Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

LISTEN TO YOUR WIFE. TIllE Manchester Guardian, June 9, 1883, says- "At one of the windows looking on the woodland waya with clumps of rhododendrons "and great masses of May blossoms, there was an interesting group. It included one who had been a cotton spinner, but was so paralysed that he could only bear to lie in a reclining position." This refers to my case at the Home for Incurables. I was first attacked twelve years ago with locomotor ataxy—a paralytic disease of nerve fibre rarely ever cured-aud was for several years barely able to get about, and for the last five years not able to attend to my business as cotton agent, although many things have been done for me, the last experiment being nerve- stretching, two years ago. I was voted into the Home for Incurables, Mauldeth Hall, Heaton Mersey, near Manchester, in May, 1SS2, a home that ought to be more widely known, where poor afflicted ones have every suitable comfort and attention. I am no advocate tor anything in the shape of patent medicine, and made many objections to my dear wile's constant urging to try Hop Hitters, but filially, to pacify her, consented. I had not quite finished the first bottle when I felt a change come over me, This was Saturday, November 3. On Sunday morning, in dressing, I felt so strong on my legs, I said to my bedroom companions, I was sure I could walk;" so started across the floor and back. I hardly knew how to contain myself. I was all over the house. After finishing the first bottle, Iliad lour days to wait for the second, and by the time it came 1 had fallen back considerably. Two days alter I began to take the second, my walking came back, aiid now, «s the Home are finding the Bitters lor me, I am gaining strength each day, and can walk quite safe without stick or any other support. I am now at my own house, i and hope soon to be able to earn my own living again. I have been a member of the Manchester ltoyal Exchange for nearly thirty years, and was most heartily congratulated on going into ilie room on Thursday last.—Very gratetully yours, JONS ULACKBUKN. 50, Tenerifie-strcet, Higher Broughton, Manchester, Ucceiuhcr 24, 1883. To Hop Bitters Company, London. P.S.—You will gather much respecting my case from the enclosed card. (Copy of Card.) SECOND APPLICATION. ."SOUTHERN COUNTIES HOSPITAL FOR INCURABLES. May Election, 1882. Your votes and interest arc respectfully solicited on behalf of JOHN BLACKBURN, aged forty-seven years, who for eleven years has been afflicted With locomotor ataxy, and tor the last three years quite unable to attend to business. This case is recommended by Benj. Armitage, Esq., M.P. The Rev C. E. Stewart, Rector of St. James's, Higher Broughton. John Lowcock, Esq., J.P. jYIr John Heywood, Publisher, &c., Manchester. Mrs William Mather, Park Lea, Higher Broughton. Mrs Winser, Woodland-terrace. Higher Broughton. Henry Simpson, Esq., M.D., Lond., Physician to the Manchester Royal Infirmary. James Ross, Esq., M.D., M.R.C.P., Assistant Physician to the Royal Infirmary. Alex. Hodgkinson, Esq., M.B., 26, King-street, Manchester. The above testimonial is from among thousands received. Hop Bitters cure dyspepsia, indigestion, kidney complaints derangements of various kinds, and as a general family medicine none have met with such genuine appreciation as Hop Bitters Introduced to this country but a comparatively short time since they hate rapidly increased in favour until they are without question the most popular and valuable medicine known. Composed of simple materials, it is a marvel of delicate and successful combination. Every ingredient goes straight to the mark at which it is aimed, and never fails. Pleasant to the palate, agreeable to :the stomach, and thoroughly effective as a cure, it has won for itself the confidence of all. Hop Bitters are used in six of the large London hospitals and similar institutions throughout the world. and are the purest and best medicine ever made. SOLD BY ALL CHEMISTS AND MEDICINE VENDORS. 13.6.84.r Hysbysiadau. DALIER SYI,W.-Bydd yn hyfrydwe gan y Cyhoeddwr osod u raewu yn rhad Hysbysiadau am Gyfarfodydd Ordeinio aSefydlu, J 'yfarfodydd Chwarterol, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math si rail o llysbysiadau Enwadol, codir yehydig dal am danynt. Cyfarfod Chwarterol Brycheiniog. lY'NELl I! y Cyfarfod uchod yn Soar, Trecastell, ar v dyddiau J Mawrth a Merchor, Awst 19eg a'r 20fed. V Gyna'dledd am v dydd eyntaf. Taer erfynir am i holl weinidogiou y Oyfnmleb .roddi en prcsenoldeb. D. JAMES, Ysgiifenydd. 11.7.W. Urddiad. 1YXELIR Cyfarfodydd Urddiad Mr Griffith Griffiths, o Ysgol Raniadegol Aberdar, yn weinidog ar eghvys Bethauia, le rt 1,y, Vale, Sul a Llun. Awst 24ain a'r 2"nill. Traddodir siars j'r egivvys gan y l'arch G. B. Williams, Libanus, Treharris, ac i'r M weinidog gan y Parch W. Edwards, Aberdar. Bydd yn dda g-an yr eglwys weled gvveimdogion y Cyfundeb, ac ereill a allont, yn bresenol yu y cyfarfodydd. 18.7.1- JOHN GRIFFITHS, Ysg. Cyfundeb Lleyn ae Eifionydd. /YNELIR y Cyfarfod Chwarterol liesaf yn Moeltryfan, ar 'J y Linn a'r Mawrth, Medi Sfed a'r 9fed. Y Gynadledd am 2 glocli y dydd eyntaf. Hefyd, bydd yu gyfai fod agor- iad capel newydd Moeltryfan, a dyniuniv presenoldeb yr holl l'rawdoliaeth. 8.15j J. C. JONES, Ysg. Cyfundeb Gorllewinol Morganwg. /^YNELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod y tro nesaf yn Cwmliynfel!, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Medi 2il a'r 3ydd. Pregetliir am saith y lioson" gyntaf Y Gynadle Id am 10 :30 yr ail ddydd, a'r c.yfar/odvdd pregethu am 2 a 6 Taer walioddir lioii weinidogiou y Cyfundeb i fod yn bresenol0 S,15j 0 J. HEES. Y Parch R. Hughes, gynt o Blaenafon. Tf\I Address preseno! sydd fel y canlyu:— 5, Glenview- JLy terraea, Crumlin, Newport, Mou, S.I5j Cyfundeb Maldwyn. C^YNELIR y Cyfarfod Chwarterol nesaf yn Sardis, Llan- J wddyn, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Medi 2il a'r 3ydd. Y Gynadledd am 2 y dydd cyntaf. 8. Sj T. J. REES, Ysg. Eglwys Annibynol Tylorstown. DYMUNIR gwnoyd yn hysbys nad yw yn gyfleus i'r eglwys uchod dderbyn cylioeddiadau i bregethu nos- weithiau yr wythnos —Dios yr Eglwys, WILLIAM DAVIKS, JOHN JONES, TIIOS. MATHEWS, DAVID DAVIES, VDiaconiaid SSj DAVID JONES, j "Y CWMWL TYSTION." TTOLWYl)I>OREG ar Danes Teulu y Ffydd-Abel, Enoch, ^7 0 Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Caleb, Josua, Debora a Ixtrac, Gedeon, Jephtha, Samson, Samuel, a Dafydd—a Gorchcst-gampau a dyeddet trwy Ffydd, inewn 0 o benodau. Y lrydydd Argratliad-y Ofed, lofed, lleg, a'r lafed Fil. Pris (ic.; gyda'r post, 6Je. neu 9 am 3s. 6e., a 27 am 10s., ynfree gyda r post. 1 w gael gan yr awdwr-JOHN JONES, Llangiwc, Brynaman, R.S.O., South Wales. 2.5.r. LLYFRAU CYHOEDDEDIG GAN T. GEE A' 1 FA B, DIA'BVCH. Y GWYDDOKfADUIt C^ MREIG. Y Gwaitli Cenedlaethol mwyai agyhoeddwyd yn Gymraeg. Dan olygiaetli y diweddar Batch John Parry, D.D., Bala. Mewn deg o gyfrolau. Mewn llian, pris £7 10s. ynhaner rhwym, mewn Persian morocco, pris £ 8 8s. eto mown rhwymiad llawn, pris £ 0 9s. ac mewn rhwym- iad llawn, extra, £ 10 10s. Gellir ei gael yn gyfrolau os dewisir, neu ar unwaith. ESBONIAD AR Y TESTAMENT NEWYDD. Gan y Parch Albert, Barnes. Mewn chwech o gyfrolau. Mewn llian hardd, pris 8s. t'c. yn haner rliwym, pris 10s. ac mown rhwymiad cyflawn, pris lis. y gylrol. Gellir cael y Gwaith hwn hefyd yn gyfrolau, neu yn gytiawn. TESTAMENT YR YSGOL SABBOTHOL. Gan amryw o W eimdogion y Methodistiaid Calfinaidd, gyda phump o Fapiau Cymreig rhagorol. Mewn dwy gyfrol, pris £ l mewn byrddau tl 3s. yn lianer rhwym £ l 5s. rhwymiad llawn mewn Persian morocco, gydag ymylau aur, £ l 12s. TESTAMENT Y MILOEDD. Gan y Parch J. Ogwen Jones, B.A., Hhyl. Gyda, rieu lieb y Cyfnewidiadau a wnaed yn nhestyn y Cyfieitlnad Seisonig Diwygicdig. Pris 12s. Gc. mewn byrddau haner rowym, 13s. 0c. rhwymiad llawn, 14s. 0c. Neu, lieb y C'K/M!tt/tt<tf<. pris Is yn llai yn mhob rhwymiad. Os nad anfonir i'r gwrthwyneb, anfonir ef gyda'r Cyfieithiad Diwyt/iedia.' i UEMAU ^OL. Gan y Parch Robert Jones, Llanllylm. AH-argrafliad, gyda Nodiadan ychwaneyol helaeth. Pris (is. mewn byrddau. PREGETllAU Y PARCH JOHN PARRY, D.D., BALA. Pris 3s. fic. mewn byrddau. Y mae y gyfrol hou yn cynwys cu'n<ideg-ar-lnigain o Y mac Catalogue cyflawn newydd ei gyhocddi o'r holl Lyfrau a argratlwyd gan T. GJEIS A'L I'AB, yr hwn a anfonir yn rhad i'r neb a ddenfyn am dano. 4.7.84.r HEALTH. Yet oft we slight thy worth, 0 blessed Hea tit Poor nn rta's as we aro, till thou art Howi, At.d thy sweetjoys, more dear than fan cor wedlth, Touch not our hearts, but pass utile t, unknown." HAMLET. THOSJS WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Boot. SOLD ONLY IN TINS AT Is nd EACH By the P,oprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. As this Preparation is different from all others sold under the name of Dandelion Coffee, Purchasers must ;BE SURE TO ASK FOE, AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TBI ED, will ALWAYS be Pit UFEkiiED, both t..) its agreeable TASTK and EFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited A.WJSLMD OF T^T-r^Tn1 T*-r° "There's a proud modesty in merit Averse from asking, and resolveil to pay Ten times the gifts it asks." DRYDEN. Cymdeithas Adeiladu Merthyr a Dowlais Sefydlwyd 18í2.-Corfforwyù dan Gyfraith Seneddol Cymdeith- asau Adeiladu, 1874. Prif Swyddfa: 34, Victoria Street, Merthyr Tydfil Cadeirydd—THOMAS WILLIAMS, Yaw., Y.H. YMAE y Gymdeithas uchod yn barod i roddi benthv ar Mortgage, ar y rhybudd byraf, Symiau o £ 100 i £ 10,000, talu yn ol yn Gyfranau Misol neu Chwarterol. Mac tabl yr Ad-daliadau, y Treuliau Cyfreithiol, a thai Mtrveyor, wedi eu gostwng lawer iawri. riJrA!fi.'K (}yHDEITIIAS YX AWB YJT CYNYG MANTEIS- IO-N I FEi'THVOWYK, trwy fod yr Ad-daliadun a r Costau juechreuol wedi cu Jloihau t^yiiiixiiit. Oedwir y Hirgelweh Llwyraf. C An| I'ariylion, ymnfyner a Mr E. KOBEIITS, Ysgiifenydd, yn Swyddxa y Gymdeithas, 34, Victoria-street, Merthyr Tydfil, 18.1,84. BOOKBINDING FOR THE TRADE. D. D. WILLIAMS (MAB CYHOEDDWR Y "TYST A'R DYDD"), LLYFR-RWYMYDD, &c., 56, CASTLE. STREET, MERTHYR TYDFIL. D YlVIttNA. D. D. W. wneyd yn hysbys ei fod -'— wedi prynu y fusnes a avfeiid gario yn mlaen gan Richard Thomas yn y lie uchod, a bydd yn dda R;anddo dderbyn Llyfrau o bob math i'w Rhwymo. am Brisoedd Rhesymol. Gwneir hefyd pob math o Lyfrau Cyfrifon. Telir Cludiad un ffordd per goods train ar Barseli dros 30s. o werth. COFIEB Y CYFEIRIAD 56, CASTLE. ST., MERTHYR TYDFIL. CAXTAWD SYML A DRAMAYDDOL "CHARLES O'R BALA" (NEU Y JIWBILI), Sef Canmlwyddiant yr Ysgol Sul, 1885, H. DAVIES, A.C. (PENCERDD MAELOR), BRYN GWYN, CEFN, RHIWABON. Y CEIRIATT CAN ELIAS HUGHES, COLWYN BAY. Piis yn Sol-ffa, CJ H.N 2s. 6c. Geiriau yn uuig, 2c. DECHREUA y Gantat:t trwy ddesgrifio sefyllfi drnenns Ovmru cyn sefyclliad yr Ysgol Sabbothol. Ynj, daw giv.iwr, yn ngwaith Mr Giilfiih Jonts, Llanddowror, a Mrs l evin; ond fiomiant yw hwnw gal. tOil y gwaith yn daifod yn fliall. Yna ceir hanes Mary Joues yn cerdded o Llau- filiangel i'r Hata. at Mr Charles i geisio Beibl, a'r canlyuiad o'r ymweliad hwnw, sef Mr Challcs yn myned i Lundain i geisio argraffiad rhad o'r Boibl Cyniraeg, ac yu llwytldo, Sefyd iad yr YsgoJ Sabbotho', ei. chynydd, die. Mae y g rddorianth wedi ei threfnu yn y fitli fodd fel ag y gallo dadganwyr cyffredin gymeryd yr Uuawdau a'r Deuawdan. &c., ac er gilluogi pob lie i ymgymerjd a'r gvvaith. Mae rliai hen alawon yuddo, y rhai o ddynt bob o^aidd y p-yd hwnw, ac a genir gyda brwdfrydodd eto gan ein cynulleidfaoedd. yr llyu a rydd fantais i'r lioll 1001 gymeryd rhan yn y dadganiad, ac a ychwaneia at ddyddoideb y gwaith yn fawr. 10.8.84.r Tysteb y Parch E. Jones, Ffynonbedr. Cadeirydd y Pwyllgor: PARCH D. WILLIAMS (B.), SALEM, MYDKIM. Ysgiifenydd Lleol: MR SAMUEL EVAXS, FFYXONBEDR. Trysoryddion Lleol: Mm J. WILLIAMS, FACIIDDU, T. IIOWELLS, liRYN-NIAYL. Y"ggrifenyddion Cyffrediiiol: PARCH n. Tf. HAYIKS. RHYI) Y C E IS IAID, ST. CLEARS Mlt 1)AJNt1EL KV'ANS, CWMIiACH, WIUTLAXI). Trysorydd CyfFredinoI: I). LL. LEWIS, Y'sw., XATIOXAL PROVINCIAL HANIC. CA1CKFYRDDIN. CYNLLUiN DA. jO~| ac uchod wedi en buddsoddi, o dan v gyl'undrefn anghyfritol, mown Ariansoddion a lthandaliadau wedi cu dethol yn olalus, a ddycliwelant enillion rhagorol mewn .vchydig ddyddiau. Gellir cael pob uninylion yn y Llyfr Eglurlniol (pedwerydd argrafflad). yr liwu a anfonir yn rhad ac yn rhydd trwy y Post. Cyfeiriad-GEO. EVANS & CO., Stockbrokers, Gresham House, Old Lroad-street, Loudon, E.G. Y cynllun goreu a dyogelaf a ddyfeiaiwyd eriocd. 3.G.p. PELENAU YE YSGYFAINT A'R CYLLA. — Dr. King's Dandelion and. Quinine Liver Pills.—N id yw y Pelenau rhagorol livn yn cynwys cymaint ag ol Mercury, na dim o'r am- rywiol ddefnyddiau peryglus a geir yn ami mewn pelenau hysbys- mdol. 1 mae y Itaith hon yn parhau i gadw darganfyddiad enwog Dr King ar y blaen i'r holl belenall pa bynag, fel y feddyginiaeth ddyogelaf, oreu, gyflymaf, a mwyaf sier ac effeithiol ar gyfer anhwylderau yr Ysgylaint a'r Cylla, pa un bynng ai yn y ffurf o a-nhwyldcr Genaidd, Tyndra, Diff.vg Treuliad, Gwyntogrwydd, Snrni, Cur yn y Pen, l'oen yn yr Ysgwyddau, Twymyn ddior- pliwyg yr holl gortf, Diffyg Archwaetli at fwyd, neu arwyddion diffyg trculiad yn gyffredinol. Ar werth gall yr holl Gyffyrwyr CORRUGATEDGALVANIZEDIRONIROOFING. :i PRICES ON APPLICATION, CORRUGATED IRON Co ( T6 Ç,HVRCII, LANE .WO LVERHAMrrON.j