Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YR APOSTOL PAUL YN NGHYMRU! "I LAWBR sydd wedi ei Harad a'i jsgrifenu o bryd i bryd yn nghyloh y dybiaeth fod yr Apostol Paul wedi talu ymwel- f ad a Chymru fynyddi^. Myn rhai iddo dirio j n mro Morgamwg, «« i(ldo alw heibio i L inilltyd Fawr, yr liwn le ydoedd y pi-y-I hwuw yn euwog am y manteision addysg oeddynt i'w cael yno, klior enwog fet ag yr oedd dynion ieuanc o deulnoedil urddasol oddiar Gyfandir Ewrop, ac o wiedy Id traruor ereill, yn dyfad 5110 i berffeitliio eu hunain mewn dysgeidiaetli. MYIl rliai i efyd ddarfod i'r Apostol alw heibio i Ogof Caradog, yn rhanau sieliaf Gwtu Tawe, ac iddo fyued lhagddo oddiyiio yn groes i'r wla-J. Ond credwn y gallwn ddyweyd mai tybiaeth yiv y cwbl «« nad oes yr un ftaith ar gael yn banes y wlad hon, iiac uu- shy w wlad arall, yn profi g wirioneddolrwyd 1 yr liyn a ddywedir am ymweliad Apostol Mawr y Cened'oedd a Chymru. Felly uis gallwn ddyweyd dim amgen nad tybiaeth yw y cwbl Ond er hyny y mae dynion wedi treulio llawer iawn o amse, gwerth- fawr i siarad ac ysgrifenu am hyny heb fod ganddynt ddim ond tybiaeth yn sail, a'r dybiaeth hono, ifeidwl clir a goleuedig, yn wan a disylwedd. Os oes y fatli ddylanwad gan dybiaeth ar ddynion fel ag i'w « ario mor bell, pa faint mwy dvlanwad a ddylai fod gan ffaith ? yn enwedig os bydd y tfaiti, bono yn gyfryw ag y gellir ei chyf- tif o worth i'r byd, a thuedd ynddi i lesoli uynoliaetli ac i ieddfu y dyoddefiadau hyny ag y mae cyrit' dynion yn agoied iddynt tra yn byw ac yn ymsymud ar y blaned ddaeaiol yma. Y in to yna un ffaith fawr, yr hon sydd un o rai bwysieaf yr oes lion, a'r lion sydd yn fit gwerthfawrocach i ddynion na'r holl «3ybiaethau disylwedd mewn perthynas i ymweliad yr Apostol Paul a Chymru, ac yr ysgvifenir ac y siaredir cymaint am dan- yat; a'r ffaith ryfeddol hono yw, fud Mr JACOB HUGHES (Cymro o waed coch cyfan, gwr genedigol o sir Abertei/3), wedi -larganfod un o'r meddyginiaetliau rliyfeddaf a mwyaf etfeith- iiol a fu yn y byd erioed ar gyfer gwellhau y gwahanol glefydau "Ig y mae y teulu dynol yn ddarostyngedig iddynt. Y mae y ifeddyginiaetli hon y fath yn ei heffeithiau iacliaol fel ag y mae -rhai o brif feddygon yr oes yn sefyll uwch ei phen mewn syndod c yn rhyfedda at y modd y mafl yn peri i glefydau fyddont -wedi hen artrefi mewn cyfansoddiadau dynol i gilio a diflanu. •a'r golwg fel rhew o flaen gwres neu dywyHwch o iiaen goleuui, gan roddi Ile i ieebyd a hoenusrwydd. Nid yn unig gyr y tcddyginiaeth hon wahanol glefydau yn llwyr o gyfansoddiadau dynion, oud adnewydda y cyfansoddiadau hyny, a daw a byw- ogrwydd a nerth ieuenctyd i bob aelod a chvmal ohonynt. Y mae y byd wedi bod ar ei eithaf yn dyfeisio er ceisio cael o hyd i feddyginiaethau effeithiol ar gyfer anhwylderau dynion, ac, yn wir, y mae LwyddiaDt mawr wedi dilyn ymdrechion gwahanol bersonau; ond beiddiwn ddyweyd, a hyny yn ddi- betrus, er yr holllwyddiant ag sydd wedi nodweddu ymchwil- adau meddygon yr oesau, nad oes yr un ddyfais eto wedi ei chael allan yn rhagori ar yr un dan sylw, os, yn wir, y gwelodd y bydo-ioed ddim yn cyrhaedd rhitb cyffelybrwydd ohoni. "Nid thyw iachad arwynebol y mae y feddyginiaetli lion yn ei gynyrchu. Nage ond y mae yn myned at wraidd y drwg, yn c-hwifio am wreiddiau y clefyd, ac yn ei ddiwreiddio, gan ei ysgubo allan o'r cyfansoddiad mor llwyr fel nad oes yr un gronyn yn cael ei adael ar ol i wenwyno y corff Hen wirion- oedd'yn y byd yw, mai Y gwaed yw bywyd y corff," ac fe'n dysgir mai o'r gwaed y gwneir eig, giau, esgyrn, &c., ac o ganlyniad y mae yn ddigon naturiol i ni grodu, os gellir cael gwaed pur ac iach i lifo trwy y gwythienau, y bydd y corff o angearbeidrwydd yn sicr o fod yn iach, cryf, a bywiog. Y mae y darganfyddiad rhyfeddol hwn yn ffaith ag sydd -eisoes wedi ei phrofi gan filoedd drwy yr holl fyd adnabyddus, yn un o'r ifoithiau tymhorol gweithfawrocaf a welodd y byd erioed, fel y profa y miloedd tystiolaethau ag sydd wedi eu derbyn o bedwar ban y byd. Y mae y feddyginiaeih hon yn gwneyd ei gwaith mor sicr, mor drwyadl, ac mor effeithiol, fel nad oes yr un engiaifft wedi ei chael o'i bod wedi methu mewn cymaint ag un amgylcliiad ag y cafodd ei defuyddio mewn pryd ac yn unol a'r cyfarwydd iNlllu a roddir gan y darganfyddwr. Boed i bob Cymro, a pliob un o ba genedl bynag y diclion idde fod, a fyddo yn dyoddef oddiwrth anhwylderau corfforo), roddi cynyg teg i'r feddyginiaeth ryfeddol ac effeithiol hon. Gellir ei cliael gan bob fferyilydd cymeradwy drwy y deyinas hon, a theyrnasoedd e.-eill hefyd; ac os diction fod rhyw an- hawsder i'w cliael yn rhywle, anfoner yn ddioi.-d at y Dargan- fyddwr ei liunan, yr liwn a'i denfyn gyda throaa y p? ,st i nn- lhyw gyfeiriad ar dderbyniad y pris roddir ar dditveddyhod- iadau liyn. Cofiwch ofyn am "HUGHES' BLOOD PILLS," ac ar ol i chwi eu cael byddwch yn ofalus i ddilyn y cyfar- wyddiadau a gewcli gyda pliob blychaid ac yn wobr am eicli traff rtli cawch gyfansoddiad cryf ac iach ar gyfer myned drwy ymdrechion ac amgylchiadau bywyd. Ac ar ol i cliwi eu defnyddio, gwyddom na ovphvvyswch heb en cyineradwyo o ereill a welwch yn dyoddef o'ch cwmpas. RHYBYDD.-Dim yn bur heb arwyddnod calon ar y blwcli. Ar werth drwy y deyrnas am Is. lie., 2s. 9c 4s. Cc. gyda'r Post Is. Sc., 2s, lie., a 4s. 9c. oddiwrth y Peiclienog, JACOB HUGHES, Chemical and Medical Laboratory. Penarth, Cardiff, England (late of Llanelly). Gonichwj lwyr yn mhob parth o'r byd. 4.1.84.p.

[No title]

Advertising