Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TTNIVERSITY COLLEGE OF WALES ABERYSTWYTH. The next Session begins September 17th, 1884, and ends June 30th, 1885. Terms:— £ 10 a year for out-door shidents; £2.5 additional for those indoor. The following Scholarships and Exhibitions, open to male e n 1 '3 awl female canlidates above the age of fifteen, on the first day ol'the examination, will be offered for competition — Three Scholarships of L50 each. Three Scholarships of t40 eaoli. Three Scholarships of k30 each. Three Scholarships of £ 25 each. Three Scholarships of £ 20 each. Five Exhibitions of £ 15 each. Ten Exhibitions of £10 each. Any of the Scholarships may be renewed at the end of the first Session in case of special progress in the studies of the Session. The Examination will le held at local centres ifrequired. Prospectus with full particulars may be obtained from the Registrar, to whom candidates must send their names on or before August 30th. B. T WILLIAMS, )H LEWIS MORRIS, f UoB' beoa- LEWIS MORRIS, lIon., Sees. Lonsdale Chambers. Chancery Lane, London, July 2nd, lS84 Y BOARDJNG SCHOOL OREU (AC YN OL Y MANTEISION) Y RHATAF I FEIBION HHIENI CYMREIG. Y mae cyfncwid canol gwlad am awyr y mor yn well nag umhyw feddygiaeth i bobl ieuainc." Y mae byw mewn tref fawr ynddo ei hun yn addysg werth- fawr i fechgvn gwledig." ARNOLD COLLEGE, SWANSEA PRINCIPAL REV EDGAR WILLIAMS, M.A. (GIas), B.D. (Edin.) MAE yr Ysgol lion yn pavliau yn liynod lwyddianus mewn darparu beehgyn argyfer arholiadau parotoawl y Gyfraith, Meddygwriaeth, Fferylliaeth, y Civil Servicc, y Colegau l)uw- inyddoT, y Training a'r University Colleges, &c. Mae 11 (ni fethodd neb) wedi llwyddo eleni (1883). Nid oes yr un ysgol yn meddu rnanteision gwell i ddarparu beeligyn ar gyfer yr arinnfa a swyddieydd masnachol. Telir s.ylw arbeuig i French, Llawfer, Book-keeping. Comme-icial Knowledge, a Correspondence, yn nghyda'r diffygionneillduolmcwngramadeg, acen a sain y Saesoneg, sydd yn naturiol i fechgyn Cymrtig'. Y mae dosbartliiaaau mewn Mesuroniaeth, Tir-fesnreg, ae Elfenau Aina.'Uiyddiueth, ar gyfer becligyn sydd i fod yn amaethwyr. THE ACADEMY, ST. CATHERINE-STREET, PONTYPRIDD. MASTER E. DUNMOR EDWARDS, M.A. YOUNG GENTLEMEN are prepared for Commercial Pur- suits, Theological Colleges, Public Professions, Univer- sity Examinations, &0. The Quarter commences on Wednes- d ty. July 30th. Terms, foe., for day scholars and private pupils, may be had 011 application. Collegiate School, Milford Haven. CONDUCTED by the Misses THOMAS, trained at the Milton Mount College, and holding Certiticates from the College of Preceptors, South Kensington, &c. Domestic department under the superintendence ofMrs Thomas (widow of the late Rev Evan Thomas). The house secured is wrell situated in Hamilton-terrace, com- manding an extensive view of the Haven, and in every way calcu ated to insure the health of th epupils. The Half-term commences Wednesday, April 30th, 18S4. Pupils prepared for public examinations. 11.1.84.} Parkyyelvet Academy, Carmarthen. HEAD MASTER REV. J. CERRIDERYN THOMAS, First Prizeman throughout his College course at the Presbyterian College, Carmarthen holder of 7 first and 3 second Advanced Certificates issued by the South Kensing- ton Department of Science and Art; and an undergraduate of London University with a Certificated Assistant. THE pupils hitherto prepared by him have been exceptionally successful. The School reopens on Monday, July 2Sth. 18 7.r. The School reopens on Monday, July 2Sth. 18 7.r. LLANSAWEL. THE GRAMMAR SCHOOL. PRINCIPAL-REV J. EVANS. DUTIES resumed September 1st, 1884. Seven entered Colleges during the Session. l.S.S4j DYDDIADUR YR ANNIBYNWYR AM 1885. DAN OLYGIAETH Y PARCH B. WILLIAMS, CANAAN, A'R PARCH R. W. GRIEF1" rn, BETHEL. Pris Is. Gc. gyda, rhwymia<l Jiardd a llogellau, a 6s. mewn llian. BYDD, megys arfer, yn cynwys yr holl gyfnowidiadan emvadol, ac ni arbedir traul na thraffcrth i'w wneyd yil gywir a chyflawn. Cofier ein rheolau Ni roddir enwau gweinidogion rwc eglwysi newydd i fewn heb gyrneradwyaeth Ysgrifenydd y Cyfundeb y ] erthyn y cyfryw iddo. 2. Ni roddir enwau pregetliwyr c-ynorthwyol newydd i fewn heb gymeradvvyaeth gweiujdog yr eglwys y mae yn aelod ohoni, ac os na fydd gweiuidog yno, bydd yn ofynol cael cymeradwyaetli diaconiaid yr eglwys. Wrth y rheolau hyn yr ydym wedi gweithredu o'r dechreuad, ac wedi dwys ystyriaeth yr ydym yn penderfynu glynu wrthynt. Anfoner pob gwybodaeth i Rev B WILLIAM?, Kilvey- terrace. Swansea, erbyn Medi 27ain, 1884, a'r holl archebion i Mr WILLIAM HuonEs, Printer, Dolgelley. 15.8 r ~EOS MAE'R Eos wedi dychwelyd o'r America, ac yn agored i dderbyn engagements fel Tenor iganu mewn Cyngerdd- au it berrniadu mewn Eisteddfodau Cyfeiriad EOS DYFFRYN, la Pulross-road, Brixton, London, S W. OPINIONS OF THE PRESS. "Mr Dyffryn demonstrated an excel ent quality of voice and very pleaslIlt and effective expression in his songs "— WUkesbarre Record (Amer'ca) "Much was s-iid to Mr Dyffryn's praise before his appear- ance, but it is impossible to describe the satisf iction and f'1l"- prise which he gave to his audience."—Mahonoj Tribune (America). S 15.84j A Safe Investment. ONE Share in the Wynnstay Kteamsliio Compmy (Limited) for transfer. Apply to ''G. W. TVST A'R DVDD Office. 15 S r PEL EN I LLYSIEUOL KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Gewynwst, a Dolor y Wyrieb, TREIWCH BELENT LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fyebain, ac felly yn hawdd i'w cymoryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn y ty tra yn en cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, ac y maent wedi eu treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd. Cymeradwyaetli oddiwrth J. Balbirnie, Ysiv., M.A., M.D., darlithivjr ar Dclansoddiaeth," ac awdwr Traethawd, ar y Turkish Bath, <fc. Yr %vyj wedi profi y Peleni sydd yn myned, ivrth yr emu Peleni Llysieuol Kernieh, ac I/r tvijf yn gwybod beth sydd ynddynt. Yr. wyf lief yd wedi profi eu hejfeithiau. Gallaf ddwyn tystiolaethwirioneddoleu bod yn rhydd oddiwrth sylweddau metelaidd a nnceidiol; a gallaf en cymerachullo fel y peleni agor- iadol goreu. i'iU cymeryd rhag bol-rivymedd, ag a iun i am danynt. Arwyddwyd J. BALBIRNIE. Gollid cyhc-eddi miloedd o gymeradwyaetban ereill llawn eystal. Y mae PXCLENI KERNICK yn cryf- hau a bywiocau yr holl gyfansoddiad, ac nid ydynt yn Kofyn unrhyw reolau neillduol mewn perthynas i ym- bortli, ao y maent yn cael eu cvdnabod fel y feddygin- aeth oreu sydd wedi eu darganfor). Gellir eu cael gan unrhyw Iferyliydd, neu gan Ddir- prwywyr penodedig, mewn blychau Is. ljc. a 7ic. gyda cbyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisenau Llysieuol Kernicli I LADD LLYN:GYR. YMAE y Teisenau hyn y feddyginiaeth fwyaf effeitbiol i ladd Llyngyr sydd wedi eu cynysj i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn eu heffaith, fel y Srall plant o bob oed a sefylifa eu cymeryd gyda'r dyogelwch mwyaf. Y maent hefyd mor wasanaetbgar blant o gylla gwan, a gweddau Uwyd, gan ei fod yn eryfbau y cyfansoddial1 trwy greu archwaeth. C -T Pe byddai mamau yn gwybod swerth y Teisenau hyn, fyddai dim un teolu hebddvnt. I'w cael mewn blychau ls. llc, a 7}c. yr urt, gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu Pehni Llysieuol Kernick, Byddwch ofalus i weled fod yr enw ar bob sypyii xieu fiweh. PA BETH A DDYWED Y CYHOEDD? MAI MEDDYGINIAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININEBITTERS GWILYM EVANS. Yr liyn a ddywed pawb, gwir yw.' BETII YW Y QUININE BITTERS? PIIYSIGWRTAETH Iyaieuol enwog, wedi ci chymysgn yn y modd inwyaf celfydtiyd^rar a ffodus ag y mae yn bo^ibl, yn eynwys elfenau gweithgar y llysiau a gydnabyddir yn ffytfrediii y mwyaf rhinweddol o holl lysiau arferol yn y ffelfyddyd teddygol, sef QUININE, SARSAI'AIULLA, GENTIAN, BURDOCK DANDELION, LAVENDER, a SAFFRON. Heth ydyw eu gweitlirediad ? Cynorthwyant draul yr ymbortli, gwellliant' a hwylusaut y cylehrcdiadau, eryiliant y giau a r cvlivrau, purant a ffrwythlonant y {rwaed.byvviocant yr ysbryd- oedd, ac adlonant y meddwl a'r tymherau; symuilant yinaitli rwystrau ac atalfeydd yn yr ermigau bywiol, Maent yn rliodd* tone i'r lioll gyfundrefn, Nerthant y rhanau gweiniaid yn y cyfansoddiad, ac olierwydd. hyny, y rliai mwyaf agored i anwydc* a'u caulyniadau. Am en bod yn gwneyd hyn, y maent wedi eniH iddynt en hnnain y gyrneradwyaeth uchelaf tel y meddygjlya mwyaf cyfaddas ar gyl'er pob math o wendidau a seiyllia lsel, nyclilyd. a marwaidd, A oes dynion o bwys a chymeriad wedi rlioddi lddynt gy merad wy- aet.li'am y petliau liyn ? Oes, y mae gan GWITA'M EVANS ganoedd o lylliyrau cymeradwyol i'r QUININE BITTERS oddivvrth Feddyjron. Fleryllwyr, Pencadbeniaid, Offeiriaid, Oweimdogion, Canw'yr, Masnachwyr cyfrit'ol, a dyidon eredadwy yn mjioh dosbartli, o'r rhai sydd eu hunain wedi eu profi yn rhinweddol yn mliob sefylifa ae yn mhob amgylchiad.. J)yraa engraift't deg o farn Cymry America ar QUINIXIJ BITTERS OWILYM EVANS:— BITTERS OWILYM CLOT) l'lt mra Y MAE CbOD YN DDYLEDUS." Allan o'r Drych, America." "10, Sheridan-street. Willcesbarre, Pa.. Illiagfyr 26aiu. Pr ANWYL GVD-GENEDL.—Y mae clod yn ddyledus GWILYM EVANS, Llanelli, ar gyfrif ei feddyginiaeth ryfeddol dda sef y QUININE BITTERS, a bi,ofodl i mi yn Ilon'd eii(ldewid mewn cysylltiad a rhan helaeth o'r anhwylderau a enwir yn y Drych, sef iselder ysbryd, euriad y galon, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn tori, diffyg treuliad, gwaelder eyn bwyd, trymder anarierol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, fy ystumo" yn chwyddo, bratliiadau disymwth yn fy oelirau lies methu braidd anadlu, ysgafnder yn fy mheii, &e. Iilnyn<? yr holl flinderau liyn, yr oeddwn ddau lis cyn y Nadolig yn ei theimlo hi yn orchwyl ealed i gerdded i fewn i'r gwaith. heblaw fy mod yn gorfod eistedd lawergwaith ar hyd y dydd dan effeithiau yr anhwyl- derau ond un diwrnod, pan ar Jawr, wedi methu gan guriad y galon daeth i'm cof am QUININE BITTERS GWILYSI EVANS, a phenderfynais yn y fan, os cawn fyw i fyned allan yn y pryd- nawn, y gwnawn dreial arnynt. ae felly y bu. Nidcyntyr ymolchais nag yr aetlium i store T. Ii. Thomas, ar Brewery Hill, lie y mae eyflawnder o'r feddyginiaeth ncliod ar werth, yn bur fel y mae yn tarddu yii ffynon fawr Llanelli deg, Yn awr, cliwi sydd yn teimlo oddiwrth yr anhwylderau uchod, gwnewch brawf arnynt; sicrliaf y byddweh chwithau, mewn canlyniad, yn alluog i ddwyn yr un dystiolaeth." Yr ciddocli yn onest, "THOMAS T. DAVIES.' Pa ddolurian yw y rhai y mae y BITTERS hyn yn gyfaddas ar eu cyfer? Anhwylderau y giau, doluriau yr alu ar arenau, elefydau y ddwyfron. malldraul y cylla, anmliurdeb a gwendid yn y gwaed, &c. Y mae pob un o'r rhai hyn yn achosi JIawcr iawn o anhwylderau ereill yn ngwahanol ranau 0 r corif. Y mae rhimveddau y llysiau sydd yn y QUININE BITTERS yn umon- gyrchol yn nerthu, yn pnro, ac yn syinud rhwystrau yn y rhanau hyn, ae felly yn dilcu yr aehos; o ganlyniad, y mae yn iaehanliu o ail ddoluriau.. Pa fodd y mae ei gcisio, a bod yn sier ein bod yn cael y gwir BITTERS? Oofyner fel hyn, Potelaid o QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a gofaler am weIed- 1. Fod enw "OWIIJYJH EVANS, I.C.S., M.P.S., yn ys^rifenedig ar stamp y Llywodraeth ar wddf pob potel. 2. Y mae enw "GWILYM EVANS' QUININE BITTERS" ar bob label. 3. Nid oes un botel i'w cliael dan 2s. 9c. yr un os cynygir i ohwi werth cliweclieiniog neu swUt, byddweh wybyddus mai twyU a ifugind ydynt.. 4. Na chymerweh eich cynghori gan neb I gymeryd unrhyw iath o gymysg arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawn mor rhinweddol ac yn rhataeh. Esgus gwael a tliwyllodrus yw hwna. Cofier mai pethau da yn unig yr ymdrechir eu hefelychu, ac y mae lluawa mawr o efelychiadau i feddyginiaeth ardderchog a dilia'al QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory Llanelly. Gwerthir mewn botelau 2s. 9c. a 4s. Ge. yr un, neu cases 12s. tic yr nn, yn cynwys 3 hotel 4s. Cc. Y mae hotel 4s. 6e. yn cynvys ddwy waith gymaint a hotel 2s. Sc.; felly, gellir arbed swllt. D.S.—Os teimlir anhawsder i'w pwreasu, gellir ei gael oddiwrtj; yr Awdwr yn ddiuraul, trwy y Parcel Post, am y prisoeddja nodwyd. 25.4.8^