Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

1>'1 "u. Yr ydwf fi ac /T ereill wedi gwn .ad arch- NV %4i$sf If^Okia w3'f wedi awaZyso^Sk wiuad manwl i mewn i ansawdd *1 ^r i b-< « Wjsir^ //■■ r< vV cicli Peleni, ac yr ydym yn cael eu Cirlij Wj^ EORGEs PILE AND Gravel^V bod yn gyfansoddedig o'r eyjeiriau\ f/' PILLS," ac yr wyf yn cael Trw^wedltttdefnjrdAo PILE & GRAVEL bod yn H^soddedig o ddtfynddiauA /■ yn lieiaeth am flynyddau lawer mcwn i \i I private practice, a hyny gyda Uwyddiant j! T>7 t TO jl yxi('vo ^'d oes ynddynt ddim o natur \l | nodedifj. Ehoddant esmwythad buan i rai ij A & JLilu Q, I fetelaidd. YR YDWYF O'R PARN EU I 1 sef>;llfa auobeithiol o herwydd y J 1 BOD YN FEDDYGINIAETII DRA GWERTH- I »\ Iiles ar Gravel. Ac nid wyf yn petruso ■ PAROTOIR Y PPiPMi i irunn li \v dweud, nad oes,. mewn guirionedd, eu PAROTOIR Y PELENI UCHOD FAWB AT Y DOLURIAU HYNY AR GYPER cyffelyb fel meddyginiaeth tuag I MEWN TRI 0 DDULLIAU PA RAI Y MAENT WEDI J J A at well'a y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: Vs. EU HAMCANU & V ^e Gravel. WUIAMS. No. 1 GEORGES PILE & GRAVEL PILLS. \*FYFLO0N F No. 2-GEORGE'S GRAVEL PILLS. fifo. 3 "GEORGE'S PlLLS FOR THE PlLES. 60CHELWCH DWYLLWYR. — ROPHFIWPH nwYiiu/vp Mewnblyohanls.lio.a2s.9o.yrnn. bUUHhLWOH^ DWYLLWYR. Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr ^1, ■,rr,~ZT~ n T, «,: — — JJS SS: AGSSS: wirioneddol DRWY YE HOLL FYD. I,le an<l Gravel Pills," o wneuthuriad neb arall. ç 'i"c¡:1:J ríi: j,; iii .,¡IUUI.1:1: ,¡.¡: P3EN YM Y CEFN III Iii CHWYOD YN Y TRAED POEN YN Y LWYNAU III COLlc,-111 IR t- "-il, OWFR POETH AC ATALIOL' I, |—LUM3AS0, SCOTC^J f RHWYMEDD, &c, | j"—" -f G-EO RO-E'S « ■ ■ > » « rn~> MR' ('E0RGE- PJT APD A VUT DEAR Snt, RHVMXEI-. Dear Sir,-Your Pills take well here, trlluSlA <&KjrLJ\\ CiLi .and in time I shall liave a large opening pTT tT '<=« for them.—Yours truly 1 J those twiil.l.wme ami Mmful (limdaa, «»,! (W rarrf; »M disappointed even in most obstinate cases. G*. OWEN. Chemist to the Royal Family. xr -n t i I remain, yours truly, Y viae y Peleni hyn yn Feddyginiaetii FRANKLIN DIXON *0 w ■<>»' '^K -v^-4, SICR, BUAN, A DIOGEL R PILES A'R GRAVEL, V_ — — — _u ac i luaios o anhwylderau ereill sydd bob n-j amser yn eu canlyn, raegys:— 1n,d{la (l»l > X'"ns0M, Oi;R fi11 ~^>s > POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYG ^-»cr GWELLHAD TREULIAD> RHWYMEDD, LLYNGER MAN, DIFFYG J& AWVL SYR,— *■ T!TivT?T?nnnT I^in-n A. ANADL, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, SURNI & »0UaGJ'nwyi mvf"I1!"1 o iiHYDEDDOL. —±5urn Oo YN YR YSTYMOG, POEN DIP.FASVR YN Y COIUDDION, Yf wyf wedi bod yn ;X //■§' Jrn glaf llawer 0 flynyddau "v-'X CWAEW. GWYNT, COLIC, TEIMLAD o BWYSAU YN Y ^m ean y- iyn "i y /V j 0 „ J J ■> t selni mawr ar rai amscrau yn dufewnol, ara tua gan y Plies a r Gravel. Braidd 'FN, y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, deni[«ieg mlynedd, ac amy pump mis ol«f cyn i mi I 7 vr oeddwn vn nlluoo- i «Pfvll -n- W I J DWFR"ATALIAD' y GWELEDIAD YN ?aPi £ cicli peleni chwi, yr oeddwn wedi fy >J- ocaawn >n <1l'U0o 1 telyii ell iy BWLAC ANEGLUR.SYCHDER A BLAS ANYMUNOLYN llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fatli bocn nhl-aed gan y poen a achosent i mi, a'r 5 GENAU, POEN YN Y BonDCWYDYDD. CHWYDDIANT /■' gofldnsyn fy ngholnddlon, iy lipliylla, a'm ysRytaint, a A ysfrafnder vn f V mhen Fe wnaeth Dootovhid YN Y TRAED' I l«"-n ma*vr yn fymlien, ac yn ftddwgan bendro, folnas {-o',iIKLL1 yn ij-mutn. r t VMiaeui uocrouaia EHn^nAMT r«MwyTMAn nvmiirvDi>uni I: t'alhviuungyffrct prtl.auynculliwa'ullunpriodol; mcwn ',1 Aberdare a Mertliyr eu goreu 1 mi, ac yr "HUJUAMI t^wrilifiS UXISKbTRbHOl. I' pair yr oe<ldwn wwli fy Iwyr andwyo gan bocn ft Willi, fcl 1 i wyf wedi taluiddyntbunoeddlaweram hyny, ond diolch 1 A Ond lli dderbyniais fawr lies oddiwrth un O T TSI P'i'ABPTii HIT x» tie t Yn inlion bytliefiuM, drwy ddefnyddio cich Tclent yn ol I honvnt PrVmis flvobnid n GWOPOF'S 7 UljUrtWii, Itl.il.lr.O., t eich cyfarwyddyd:, yr oeddv/n yn gallu dilyn fy ngalwedi- I Y Iiunync. 1 lyn.ns nyciiaia O UrjiOI.trli fc. I 4 gfteth gydag ogni a plilcser. Yr oeddynt yn fy ngwelin V IlLES and GRAVEL PILLS, a chvmerais t II1 U, TF^l IN, I bniiddiiebyn wyb«Ml i mi, gan y inodd tawcl ac csinwytli V ddau ddogn o honynt yr ydrcyf yn J G I A M O R G A N <5 H I R P \5' ^Si«S/ad wedi myned mor J an-r vn ddvn iach. «>-«IVIUHUlAMaHIKt. I ocr a cl»lai. on.l drwy kirl.au i'w eymeryd, y X\ BfVTnjrw unmiTinf 7\ maent wedi fy .ulferyd I'm gwres M cynt, JAMIN EDWAKD^, ( ac yr wyf fcl yn dyfod yn icua.ic o'r DAVID DA VIES. y Argraffedig a Chyhoeddedig g&n JOSEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Merthyr Tydfil.-DyddGwener, Awst 15, 1884.