Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

RHYDDHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN PUM' MYNYD!! DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH, ANWYD, A DIFFYG ANADL. ANHWYLDERAU Y FREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT, Megys Pestoch, Diffyg Anadl. Bronchitis, Dolur Givddf, Anwyd, Poeri Gwaed, Colli'r Llais, Pas, Crygni, Influenza, Asthma. Caethder. NEWYDD DA! IBAWB sydd yn dyoddef bddivvrth yr anliwyldevau uchod. Y mae miloedd yn eu lianwybodaeth yn dyoddef ae yn nyohu oddiwrth anhvvylderau y frost, yn pesychu bron yn ddibaid, ac yn colli eu cwsg gan ddiffyg anadl, heb ymofyn am feddygin- iaeth ae oherwydd hyny, yn niweidio ac yn gwanychu eu cyUnsoddiad. IDALIED Y CYFRYW SYLW. Y mae meddyginiaeth sicr ac effeithiol wcdi ei dyfeisio i rinwedd aichusol pa un y mae eanoedd yn barod i dystiolaetliu— DAVIES'S OOUGH M_.IXTURE Ni raid cymeryd ond un dogn or proti ei ddylanwad union eryrchol—yn rhyddhau y fflem, yn clirio y llais, yn cynesu ac yn cryfhau y frest, gan weithio pob anwyd a chrygrii ymaith. Ni raid i neb ot'ni eanlyniadau anwyd na pliesweli, ond gofalu fod potelaid o DAVIES'S COUGII MIXTURE yn y ty. '° BYDD TOB DYN YN FEDDYG I'W DEULTJ At holl anhwylderau y gwddf, a'r frest, 03 bydd DAVIES'S COUGII MIXTURE wi th law. Beth ydyw y Feddyginiaeth Fawr Gymrcig at Beswch a Brest Gaeth Cough Mixture. Pa beth ydrw y cymwyiiaswr goreu i bawb sydd yn cael ei flino gan Ddiftyg Anadl?—Davies's Couph Mixture. A wyddoch chwi pa beth a ddylid ei gymeryd pan y bydd Anwyd trwm yn y pen, y ]]ygaid yn gocliion, y ffi-oenau yn Ilawn, a'r gwynt yn fyr?—Davies's Cough Mixture. l'a beth ydyw y ddarpariaeth oreu at ryddhan y fflem ac esmwytliau Brest ddolurus? -Davies's Cough Mixture. Pa both a iacha y Dolur Gwdclf ar unwaith ?—Davies's Cough Mixture. PA LB Y M AE Davies's Cough Mixture i'w gael ? Gan bob Druggist, mewn potelau, Is. lie., 2s. 9c., a 4s. Gc. (Y mae eryn arbediad trwy gymeryd y poteli mwyaf). Gofaler fod cnw "HUGH DAVIES" ar stamp y Llywodraoth. Gyda'r Parcel Post, unrliyw faintioli, 3c. yn rhagor. TYSTIOLAETHAU. Dywed Mr J. Breese, cariwr coed, Llanbrynmair" Cefais hollol iachad oddiwrtli anwyd a phesweh trwm drwy gymeryd un 00 tel." Dywed H. Davies, Cwircemryw Farm, Glasbwll" Gwrieweh y defnydd a fynoch o fy enw i. Nis gallaf ganmol gormod ar eich Patent Cough Mixture. Tybid fy mod yn ngafael y darfodedigacth ond trwy gymeryd eich meddyginiaeth, dychwelwyd ti i'm cyrtawn iechyd. Rhyddhaodd y fflem, gadawodd y peswcli fi, a chefais hollol iachad oddiwrth ddiffyg anadl." Dywed y Paroli LI. B. Roberts, Ffestiniog "Dan ochain anwyd yn nychu—a'r lungs Yn rliyw lesg weithredu BIwy cais trwy y Cough Mixture cu, Oes o iechyd ddibesychu!" DAVIES'S PILLS AT DDIFFYG TREULIAD. Beth ydyw y feddyginiaeth oreu at Ddiffyg Treuliad ?-Davies's Tonic and Antibilious Pills. "I Beth sydd yn feddyginiaeth effeithiol at boen yn yr Ysgwyddau? —Davies's Tonic and Antibilious Pills. A oes meddyginiaeth at Iselder Ysbryd? Oes—Davies's Tonic and A ntibilious Pills. Beth ydyw y ddarpariaeth fwyaf effeithiol at godi yr Archwaeth at Fwyd ?-Davies's Tonic and Antibilious Pills. Y MAE Davies's Tonic and Antibilious Pills o werth amnhrisiadwy i bawb sydd yn dyoddef oddiwrth y Clefyd Blelyn, Ca.iad y Galon, Diffyg Treuliad, Poen yn y Pen, Rheumatism, y Ddanodd, Neuralgia, a Surni yn yr Ystumog, etc. Maent yn liawdd eu i.ymeryd, yn ddyogel hollol i bob oed a rhyw. Nid ydynt yn achosi y poen lleiaf yn eu heffaith ar y eorff, ond gweithiant ymaith yi- atiechyd, gan Buro 3, Gwaed yri hollol oddi wrtli bob anhwylder sydd yn achosi toriad allan, &c. Ni ddylai neb sydd yn dyoddef Gwendid a Nychdod, Diffyg Awydd at Fwyd, Iselder Ysbryd, &c., fod hebddynt, gan eu bod yn codi yr Archwaeth at Fwyd, ae yn cryfhau y Nerves a'r Corff vn gyffredinol. BRISTOL HOUSE, MACHYNLLETH. Bum yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Treuliad a phoen yn yr Ystumog Be yn y Cetn, Diffyg Archwaetli, ae Iselder Ysbryd am fisoedd; ond galwodd cyfaill fy sylw at DAVIES'S PILLS. Cy- merais ddau flychaid, a chefais adferiad trwyadi. Ydwyf, &c., WILLIAM WILLIAMS. MEWN BLYCHAU, Is. 1 ic. A 23. 9c. I'w cael gan bob Druggist, neu anfonir blyehaid drwy y Post oddiwrth y Perchenog ar dderbynia^ eu gwerth mewn stamps. Parotoedig yn unig gan HUGH DAVIES, A.P.S., Chemist (by Examination), MACHYNLLETH, I' Medallist of the South London School of Chemistry and Pharmacy Qualified Dispenser of Medicine, of the A\> Hhccaries' Hall, Lo«<lon 8.2.84.r. y CEUnnORIAETH illWilliliillF A GYHOEDDWYD GAN HUGHES & SON, WREXHAM. Os na bydd Llyfrvxrthwr mewn cymydogaeth, anfonwn ein Cyhoeddiadau, drwy y post ar dderbyniad rjwerth yr archeb mewn stamps neu Postal Order, ynghyda'r cludiad. YN A WR TN BAROD, Ceinion y Gan-AIL GYFROL Pris mewn Amlen, Is.; Llian, Is. 60. (Nen yn Rhanau, pris 3e. y Ithan.) YN C I'NIVYS :— EUAN Õ.-TTi Deuaivd.—Y Wers Sol-lTa; Y Ddau Forwr; Betty Wyn fy Nglituiad. EII4N 6.— Caneuon. — Gogoniant i Gymru "Wyt ti'n cofio'r Iloer yn codi; Peidiwch a dweyd with fy Ngliariad; Y Gwcw ar y Fed- won; Boed ysbryd ein cyndadau; Y pwn ar gefn yr awcn; Y Fenyw fach a'r Beibl mawr. SHAJf 7,—Tri Deicawd.—Y Ddeileu ar yr afon; Y Chwaer a'r Brawd Y Gareg-ateb. B.HAK 8.-Cancuon.-Hen Wlad fy Nhadan; Dyna'r dyn aiff a hi; Mae acen y g'lomen; Gwnewcli bobpsth yn Gymraeg; Cryd gwag fy mhlentyn yw. JUST ISSUED-Handsomely bound in Cloth, The People's Edition" OF THE GEMS OF WELSH MELODY PRICE 7s. 6d, Con taining a Selection of popular "Welsh Songs, with English and Welsh Words, and Symphonies nnd Accompaniments for Piano or Harp for 100 pieces. By JOlIN OWEN (Owain Alaw.) ("ilic fo'iner handsomely-bound Presentation Vol- ume may still be had, price 12". 6d.) C A NEUOK. ( Yr 071 yn y Ddau Nodiant. Pris Ce. yr un drwy y Post, 7c.) KiriF. 54. Man i Ganu-Singing Still: Deu- awd i T. a B., gan 0icctin Alaw. 55. Ffarirrel-Fai-eivell: Can i Bari- tone, gan T. Price, A.C. 56. Corn y Glyn-The Quarry Horn Can i Denor, gan A law Llyfnwy. 57. Yr Hen Gymraeg1 i mi: Can i Denor, gan Pedr Alaw. 58. Pinacl Anrhycledd: Can i Bas neu Baritone, gan li. S. Hughes. 59. 0 Lili Dlos: Deuawd i leisiau cyfartal, gan R. S. Hughes. 60. 0 rhowch i mi fy ngloew gledd- 0 give my Slcord to me Can i Bari- tone, gan Gvcilym Lon. 61. Seinier yr Udgorn grymus: Deu- awd i Ddau Fas, neu Tenor a Bas, gan Bellini. 62. Yr Esgid ar y Traeth-The Shoe upon the shore: Can i Soprano, gan Gwilym Gwent. 63. 'Roedd ganddi goron Flodau: Can i Denor, gan Alaw Rhondda. 64. Hen Alawon Gwlad y Gan: Can i Denor, gan Alaw Rhondda. 65. Y Tri Bugail-The Three Shep- herds: Triawd, i Tenor, Baritone, a Bas, gan Hugh Davies, A.C. TCANEUQN ERAILL I DDILYN.] DAVES A'l FEIBliT Q, imiiiu huu [inmuu A NEW STREET, CASTELLNEDD. T~^AVIES A'l TJ^EIBION, am OHIADURON -L/ JL1 AUR ac AlilAN. D A VnJS A'I ]I1EIBION, am JEWELLERY JO AUE ac ARIAN. T^vAVIES A'l TpEIBION, am GLOCIAU o A-J JD BOB MATH. DAVIES A'I TPEIBION, AM NWYDDAU JJ ELECTRO PLATED. DAVIES A'I "UIEIBION, AM FODRWYAU JL1 PJJIODAS a KEEPERS. DAVIES A'I TT^EIBION A GANIATA 10 YN Y X1 CANT AM AlilAN PAROL). 0 Bwys i Ddefnyddwyr Yspectolau. Y mae yr Opthalmic Surgeon i Ysbyty St. George, Llnndain (Robert Brudenell Carter, Ysw., F. Il.C.S.)! yn dy wedyd Y mae pris uehel y Pebble Lenses yn cael ei au- lalu tiwy eu caledwch mawr, yr byu a'u gwna yn Hai tueddol i gael eu tori a'u crafu. Mae Pebbles yri wir gya'hwysiaciol fel Lenses, pa rai sydd yn ttebygol o gael eu defnyddio yn barhaus neu am ysbaid hir." Mae MENISCUS SPECTACLES DAVIES A'I FEIBION (am 10D.) wedi eu gwneyd o'r Brazilian Pebbles goreu. Mae gati DAVIES A'I FEIBION stoc hc!aeth 0 bob math o Yspectolau a Llygad-wydrau. YR ADRAN ADGYWEIRIADOL. ADGYWEIRIR YN Y DULL GOREU YN UNIG OHIADURON, CLOCIAU, JLWSLLERY PLATE, OPTICAL GOODS, MUSICAL BOXES, BAROMETEUS, &c. 25 7.84.L. SWAHSSUDCKPEMMfflTJlIILDINS SOCIETY. CADE I IIYDD-PAPCII B. WILLIAMS, Abertawy. AEIAN AR LOG. DEIiBYFIR unrliyw, symjau o arian gan y Gymdeithas uchod. 4?0(J IMI'FV/A 11V" |"| -V'L' 'A MI yTcant am syniiau o dan 'i 4'i ^UWLLGAIN y cant am symiau o tt ymrwymiadau dyogelat, yn oly gyfraitU Seneddol 57 cant a rhan o'r elw i foodianteyr paia up sha? es. Iihoddir bentliyg unrliyw ffl'm ar Mortgage ar dai nen diroedd, a gellir cael 20 mlynedd i ad-dalu, os dewisir. Teli" treuliau y Mortgage gan y Gymdeithas. s/ee^'wansca1; H. DAVIES, 18,_U,,ion- CARTREP ODDICARTREF. GWESTY PREIFAT GRIFFITHS, 23, EUSTON-ROAD, I KING'S GROSS, LLUNDAIN. TELERAU RHESYMOL. V7"MWELWYR o Gymru, beokiweh i King's Cross Station i gyda'r Metropolitan K ul w iy. WILLIAM GRIFFITHS, 11.7 84. r Perclienog, diweddar o Abertawy. TY CYMREIG, LLUNDAIN 9, THANET-PLACE, TEMPLE BAR, STRAND, W. C. Four doors from Old Temple Bar, and. opposite the New Law Courts. WILLIAM ROBERTS a ddymuna hysbysu ei fod, oherwydd yr anogaeth wresog a dderbyn- iodd gan y lluaws a fu yn aros yn ei dy, wedi helaethu y lie uchoJ, fel y gall sicihau y deuwyddweh mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyr a, Llundain, am y prisiau mwyaf rhesymol. OO AC UCHOU YN WYTHNOSOL,— Gall personau perthynol i un o'r DDAU EYff, cnill y swm uchod yn liawdd ac yn onest bob wytlinos, lieb i liyny ymyrid o gwbl a II. galwedigaethau presenol. Am fanylion, &c„ arngauer envelope. gyda ch.v^feiirad personol arno, i EVANS, WATTS, AND COMPANY (P. 627), Merchants, Birmingham, Mae hi/n yn wirioneddbl, ».11.84.r,r,