Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

EISTEDDFOD GADEIRIOL DYFFRYN…

News
Cite
Share

EISTEDDFOD GADEIRIOL DYFFRYN AERON. Dydd Mercber, Gorphenaf 30ain, oedd ddiwrnod liir-ddysgwylifdig yn Nyffryn Aeron a'r wlad oddiam^ylcb. Ac er fod yr hin y dydriian blaen- orol wedi bod yn fygythiol, eto trodd dydd yr eisteddfod allan yn ddiwrnod braf, a dylifai pobl- oedd w:th y canoedd tua tbref fechan, lan, a thawel Aberaeron. Yma yr oedd pabell eang a chyfleus wedi ei darparu gan y pwyllgor ar gae Mr Jones, Feathers Hotel, yn nghwr dwyreiniol y dref, lie y cynaliwyd yr eisteddfod yn 1875. Tua deg o'r gloch, adeg dechreu, yr oedd y lie yn bur wag, ond parhai y bobl i dd'o i i niewn, nes yr oedd pabell a gynwysai tua dwy fil yn agos bod yn 11awn erbyn canol dydd. Dymunwn yn y fan bon ddwyn tystiolaeth i drefn a medrusrwydd y pwyllgor gyda dygiad yn nilaen yr eisteddfod. Yr oedd pob petli wedi ei wneyd yn y modd goreu, heb arbed traul na thrafferth er gwneyd yr anturiaeth yn llwydd- iant; a da genym ddeall ei bod wedi troi allan gystal a dysgwyliadau y mwyaf brwdfrydig. Peth arall— raae'r cyfeillion yn Aberaeron bob amser (nid dyma'r tro cyntaf) yn darparu cadair ragorol -nid rbywbetb ar enw cadair, ond un deilwng o'r sir ac o oreufardd i eistedd ynddi. Ar yr oedd y gadair eleni, fel cynt, yn tynu sylw a chymeradwy- aeth rhai cymhwys i farnu ar fater o'r fath. Yr arweinydd oedd Tanymarian. Cadeirydd y cyfarfodydd oedd yr Archddiacon Griffiths, o Gastellnedd, yr hwn a lanwodd ei swydd, fel ar fer, i foddlonrwydd pawb. Y gwahanol teirniaid oeddynt-yr Archddiaeon Griffiths, Prifathraw Edwards, Aberystwyth Cynddylan Jones, Dyfed, Eos Morlais, Tanymar- ian, Mr John Thomas, Llanwrtyd a'r Parch H. Morgan, Llanddewiabertb. CYFARFOD Y BOREU. Can, "Baner ein gwlal," gan Eos Morlais. Beirniadacth yr englynion i gloch nenydd EgIwys Aberdaron; goreu, Alaw Llynfell. Cystadleuaeth canu, Cydgan y ChwiJrelwvr j" goreu, parti o Aber- aeron, dan arwein ;ul Mr J. It. Phillips. Am gyfieithu o Islwyn, ni chaed neb yn deilwng. Am yr nnawd tenor goreu, jwobrwywyd Evan Alexind r. Treherberfc. Am y bonyn whip goreu, gwobrwywyd Evan Jones, Dolbwb Talsarn. Am adrodd "Home Altar," barnwyd W. J. Jores, Llanon, yn oreu. Ni ddarth ond Drum and Fife Band Llmrhystyd yn mlaen, a chafodd y wob-. Un pencil sketch ddaeth i iaw, a hwnw yn anheiiwng o'r wobr. Am ganu y deoawd, "The ma ti.il spirit," etiillodd Tom Divies, Llan- ddewi, a D. Jei-kjns, Xjl-in(air. 0 nifer fawr o lwyau prrll, barnwyd euido Evan Jones, Pennant, yn oreu. Y lledwad oreu oedd eiddo Thomas Williams, Llanfair- clyiiogau. David Davids, Blaenanerch, aeth a'r wobr am yr unawd bass. Am y traethawd gnreu ar enwau td a fferinvdd yn arual Aberaeron, gwobrwywyd J. D. Lloyd, Pant-teg- J. T. Rees, Pen"?.,rn, gipiodd y wobr am g-yfansoddi anthem. Am adrodd Arwyddion henaint," rhanwyd y wobr rhwng T. Davies, Caerdydd, a J. D. Janus, "Llew" yr eistedufod. Am y defnydd par o ddillad goreu, rhoddw* d y wobr i Daniel Davies, Factory, Tatsarn. im y fion ddwybfg oreu, Evan Jones, Dolbwba, oed y buddugoi. Rhystyd Davies, Llanddewibrefi oedd y buddugoi ar y gosteg o englynion i Brifysgol Aberystwyth. Yn awr daeth yn mlaen brif gystadleuaetli y dydd, sef canu "0 great is the depth," gan gorau heb fod dan 60 mewn rhif. Yr oedd y wobr yma yn .£25 i'r cor, a X5 i'r arweinydd. Daeth dau gor i'r maes; sef cor G1 m Aeron, dan arweitiiad Mr Dan Davies, Dowlais, a cho Glan Ceri, dan arweimad Mr Thomas Jones. Canodd y ddau yn dda, ond Glan Aeron arigorodd. CTFARPOli Y PRTDNAWN. Am y par o hosanan goreu i wryw, gwobrwywyd Mrs Jonathan, Tyngwndwn; a Mrs Rees, Glasgow H use, Aberaeron, am yr unrhyw i fenyw. Cystjdlenaeth canu Excelsior." Dau barti yn cynyg: gor n Aberae.on. Yn y fan hon, ctfwyd beirniadaeth Dyfed ar y pryddestan ar Ddaeargryn "—testyn y gadair. 0 16 o ymgeiswyr, a nifer fawr o'r cyfry w yn wir dda, cafwyd y buddu>ol yn mhf'rson Watcyn Wyn. Ar- weiniwyd of i'r gadair gan Tariymar-iitn ac tdrisyn, tra y chwanuai seindoif pres Llysuewydd ''Sea the corq Jer ing hero comes." Cymerw yd rhau yn y cadeirio hefyd gan Dyfed, Granellian, Aeronian, a Cadwgan. Yr oedd y wobr yma vn hnm' aini, a chadair gwerth tri aini. Am g ,nu 0 lovely peace," y buddugol oeddynt Misses M. J. Jones a R. Phillips, Casteiinewydu Emlyn. Am y trimmed straw hat ereu, gwoorWYld Mrs Rees, Glasgow House, a Miss S. Jones, Noith-road, Aber i-ron, el yn gydradd. Am y gan oieu i Aberaeron fel cyrchle ymwelwyr," cymer wyd y wobr gan Alaw Llynlell. Un cor o blaiit ddaeth yn mlaen, sef cor o Aberaeron, dan arweiniad Mr J. R. Phillips, a chanod,t yn deilwng obono ei hun ac o'r wobr. Beirniadaeth y traethawd ar "Ddylanwad Gwyddoni. eth." Y traethawu goren oedd un wedi ei arwyddo L"'ze," ond nid atebodd yr awdwr i'w enw. Miss Ann Parry, Blaelianerch, oedd yr ail oreu. Daethai tri cherflun o ben dyn (bust) i law. Rhanwyd y wobr rhwng Thomas Owen Jenkins, Bethania, a Daniel Evan Jones, Llandysul. Yr oedd un peth yn taflu tristwch dros y gystadleuieth yma. Yr oedd y bachgen icuqne Thomas Owen Jenkins wedi mirw er's tua mis cyn yr eisteddf*?d 1 Efe wedi mynetl, ond ei waith yn aros i dd^ngcs mor addawnl yr ymddanaosai pe cawsai fyw Rliodd^yd y wobr am y ffon afallen sur oreu i D. I>. Jones, N.nnddlwyd. Y Ge nach oedd testyn yr araeth ddityfyr, ac o bob areithio difyfyr a Illy.. s,lm erioed, dyma y gwaelaf. Dywed d y brawd gafodd y wobr, yn mysar pethau dibwrpas ereill, mai creadu'- mawr yn perthyn i'r swledvdd pell oedd y geiultch, ac mai ar rice vr oedd yn byw Nis twyddoui pa reswrn oedd dros wobrwyo mewn case fel hyn. Am yr etiglyn goreu i'r diweddar Mr R. Le^is, Customs officer, cafodd Michael l'homas, Gwmllvnfell, y wobr. Am ganu Y gwanwyn," cor Bw chygroes, dan ar weiniad Mr Samuel Richards, oedd y goreu, a cbor o Aberaeron, dan arweinijd Mr Lewis Jones Roberts, yn ail. Am gyfieitho o'r Saesoneg i'r Gvm aetr, v Parch D. Adams, B.A Hawen, gafo<id y wobr. Miss Men Jores, Abervstwyth, oedd y goreu o la war am yr unawd soprano. Elizabeth Jones, R ynllyfryd. New Quay, oedd yr oieu ar y crys gwyn. Rboddodd Mrs Hughes, Alltlwyd, 3s. o wobr i'r a.I oreu. Terfynodd hyn walth yr eisteddfod. Yn yr hwyr, cvnaliwyd cynyerdd mawreddog yn mhabell yr eisteddfod, yr hon eto, fel yn ystod y dydll, oedd yn orlawn o bobl. Cymerwyd rhan yn y gwaith gan Miss Blodwen Jones, R.A.M., Madame Gweufil Davies, C.A.M., FIB Morlais, Caradoo, Aberaeron Vocal Society, Mrs T. L. Jones, Miss Thomas (Blaenwern), a Miss Noel Gnffifchs Digon yw dvweyd iddynt oil wneyd en rhari rriewn modd teilwng o'u talent a'ti lienwogrwydd, a bod y cynaerdd yu gystal a'r e sterldforl welt troi allan yn Uwyddi nt perftaith. "Wedi un dydd a blwyddin," cynelir e steddfod fawreddoa yn Llanarth, '• yr hon," ebe Tanymariin, "y dysdwylir nad yw yr eisteddfod heddyvv ond rhagymadrodd gwen iddi." GOHHBYDD.

AGERLONGAU CAERDYDD.

0 ¡TYWALLT GWAED YN NGHYMRU.

Advertising