Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

RHYDDHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN PUM' MYNYD!! DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH, ANWYD, A DIFFYG ANADL. ANHWYLDERAU Y FREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT, Megys Pesivch, Diffyg Anadl. Bronchitis, Dolur Gwddj, Anwyd, Poeri Gwaed, Colli'r Llais, Pos, Crygni, Influenza, Asthma. Caethder. KEWYDD DA! IBAWB sydd yn dyoddef oddiwrth yr anhwylderau uclio<l. Y mae miloedd yn cu hanwybodaeih yn dyoddcf ac yn nychu oddiwrth anliwylderau y frest, yn pesychu bron yn ddibaid, a, yn colli eu owsg gan anadl, lieb ymofyn am feddygiu- iaeth; ac oherwydd hyny, yn nivveidio ac yn gwanyclui cu cyfansoddiad. IDALIICD Y CYFRYW SYLW. Y mae meddyginiaeth sicrac effeithiol wedi ei dyfeisio i rinwedd aichusol pa un y mae canoedd yn barod i dystiolaethu- JQAVIES'S QOUGH JY^IXTUBE Ni raid cymeryd ond un dogn er -profi ei ddylanwad union gyrchol—ynrhyddhau y ffleni, yn elii-io y llais, yn cynesu ae yn cr.vfhau y frest, gan weithio pob anwyd a chrygni yniaith. Ni raid i neb ot'ni canlyniadau anwyd na pheswch, ond gofalu fod potelaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. BYDD rOB DYN YN FEDDYG I'W DEULU At lioll anliwylderau y gwddf, a'r frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. Beth ydyw y Feddyginiaeth Fawr Gymreig at Beswch a Brest Gaeth?—Davits'a Cough Mixture. Pa beth ydyw y eymwynaswr goreu i bawb sydd yn cael ei flino gan Ddiffyg Anadl?—Davies's Cough Mixture. A wyddocli chwi pa beth a ddylid ei gymeryd pan y bydd Anwyd trwm yn y pen, y llygaid yn goehion, y ffroenau ynllawll, a'r gwynt yn fyr?—Davies's Cough Mixture. Pa beth ydyw y ddarpariaetli oreu at ryddhau y fflem ae esmwytliau Brest ddolurus? -.Davies's Cough Mixture. Pa beth a iaeha y Dolnr Gwddf ar unwaith ?—Davies's Cough Mixture. PA LE Y MAE Davies's Cough Mixture i'w gael? Gan bob Druggist, mewn potelau, Is. lie., 2s. !Je., a 4s. Cc. (Y mae crynarbediad trwy gymeryd y poteli mwyaf). Gofaler fod enw HUGH DAVIES ar stamp y Llywodraeth. Gyda'r Parcel Post, unrhyw faintioli, 3c. yn rhagor. TYSTIOLAETHAU. Dywed Mr .T. Breese, cariwr coed, Llanbrynmair:—"Cofais hollol iachad oddiwrth allwyd a pheswch trwm drwy gymeryd un ootel." Dywed H. Davies, Cwircemiyw Farm, Glasbwll" Gwneweh y defnydd a fynoch o fy enw i. is gallaf ganmol gormod ar eicii Patent Cough Mixture. Tybid fy mod yn ngafael y darfodedigaeth ond trwy gymeryd eich meddyginiaeth, dychwelwyd (i i'mcyilawn ieohyd. Rhyddhaodd y fflem, gadawodd y peswch fl, a chefais hollol iachad oddiwrth ddiffyg anadl." Dywed y Parch LI. B. Roberts, Ffestiniog Dan ochain Rnwyd yn nychu—a'r lungs Yn rhyw lesg weithrcdu; Mwy cais trwy y Cough Mixture cu, Oes o iechyd ddibcsyehu DAVIES'S PILLS AT DDIFFYG TREULIAD. Bcth ydyw y feddyginiaeth oreu at Ddiffyg Treuliad?—Davies's Tonic and Antibilious Pills. Bjth sydd yn feddyginiaeth effeithiol at boen yn yr Ysgwyddau? —Davies's Tonic and Antibilious Pills. A oes meddyginiaeth at Iselder Vsbryd ? Oes -Davies's Tonic and Antibilious Pills. BJth ydyw y ddarpariaetli fwyaf effeithiol at godi yr Archwaetb at Fwyd ?—Davies's Tonic and Antibilious Pills. Y MAE Davies's Tonic and Antibilious Pills o werth 8,nmhrisilttl.vy i bawb sydd yn dyoddef oddiwrth y Clefyd Meiyn, CU::lld y Galon, Diffyg Treuliad, Poen yn y Pen, Rheumatism, y Ddanodd, Neuralgia, a Surni yn yr Ystumog, &e. Macnt yn hawdd eu rymeryd, yn ddyogel hollol i bob oed a rhy w. Nid ydynt yn achosi y poen lleiaf yn en heffaith ar y cortf, ond gweithiant ymaith yr atieciiyd, gan Buro j Gwaed yti hollol oddi wrth bob anhwylder sydd yn acliosi toriad allan, etc. Niddylai neb sydd yn dyoddef Gwendid a Nyehdod, Diffyg Awydd at Fwyd, Iselder Ysbryd, &c., fod hebddynt, gan eu bod yn eodi yr Archwaeth at Fwyd, ae yn eryfhau y Nerves a'r Corff yn gyffredinol. ———— BRISTOL HOUSE, MACHYNLLETH. Bum yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Treuliad a phoen yn yr Ystumog ae yn y Cetn, Diffyg- Archwaeth, ac Iselder Ysbryd am fisoedd; ond galwodd cyfaill fy sylw at DAVIES'S PILLS. Cy- merais ddau flycliaid, a chefais adferiad trwyadl. Ydwyf, &c., WILLIAM WILLIAMS. MEWN BLYCHAU, Is. He. A 2s. 9c. 2 I'w cael gan bob Druggist, neu anfonir blyehaid drwy y Post oddiwrth y l'erehenog ar dderbyniad eu gwerth mewn stamps. Parotoedig yn unig gan HUGH DAVIES, A.P.S., Chemist (by Examination), M ACHYNLLETH, Medallist of the South London School of Chemistry and Pharmacy Qualified Dispenser of Medicine of the Ap )thecariea' Hall, London ".2.84.r. CYHOEOOIAOAU DIWEDDARAF HUGHES & SON, WREXHAM 7 YGFOYSIAD 0 Bwfs AT Y LLYFRWERTHWYR A'R CYHOEDD YN GYFFREDIHOL Dymuna HUGHES & SON, WREX- II AM, hysbysu eu bod wedi prynu yr holl Stoc o Bregethau y diweddar Barchedig 0 EDWARD MORGAN, DYFFRYN, Ac mai a'n SWYDDFA hwy byddant i'w cael rhagllaw. 0 ME WN D WY G YFROL. Pris mewn llian cryf a hardd, 7/6 yr un. Yn barod yn Mehejin, 1884- OYFROL 0 BREGETHAU: GAN Y PARCH. JOHN JONES (IDRISYN), Awdwr y Deonglydd Berniadol," &c. Llian hardd, iris 3/6. Edition, Folio, containing about 200 pages. fgj JUST ISSUED, THE fl PEOPLE'S EDITION," H 0 » J THE GEMS JJ) U] OF H L Q PJ JOHN OWEN (OWAIN AIAW.) 0 Containing— Several NEW SONGS and PIECES. «I 1 | Words in English and Welsh; >| ■™°^J With' Symphonies and Accompani• (Y ments for Piano and Harp, for U_| One Hundred Pieces. fl j 1st, 2nd, 3rd, and 4th Series separ- V"* PI ately, 2/6 each in glazed cover. 0 The former Elegantly bound Edition can still be had, price 12s. 6d. C TrBJ YN Aura YN BAROD, Ceinion y Gan-AIL GYFROL Pris mewn Arnlen, Is.; Llian, Is. 6c. (Nuu yn Hhanau, pris 3c. y Ehan.J YN CYNWYS:— RHAN 5 —Tri Deuawd.—YWers Sol- £ Fa; Y Ddau Forwr Betty Wyn fy Nghariad. RHAN Q.—Canciion.—Gogoniant i Gymru; Wyt ti'n cofio'r lloer yn codi; Peidiwch a dweyd/ wrth fy Nghariad; Y Gwcw ar y Fedwen; Boed ysbryd ein cyndadau; Y pwn ar gefn yr awen Y fenyw facli a'r Beibl niawr. RHAN t.—Tri Deuawd.—Y Ddeilen ar yr afon; Y Chwaer a'r Brawd Y Gareg-ateb. z RHAN 8.—Caneuon. — Hen Wlad fy Nhadau; Dyi.a'r dvii aiff a hi; Mae acen y g'lomen Gwneweh bobpeth yn Gymraeg; Cryd gwag fy nililentyu YW, DAVIES A'I FEIBION, s, imiiiii igiitt, ciitmiiii, A NEW STREET, CASTELLNEDD. DAVIES A'! IBION, am ORIADUUON X1 AUli ac ARIAN. DAVIES A'l THEIBION, am JEWELLERY -iJ AUR ac Alii AN. DAVIES A'l THEIBION, am GLOCIAU o JD BOB MATH. DAVIES A'l TpEIBION, am NWYDDAU JD ELECTRO PLATED. DAVIES A'l ~mEIBION, am FODRWYAU JJ PlilODAS a KEEPERS. DAVIES A'l "TT^EIBION a GANIATA 10YNY X1 CANT AM ARIAN PAROD. 0 Bwys i Ddefnyddwyr Yspectolau. Y mae yr Opthalmic Surgeon i Ysbytv St. George, Llundain (Robert Brudeoell Carter, Ysw., F.R.C.S.), yu dywedyd Y mae pris uehel y Pebble Lenses yn cael ei ad-Jalu tiwy en caledwch mawr, yr byu a'u gwna yn llai tueddol i gael en tori a'u crufu. Mao Pebbles yri wir gYILhwysiadol fel Lenses, ptt rai »syiid yn f'.ebygol o gael eu defnyddio yn barbaus neu am ysbaid hir." Mac MENISCUS SPECTACLES DAVFES A'I FEIBION (am 10i.) wedi eu gwneyd o'r Brazilian Pebbles goreu. Mae gan DAVIES A'I FEIBION stoc lielatth o bob math o Yspectolau a Llygad-wydrau. YR ADRAN ADGYWEIRIADOL. ADGYWEIRIR YN Y DULL GOREU YN UNIG ORIADURON, CLOCIAU, J E WELLE RY PL ITE, OPTICAL GOODS, MUSICAL BOXES, BAROMETERS, &c. 25.7.84.L. mm A M MARA; EUIUISS min, CADEIIlYDD-PARCII B. WILLIAMS, Abortawy. ARIANAR LOG. DEKB YFIR unrhyw symiau o avian gan y Gymdcithas ucliotl. Ithoddir Hog o BEDA1R TUisT y cant am symiau o dan £ 23, a l'HEOAlK PUNT A CHWEUGAJN y cunt urn symiau o £21 i £1,000, a'r ymrwymiadau dyogelaf, yn ol y gyfraitli Seuedctol am danynt. Klioddir l'LTM' PUNT y cant a rliiin o'r elw i feudianccyr put a up shares. Khoddir bentliyg unrhyw swm ar Mortgage ar dai ncn L diroodd, a geUir cael 20 mlyuedd i ad-dalu, os dewisir. Tulir treuliau y Mortgage, gan y Gymdcithas. Ymofyner a'r Ysgiiicnydd—iVlr T. H. DAVIES, 18, Union- street, Swansea. 28.8.84.1- Cymdeithas Adeiladu Merthyr a Dowlais Sefydlwyd dan Gyfraitli Seueddol Cynidcith- asau Adeiladu, 1374. Prif Swyddfa: 3-1, Victoria Street, Merthyr Tydfil. (Jadeirydd—THOMAS WILLIAMS, YSW., Y. YMAE y Gymdcithas ucliod yn barod i roddi Lenthy Y ar Mortgage, ar y rhybudd hyrat, Symiau o zioo i £ 10,000, talu yn ol yn Gyfranau Misol neu Chwarterol. Maestabl yr Ad-daliadau, y Treuliau Oyfreithiol, a thai Surveyor, wedi eu gostwng lawer iawn. MAE'K GYMDEITHAS l'N AWK Yff CYJfYG MAJSTTEIS- ION AKBEMli I EENTHYCWYR, trwy lod yr Ad-daliadau a'r Costau Dechreuol wedi eu lleihau gymaiut. Cedwir y Dirgelweh Llwyraf. Am Fanylion, ymuiyner a Mr E. KOBEUTS, YsgrifcnYdd, yn Swyddfa y Gymdcithas, 34, Victoria-street, Merthyr Tydtii, 18.1,84. r? 9 AG UCHOD YN WYTIINOSOL, — Gall pcrsonau £ perthynol i un o'r DDAU EYW, enill y swm uchod yn hawdd ac yn onest bob wythnos, heb i hyny yniyrid o gwbl galwcdigaethau presenol. Am fanylion, etc,, amgauer envelope. gyda chyfeiirad porsonol arno, i EVANS, WATTS, AND COMPANY (P. 027), Merchants, Birmingham, Mae hi/n yn wiriontddbl. 8.11.84.r,r, PELENAU YR YSGYFAINT A'E CYLLA. — Dr. King's Dandelion and Quinine Liver Pills.—N id yw y Pelenau rhagorol hyn yn cynwys cymaint ag ol Mercury, na dim o'r am- rywiol ddefnyddiau peryglus a geir yn ami mewn pelenau hysbys- iadol. Y mae y ffaith hon yn parliau i gadw darganfyddiad enwog Dr King ar y blaen i'r holl belenau pa by nag, fel y feddyginiaeth ddyogelaf, oreu, gyflymaf, a mwyaf sicr ac effeithiol ar gyfer anhwylderau yr Ysgyfaint a'r Cylla, pa un liynag ai yn y ffurf o anhwylder Geriaidd, Tyndra, Diffyg- Treuliad, Uwyntogrwydd, Surni, Cur yn y Pen, Poen yn yr \sgwyddau, Twymyn ddior- phwys yr holl gorff, Diffyg Archwaeth at fwyd, neu arwyddion diffyg treuliad yn gyffredinol. 41' worth ganyr holl GyHyrwyr