Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TTNIVERSITY COLLEGE OF WALES ABERYSTWYTH. The next Session begins September 17th, 1884, and ends June 30th, 1885. a year for out-door students, £ 2"> additional for those indoor. The following Scholarships and Exhibitions, open to male and female canJidates above the age of fifteen, on the fiest day of the examination, will be offered for competition :— Three Scholarships of £ 50 each. Three-Scholarships of £40 eaoli. Three Scholarships of £ 30 each. Three Scholarships 25 each. Three Scholarships of JE20 each. Five Exhibitions of £ 15 each. Ten Exhibitions of £ 10 each. Any of the Scholarships may be renewed at the end o 1 the first Session in case of special progress in the studies of the Session. The Examination will be held at local centres if required. Prospectus with full particulars may be obtained from the Registrar, to whom candidates must send their names on or before August 30th. 4 B. T. WILLIAMS, ) „ „ LEWIS MORRIS, f Uon- becs- Lonsdale Chambers, Chancery Lane, London, July 2nd, 1884. Y BOARDING SCHOOL OREU (Mf YN OL Y MKNTEISION) Y RHATAF I FE1BION TTH1ENI CYMRIC IG. Y mae cyfnewid canol gwlad am awyr y mor yn well nag unrhyw feddygiaeth i bobl ieuaine." I 1: mae byw mewn tref fawr ynddo ei hun yn addysg worth- fawr i fcchgnl gwledig." ARNOLD COLLEGE, SWANSEA PRINCIPAL REV EDGAR WILLIAMS, M.A. (Glas.), B.D. (Edin.) MAE yr Ysgol hon yn parhau yn hynod Iwyddianus mown darparu bechgyn ar gyfer arholiadau parotoawl y Gyfraith, Meddygwriaoth, Fferylliaeth, y Civil Service, y Colegau Duiv- iuyddol, y Training a'r University Colleges, &o. Mae II (ai fetliodd neb) wedi llvvyddo eleni (1883j. Nid oes yr un ysgol yn meddu mantei-ion gwell i ddarparu bechgyn ar gyfer yr arinnfa a swyddfeydd masnacliol. Teiir syiw arbenig i French, Llawfer, Book-keeping. Comma cinl, Knowledge, a Correspondence, yn nghyda'r diffygionllcillduol mewn gfgruadeg, aeen a sain y Saesoneg, sydd ,yn naturiol i fechgyn Cymreig. Y mae dosbartliiadau mewn Mesuroniaetli, Tir-fesureg, ae Elfenau Amaethyddiaeth, ar gyfer bechgyn sydd i fod yn amaethwyr. THE ACADEMY, ST. CATHERINE-STREET, PONTYPRIDD. MASTER E. DUNMOR EDWARDS, M.A. YOUNG GENTLEATEN are prepared for Commercial Pur- jL suits, Theological Colleges, Public Professions, Univer- sity Examinations, &c. The Quarter commences on Wednes- day, July 30th. Terms, &c., for day scholars and private pupils, may be had on application. Collegiate School, Milford Haven. CONDUCTED by the Misses THOMAS, trained at the Milton Mount College", and holding Certificates from the College of Preceptors, South Kensington, &c. Domestic department under the superintendence ofMrs Thomas (widow of the late Rev Evan Thomas). The house secured is well situated in Hamilton-terracc, com- manding an extensive view of the Haven, and in every way caleu- ated to insure the health of th e pupils. The Halt1 term commences Wednesday, April 30th, 3834. Pupils prepared for public examinations. 11.1.84.) Parkyvelvet Academy, Carmarthen. HRAD MASTER REV. J. CERRIDFRYN THOMAS, First Prizeman throughout his College course at the Presbyterian College, Carmarthen holder of 7 first and 3 second Advanced Certificates issued by the South Kensing- ton Department of Science and Art; and an undergraduate of London University with a Certificated Assistant. T.HE pupils hitherto prepared by him have been exceptionally successful. The School reopens on Monday, July 28th. 18 7 r. The School reopens on Monday, July 28th. 18 7 r. LLANSAWEL. THE GRAMMAR SCHOOL. PRINCIPAL-REV J. EVANS. "T~\UTIES resumed September 1st, 1884. Seven entered XJ Colleges during the Session, J.S.S4j PELENI LLYSIEUOL KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Auhwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Gewynwst, a IJolur v Wyrieb, TREIWCH BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fycha'n, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, ac nid yw yn angonrheidiol i aros yn y ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, ac y maent wedi en treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fe] y feddyginiaeth oreu yn y byel. Cymeradwyaeth oddiwrth J. Balbirnie, Ysw,, M.A., M.D., darlilhi-wr ar Ddansoddiaeth, ac awdwr Traethaivd ar y Turkish Bath, ifc. Yr tvyf ivedi profi y Peleni sydd yn rnyned wrth yr enw Peleni Llysieuol Kernick, ac yr wyf yn gwybod beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu heffeithiau. Gattaf ddivyn tt/stiolaeth wirioneddol eu bod yn rhydd oddiwrth sylweddau metelaidd a wiweidiol; a gallaf eu cymeradwyo fel y peleni agor- iadol goreu i'w cymeryd rhag bol-riuymedd, ag awn i am danynt. Arwyddwyd J. BALBIRNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o gymeradwyaethan ereill llawn eystal. Y mae PELENI KERNICK yu cryf- hau a bywiocau yr holl gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neillduol mewn pertbynas i ym- borth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y feddygin- aeth oreu sydd wedi eu darganfol. Gellir en cael gan unrhyw fferyllydd, neu gan Ddir- prwywyr penodedig. mewn blychau Is. ljc. a nc. gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisenau Llysieuol Kemick I LADD LLYN 6YE. YMAE y Teisenatt hyn y feddyginiaeth fwyaf effeithiol i ladd Llyngyr sydd wedi en cyny.> i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn en heffuith, fel y gall plant o bob oed a sefylifa. en cymeryd yyda'r dyogeiwch mwyaf. Y maent Lefyd mor nasanaetbg^r blant o gylla gwan, a gwed, au llwyd, yan ei fod yn cryfhau v cyfansoddiad trwy grt-u archwaeth. [0- Pe byddai mamau yn gwybod gwerth y Teisenau hyn, fyddai dim un teulu hebddynt. I'w cael mewn blychau Is. He. a He. yr un, gan y dirprwywyr sydd yn gwerfchu Peltni Llysieuol Kernick, Byddwch ofalus i weled fod yr enw ar bob sypyn ieu ilwch. HEALTH. !&< hM S B e Yet oft we slight thy worth, 0 blessed Hea th Poor morta)s as we are, till thou art flown And thy sweet joys, more dear than fame or wealth, Touch not,our hearts, but pass unielt, unknown." HAMLEY. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE s DANIELS DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is nd EACH By the Proprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. As this Preparation is different from all others sold under the nams of Dandelion Coffee, ( Purchasers must BE SURE TO ASK FOR, AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be Pit KFERRED, both for its agreeable TASTE and EFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited There's a proud modesty in merit! Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DRYDEN. PA BETH A DDYWED Y CYHOEDD? MAT MEDDYGINIAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL TW QUININEBITTERS GWILYM EVANS. Yr hyn a ddywed pawb, gwir yw.' BErH YW Y QUININE BITTERS? PHYSIGWRrAETII Jysieuol enwog, wedi ei ehymysgu yn T modd mwyaf celi'yddydgar a ffodus as y mae yn bosibl, yn eynw,ys elfenau gweitligar y llysiau a gydnabyddir yn ffytt'redin y niwyaf rhinweddol o iioll lysiau arferol yn y ^elfyddj'd feddyg-of, set QUININE, SAItSAl'AHILLA, (IKXTIAN-, BURDOCK DANDELIOK, LAVEKDEU, a SAFFROS. licfh ydyw eu gn'eitlirediad ? Cynorthwyant draul yr ymbortli, gwellhant' a hwylusant y eylehrediadau, cryfhant y giau a'r cyhyrau, purani a fiVwyttilonant y Rwaed.bywiocant, yr ysbryd- oedd, ac adlonant y njeddwl a'r tymheran; symudant ymaitli rwystrau ac atalt'eydd yn yr ermigau bywiol, Maent yn rhoddi tone i'r lioll gyfundrefn, Serthant y rhanau gweiniaid yn y cyfansoddiad, ac oherwydd hyny, y rhai mwyat'agored i anw.vdCF a'u canlyniadau. Am en bod yn gwncyd hyn, y maent wedi enill iddynt en hunain y gymeradwyaeth uchelaf fel y meddygly* mw'yaf ej'faddaa ar gyt'er pob math o wendidau a sefylifa jsel, nyehlyd, a marwaidd, A oes dynion o bwys a chymeriad wedi rhoddi iddynt gymeradwy- aelli am y petliau hyn ? Oeg, y mae gan GWILYM EVANS ganoedd o iythyrau cymeradwyol i'r IX E BI'i'TEKS oddiwrtb Feddygon. Fieryllwyr, .l'encadbeniaid, Offeiriaid, Gweinidogi->n, Canvvyr, Masnachwyr byfrit'ol, a dynion credadwy yn inhob dosbai tli, o'r rhai sydd ell hunain Wedi ell proli yn rliinncddol yn mhob sefyllfa ac yn mhob amgylchind. t Dyma engraitft deg o fain Cymry America otrQUtNTNF: BITTERS (JWIFIM EVANS:- "CLOD I'R IlWN Y MAK CLOD YN PBYLEDRS." Allan o'r Drych, Arnerwa." 4ô, Sheridan-sireet. Wilkesbarre, Pa., Kbagfyr 2Gain. "py ANWYl, GYD-GESEDL,—T mae clod yn ddyledus G WILYM EVANS, Llanelli, ar gyfrif ei feddyginiaeth ryfeddol dda sef y QUININE BITTERS, a brofodd i mi yn Ilon'dei addewid mewn cysylltiad a rhan hclseth o'r anlnvylderau a enwir yn y Drycli, sef iselder ysbryd, curiad y galon, teimlad blinedig a chysglyd, y g-waed yn Mri, diffyg treuliad, gwaelder eyn bwyd, trymder anarfcrol ar ol bwyd. diffyg archwaetli at fwyd, ty ystumo" yn ehwydtio, brathiadau disymwth yn fy ochrau nes methu braidd anadJu, ysgafnder yn fy mhen, ifcc. Khwng yr holl flinderau hyn, y oeddwn ddau lis oyn y Xadolig yn ei theimlo hi yn orchwyl caled i gerdded i fewn i'r gwaith, heblaw fy mod yn gorfod eistcdcl laM'ergwaith ar hyd y dydd dan effeithiau yr anlnvyl- derau; ond un diwrnod, pan ar lawr, wedi methu gan guriad y o-alon daethi'm cof am QUININE BITTEKS GWILYU EVANS, a, phenderfynais yn y fan, os cawn fyw i fyned allan yn y pryd- nann, y gwnawn dreial arnynt, ae felly y bu. Nid cynt yr ymolehais nag yr aetlium i store T. B. Thomas, ar Brewery Hill, lie y mae eyflawnder o'r feddyginiaeth tiehod ar worth, yn bur fel y mae yn tarddu yn ffynon fawr Llanelli deg, Yn awr, ehwi sydd yn teimio oddiwrth yr anhwylderaw uchod, gwneweh brawf arnynt; sicrliaf y byddwch chwithau, mewn eanlyniad, yn alluog i ddwyn yr un dystiolaeth." Yr eiddoeli yn onest, "THOMAS T. DA VIES.' Pa ddoluriau yw y rhai y mae y BITTERS hyn yn gvfaddas ar eu eyfoi-? Anhwylderau y giau, doluriau yr atu ar arenau, ctefydau y ddwyfron, malldraul y oylla, anmhurdeb a gwendid yn y givaed, &c. Y mae pob un o'r rhai hyn yn achosi llawer iawn o anhwylderau ereill yn ngwahanol Vanau o'r corff. Y mae rhinweddau y Uysiau sydd yn y QUININE BITTERS yn union- gyrchol yn nertliu, yn puvo, ac yn symud rliwystrau yn y rhanau hyn, ac felly yn dileu yr aehos; o ganlyniad, y inae yn iachau llu o ail ddoluriau. Pa fodd y mae ei geisio, a bod yn sicr ein bod yn cael y gwir BlTTEBS? Gofyner fel hyn, "Potelaido QUININE BITTERS GWILYM E VAN S. a gofaler am weleù- 1. Fod enw "GWILYM EVAKS. F.C.S., M.P.S. yn ysgrifenedig ar stamp y Llywodraeth ar wddf pob potel. 2. Y mae enw "GWILYM EVANS' QUININE BITTERS" arbob laoel. 3. Nid o('s un botel i'w chael dan 2s. 9c. yr un os eynygir i chwl worth chweclieiniog neu swllt, byddwch wybyddus mai twyll a tfugind ydynt. 4. Na cliymerwch eieh eynghori gan neb i gymeryd unrhyw fath o gymysg arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawn mor rhinweddol ac yn rhatach. Esgus gwael a thwyllodrus y w hwna. Coder mai petiiau da yn utiig yr vmdreehir eu hefelyehu, ae y mae lhiaws mawr o efeiycliiadau i feddyginiaeth ardderchog a diha'al QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory Llanelly. Gwerthir mewn botelau 2s. ge. a 4s. fie. yr un, neu cases 12s. 6c yr un, yn cynwys 3 botel 4s. Ge. Y mae botel 4s. 6c. yn cynvys ddwy waith gymaint a botel 2s. te.; felly, gellir arbed swllt. e D.S.—Os teimlir anhawsder i'w pwrcasu, gellir ei gael oddiwrtk yr Awdwr yn ddidranl, trwy y Parcel Post, am y prisoeddla nodwyd. 25.4M.T