Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

RHYDDHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN PUM' MYNYD!! DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH, ANWYD, A DIFFYG ANADL. ANFWTLDEEAU Y FREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT, Megys Peswch, Diffyg Anadl. Bronchitis, Dolur Gwddf, Anwyd, Poeri Gtvaed, Colli'?' Llais, Pds, Crygni, Influenza, Asthma. Caethder. -i i i v ,:J y'T NEWYDD DA! I BAWB sydd yn dyoddef oddiwrth yr anhwylderau uchod. Y mae miloedd yn ou Uanwybodaeth yu dyoddef ac yn nyehu oddiwrth anhwylderau y frest, yn pesychu broil yn ddibaid, ae yn colli eu cwsg gan ddiffyg anadl, heb ymofyn am feddygm- iaeth; ac oherwydd liyny, yn niweidio ac yn gwanyenu en cyl'ansoddiad. IIALIF.l) Y CYI'RYW SYLAV. Y mae meddyginiaetli sier ac effeithiol wedi ei dyfeisio i 1 inwedd aiehusol pa nn y mae canoedd yn barod i dystiolaethu— DAVIES'S OOUGH MIXTURP, i raid cymeryd ond un dogn er profi ei ddylanwad union gyrcliol—yn rliyddhau y ttlem, yn clirio y llais, yn cyiiesu ac yn cr.vfhau y frest, sail weitliio nob anwyd a chrygni ymaitli. Si raid ineb ot'ni oanlyniadau anwyd na pheswch, ond gofalu ibd potelaid o DAVIES'S OOUGII MIXTURE yu y ty. BYDD POB DYX YN EEDDVG I'W DEULU At lioll anhwylderau y gwddf, a'r frest, 03 bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wi th law. Betli ydyw y Feddygiuiaeth Fawr Gymreig at Beswcli a Brest Gaeth?—Davies's Cough Mixture. Pit beth ydyw y cymwynaswr goreu i bawb sydd yn cael ei ftino gan Ddiffyg Anadl ?—Davies's Cough Mixt ure. A wyddocli chwi pa beth a ddylid ei gymeryd pan y bydd Anwyd trwm yn y pen. y llygaid yn gochion, y ffroenau yn llaWn, a r gwynt yn fyr?—Davies's Cough Mixture. Pa betli ydyw y ddarpariaetli oreu at ryddhau y fflem ac esmwythau Brest ddolurus? Davies's Couyh Mixture. Pa beth a iaeha y Dolur Gwddf ar unwaith ?—Davies s Couyh Mixture. PA LE Y MAE Davies's Cough Mixture i'w gael ? Gan bob Druggist, mewn potelau, Is. lie., 2s. 9c., a 4s. 6e. (Y mae cryn arbediad trwy gymeryd y poteli mwyaf). Gofaler fod enw "HUGH DAVIES" ar stamp y Llywodraeth. Gyda'r Parcel Post, unrhyw faintioli, 3c. yn rhagor. TYSTIOLAETHAU. Dywed Mr J. Breese, cariwr coed, Llanbrynmair" Cefais liollol iaohad oddiwrth anwyd a pheswch trwm drwy gymeryd un 0°Dy'wed H. Davies, Cwmccmryw Farm, Glasbwll" Gwnewch y defnydd a t'ynoch o fy enw i. Nis gallaf ganmol gormod ar eicli Patent Cough Mixture. Tybid fy mod yn ngafael y darfodedigaeth ond trwy gymeryd eich meddyginiaeth, dychwelwyd iii'meytlawn iechyd. Eliyddhaodd y fHem, gadawodd y peswch fi, a chefais hollol iachad oddiwrth ddiffyg anadl." Dywed y Parch LI. B. Roberts, FfeEtiniog: Dan ochain anwyd yn nyeliu— a'r lungs Yn rliyw lesg weithredu; Mwy cais trwy y Cough Mixture cu, Oes o iechyd ddibesyclm! DAVIES'S PILLS AT DDIFFYG TREULIAD. Beth ydyw y feddyginiaeth oreu at Ddiffyg l'reuliad?—Davies's Tonic and Antibilious Pills. r. Beth sydd yn feddyginiaeth effeithiol at boen yn yr Ysgwyddau? —Davies's Tonic and A ntibilious Pills. A oes meddyginiaeth at Iselder Ysbryd? Oes-Davies's Tonic and Antibilious Pitts. Betli ydyw y ddarpariaeth fwyafeffeithiol at godi yr Archwaeth at Fwyd?—Davies's Tonic and Antibilious Pills, Y MAE Davies's Tonic and Antibilious Pills o werth anmlivisiadwy i bawb sydd yn dyoddef oddiwrth y Clefyd Melyn, Cu.iad y Galon, Diffyg Treuliad, Pocn yn y 1'en, Rheumatism, y Ddanodd, Neuralgia, a Surni yn yr Ystumog, &c. ig Maent yn liawdd eu i.ymeryd, yn ddyogel hollol i bob oed a rhyw. Nid ydynt yn achosi y poen lleiaf yn eu heffaith ar y corff, ond gweithiant ymaith yr atiechyd, gau Bnro y Gwaed yn hollol oddi wrth bob anhwylder sydd yn achosi toriad allan, etc. Ni ddylai neb sydd yn dyoddef Gwendid a Xyclidod, Diffyg Awydd at Fwyd, Iselder Ysbryd, &c., fod hebddynt, gan eu bod yn codi yr Archwaeth at Fwyd, ae yn cryfhau y Nerves a'r Corff yn gyrtredinol. — BRISTOL HOUSE, MACHYNLLETH. Bum yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Treuliad a plioen yn yr Ystmnog ac yn y Cefn, Diffyg Archwaeth. ac Iselder Ysbryd am flsoedd: ond galwodd cyfaill ty sylw at DAVIES'S PILLS. Cy- merais ddau flychaid, a chefais adferiad trwyadl. Ydwyf, &e., WILLIAM WILLIAMS. MEWN BLTCHAJJ, Is. lic. A 2s. 9c. 2 I'w cael gan bob Druggist, neu anfonir blychaid drwy y Post oddiwrth y Perchenog ar dderbyniad eu gwerth mewn stamps. Parotoedig yn unig gan HUGH DAVIES, A.P.S., Chemist (by Examination), MACHYNLLETH, 1 Medallist of the South London School of Chemistry and Pharmacy Qualified Dispenser of Medicine of the Ap Hhecaries' JJall, London 8.2.84.r. y MWQRIAITH DIWilUMF A GYHOEDDWYD GAN HUGHES & SON, WREXHAM. Os na tydd Llyfrwerthwr mewn cymydogaeth, anfonimi tin Cyhoeddiadau drwy y post ar dderbyniad gwerth yr archeb mewn stamps neu Postal Order, ynghyda'r cludiad. YN A WR YN BAHOD, Ceinion y Gan-AIL GYFROL Pris mewn Amlen, Is.; Llian, Is. 6c. (Ne,1t yn Rlianau, pris 3c. y Rlzan.) YN CYNWYS:— RHAN 5.-Tri Dmaivd.Y Wers Sol-ffa Y Ddau Forwr; Betty Wyn fy Nghariad. RHAN 6. — Caneuon. — Gogoniant i Gymru 'Wyt ti'n cofio'r lloer yn codi; Poidiwcli a dweyd with fy Hgliariad; Y Gwcw ar y Fed- wen; Boed ysbryd ein cyndadau; Y pwn ar gefn yr awen; Y Fenyw fach a'r Beibl mawr. RHAN 7.—Tri Denawd,—Y Ddeilen ar yr afon; Y Chwaer a'r Brawd; Y Gareg-ateb. RHAN 8.-Ganeuon.-I-Ien Wlad fy Nhadau; Dyna'r dyn aiff a hi; Mae acen y g'lomen; Gwnewch bobpeth yn Gymraeg; Cryd gwag fy mblentyn yw. JUST ISSUED-Handsomely bound in Cloth, The People's Edition" OF THE GEMS OF WELSH MELODY PRICE -Is. 6d. Containing a Selection of popular "Welsh Songs, with English and Welsh Words, and Symphonies and Accompaniments for Piano or Harp for 100 pieces. By JOlIN OWEN (Oiuain Alaw.) ('1he fovincr handsomely-bound Presentation Vol- ume may still be had, price 12s. 6d.) CANEUON. ( Yr oil yn y Ddau Nodiant. Pris Cc. yr un clrwy y Post, 7c.) EHIF. 54. Man i Ganll-Singing Still: Deu- awd i T. a B., gan Owain Alaw. 55. Ffarwel—Farewell: Can i Bari- tone, gan T. Price, A.C. 0 56. Corn y Grlyn—The Quarry Horn Can i Denor, gan Alaw Lly/nwy. 57. Yr Hen Gymraeg i mi: Can i Denor, gan Pedr Alaw. 58. Pinacl Anrhydedd: Can i Bas neu Baritone, gan 11. S. Hughes. 59. 0 Lili Dlos: Deuawd i lei sian cyfartal, gan R. S. Hughes. 60. 0 rhowch i mi fy ngloew gledd- 0 give 1ny Sword to me Can i Bari- tone, gan Gicilym Lon. 61. Seinier yr Udgorn. grymus: Deu- awd i Ddau Fas, neu Tenor a Bas, gan Bellini. 62. Yr Esgid ar y Traeth-The Shoe upon the shore: Can i Soprano, gan Gwilym Givent. 63. 'Roedd ganddi goron Flodau: Can i Denor, gan A/air Rhonclclct. 64. Hen Alawon Gwlad y Gan: Can i Denor, gan Alaw Rhondda. 65. Y Tri Bugail—The Three Shep- herds Triawd, i Tenor, Baritone, a Bas, ganIIugh Davies, A.C. [CANEUON EBAILL I DDILYN,1 DA VIES A'l FEIBION, GUILDHALL SQUARS, CAEFJVPvESIN, A NEW STREET, CASTELLNEDD. DAVIES A'I TPEIBION, AM OIIIIDURON JJ AUR ac AEIAN. DAVIES A'I Fi EIBION, am JEWELLERY 1} AUR ac ARIAN. D AVIES A'I TPEIBION, AM GLOCIAU O JJ BOB MATH. DAVIES A*I THEIBION, AM NWYDDAU JJ ELECTRO PLATED. DAVIES AM TTVEIBION, AM FODRWYAU AJ PRIODAS a KEEPERS. DAVIES A'I TTVEIBION A GANIATA IO YN Y I1 CANT AM ARIAN PAEOD. 0 Bwys i Ddefnyddwyr Yspectolau. Y mae yr Opthalmic Surgeon i Ysbyty St. George, Llundain (Robert Hrudeneii Carter, Ysw., F.R.C.8.), yn dywedyd :—" Y mae pris ucliel y Pebble Lenses yn cael ei ad-Jalu tiwy eu caledwch mawr, yr hyn a'u gwna yu llai tueddol i, gael eu tori a'u crafu, Mae Pebbles yn wir gyu:hwysiadol fel Lenses, pa rai sydd yn debygol o gael en defnyddio yn barhaus neu am ysbaid hir." v Mae MENISCUS SPECTACLES DAVTES A'I FEIBION (am 10d-) wedi eu gwneyd o'r Brazilian Pebbles goreu. Mae gan DAVIES A'I FEIBION stoc helaeth o bob matli o Y spectolau a Ivygad-wydrau. YR ADRAN ADGYWEIRIADOL. ADGYWEIRIR YN Y DULL GOREU YN UNIG. ORIADURON, CLOC1AU, J L)WELLERY PLATE, OPTICAL GOODS, MUSICAL I50XES, BAROMETEHS, &C. 25 7.84.L. SWANSEA SOCK PERMANENT BUILDING SOT, CADEIHYDD-PAHCII B. WILLIAMS, Abertawy. ARIAN AR LOG, DEI'I! Vi ri; unrliyw symiau o ariangan y Gymdeithas uehoil. Klioddii1 Uog o BliUAIE PUNT y cant am symiau o dan £ 25, a MIEDAllt PUNT A OHWEUGAIN y cant am symian o £25 i £ 1,000, a'r ymrwymiadau dyogelaf, yn oly gyfraitli Seunddol am danynt. Rhoddir I'LTM' PUNT y cant a rlian o'r clw i fcudianeeyr paia up shares. Itlioddir bentliyg 1I1II'hyw swm ar Mortgage ar dai urn diioedd, a gellir cael 20 mlynedd i ad-dalu, os dewisir. T'clir treulian y Mortgage gan y Gymdeithas. Ymolynor a'r Ysgriienydd—■ Mr T. II. DAVIES, 18, Union- street, Swansea. 28.S.8i.r 7 "■ Cymdeithas Adeiladu Merthyr a Dowlais Selydlwyd 1872.—Corfforwyd dan Gyfraitli Sencddol Oymdeitli- asau Adeiladu, 1874. Prif Swydùfa: 34, Victoria Street, Mertliyr Tydtil. Cadcirydd—THOMAS WILLIAHS, YSVY., Y.1I. YMAE y Gymdeithas uehod yn barod i roddi benth.v ar Mortgage, aryrliybudd byraf, Symiau o Lioo i £ 10,000, 'w talu yn ol yn Gyfranau Misol neu Chwarterol. Mae tabl yr Ad-daliadau, y Trculiau Cyfreitiiiol, a thai Surveyor, Wedi eu goetwng lawer iawn. MAE'K GYMDEITHAS YN AWE IX CYNYG MANTEIS- ION ARBENIG I FENTIIYCWYIi,, trwy fod yr Ad-daliadau a'r Costau Dechreuol wedi eu lleihau gymaint. Cedwir y Dirgelvvch Llwyraf. Am Fanylion, ymufyner a Mr E. IioiiErrrs, Ysgrifcnydd, yn Swyddfa y Gymdeithas, 34, Victoria-street, Merthyr Tydtii, w} y b L 18.1,84. -'r- OQ AC UCHOD YH WYTHNOSOL, — Gall personau perthynol i un o'r DDAU KYW, enill y swm uchod yn liawdd ac yn Ollcstbob wytlinos, lieb i liyny ymyrid o gwbl a'u galwcdigaethau presenol. Am fanylion, &c„ amgauer envelope. gyda eUyfciirad personol aruo, i 15VANS, WATTS, AND COMPANY (I*. G27), Merchants, Birmingham, Mae hyn yn wirioneddbl. 8.11.84. r,r, PELENAU YR YSGYFAINT A'R CYLH. — Dr. King's Dandelion and Quinine Liver Pills.—Nid yw y Pelenau rhagorol hyn yn cynwys cymaint ag ol Mercury, na dim o'r am- rywiol ddefnyddian pcrygliis a geir yn ami mewn pelenau hysbys- iadol. Y mae y ffaith lion yn parhau i gadw dargantyddiad enwog Dr King ar y blaen i'r lioll belenau pa bynag, fel y feddyginiaeth ddyogelaf, oreu, eyflymaf, a mwyaf sier ac effeithiol ar gyfer anhwylderau yr Ysgyl'aint a'r Cvlla, pa un bynag aiynyflurf o anhwylder Geriaidd, Tyndra, Diffyg Trenliad, Gwyntogrwydd, Surni, Car yn y Pen, Poen yn yr Ysgwyddau, Twymyn ddior- pliwys yr lioll gorff, Diffyg Archwaeth at fwyd,, neu arwyddion diffyg treuliad yn gyi'fredinol. Ar worth gan yr holl Gyffyrwyr