AC YN OL Y MANTEISION) Y RHATAF I FEIBION HIIIENI CYMREIG. Y mae cyfnewid canol gwiad am awyr y mor yn well naif tmrhyw feddygiaeth i bobl ieuainc." Y mae byw mown tref fawr ynddo ei hun yn addysg wer'th- fawr i fecligyn gwledig." ARNOLD COLLEGE, SWANSEA PRINCIPAL REV EDGAR WILLIAMS, M.A. (Glas), B.D. (Edin.) TV/TAE yr Ysgol hon yn parhau yn hynod lwyddianus mewn -L'J- darparu bech £ yn ar g.vfor arholiadau parotoawl y Gyfraith, Meddygwriaeth, J*'feniliaetli, y Civil Service, y Colegau Duw- inyddol, y Training a'r University Colleges, &c. Mae 11 (ni fethodd neb) Wedi lhvyddo cleni (1883). Nid oes yr un ysgol yn meddu manteision gwell i ddarparu bechgyn ar gyfer yr arianta a swyddfeydd masnaehol. Telir sylw arbenig i French, Llawfer, Book-keeping, Commei cial Knowledge, it Correspondence, yn diflTygion rieillduolmewn gramadeg, acen a sain y Saesoneg j sydd yn naturiol i fechgyn Cymreig. Y mae dosbartliifedrtU mown Mesuroniaetli, TIr-fesureg, ac Elfenau Amaotliyddiaeth, ar gyfor bechgyn sydd i fod yn amaethwyr. -L- Collegiate School, Milford Haven. /■"CONDUCTED by the Misses THOMAS, trained at the Milton VV Mount College, and holding Certificates from the Cbllege of Preceptors, South Kensington, &e. Domestic department under the superintendence ofMrs Thomas (widow of the late Rev Evan Thomas). The house secured is well Situated in Hamilton-terrace, com- manding an extensive view of the Haven, and in erery way calcu- atcli to insure the health of th epupils. The next term commences Tuesday, September 9th, 1884. Pupils prepared for public examinations. 11.1.84.J DYDDIADUR YR ANNIBYNWYR AM 1885, DAN OLYGIAETH Y PARCH B. WILLIAMS, CANAAN, A'R PARCH R. W. GRIFFITH, BETHEL. Pris Is. 6c. gyda rhwymiad hardd a llogellau, a 6c. mewn llian. BYDD, megys arfer, yn cynwys yr holl gyfnewidiadau enwadol, ac ni arbedir traul na thrafferth i'w wneyd yn gywir a chyflawn. Cofier ein rheolau syl'aenol—1. Ni yn gywir a chyflawn. Cofier ein rheolau syl'aelJol-l. Ni roddir enwau gweinidogion nac eglwysi newydd i fewn heb gymeradwyaeth Ysgrifenydd y Cyfundeb y lei-tliyji y cyfryw iddo. 2. Ni roddir enwau pregethwyr cynorthwyol newydd i fewn heb gymeradwyaeth gweinidog yr eglwys y mae yn aelod ohoni, ac os na fydd gweinidog yno, bydd yn ofynol cael cymeradwyaeth diaconiaid yr eglwys. With y rheolau hyn yr ydym wedi gweitliredu o'r dechreuad, ac wedi dwys ystyriaeth yr ydym yn penderfynu glynu wrthynt. Anfoner pob gwybodaeth i Rev B WILLIAMS, Kilvey- terrace. Swansea, erbyn Medi 27ain, 1884, a'r holl archebion i Mr WILLIAM HUGHES, Printer, DoJgeiley. 1.5.8 r A Safe Investment. ONE Share in the Wynnstay i-teamshin Company (Limited) for transfer. Apply to "G, W. TVST A'B DYDD Ofiice. }5.8.r PA BETH A DDYWED Y CYHOEDD ? MAI MEDDYGIN1AETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS. "Yr hyn a ddywed pawb, gwir yW. BETH YW Y QUININE BITTERS? PIIYSIGWRIAETII lysienol enwog, wedi ei ehymysgn yn y modd mwyaf celfyddydgar a flfodus ag y mae yn bosibl, yn eynw.vs elfenau gneithgar y llysiail a gydnabyddir yn gyffredin y mwyaf rhinweddol o holl lysiau arferol Vn y eelfyddyd feddveol, sef QUININE, SARSAPAIIILLA, CES'TIAN, 15URDOCK DANDELION, LAVENDER, a SAFFRON. Jieth ydyw eu gweithrediad ? Cynorthwyant dranl yr yniborth, gwellhant a liwylusant y cyichrodiadau, cryfhant y ginu a'r cyhyrau, purant a ifrwythlotiant y gwaed. bywiocant yr ysbrj^d- oedd, ac adlonant y meddwl a'r tymherau; symudant vmaith rwystrau ac atalt'eydd yn yr ermigau bywiol, Maent yn rhoddi tone i'r holl gyfundrefn, Nerthant y rhanau gweiniaid yn y cyfansoddiad, ae oherwydd liyny, y rliai mwyaf agored i anwyden a'u ciinlyniadau. Am eu bod yn gwneyd hyn, y maent wedi enill iddynt en hnnain y gymeradwyaeth uehelal fel y meddyglyn mwyaf eyfaddas ar gyfcr pob math o wendidau a sefyllfa isel, nyehlyd, a marwaidd, A oes dynion o bwys acliymeriad wedi rhoddi iddynt gymeradwy- aeth am y pethau hyn ? Oes, y mae gan GwilYm Evans ganoedd o lythyrau eymeradwyol i'r QUININE BITTEUS oddiwrth Feddygon. Fferyllwyr, Pencadbeniaid, Offeiriaid, Gweinidogion, Canwyr, Masnaehwyr cyfrit'ol, a dynion credadwy yn mliob dosbarth, o'r rhai sydd eu hunain wedi eu proti yn rhinweddol yn mhob sefyllfa ae yn mhob amgylchiad. Dyma engraitft deg o fain Cymry America ar QUININE BITTERS ▼tWilym Evans:— CLOD I'n HWN Y MAE CLOD YN DDYL15DUS." Allan o'r Drych, America." "40, Sheridan-street. Wilkesbarre, Pa., Rliagfyr zeain. Fy Anwyl Gyd-genedl,—Y mae elod yn ddyledus Gwilysi Evans, Llanelli, ar gyfrif ei feddyginiaeth ryfeddol dda sef y QUININE BITTERS, a brofodd i ml yn llon'd ei addewid mewn eysylitiad a rhan helaeth o'r anhwylderao a enwir yn y Drych, sef iselder ysbryd, curiad y galon, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn tori, diffyg treuliad, gwaetder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol hwyd, diffyg archwaeth at ftvyd, (y ystumog yn chwyddo, brathiadau disymwtli yn fy ochrau ni'8 metliu braidd anadlu, ysgafnder yn fy mhen, &c. Rhwng yr holl flinderau hyn, yr oeddwn ddau tis eyny Nadoligyn ei tlieimlo hi yn orchwyl caled i gerdded i fewn i'r gwaith, heblaw fy mod yn gorfod eistodd lawergwaith ar liyd y dydd dan effeithiau yr anhwyl- dcrau ond un diWrnod, pan ar lawr, wedi methu gan guriad y galon, daeth i'm cof am QUININE BITTERS GwilYm Evans, a phenderfynais yn y fan, os eaWn fyw i fyned allan yn y pryd- nawn, y gwnawn dreial arnynt, ac felly y bu. Nid cynt yr ymolohais nag yr aetlium i store T. 15. Thomas, ar Brewery Hill, lie y mae eyflawnder o'r feddyginiaeth uchod ar wertli, yn bur fel y mae yn tarddu yn ffynon fawr Llanelli deg, Yn awr, chwi sydd yn teimlo oddiwrth yr anhwylderam uchod, gwneweh brawf arnynt; sicrliaf y byddweh chwithau, mewn canlyniad, yn alluog 1 ddwyn yr un dystiolaetli." Yr eiddoch yn onest," "THOMAS T. DAVISS.' Pa ddoluriau yw y rhai y mae y BITTEUS hyn yn gyfaddas ar eu Anhwylderau y giau, doluriau yr afu a'r arenau, «!lefydau y ddivyfi on. malldraul y cylla, anmhurdeb a gwendid yn y gWaed, &c. Y mae pob un o'r rhai hyn yn achosi llawer iawn o anhwylderau ereill yn ngwahanol ranau o'r corff. Y mae rhinweddau y llyslau sydd yn y QUININE BITTERS yn union- gyrehol yn nerthu, yn puro, ac yn symud rhwystrau yn y rhanau hyn, ae felly yn dileu yr achos; o gaulyniad, y mae yn iachau llu o ail ddoluriau. Pa fodd y mae ei geisio, a bod yn sier ein bod yn oael y g-wir 14ITTEI Gofynertelhyn. "Potetaido QUININE BITTERS GWILYM EVANa. a gofaler am weled— 1. Fod enw "GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S. yn ysgrifenedig ar stamp y Llywodraeth ar wddf pob potel. 2. Y mae enW "GWILYM EVANS' QUININE BITTERS ar bob label. 3. Nid oes un botel i'w cliael dan 2s. 9c. yr un os cynygir i chwi wertli ehwecheiniog neu swilt, byddwch wybyddus mai twyll a ffugindydynt.. 4. Na chymerwch eich cynghori gan neb i gymeryd unrhyw fata o gymysg arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawn mor rhinweddol ac yn rhatach. Esgus gwael a thwyllodrus yw hwna. Cofier mai pethau da yn unig yr ymdrecliir eu hetelychu, ac y mae lluaws mawr o efelychiadau i feddyginiaeth ardderchog a dIllatal QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory Llanelly. Gwerthir mewn botelau 2s. 9c. a 4s. fic. yr un, neu cases 12s. 60 yr un, yn cynwys 3 botel 4s. lie. Y mae botel 4s. 6c. yn cynwys ddwy waith gymaint a botel 2s. He.; felly, gellir arbed swllt. D.S.—Os teimlir anhawsder i'w pwrcasu, gellir ei gael oddiwrth yr Awdwr yn ddidraul, trwy y Parcel Post, am y prisoedd a jiodwyd, 85.4At,^