Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TTNIYERSITY COLLEGE OF WALES ABERYSTWYTH. The next Session begins September 17th, 1884-, and ends June 30th, 18B). Terms:— £ 10 a year for out-door students, £ 2.3 additional for those indoor. The following Scholarships and Exhibitions, open to male and female candidates above the age of fifteen, on the first day of the examination, will be offered for competition :— Three Scholarships of R,50 each. Three Scholarships of R,40 each. Three Scholarships of C30 each. Three Scholarships of £25 each. Three Scholarships of X20 each. Five Exhibitions of £ 15 each. Ten Exhibitions of L10 each. Any of the Scholarships may be renewed at the end of the first Session in case of special progress in the studies of the Session. The Examination will be held at local centres if required. Prospectus with full particulars may be obtained from the Registrar, to whom candidates must send their names on or before August 30th. B. T. WILLIAMS, ) „ „ LEWIS MORRIS, | non' Hecs' Lonsdale Chambers, Chancery Lane, London, July 2nd, 1S84. Y BOARDING SCHOOL OREU (AC YN OL Y MANTEISION) Y RHATAF I FEIBION RHIENI (JYMREIG. Y mae cyfnewid canol gwlad am awyr y mor yn well nag unrhyw feddygiaeth i bobl ieuainc." Y mae byw mewn tref fawr ynddo ei hun yn addysg werth- fawr i feehgjn gwledig." ARNOLD COLLEGE, SWANSEA PRINCIPAL REV EDGAR WILLIAMS, M.A. (Glas.), B.D. (Edin.) MAE yr Yegol lion yn parliau yn hynod lwyddianus mown darparu becligyn ar gyfer arlioliadau parotoawl y Gyfraith, Meddygwriaeth, Fiery lliaeth, y Civil Service, y Cologau Duw- iuyddol, y Training a'r University Colleges, &e..Mae 11 (ui fethodd neb) wedi llwyddo eleni (1883). Nid oes yr un ysgol yn mcddu manteisioD gwell i ddarparu becligyn ar gyfer yr arianfa a swyddfeydd masnaehol. Telir sylw arbomg i French, Llawfer, Book-keeping. Commacial Knowledge, a Correspondence, yn ngliyda'r difiygionneillduolmewngramadeg, aci'ii a sain y Saesoneg, sydd yn naturiol i fecligyn Cymreig. Y mae dosbarthiadau mown Mesuroniaetii, Tir-fesureg, ac Elfcnau Amaethyddiaeth, ar gyfer becligyn sydd i fod yn amaethwyr. THE ACADEMY, ST. CATHERINE-STREET, PONTYPRIDD. MASTER E. DUNMOR EDWARDS, M.A. YOUNG GENTLEMEN are prepared for Commercial Pur- JL suits, Theological Colleges, Public Professions, Univer- sity Examinations, &o. The Quarter commences on Wednes- dav. July 30th. Terms, &c., for day scholars and private punils, may he had on application. Collegiate School, Milford Haven. CONDUCTED by the Misses THOMAS, trained at the Milton Mount College, and holding Certificates from the College of Preceptors, South Kensington, &0. Domestic department under the superintendence ofMrs Thomas (widow of the late Rev Evan Thomas). The house secured is well situated in Hamilton-terrace, com- manding an extensive view of the Haven, and in every way calcu- ated to insure the health of th epupils. The Half-term commences Wednesday, April 30th, 1834. Pupils prepared for public examinations. 11.1.84.) Parkyvelvet Academy, Carmarthen. HKAD MASTER REV. J. CERRIDFRYN THOMAS, First Prizeman throughout his College course at the Presbyterian College, Carmarthen holder of 7 first and 3 second Advanced Certificates issued by the South Kensing- ton Department of Science and Art; and an undergraduate of London University with a Certificated Assistant. THE pupils hitherto prepared by him have been exceptionally successful. The School reopens on Monday, July 28th. 18 7.r. The School reopens on Monday, July 28th. 18 7.r. LLANSAWEL. THE GRAMMAR SCHOOL. PRINCIPAL-REV J. EVANS. DUTIES resumed September 1st, 1884. Seven entered Colleges during the Session, 1.8.84j BOOKBINDING FOR THE TRADE. D. D. WILLIAMS (MAB CYHOEDDWR Y TYST A'R DKDD"), LLYFR-RWYMYDD, &e., 56, CASTLE-STREET, MEETHTR TYDFIL. D YMUNA D. D. W. wneyd yn hysbys ei fod wedi prynu y fusnes a arferid gario yn mlaen gan Richard Thomas ya y lie uchod, a bydd yn dda ganddo dderbyn Llyfrau o bob math i'w Rhwymo am Brisoedd Rhesymol. Gwneir hefyd pob math o Lyfrau Cyfrifon. Telir Cludiad un ffordd per goods train ar Barseli dros 30s. o werth. COPIER Y CYFEIEIAD— 56, CASTLE-ST., MERTHYR TYDFIL. JOSEPH WILLIAMS, ARGRAFFYDD TRWY NERTH NWY, SWYDDFA'R "TYST A'R DYDD" 21 A 22, HEOL GLEBELAND, MERTHYIi TYDFIL. G WNEIR Argraffwaith o bob math yn y modd mwyaf destlus, am Brisoedd Rhesymol. Bydd yn hyfrydwch gan J. W. anfon Estimates am Argraffu TRAETHODAU, PREGETHAU, RHAG- LENAU CYMANFAOEDD CANU AC EISTEDDFODAU. GWNEIR HEFYD BOB MATH 0 Gardiau Coffadwriaethol, Biliau., Ad- roddiadau Eglwysig, Adroddiadau I Arianol a Llyfrau Cyfrifon Clybiau, Llythyrau Eglwysig, ac Anercbiadau Cyfarchiadol, &c., &c. Telerau y Tyst a'r Dydd. Anfonir ef. ti-wil y Post am Chtuarter yn oly tele, ctu canlynol :-1 (os telir yn mlaen) am 2s; 2 am 3s 4c. 3 am 4s. 6c. Os na thclir yn mlaen, 1 am 28. 2c; 2 am 3s. 9c.; a 3 am 4s lie. PA BETH A DDYWED Y CYHOEDD? MAl MEDDYGINIAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW A QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Yr hyn a ddywed pawb, gwir yw." BETH YW Y QUININE BITTERS? PHYSIGWRIAETH lysieuol enifoff, wedi ei chymysgu yn y modd mwyaf cclfyddydgar a ffodus a# y mae yn bosibi, yn eynwys elfenau gweithgar y llysiau a gydnabyddir yn gytfredin y mwyaf rhinweddol o holl lysiau arferol yn y gelfyddyd feddygol. sef QUINlN'E, S AH SA1'ART LL A, CENTIAX BURDOCK DANDELION, LAVENDER, a SAFFRON. Beth ydy w eu gweitlirediad? Cynorthwyant draul yr ymbortli, gwellhant a hwylusant y cylchrcdiadau, cryfhant y giau a'r cyhyrau, purant a ffrwythloriant y gwaed,bywiocant. yr ysbryd- oedd, ae adlonant y nieddwl a'r tymlierau; symudant yinaitk rwystrau ac atalfeydd yn yr ermigau bywiol, Slaent yn rhoddi tone i'r holl gyfundrefn, Nerthant y rhanau gweiniaid yn y cyfansoddiad, ac oherwydd hyny, y rhai mwyaf agored i anwyde* a'u canlyniadau. Am eu bod yn gwneyd hyn, y maent wedi enill iddynt en hunain y gymeradwyaeth uehelaf fel y meddyglya mwyaf cyfaddas ar gyl'er pob math o wendidau a sefyllfa isel, liychlyd, a marwaidd, Aoesdynionobwysaehymeriadwedirhoddi iddynt gymeradwy- aeth am y petliau hyn ? Oes, y mae gan GWILYM EVANS ganoedd o lythyrau cymeradwyol i'r QUININE BITTERS oddiwrth lrl Feddygon, Fferyllwyr, I'eneadbenia.d, Offeiriaid, Gweinidogion, Canwyr, Masnachwyr cyfrifol, a dynion credadwy yn mliob dosbarth, o'r rliai sydd eu hunain wedi eu profi yn rhinweddol yu mhob sefyllfa ac yn mhob amgylchiad. Dyma engraiitt deg o fain Oymry America ar QUININE BITTERS UWILYM EVANS:— CLOD I'R TTWX Y MAE CLOD YN DDYLEDUS." Allan o'r Drych, America." "46, Sheridan-street. Wilkesbarre, Pa., "Rhagf}rr 2(iain. Fv ANWYL GVD-OF.NEDL,—Y mae elod yn ddyledtis GWILYM EVANS, Llanelli, ar gyfrif ei feddyginiaeth ryfeddol dda sef y QUININE BITTERS, a brofodd i mi yn llon'd ei addewid mewn cysylltiad a rhan helaeth o'r anhwylderau a enwir yn y Dri/ch, sef iselder ysbryd, curiad y galon, teimlad blinedig a cliysglyd, y gwaed yn tori, diffyg treuliad, gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at i'wyd, iy ystumog yn chwyddo, brathiadau disymwth yn fy oclirau nes methu braidd anadlu, ysgafnder yn fy mhen, &c. Rhwng yr holl flinderau hyn, yr oeddvvn ddan lis cyn y Nadolig yn ei theimlo hi yn orchwyl caled i gerdded i fewn i'r gwaith, lieblaw fy mod yn gorfod eistedd lawergwaith ar hyd y dydd dan effeithiau yr anhwyl- derau ond un diwrnod, pan ar lawr, wedi metliu gan guriad }r gnlon, daeth i'm cof am QUININE BITTERS GWILYM EVANS-, a phenderfynais yn y fan, os cawn fyw i fyned allan yn y pryd- nawn, y gWnawn dreial arnynt, ac felly y bu. Nid cynt yr ymolchais nag yr aetlium i store T. B. Thomas, ar Brewery Hill, lie y mae cyflawndcr o'r feddyginiaeth uchod ar worth, yn bur fcl y mae yn tarddu yn ffynon fawr Llanelli deg, Yn awr, cliwi sydd yn teimlo oddiwrth yr anhwylderau uchod, gwneweh brawf arnynt; sierhaf y byddweh chwithau, mewn eanlyniad, yn alluog i ddwyn yr un dystioiaeth." Yr eiddocli yn onest," "THOMAS T. DA VIES.' Pa ddoluriau y w y rhai y mae y BITTERS hyn yn gwaddas ar eu cyfer? Anhwylderau y giau, doluriau yr atu a r arenau, clefydau y ddwyfron. malldraul y cylla, aninhurdeb a gwendid yn y gwaed, &c. > mae pob un o'r rhai hyn yn achosi Uawer iawa o anhwylderau ereill yn ngwahanol ranau o'r corff. Y mae rhinweddau y llysiau sydd yn y QUININE BITTERS yn union- gyrehol yn nerthu, yn puro, ac yn symud rhwystrau yn y rhanau hyn, ac felly yn dileu yr actios; o ganlyniad, y mae yn iachau ltu o ail ddoluriau. Pa l'odd y mae ei geisio, a bod yn sicr ein bod yn cael y gwir KlTTERS? Gofyner fel hyn, "Potelaido QUININE BETTERS GWILYM EVANS, a gofaler am weled- 1. Fod enw GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S. yn ysgrit'enedig ar stamp y Llywodraeth ar wddf pob potel. 2. Y mae enw "GWILYM EVANS' QUININE BITTERS" ar bob label. 3. Xid oes un botel i'w chael dan 2s. 9c. yr un os cynygir i cliwi werth chwecheiniog neu swllt, byddweh wybyddus mai twyll a ffugind ydynt. 4. Na chymerwcli eich cynghori gan neb i gymeryd unrhyw fath o gymysg arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawn mor rhinweddol ac yn rhatach. Esgus gwael a thwyllodrus yw hwna. Cofier mat pethau da yn unig yr ymdrechir eu hefelychu, ac y mae liuaws mawr o efelyehiadau i feddyginiaeth ardderchog a diha(al QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory Llanelly. GwerUiir mewn botelau 2s. 9c. a 4s. 6c. yr un, neu cases ]2s. 6c yr uu, yn cynwys 3 botel 4s. 6c. Y mae botel 4s. Gc. yn c-yn\*y» ddwy waitli gymaint a botel 2s. 9c.; felly, gellir arbed swllt. V.S.-Os teimlir anhawsder i'w pvvrcasu, gellir ei gftel oddiwrMi yr Awdwr yn ddiUraul, trwy y Parcel Post, am y prisoedd|$ tiodwyd. 2j.4^t.r