Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Hysbysiadau. DATJIER SYJYVV.—liydd yn hyfrydwck gan y Cylioeddwr esod i mewn yn rhad Hysbysiadau am tlyfarfodydd-Ordeinio aScfydlu, Cyfarfodydd Chwarterol, a Chvmanfaoedd Sirol. Am bob math arall o Hysbysiadau Enwadol, codir ychydig dal am danynt. Cyfundeb Isaf Sir Gaerfyrddin. OYNELTR Cyi'arfodydd Chwarterol y Cyfundeb uchod yn C'ana, ar y dvddifiu Mercher a Ian, Awst l:icg a'r l-teg. Y Oynadledd am 4 glocli y dydd cvntef. Pregethir ar y pvnciau pan y Parchn T. \V. Morgan; Philadelphia, a D. Cadvan ".Jones, liydd cerbydau yn cyfarfod y trains yn St. Clears am 2.20, a Cnaerfyrddin am p.m. Taer ddj'inunir ar bawb fwriadaut fod yn bresenol, anion post card i mi cyn Awst lOfed. 7.25. wr. DAVID DA VIES, 1, Ellison Terrace, Carmarthen. Brynberian. I3YDD Cyi'arfodydd Agoriad Tirvnberian a Pontgynon, Avvst 12fed a'r lSe». Pregethu am (S o'r-glocli y dydd'cyntaf yn y Ie. Am 10, 2, a fI, yr ail ddydd YII Iirynberian. Mac V sgweinidogion eanlynol wedi aildaw dod:—y l'arclni Davie?, Moriali; Richards, Caerphili; Bateman, Rhosvcaerau Evnns, Hebron Owen, Glandwr; Thomas, Solia; Perkins, Maeneloehog: Thomas, Owen, GlaudWr Thomas, Solia; Perkins, Maeneloehog: Thomas, Whitland, a gweiuidogion yr Cndeb. liydd conveyance yn cyfar- fod y trains yn y Ciymmych Arms y dydd cyntaf am 11.50. a boreu yr ail ddylld am 7.10, dim ond cacl gwybod os bydd eu heisieu. liydd casglu yn y cyfarfodydd at draul yr ideiladu. Jlros yr eglwys, 7.25.W. EVAN LEAVIS. Soar, Merthyr. CYXELIK Cyfarfodydd Ail-agoriadol y capel uehod, ar y Sul a'r Llun, Awst y :iydd a'r-lydd. liydd y gwcinido.' ion eau- lynol yn pregetlr.i ar yrachlysur: y I'arehvi T' Nicholson* Dinbych, T. P. Evans, i'ontardnlais, a Dr Recs, Abertawy. liydd cyfar- fodydd y borcu, y prydnawn, a'r hwyr, y ddau ddydd. Ebenezer, Castellnewydd-Emlyn OIIYS allan, hyd wybodacth pcllach, anfoner pob gohebiaeth cysylltiedig a'r eglwys ucliod, i ofal Mr David Ilees, Swan, Newcastle-Emlyu, gan fod em cysylltiad a'r Parch E. A. Jones wedi terfynu. 27.6.W. WILLIAM EVANS, Biacon. Tabernacl, Penybontarogwy. DYMUNA yr eglwys yn y lie ucliod u neyd yn hysbys, nad yw yn gyfleus ganddi dderbyn cyhoed iiad neb i bregetlai, ond myfyrwyr sydd yn casglu tuag at y Colegau. 11.7.w. ° W. DAVID. Urddiad. OYNELIR Cyfarfodydd Urddiad Mr T. Edmunds, o Coles VV Coffadwriaethol Aberhonddu. yn weinidog ar eglwys y Tabeniacl, Hirwaun, ar ddydd Llun, Awst 4ydd. Y cyfarfod cyntaf i ddeclireu am 10 o'r gloch. Bydd yn dda gan yr eglwys weled gweinidogion y Cyfundeb, yn nghydag ereill a allont,fod yn bresenol yn y cyfarfodydd. 11.7.W. THOMAS PHILLIPS, Ysgrifenydd. Cyfarfod Chwarterol Brycheiniog. CYNELIR y Cyfarfod uchod yn Soar, Trecastell, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Awst lSteg a'r 20fed. Y Uynadledd am 2.30 y dydd cyntaf. Taer erfynir am i holl weinidogiou y Cyfundeb rocidi en prescnoldcb. D. JAMES, Ysgrifenydd. 11.7.W. Penmain, Mynwy. OYNELTR cyfarfod yn y eapel uohod, dydd Llun, Awst 4ydd, i sefydlu y Parch R. Evans, gynt o Droedyi hiw, yn t'ugail yr eglwys, a theimla yr eglwys a'r gweinidog yn ddiolchgar i weinidogion y sir am eu presenoldeb a'u cym'.ioi th i ddwyn y Swaithoddiamgytch. H.LLOYD, Ysg. 4.7.r Urddiad. f lYNELIR Cyfarfodydd Urddiad Mr Griffith Griffiths, o Ysgol VV Ramadegol Aberaar, yn weinidog ar eghvys liethania, Mxrthyr Vale, Sul a Llun, Awst 24ain a'r 25ain. Traddodir siars i'r eglwys gan y Parch G. B. Williams, Libanus, Treharris, ae l'r gweinidog gan y Parch W. Edwards, Aberdar. liydd yn dda gan yr eglwys weled gweinidogion y Cyfundeb, ac ereill a allont, yn bresenol yn y cyfarfodydd. 18.7.r JOHN GRIFFITHS, Ysg. Eglwys Annibynol Graig": Rhymni. DYMUXA yr eglwys uchod wncyd vn hysbys i bawb v perthyn iddyut nad ydym yn derlivn cylioeddiad unrhyw bregothwr o hvn allan, heb iddynt yn gyntaf ohebu ag Ysgrifenydd yr cL'hvvs —GRIFFITH JOSSES, Bute Town Gate, llhymni, 3Ion. 18.7.r "Y CWMWL TYSTION." HOLWYDDOKE<i ar Hanes Teulu y Ffydd—Abel, Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Atoses, Caleb, Josua, Debora a liarac, Gedeon, Jeplitha, Samson, Samuel, a Dafydd-a Gorchest-gampau a dyeddet trwy Flydd, o benodau. Y Trydydd Argratfiad—y Ofed, JOfed, lleg, a'r 12fed Fil. Pris oc.; gyda'r post, neu 3 am 8s. lie., a 21 am IDs., ynfree gyda'rpost. I'wgaelganyr awdwr—JOHN JONES, Llarigiwc, Brynaman, R.S.O., South Wales. 2.5.r. Y mae y Dandelion Extract a gynwysir yn Mheleni Dr Kin" dnvy ei weithrediad tra adnabyddus ar vr Ysgyfaint (y cilchweryn pwysicaf yn yr holl gorff), vn achosi i'r didoliadau eorfforol i rcdeg inevvn trefn reolaidd, ac mewn cvsylli- iad a'r Tonic Ingredients, yn ci yfhau yn ddirfawr, ac felly yn cvual py rth mawriou y corl'f mewncyflwr addas i sicrhau iechvdda. Owerthir nwy gan unrliyw Gyffyrydd mown blychau Is! lie. i la. 9c. yr un. CORRUGATEDCAIVANIZEDIRONIROOFING. PRICES ON CORRUGATED IRON C?.. CHURCH LANE .WOLVERHAMPTON. 1 JOSEPH WILLIAMS, ARGRAFFYDD TRWY NERTH NWY, SWYDDFA'R "TYST A'R DYDD" 21 A 22, HEOL GLEBELAND, MERTHYR TYDFIL. VYNEIR Argraffwaith o bob math yn y modd mwyaf destlus, am Brisoedd Rhesymol. Bydd yn hyfrydwch gan J. W. anfon Estimates am ArgrafFu TRAETHODAU, PREGrETHAU, RHAG- LENAU CYMANFAOEDD CANU AC EISTEDDFODAU. GWNKIE HEFYD BOB MATH 0 Gardiau Coffadwriaethol, Biliau, Ad- roddiadau Eglwysig. Adroddiadau Arianol a Llyfrau Cyfrifon Clybiau, Llythyrau Eglwysig. ac Anerchiadau Cyfarchiadol,&c..&c. TY CYMREIG, LLUFDAIN 9, THAN ET-PLACE, TEMPLE BAR, STRAND, W. C. Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. WILLIAM ROBERTS a ddymuna hysbysu ei VV fod, oherwydd yr anogaeth wresog a dderbyn- iodd gan y lluaw8 a fu yn aros yn ei dy, wedi helaethu y lie uchod, fel y gall sicihau y dedwyddweh mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyr a Llundain, am y prisiau mwyaf rhesymol. CARTREF ODDICARTREF. GWESTY PRETFAT GRIFFITHS, 23, EUSrOKT-ROAD, KING'S CBOSS, LLUNDAIN. TELERAU EHESYMOL. V7 MWELAVYR o Gyniru, beokiweh i King's Cross Station I gyd;tlr Metiopolitan R,lIw,y.. WILLIAM GRIFFITHS, 11.7.S4 r Perclienog, diweddar o Abertawy. Tysteb y Parch E. Jones, Ffynonbedr Cadeirydd y Pwyllgor: PARCH D. WILLIAMS (B.), SALmi, MYDRIM. Ysgrifenydd Lleol: MR SAMUEL EYANS, FK YXOXBEDR. Trysoryddion Lleol: 1\rm J. WILLIAMS, FACHDDU, T. IIOWELLS, BRYX-NIWL. Ysgrifenyddion Cyffrodinol: PAltCH D. It. DAVriCS. RIIYDYCEISIAIO," ST. CLEARS. MR DANIEL EVANS, (JWMBACII, WHITLAND. Trysorydd Cylfrcdiiiol: D. LL. LEWIS, Ysw., NATIONAL PROVINCIAL BANK, CAliREYRDDIN. CYNLLUN DA. Q"1 ac uchod wedi eu buddsoddi, o dan y ffyfundrcfn c5W JLV^ anjfhyfril'ol, mewn Ariansoddion a Rhandaliadau wedi eu dethol yn ofalus, a ddychwelant enillion rhagorol mewn jcliydiff ddyddiau. (iellir cael pob manylion yn y Llyt'r Efjlurhaol (pedweiydd argraffiad), yr hwu a anf'onir yn rliad aeynrhydd trwy y Post. Cyfeiriad— GEO. EVANS & CO.. Stockbrokers, Ureshani House, Old Bi oad-street, London, E.G. Y eynllungoreu a dyogelaf a ddyfcitsiwyd erioed. S.C.p. LISTEN" TO YOUR WIFE. THE Manchester Guardian, June 9, 1883, says— "At one of the windows looldng all the woodland ways with clumps of rhododendrons and great masses of May blossoms, there Was an interesting group. It included one who had been a cotton spinner, but was so paralysed that he could only bear to lie in a reclining position." This refers to my case at the Home for Incurables. I was first attacked twelve years ago with locomotor ataxy-a paralytic disease of nerve fibre rarely ever cured-and was for several years barely able to get about, and for the last live years not able to attend to my business as cotton agent, although many things have been done for me, the last experiment being nerve- stretching, two yenrs ago. I was voted into the Home for Incurables, Mauldeth Hall. Heaton Mersey, near Manchester, in May, 18S2, a home that ought to be more widely known, where poor afflicted ones have every suitable comfort and attention. I am no advocate for anything in the shape of patent medicine, and made many objections to my dear wile's constant urging to try Hop Bitters, but finally, to pacify her, consented. I had not quite finished the first bottle when I felt a change come over me, This was Saturday, November 3. On Sunday morning, in dressing, I felt so strong on my legs, I said to my bedroom compan oris, I was sure I could walk so started across the tioor and back. I hardly knew how to contain myself. I was all over the house.. After finishing the first bottle, I had four days to wait, for the second, and by the time it came I had fallen back considerably. Two days after I began to take the second, my walking came back, and now, as the Home are finding the Bitters for me, I am gaining strength each day, and can walk quite safe without stick or any other support. I am now at my own house, and hope soon to be able to earn my own living again. I have been a member of the Manchester Royal Exchange for nearly thirty years, and was most heartily congratulated on going into the room on Thursday last.- V cry gratefully yours, JOHN BLACKBURN. MI, Toncriffe-strcet, Higher Bronghton, 2\Ialll,hester. Dceerllber 21,1«83. To Hop Bitters Company, London. P.S.—You will gather much respecting my case from the enclosed canl. (Copy of Card.) SECOND APPLICATION. NORTHERN COUNTIES HOSPITAL FOR INCURABLES. May Election, 1882. Your votes and interest are respectfully solicited 011 behalf of JOHN BLACKBURN, aged forty-seven years, who for eleven years has been afflicted with locomotor ataxy, and for the last three years quite unable to attend to business. This case is recommended by Benj. Armitagc, Esq., M.P. The Rev C. E. Stewart, Rector of St. James's, Higher Broughton. John Lowcock, Esq., J.P. Mr John Heywood, Publisher, &c., Manchester. Mrs William Mather, Park Lea, Higher Broughton. Mrs Winser, Woodland-terrace, Higher Broughton. Henry Simpson, Esq., M.D., Lond., Physician to the Manchester Royal Infirmary. James Ross, Esq., M.D., M.R.C.P., Assistant Physician to the Royal Infirmary. Alex. Hodgkinsori, Esq., M.B., 26, King-street, Manchester. The above testimonial is from among thousands received. Hop Bitters cure dyspepsia, indigestion, kidney complaints. derangements of various kinds, and as a general family medicine, none have met with sneh genuine appreciation as Hop Bitters. Introduced to this country but a comparatively short time since, they have rapidly increased in favour until they are Withou question the most popular and valuable medicine known. Composed of simple materials, it is a marvel of delicate and suecesstul combination. Every ingredient goes straight to the mark at which it is aimed, and never fails. Pleasant to the palate, agreeable to :the stomach, and thoroughly effective as a cure, it has won for itself the confidence of all. Hop Bitters are used in six of the large London hospitals and similar institutions throughout the world and are the purest and best medicine ever made. SOLD BY ALL CHEMISTS AND MEDICINE VENDORS. 13.6.84.r HEALTH. Yet oft we slight thy worth, 0 blessed Hea'th Poor mortals as we are, till thou art flown And thy sweetjoys, more dear than fame or wealth, Touch not our hearts, but pass untelt, unknown." HAMLEY. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DAN1EI7S DAiYDELIQN COFFEE Prepared from the Pure Fresli Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is 7td EACH By the Pioprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. As this Preparation is different from all others sold under the name of Dandelion Coffee, Purchasers must BE SURE TO ASK FOR. AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PH EFKRRED, both tur its agreeable TASTE and EFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited ISFS. 'JED O:i: 3V £ 3E23r%.X<lX". There's a proud modesty in merit! Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DRYOEM.