Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

[No title]

CTMDEITHAS RYDDFRYDIG PLWYP…

News
Cite
Share

CTMDEITHAS RYDDFRYDIG PLWYP GELLIGAER. At Olygwyr y Tyst a'r DYlld. FONEDDJGION,—Mae yn llawen genyf weled fo:1 Mr Gwilym James, Merthyr, yn nghydn. Phwyllgor Gweith- re !ol wedi ymgyrnetyd a ffurfio y gymdeitlias uchod, ac weai rhanu y plwyf yn sa:th o wahatiol ddosbarth- iadaa fel y canlyri — 1. Pontlotyir^ New Town, a Phantywaon. 2. Tirphil a Ohwmsyfriog. 3. Bargoed a George Inn. 4. Fochriw a'r Brithdir. 5. Bedlinog. 6. Dtri. 7. Gelli?aer, Trelewip, a Hen^oed. Mee y blaid Kjddfrydig drwy yr holl blwyf uebod wedi ei chynhyrfu i godi at ei gwaith fel un gwr, fel na caaiff un gareg fod beb ei tbroi ganddynt hwy er sicrhia yr amean dnionns sydd ganddynt mewn golwg. Mae ynfydrwydd T £ yr Arglwyddi trwy wrihod y mesu; oedd yn amcanu estyn yr etholfraint i'r siroedd, ar yr an amodau ag y mwynheir hi yn y bwrdeisdrefi, wedi cynhyrfu ein teyrnas a'r wlad yn gyflredinol, fel na fyaant eu llywodraethu yn mhellach gan Dy yr Arglwyddi. Brwydr yw hi bellaeh rhwnj y ddau Dy, a rhwog yr Avlwyddi a'r wlad. Ychydig dros bum' cant jdyw.holl nifer y Ty nchaf, ond rhifir byddin y bobl wth y miliynan, ae y mae yr amser wedi myned heib;opaa na oddefir i leiafrif mor fychan gadw teyrn- as gyfm ddn en traed. Nid oes dadl, medd y newydd- iadurcti helaethaf eu cylchrediad, a mwyaf eu dylan- wad yn y gwahanol sylchoedd politicaidd drwy y deyrms, nad yw dvddiau Ty yr Arglwyddi yn ei ffurf breserol wedi eu rhi o. Cynelir eyfarfodydd yn mhob cwr or wlad i areithio ar yr achos, ac i basio pender- fyniaiau yn erbyn ymddygiad anesgusodol a gyflawn- wyd an fwyafrif Ty yr Arglwyddi; ac ar y llaw arall i kngyfarch Mr Gladstone, a holl aelodau ei Weinydd- iaeth boblosaidd ef, am y graddau helaetb o ddoeth- ineb,talent, a phenderfyniad, sydd wedi cael ei ddangos gandlynt yn eisteddiad presenol y Senedd, yn eu gwaiih yn ymdrechu i basio mesnrau o'r fath mwyaf gwerthlawr i drigolion y deyrnas hon. Ac yn mhlith y lluaws cyfarfodydd sydd yn cael eu cynal yn y wlad, cynsiiwyd cyfarfod fe'ly yn y Bargoed, nos Fercher cliwflddaf am 7 o'r gloch yn yr Assembly Kooms. Cy- merwyd y gadair gan Mr Jonathan Williams, aelod o Fwrdd Ysjiol Gelligaer. Dywedodd v Cadeirydd mai rria yr oedd yn angenrheidiol, iddo rgiuro amcanion y cyfarfod nac amcanion y gymdeithas ddaionus oedd wedi cael eu sefydiu yn y plwyf. Aethi y Cadeir- ydd yn mlaen i egluro natur ac amcanion y cyfarfod. Dangoaodd mewn fmerchiul gwrcsog a hyawdl. fod gwir an^en am i ni fel arclal a gwlad tod yn fyw i'r symudiad pwysig sydd gan Gymdeithas Ryddfrydig plwyf Gelligaer mewn gulwg. Dylem godi ein lief, a gwaeddi yn uchel nes y clywo Ty yr Arglwyddi ni; y mynwn ni g-yfiawnder a rhvddi fel.deiliaiil o'r Wlad- wriaeth. Yna ifalwodd Mr Williams ar y personau canlvnol i acerch y cyfarfod yu Gymraei a Saesonea— Mri W. Janes, J. Evans, manager, J. A Davies, W. Waiters, J. Morgan, J. Oakley, a W. Griffiths (A.), Cafwyd anerchiadau gwresog a galluog neill- duol gaiiddyrit, ac yr oedd t6n eu holl hnerehiadll1 yn protestio vn gryf yn erbyn ymddygiad gwarthus Ty yr Arglwyddi trwy wrthot1 mesur y b)bl. Pasiwyd y penderfyniadau canlynol gan y cyfarfod yn un- frydol "1. That this meet ng heartily approves of the deter- mination of tie Government to call an autumn Ses- sion lor the re introduction of the Franchise Bill, and strongly denounces the action of the obstructive majority in the House of Lords in rejecting the bill, and considers a reform of the House of Lords, which would deprive it of the power to veto the will of the people, is absolutely necessary for the welfare of the nation also, that copies of the resolution be forwarded to Mr Gladstone, Earl Granville, and Mr Talbot. "2. That this meeting highly approves of the home and foreign policy of the Government, and pledges itself td support Mr G'adstone and his colleagues in every legitimate way." Arddiwedd y cyfarfod d >eth haner cant o weithwyr ac ereill yn mlaen i roddi eu henwau fel aelodau lleol o blaid y ganuhen uchod sydd wedi ei sefydlu yn Bar- goed dan n.iwdd Cyiudeithas Ryddfryilig plwyf Gelli- gaer." Pasiwyd pleidla s o ddioiehgarwcli i'r Cadeir- ydd a'r Ya 'ri'enydd, a therfynwyd un o'r cyfarfodydd mwyaf brwdfrydig a gafwyd erioed yn y Bar^oeJ. Dros y Pwyllgor, Bargoed. W. GRIFFITHS.

Advertising

YMYLON Y FFOEDD-