Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Hysbysiadau. DALIEK SYLW.—Rydd yn hyfrydwc Kftn y Cyhoeddwr owd i mewlI yn rhad Hysbysiadau am Gyfarfodydd Ordcinio aScfydlu, <iylarfodydd Chwarterol, a Chymnnlaoedd Hirol. Am bob math au-aiH o Ilysbysiftdau Enwadol, codir yeliydig dal am danynt. Cyfundeb Isaf Sir Gaerfyrddin. OYNELIR Cyfarfodydd Chwarterol y Cyfundcb uchod yn .J Cana, ar y dyddiau Mereher a lau, Awst Ifleg a'r Heg. Y Cynadlcdd am -1 gloch y dydd cyntaf. Bregethir ary pynciau ran y Barelm T. W. Morgan, Philadelphia, a 1). Cadvan Jones. Bydd cerbydau yn eyfarfod y trains yn St. Clears am 2.20, a Oliaerfyrddin am S p.m. Taer ddymunir ar bawb fwriadant fod ya bresenol, atifon post card i mi cyn Awst 10fcd, 7.2.I.W. DAV11) DAVIES, 1, Ellison terrace, Carmarthen. Brynberian. BYJ) D Cyfarfodydd Agoriad Brynberiau a Pontgynon, Awst l-'ied a'r ISeg. Pregethu am (i o'r gloch y dydd cyntaf yn y ddau Ie. Am 10. 2, a II, yr ail ddydd yn Brynberian. lilac y gweinidogion caulynol wediaddaw dod:-y Parchu Davie?, Moriali; Richards, Caerphili; Bateman, Rhosyoaerau Evans, Hebron; OWen, Glandwr Thomas, Solfa; Perkins, Maenelochog Thomas, Whitland, a gweinidogion yr Undeb. Bydd conveyance yn cyrar- fod y trains yn y Ciymmych Arms y dydd cyntaf am ll.-lii, a boreu j-r ail ddydd am 7.10, dim ond eael gwybod os bydd eu heisieu. Bydd casglu yn y cyfarfodydd at draul yr adeiladli. Dros yr eglwvs, 7.2.I.W. EVAN LEWIS. Soar, Merthyr. CYXELIR Cyfarfodydd Ail-ngoriadol y uchod, ar y Sill C a'r Linn, Awst y "ydd a'r 4ydd. Bydd y gweinidoj ion cau- lynol yn pregethu ar yr aehlysur. y Parchn T. Nicholson, Dinbyeh, T. P. Evans, Pontardulais, a Dr Bees, Abertawy. Bydd cyfar- fodydd y boreu, y prydnawn, a'r hwyr, y ddau ùdyùd. Ebenezer, Castellnewydd-Emlyn OIITU allan, hyd wybodaeth pellach, anfoner pob gohebiaeth cysylltiedig a'r eglwys uchod, i ofal Mr David Recs, Swan, Newcastle-Emlyn, gan fod ein cysylltiad a'r Parch E.A.Jones wedi terfynu. 27.6.w. WILLIAM EVANS, Diacon. Tabernacl, Penybontarogwy. DYMUNA yr eglwys yn y lie uchod wneyd yn hysbys, nad yw yn gyfleuB ganddi dderbyn eylioed.liad neb i bregethu, ond tnyfyrwyr sydd yn casglu tuag at y Oolegau. 11.7.W. W. DAVID. Urddiad. OYNELIR Cyfarfodydd Urddiad Mr T. Edmunds, o Goleg Coffadwriaethol Aberhonddu, yn weinidog ar eglwys y Tabernacl, Hirwaun, ar ddydd Llun, Awst 4ydtt. Y eyfarfod cyntaf i ddechreu am 10 o'r gloeh. Bydd yn dda gan yr eglwys weled gweinidogion y Cyfundeb, yn nghydag ereill a allont, fod yn bresenol yn y cyfarfodydd. 11.7.W. THOMAS PHILLIPS, Ysgrifenydd. Cyfarfod Chwarterol Brycheiniog. CYNELIR y Cyfarfod uchod yn Soar, Trecastell, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Awst 19eg a'r 2(lfed. Y Gynadledil am 2.30y dydd cyntaf. Taererfynir am i lioll weinidogion y Cyfundeb roddi eu preaenoldeb. D. JAMES, Ysgrifenydd. J.1.7.W. Penmain, Mynwy. CYNELIR cyfarfod yn y capel uchod, dydd Llun, Awst 4ydd, i sefydlu y Parch R. Evans, gynt o Droedyrhiw, yn fugail yr eglwys, a theimla yr eglwys a'r gweinidog yn ddiolehgar i weinidogion y sir am eu presenoldeb a'u cymhorth i ddwyn y gwaith oddiamgylch. H. LLOYD, \sg. 4.7.r Urddiad. lYNELIR Cyfarfodydd Urddiad Mr Griffith Griffiths, o Ysgol Ramadegol Aberdar, yn weinidog ar eglwys Bethauia, Merthyr Vale, Sul a LInn. Awst 24ain a'r 25ain. Traddodir siars i'r eglwys gan y Parch G. B. Williams, Libanus, Treharris, ae l'r gweinidog gan y Parch W. Edwards, Aberdar. Bydd yn dda gan yr eglwys wcled gweinidogion y Cyfundeb, ac ereill a allont, yn bresenol yn y cyfarfodydd. 18.7.r JOHN GRIFFITHS, Ysg. Eglwys Annibynol G-raig,' Rhymni. DYMI.'NA yr eglwys uchod wneyd yn hysbys i bawb y perthyn iddynt nad ydym yn derbvn eyhoeddiad unrhyw Wegethwr o hvn allan, heb iddynt yn gvntaf oliebu ag Ysgrifenydd yr eghvvs —GRIFFITH JONES, Bute Town Gate, Rhymni,"Mon. 18.7.r Cyfarfod Chwarterol sir Aberteifi. U., "IYNELIR ef y tro nesaf yn Sow, Llanbedr, ar y dyddiau J M-.wrth a Marcher, Awst 12fed a'i l:ieg. Pregethirnos Fawrth am 6, a pliregetliir am 10, 2, a 6 Dysgwylia yr eglwys a'r gweinidog welel yr 10'1 fiawdoliaeth yn gryno ar y pryd. 1.8.S4j JOHN THOMAS, Gweinidog "Y CWMWL TYSTION." HOLWYDDOREG ar Ilanes Teulu y Ffydd—Abel, Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Caleb, Josua, Debora a Barac, Gedeon, Jephtha, Samson, Samuel, a Dafydd—a Üorchest-gampau a dyeddef trwy Ffydd, mi-wii. 0 o benodau. Y Irydydd Argrattiad—y Ofcd, lOfed. lleg, a'r 12fed Fil. Pris 6c.; gyda'r post, 6Jc.; neu 9 am 3s. lie.. a 27 am 10s., yn free gyda r post. I'w gael gan yr awdwr—JOHN JONES, Llarigiwc, Brynaman, R.S.O., South Wales. 2.5.r. CORRUGATEDGALVANIZEDIRON.-ROOFING. RICESoNAPPLICATiDf4,, • CORRUGATED IRON Cg. CftimcH LANE.WOLVERHAMPTON. Y MISOLYN EHATAF YN YR ENWAD. Y CBNAD HEDD. Pris DIVY GEINIOG yn y Mis. Dan Olygiaelh y Parch W. NICHOLSON, Liverpool. CYNWYSIAD RHTFYN AWST. Rhanall Arweiniol y Gwasanaeth dyhoeddus, gan y Parch S. Evans, Liandegla "Gwisgwoli am danccii yr Arglwydd lesu Grist," gan W. N. Y Golofn Ddirwestol- Y Pla Moesol, gin Gorwyst, Liver- pool Plant Ymadawedig Seion-Coffadwriaeth Mr J. Maliphant Harris a'i Chwaer, Mis Ann Rees, o Gendl, gan Scriptor, Cendl 0 Fis i Fis — Y Toriaid fel Terfysgwyr Fglwysig Ow Ow Dy yr Arglwyddi Pwlpud Cymraeg City Road" "Funeral Sermons" Fwyllgor yr Eisteddfod GenedlaetUoI YuySketty Yr Haul gan Mr O. R. Jones. Ashwell-street, Liverpool Y Wers Sabbotliol, gan y Parch O. Thomas, M.A., Treffynon LLYFMU CYIIOEDDEDia GAN T. GEK A'I FAB, DINBYCH. Y GWYDDONIADUR CYMREIG. Y GWaith Cenedlafithol mwynJ: agyhoedtlwyd yn Gymraeg. Dan olygiaeth y diweddar Barch John Parry, D.D., Bala. Mewn deg o gyfrolau. Mown llian, pris £7 10s. yn haner rhwym, mewn Persian morocco, pris £1-\ 8s. eto mewn rhwymiad llaAVn, prist9 !)s. ac mewn rhwym- iad llawn, extra, £10 10s. Gellir ei gael yn gyfrolau os dewisir, neu ar unwaith. ESBONIAD All Y TESTAMENT NEWYDD. Gan y Parch Albert Barnes. Mewn chwecli o gyfrolau. 3Iewn llian hardil, pris 8s. Cc. yn haner rhwym, pris 10s. ac mewn rhwymiad cyflawn, pris lis. y gyfrol. Gellir cael y Gwaith liwn hefyd vn gyfrolau, neu yn gytiawn. TESTAMENT YJt YSGOL 8ABBOTHOL. Gan amryw o Weinidogion y Methodistiaid Caltinaidd, gyda phump o Fapiau Gymreig rhagorol. Mewn dwy gyfrol, prig. £ l mewn byrddau; 8s. yn haner rhwym £ 1 fis. rhwymiad llawn mewn Persian morocco, gydag ymylau anr, £ l 12s. TESTAMENT Y M1LOKD1). Gan y Pareli J. Ogwen Jones, B.A., Rhyl. Gyda, neu heb y Cyfnewidiadau a wnaed yn nhest.yn y Cyneithiad Seisonig Diwygiedig. Pris His. 6o. mewn byrddau haner rowym, 13s. Gc. rhwymiad llawn, 14s. (ic. Neu, heb y. .pris 18 yn llai yn mhob rhwymiad. Os nad anfonir i'r gwrthwyneb, anlonir ef gyda'r Cyfieithiad jyiwyr/iedig.' ,F (iEUAU DUWIN YllDOL. Gan y Parch Robert Jones, Llanllyfni. Ail-argraftlad, gyda Nodiadau ychivuneuol helacth. 1'i-is 6s" mown bvrddau. PRE(U5THAC Y PARCH JOHN PARRY, D.D., BALA. Pris 35. mewn byrddau. Y mac y gyi'rol lion yn eynwys o Bregethau. Y mac Catalogue eyfiawn liewydd ei gvhoeddi a'r holl Lyfvau a argratfwyd gan T. GEE FAU, .1'1' liwn Ltaifotiii- ynrhad i'r neb n ddenfyn (un dano. 4.7.84. I' TY CYMREIG, L LUND AOS 9, THANET-PL ACE, TEMPLE BAR, STRAND, W.C. Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. WILLIAM ROBERTS a ddymuna hysbysu ei fod, olierwydd yr anogaeth wresog a dderbyn- iodd gan y lluaws a fu yn aros yn ei dy, wedi helaethu y lie uchod, fel y gall sicrhau y dedwyddwch mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyr a Llundain, am y prisiau mwyaf rhesymol. CARTREF ODDICARTREF. GWESTY PREIFAT GRIFFITHS, 23, EUSTON-ROAD, KING'S CBOSS, LLUNDAIN. TELERAU RHESYMOL. VTMWELWYR o Gyraru, bookiweh i King's Cross Station X gyda'r Metropolitan Raijwiy. WILLIAM GRIFFITHS, 11.7.84r Perclieaog, diweddar o Abertawy. Tysteb y Parch E. Jones, Ffynonbedr. Cadeivydd y Pwyllgor PARCH D. WILLIAMS (B.), SALEM, MYDRIM. Ysgrifenydd Lleol: MR SAMUEL EVANS, FFYNONBEDR, Trysoryddion Lleol: Mm J. WILLTAMS, FACHDDU,T. IIOWELLS, BRYN-NIWL. Ysgrifenyddion Cyffredinol: PARCH D. R. DAVIES. RHYDYCEISTAID, ST. CLEARS, MR DANIEL EVANS, CWMBACH, WHITLAND. Tryaorydd Cyffredinol: D. LL. LEWIS; Ysw., NATIONAL PROVINCIAL BANK, CAERFYRDDIN. CYNLLUN DA. ( i/ ac uchod wedi eu buddsoddi, o dan y gyfuudrefn anghyfrifol, mewn Ariansoddion a Khandaliadau wedi eu dethol yn ofalus, a ddychwelant enillion rhagorol mewn ychydig ddyddiau. Gellir cael pob many lion yn y Llyfr Eglurhaol ychydig ddyddiau. Gellir cael pob many lion yn y Llyfr Eglurhaol (pedweiydd argrafflad), yr liwn a ant'onir yn rhad acynrhydd trwy y Post. Cyfeiriad— GEO. EVANS & CO., Stockbrokers, Gresham House, Old Broad-street, London, E.C. Y cynllun goreu a dyogelaf a ddyfeisiwyd erioed. 3.G.p. LISTEN" TO YOUR WIFE. THE Manchester Guardian, June 9, 1883, says- — "At one of the windows looking on the woodland w'.iy% with clumps of rhododendrons ttnd gfeat tliaSses di Itay blosscitosi there was an Interesting group. It infcliided ohe who had UeOtl a Cotton skinner, but Was so paralysed that lie could only bear to lie in a reclining position." This refers to my case at the Home for Incurables. I was first attacked twelve years ago with locomotor ataxy-a paralytic disease of nerve fibre rarely ever cured-and was for several years barely able to get about, and for the last live years not able to attend to my business as cotton agent, although many things have been done for me, the last experiment being nerve- stretching, two years ago. I was voted into the Home for Incurables, Mauldeth Hall, Heaton 1\1ersey, near Manchester, in May, 1882, a home that ought to be more widely known, where poor afflicted ones have every suitable comfort and attention. I am no advocate for anything in the shape of patent medicine, and made many objections to my dear wife's constant urging to try Hop liitters, but finally, to pacify her,consented. I had not quite finished the first bottle when I felt a change eome over me, This was Saturday, November 3. On Sunday morning, in dressing, I felt so strong on my legs, I said to my bedroom companions, I was sure I could walk so started across the tioor and back. I hardly knew how to contain myself. I was all over the house. After finishing- the first bottle, Iliad four days to wait for the second, and by the time it came I had fallen back considerably. Two days after I began to take the second, my walking came back, and now, as the Home are finding the Bitters for me, 1 am gaining stre ngth each day, and can walk quite safe without stick or any other support. I am now at my own honse, and hope soon to be able to earn my own living again. I have been a member of the Manchester Royal Exchange for nearly thirty years, and was most hcartily congratulated on going into the room on Thursday last,-Very graJdully yours, JOHN HLAcKurn! 59, Higher Uroughton, .Ilallehester, December 24, 1881!. To Hop Bitters Company, London. 1'.8.- Y on will gather much respecting my ease from the enclosed card. (CoptI of Card.) SECOND APPLICATION. XORTHERN COUNTIES HOSPITAL FOR INCURABLES. May Election, 1882. Your votes and interest are respectfully solicited on behalf of JOHN BLACKBURN, aged forty-seven years, who for eleven years has been afflicted with locomotor ataxy, and for the last three years quite unable to attend to business. This case is recommended by Benj. Armitage, Esq., M.P. The Rev C. E. Stewart, Rector of St. James s, Higher Broughton. John Lowcock, Esq., J.P. Mr John Heywood, Publisher, &c., Manchester. Mrs William Mather, Park Lea, Higher Broughton. Mrs Winser, Woodland-terrace, Higher Broughton. Henry Simpson, Esq., M.D., Lond., Physician to the Manchester Royal Infirmary. James Ross, Esq., M.D., M.R.C.P., Assistant Physician to the Royal Infirmary. Alex. Hodgkiuson, Esq., M.B., 26, King-street, Manchester. The above testimonial is from among thousands received. Hop Bitters cure dyspepsia, indigestion, kidney complaints, derangements of various kinds, and as a general family medicine, none have met with such genuine appreciation as Hop Bitters. Introduced to this country but a comparatively short time since, they have rapidly increased in favour until they are without question the most popular and valuable medicine known. Composed of simple materials, it is a marvel ot deticateaud successful combination. Every ingredient goes straight to the mark at which it is aimed, and never fails. Pleasant to the palate, agreeable to ;the stomach, and thoroughly effective as a cure, it has won for itself the confidence of all. Hop Bitters are used in six of the large London hospitals and similar institutions throughout the World, and are the purest and best medicine ever made. SOLD BY ALL CHEMISTS AND MEDICINE VENDORS. 13.6.84.r HEALTH. Yet oft we slight thy worth, 0 blessed Hea'th Poor mortals as we are, till thou art flown And thy sweetjoys, more dear than fame or wealth, Touch not our hearts, but pass unfeit, unknown." HAM LE Y. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is 7td EACH 2 By the PLoprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. Asth,is Preparation is different from all others sold under the name of Dandelion Coffee, Purchasers must BE SURE TO ASK FOR. AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PR EPBREED, both tor its agreeable TASTE and EFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited ^-W^.3E=«.X> 02?* 3& £ £ 33FLXT. There's a proud modesty in merit! Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it ask^ Dryden.