Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Yr fi ac ereill wedi gwn.dd nrch- "< Yr wyf wedi analyso X wi'mdiuamvHjmwHiiiiJSHwdd GEORGE'S r- J/" GEORGE'S PILE AND GRAVEL [I ji bod yn gyfansoddedig o'r cj/ffY-iriau —I 0 T% A XTY^X ^>ILI'S' ac cae^ eu j I/i/xicnol tynr.ruf. Yrwyf wedieudefnvddio I I L JU & ISliAVJEL* t b°d yn £ yf:,I1S0ddedig o ddefynddiau v. lioi«oU. fiynydda., 1,cr f Nid oes ynddynt ddim o natal I prirnhi pructtcr, a liyny gyda Uwyddiant 1 DT J T Q I 1 J nodati'tg. lthoddant esimvythad buan i ra.i |J liilUOi jj etelaidd. YR YDWYF O'R FARN EU | 1, mewii sefyllfa anobeithiol o herwydd y jj — — 1 BOD YIST FEDDYGINIAETH DRA GWERTH- I V Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso jj PAROTOIR Y PELENI UCHOD V FAWB AT Y DOLURIAU HYNY AR 6YFER I V Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso jj PAROTOIR Y PELENI UCHOD V FAWB AT Y DOLURIAU HYNY AR 6YFER I cyffelyb fel 'meddyginiaeth tua'g MEWN TRI O DDULLIAU PA RAI Y MAENT WEDI J V at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: EU HAMCANIT. \x4> Gravel. & „ ft B „ No. I-GEORGES PILE & GRAVEL PILLS. ( No. 2- GEOHGE S GRAVEL PILLS. ? » ? No. 3-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. GOCHELWCH DWYLLWYR. GOCHELWCH DWYLLWYR Mewn blyohau Is. l|o. a 2s. 9o. yr un. Daliwch sylw fod envv y gwneuthurwr Gofymveh yn eglur am GEORGE'S Pills, ar btamp y Llyvvodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch °- • kyQ oes fc^m yn DRWY YR HOLL FYD. aT1(l Gravel Pills," o wneutliuriad wirioneaaol. ne\, a.rall. '■ r » ■ • *—* f CtWYDD YW Y TRflED jf ',I, ii' 11)'1 [I YRGAFNDER YN Y PEN POEN YN Y LWYNAU ,¡II, ,I 1¡1, II. "I ,,) Ð GWYNT, GWAEW, COLIC, Iii Ei-f [DWFR POETH AC ATALI 'OL!l "A ILAF) I < j LUMBAGO, SCIATICflr i ? RHWYMEDD, &o j T~ ■ ».■■■»■■■ *9^ GEORGE'S IL MR. GEORGE, T>YT D o /Yy i\ irn? De4KSib' hhymnev. Dear Sir,-Your Pills take well here, HI Li fci O KAY Ei Li gKdt i«^G»TaVw^ and in time I shall have a lai'ge opening "RTT ,T to"aSnbeS fnv tliom Ynnra f,.nl,, -1- -J '—l-J—} those troublesome and painful disorders, and am rarely iUi Liiciii..L uui o uui), disappointed el'en in most obstinate cases. G. OWEN, Chemist to ihe Royal Family. V I remain, yours truly, II y Pcidii fiy)t yn FcddyQwii&ctli FRANKLIN DJ^CON ■ wi» v SICR, BUAN, A DIOGEL I'R ■ wi» v SICR, BUAN, A DIOGEL I'R I PILES A'R GRAVEL, ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob ameer yn eu canlyn, megys:— -ind<1ar m' a»l i ,Nr)A, gek S? \V POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYG v* o flGt, S/ V7 fiwTCT,T,TTAT> TREULIAD, RHWYMEDD, LLYNGER MAN, D1FFYG T Aswyl &YB,— *■ T) )! r> ANADL, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, 5URNI & ^e,.aGJU1Wyi EHYFEDDOL. —Bum 0, YN YR VSTYMOG, POEN DIRFAWR YN Y COU/DDION, hetyd. Yr wyf wedi bod yn NV //J1 yn glaf llawer O flynyddau J r> Wae* GWYNT, COL.c, TE.MLAD o BWYSAU YN Y amserau yn dufe wnolf am tua\ gan V Piles a'r Gravel. Braidd c FN, Y LWYNAU, A GWAEUOD YR YMYSGAROEDD, dcu.ldeK lulynedd, ae am y pump initi olnf cyn i mi I „ J i ii r 11 r, • DWFR POETH, DWFR-ATALIAD, Y GWELEDIAD YN pa(.j gHfH,4 ar ej,.]! pelerii chwi, yr oeddwn wedi fy t 3 oedawn yn aliuog 1 seiyll ar jy BWL AC ANEGLUR, SYCHDER A BLAS ANYMUNOLYN A/ liwyr gaetluwo i aros yn y ty. Yr oedd y filth boen I nhraed gall y Itoeil U acliosent i mi a'r GENAU, POEN YN Y EORDCWYDYDD, CHWYDDIANT gwfidus yn fy ngholuddion, fy ngliylla, a'm ysgyfaint, a 1/ j. i -k, ji tn i • -i 1 YN Y TRAED, 4o. f ]ioen mawr yn iymhen, ac yn feddw gan bendro, fel nas \1 I ysgafnder yn ty mheu. 1 e wnaeth Doctoriaul 1 BU(Min*UT rtMui»Tuin Iiumsinvnouni I tsalhvnamsyfiiedpetliauyneulliwa'ullunpriodol; mewn 1 I Abei'dare a Mertliyr eu goreu i mi ac yr | KHUioUANI tSi..WrTHAD U..luNGlRGHUL. I' gair yr oeddwn W«fdi fy lwyr andwyo gan Ijocn a selni, fel i| I ,1 11, I 1 nas gill lw n gredu fod modd i mi bytli wella; ond diolch i j 1 wyf WCui talu lddyut UUXIOGQCI UXWGr n.IIX hynyj I PERCHENOG, I Awdwr i»o1> (laioni, a pkarch i cliwithau. jl ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un O 7 T "CI r,TT,r»T?r,TT TVT "R "P <3 V Yu mhcn''J'ttiofnos, drwy ddefnyddlo eich Peleni j-n ol ;l x j. n -i • i r* V• ill* uiliUiXujJi iVX.i^.r.p., ei<?h cyfarwyddyd, yr oeddwu yn gallu dilyn fy ngalwedi- ;f 1\ llOnyilt. rrynais iiycllUld O (xEORGJ-l S j V gaeth gydag egni a phloser. Yr ocddynt-yn fy ng^velia PILES and GRAVEL PILLS, a cliymerais H111 W A IJV, i>rai«wh«!byT» wyiwd i mi, gan y modd tawei ac esmwytu I., .1, V yr oeddynt yn gweitlireftu arnaf. fldau aaogn O lionynt—yr ya/)C1Jj yn PI AMHRPANQHIRP V Vr oedd fy ngliyfangoddiad wedi myned mor ft V\ ,7.7,,„ U U.H IVI U n UH IN O n I n t. oer a clilai, ond drwy barhau i'w cvmeryd, y /f V, aayn taut. ,y niaent wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, V, BENJAMIN EDWARDS, /f ( ft) j ac yr wyf fel yn dyfod yn ieuanc o'r f /S >= ■■ V newvdd.—Ydwvf. &c. S N^]L)AVID davies^ Argraffedig a CLyhoeddedig gan JOSEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Mertbyr Tydfil.-DyddGwener, Awst 1, 1884. I