Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

ATHROFA PFRWDVAL I A'l HANESION.

Advertising

CYPARFOD CHWARTEROL ARFON.

News
Cite
Share

CYPARFOD CHWARTEROL ARFON. Cynaliwyd y cyfarfod uchod yn Ebenezer, Bangor, Llun a Mawrth, Gorphenaf 14eg a'r 15fed; y Gynadledd am ]0 o'r gloch yr ail ddydd. Cadeirydd, y Parch W. Griffith, Amana; ac yr oedd yn bresenol y Parchn Herber Evans, Caernarfon; Lloyd Roberts, Caernarfon; Williams, Bethesda; Williams, Bangor; Davies, Bangor; Parry, Chwarel Goch; Williams, Bontnewydd; Williams, Ebenezer; Jones, Maesydre; Owens, Llan- beris Griffiths, Upper Bangor; Thomas, Geri- zim Evans, Henryd; Jones, Llandderfel; S. Roberts, Conwy Williams, Waunfawr; Roberts, y Bont; Jones, Pentir; a R. W. Griffith, Bethel. Pregethwyr Mri D. Hughes, Caernarfon R. D. Green, Caernarfon; J. Thomas (Eifionydd), Thos. Jones, Ebenezer; a Thomas H. Jones, Ebenezer. Diaconiaid ac ymwetwyr :—Mri J. Evans, Bangor H. Davies, Bangor; W. J. Parry, Coetmor Hall; Ellis Jones, Ty'nymaes G. Edwards, Bethesda; H. Hughes, Bethesda; David Evans, Porth- dinorwig; E. Evans, Bryn Adda; W. J. Williams, Caernarfon J. R. Pritchard, Caer- narfon; E.- Williams, Caernarfon; A. Fraser, Caernarfon; D. Prosser, Bozra; R. Kenyston, Beulah; T. Millward, Bangor; J. Williams, Bangor; E. Jones, Hirael J. Williams, Pentir; E. Evans, Penmaenmawr; R. Spooner, Bangor; H. Williams, Bangor, &c., &c. ]. Davllenwyd cofnodion y cyfarfod blaeno:o', a chaiiarnhawyd hwynt. 2. Hysbyswyd y bydd trefnlen y Cyfarfod Chwarlerol ar gyfer y deng mlyiiedd dyfod A yn barod erbyn y cyfarfod nesaf. 3. Pasiwyd penderfyniad yn calonog gymeradwyo yr amcan o gael cymanfa gerddorol gyffredinoi yn y Pavilion, Caeriiarfon, yn haf 1885, ac yn anog holl gynulleidfaoedd y Cyfundeb i roddi iddi gefnogaeth unol a gwresog, fel y byddo ei Uwyddiant yn fawr, a'r dylanwad yn helaeth. 4. Darllenwyd llytliyr cyflwyniad Mr Richard Joups, Berea, o Gyfundeb Mon, a rhoddwyd iddo dderbyniad serchog i gylch y Irawdoliaeth, sryda'r dymuniadau goi eu, ar ei waith yn cymeryd gofal bugeiliol yr eglwys yn Pentir. 5. Pasiwyd penderfyniad nnol, brwdfrydig, a chryf, yn cymeradwyo gwaitli y Llywodråeth yn yr ymdrech- ion gorchestol a wneir ganddi i basio Mesur Helaethiad yr Etliolfraint, ac yn condemnio yn ddiarbed waith yr Arglwyddi yn gwrthod ac yn taflu allan yr byn a ystyiiai y cyfarfod yn brif fesur y ganrif bresenol, a bod copi o'r ponderfyniad i'w anfon y dydd canlynol i brif arweinwyr y ddwy blaid boliticaidd yn y Senedd. 6. Y cvfarfod nesaf i fod yn Pentir, yn rnis Hydref, Mr Davies, Bangor, i bregethu yno ar ''Gylch Gwaith yr Eglwys yn y Byd 7. Derbyniwyd casgliadau yr eglwysi, £ 3 83 6a; C'isgliad cyhoeddus yn Bangor, 13s; cyfanswm, X4 Is 60. Pregethwyd gan y Mri Thomas, Gerizim; Jones, Liandderfel Williams, Waunfawr Roberts, Caernarfon; a Williams, Bethesda. Pwne yr ymddyddan crefyddol yn y Gynadledd oedd, "Cwbl Ymroddiad gyda Gwaith Crefydd," a siaradodd amryw frodyr arno yn dra phwr- pasol. Cafwyd cyfarfod rhagorol. R. W. GRIFFITH, Ysg.

ATHROFA ANNIBYNOL Y BALA.