Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TTNIVERSITY COLLEGE OF WALES ABERYSTWYTH. The next Session begins September 17th, 1884, and ends June 30th, 1S85. Terms:— £ 10 a year for out-door students, £20 additional for those indoor. The following Scholarships and Exhibitions, open to male and female caniidates above the age of fifteen, on the first day of the examination, will be offered for competition :— Three Scholarships of Z50 each. Three Scholarships of Z40 each. Three Scholarships of Z30 each. Three Scholarships ot £25 each. Three Scholarships of X20 each. Five Exhibitions of £ 15 each. Ten Exhibitions of Z10 each. Any of the Scholarships may be renewed at the end of the first Session in case of special progress in the studies of the Session. The Examination will be held at local centres if required. Prospectus with full particulars may be obtained from the Registrar, to whom candidates must send their names on or before August 30th. B. T. WILLIAMS, ) a LEWIS MORRIS, JT11011 becs- Lonsdale Chambers, Chancery Lane, London, July 2nd, 1884 Y BOARDING SCHOOL OREU (AC YN OL Y MANTEISION) Y RHATAF I FEIBION HHIENI CYMREIG. Y mae cyfnewid canol gwlad am awyr y mor yn well nag nnrhyw feddygiaeth i bobl ieuainc." mae by w mown tref f'awr ynddo ei hun yn addysg werth- fawr i fecligyu gwledig." ARNOLD COLLEGE, SWANSEA PRINCIPAL :— REV EDGAR WILLIAMS, M.A. (Glas), B.D. (Edin.) MAE yr Ysgol lion yn parhau yn hynod Iwyddianus mown darparu bcchgyn ar gyfer ai-lio iadau parotoawl y Gyfraitb, Meddygwriaeth, Fferylliaeth, y Civil Service, y Colegau l)uw- inyddol, y Training a'r Universiti/ Colleges, &e. Mae 11 (ni fetliodd neb) wedi IIwyddo eleni (1883). Nid oes yr un ysgol yn meddu manteision gwell i ddarparu bcchgyn ar gyfer yr ariunfa a swyddfeydd masnachol, Telir sylw arbenig i French, Llawfer, Book-keeping. Comma cial Knowledge, a Correspondence, yn nghyda'r diffygion neillduolmcwn gramadeg, acen a sain y Saesoneg ,sydd >11 natuviol i ieehgyn Cymrcig. Y mae dosbarthiadau mown Mesuroniaeth, Tir-fesureg, ae Elfenau Amaethyddiaeth, ar gyferbeehgyn sydd i fod yn amacthwyr. THE ACADEMY, ST. CATHERINE-STREET, PONTYPRIDD. MASTER E. DUNMOR EDWARDS, M.A. YOUNG GENTLEMEN are prepared for Commercial Pur- suits, Theological Colleges, Public Professions, Univer- sity Examinations, &c. The Quarter commences on Wednes- dav. July 30th. Terms, &c., for day scholars and private pupils, may he had on application. Collegiate School, Milford Haven. CONDUCTED by the Misses THOMAS, trained at the Milton Mount College, and holding Certificates from the College of Preceptors, South Kensington, &e. Domestic department under the superintendence ofMrs Thomas (widow of the late Rev Evan Thomas). The house secured is well situated in Hamilton-terrace, com- manding an extensive view of the Haven, and in every way calcu- ated to insure the health of thepupils. The Half-term commences Wednesday, April 30th, 1834. Pupils prepared for public examinations. 11.1.84 J Parkyvelvet Academy, Carmarthen. HEAD MASTER REV. J. CERRIDFRYN THOMAS, First Prizeman throughout his College course at the Presbyterian College, Carmarthen holder of 7 first and 3 second Advanced Certificates issued by the South Kensing- ton Department of Science and Art; and an undergraduate of London University with a Certificated Assistant, THE pupils hitherto prepared by him have been exceptionally successful. The School reopens on Monday, July 28th. 18.7. r. Telerau y Tyst a'r Dydd. Anfonir ef trwy y Post am Chwarter yn ol y telerau canlynol .—1 (os tel,iryll mlaen) am 2s; 2 am 3s 4c. 3 am 4s. 6c. Os na thelir yn mlaen, 1 am 2s. 2c; 2 am 3s. 9c.; a 3 am 4s lie. BOOKBINDING FOR THE TRADE. D. D. WILLIAMS (MAB GYHOEODWR Y TYST A'R DYDD"), LLYFR-RWYMYDD, &c., 56, CASTLE-STREET, MERTHYR TTDPIL. D YMUNA D. D. W. wneyd yn hysbys ei fod wedi prynu y fusnes a arferid gario yn mlaen gan Richard Thomas yn y lie uchod, a bydd yn dda ganddo dderbyn Llyfrau o bob math i'w Rhwymo am Brisoedd Rhesymol. Gwneir hefyd pob math o Lyfrau Cijfrifon. Telir Cludiad un ffordd per goods train ar Barseli dros 30s. o werth. COFIER Y CYFEIRIAD 56, CASTLE. ST., MERTHYR TYDFIL. UNDEB YR ANNIBYNWYR GYMREIG AM: 1884. CADEIRYDD Y PARCH W. ROBERTS, LIVERPOOL. CY'XELIR Cyfarfodydd yr Undeb eleni yn LLANELLI, Gor- pliennf 28ain, 2!)ain, a'r "Oain—diwrnod yn gynarach yn yr wythnos nag- arfer, ar gylrif amgylchiadau lleol. Cyferfydd Pwyllgor yr Undeb yn Ysgold.v y Tabernacl am 3 o'r gloch prvdnawn ddydd LInn, o dan IywYddiaeth y Pareb D. Grif- fith, Dolgellau. Nos Lun, am gloch, yn y Tabernacl, traddodir Pregethau yr Undeb gan y Parchn W. Emlyn Jones, Treforris, a D. M. Jenkins, Liverpool. I'.ovcu dydd Mawrtli, am 7 glocli,eynelir Cyfeillach Grefyddo yn Ebenezer, o dan ly wyddiaeth y Parch R. Thomas, Hanover pryd y darllenir l'apyr ar Broliad Crefyddol," gan y Parch J. Foulkes, Aberavon. Am 9.30, yn Nghapel Als, Anerchiad y Cadeirydd, y Parch W. Roberts. I)ilyiiii- ef i-a,ii y Pareli T. Lewis, H.A., Bala, a Phapyr ar Arweddau Prescnol Duwinyddiacth." Am 2 o'r gloch, yn yr an lie, darllenir Papyr gan y Parch E. Herber Evans, Caernarvon, ar "Eill Dyledswydil fel Enwad yn wyneb Cynydd Addysg ITwcliraddol yn Nghymru." Am 6.30 cynelir y Cyfarfod Cylioeddus yn y Tabernacl, o dan lywyddiaeth It. Richard, Ysw., A.S., pryd y traddodir areithiau gan y Parch T. Nicholson, Dinbych, ar Trueni Cymdeithasol ein Gwlad, a'r Fcddyginiaeth;" y Parch R. Rowlands, Aberaman, ar Ymgysegriad l'ersonol ein Pobl Ieuainc i Wasauaeth Crist; y Parch H. S. Williams, Hethesda, Arfon, ar Sefydliad (iwladol o Grefydd fel y mae yn Rliwystr i Gydweithrcdiad Cristionogion;" y Parch T. noes, D.D., Abertawy, ar "DdylanwaJ y Cymry ar y Genadaetli Dramor." Boreu Merelier, am 7 o'r gloch, Cynadledd yn Ebenezer,a phreg- ethu ar hyd y dydd yn y gwahanol addoldai. Cymerir rhan yn ngvveithrediadau y Cyfarfodydd gan y Parchn R. Lumley, Trevor; J. Morris, Pontygof; R. James, Llanwrtyd; T. J. Morris, Aberteifi; Mri J. Evans, Croesoswallt; a W. Scour- field, Whitland. Trefna y Pwyllgor Lleol fod Cyfarfod Birwestol i'w gynal. Derbynir y easgliadau a'r Tanysgrifiadau gan T. Williams, Ysw., Y.H., Gwaelodygarth, Merthyr. Cyhoeddir Adroddiad cyflawn gan y Pwyllgor, pris Swllt, a'r arehebion am dano i'w hanfon at Rev. H. Jones, 23. Harlaud-road, Birkenhead. R. THOMAS. ") 1.2.84.p. J. B. PARRY, S Ysgn. H. JONES, ) UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMREIG CYFARFOD DIRWESTOL. "NTOS Sadwrn. Gorplienaf 20ain, eynelir Cyfarfod Dirwestol yn -LN nglyn a'r Undeb, yn Kghapel Als. Cymerir y gadair gan W. Williams, Ysw., Llundain. Yr areithwyr ydynt y Parchn LI. B. Roberts, Caernarfon, a H. Jones, Birkenhead. 13.6.r Y Parch R. Hughes, gynt o Blaenafon. GAX nad yw enw Mr Hughes yn Nyddiadur nac Year Book ein Henwad am y tiwyddyn liori, a clian ein bod yn tybied fod llawer a garent wybod yn mha le y mae a pha beth sydd yn dyfod ohono, yr ydym yn ysgrifenu i hysbysu y cyhoedd ei fod ef yn gytiawn a rheolaidd aelod o'r eglwys yn ngliapul Tontre'rbel, sir l-'yuwy, yr hwn sydd o fewn oddeutu milldiv i bont enwog Crumlin, a'i tod hefyd yn hollol reolaidd yma fel pregethwr a gweinidog (beb oi'al eglwys;. Er pan y mae efe mewn cysylltiad a ni yma fel eglwys, y Inae wedi pregethu ymaar amryw Sabbothau, a chymeryd ar ein cais ran yn y gwasanaeth gyda gweinidog y lie ar ein Suliau Cymundeb ar amser gvveinyddiadSvvper yr Arglwydd. Fel y cyfryw gall pa eglwys bvnag a ewyllysio alw am ei wasauaeth. Ydym, dros yr eglwys, T. L. LEWIS, Gweinidog. T. AF LEWIS, Pregethwr. LL. J. LEWIS, Vsgrifenydd. T. WILLIAMS, Trysorydd. W. WILLIAMS, Diacon. 4.7.r H. EDWARDS, Diacon, PA BETH A DDYWED Y CYHOEDD? MAl MEDDYGINIAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS. "Yr hyn a ddywed pawb, gwir yw." BErH YW Y QUININE" BITTERS? PIIYSIGWRIAETH lysieuol enwog, wedi ei ehymysjfu yn y modd mwyaf celfyddydgar a ffodus ag y mae yn bosibl, yn eynwys elfenau gweitligar y llysiau a gydnabyddir yn gyffredin y mwyaf rhinwedaol o lioll lysiau arferol yn y gelfyddyd feddvgol, sef QUINIXE, SARSAPARILLA, CENTIAX, BURDOCK DANDELION, LAVENDER, a SAFFRON. Beth ydyw eu gweithrediad ? Cynorthwyant draul yr ymborth, gwellhant a hwylusant y cylehrediadau, cryfhant y giau a'r eyhyrau, purant a ffrwythlonant y gwaed,bywiocant yr ysbryd- oedd, ac adlonant y meddwl a'r tymlieran; symudant ymaith rwystrau ac atalfeydd yn yr ermigau by wiol, Maent yn rhoddi tone i'r lioll gyfuridrefn, Nertliant y rhanau gweiuiaid yn y eyfansoddiad, ac oherwydd hvny, y rliai mwyaf ago red i anwydam a'u canlyniadau. Am eu bod yn gwneyd hyn, y maent wedi en ill iddynt en hunain y gymeradwyaetli uehelaf fel y meddyglyn mwyaf eyfaddas ar gyfer pob math o wendidau a sefyllfa isel, nyclilyd, a marwaidd, Aoc Aoesdynionobwysaehymeriadwedirlioddi iddynt gymeradwy- aetli am y pethau hyn? Oes, y mae gan GWILYM EVANS ganoedd o lytliyrau eymeradwyol i'r QUININE BITTERS oddiwrth Feddygon. Ffdryllwyr, Peneadbeniaid, Offeiriaid, Gweinidogion, Canwyr, Masnachwyr cyfrif'ol, a dynion credadwy yn mliob dosbarth, o'r rliai sydd eu hunain Wedi eu profi yn rhinweddol yn mhob sefyllfa ac yn mhob amgylchiad. l)yma engraifit deg o farn Cymry America ar QUININE l)yma engraifit deg o farn Cymry America ar QUININE BITTERS GWILYM EVANS "CIJOD I'R HWN Y MAE CLOD YN DDYLEDUS." Allan o'r Drych, America." "46, Sheridan-street. Wilkesbarre, Pa., Rhagfyr 2Cain." Fy ANWYL GYD-GENEDL,—^Y mae clod yn ddyledus GWILYM EVANS, Llanelli, ar gyfrif ei feddyginiaeth ryfeddol dda sef y QUININE BITTERS, a brofodd i mi yn llon'd. ei addewid mewn cysylltiad a rhan helaeth o'r anhwylderau a enwir yn y Dri/ch, sef iseider ysbryd, curiad y galon, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn tori, diftyg treuliad, gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg arehwaeth at fwyd, iy ystumog yn chwyddo, brathiadau disymwth yn fv oclirau nes methu braidd anadlu, ysgafnder yn fy inhen, &e. Rnwng yr lioll flinderau hyn, yr oeddwn ddau tis cyn y Nadolig yn ei tlieimlo hi yn orchwyl caled i gerdded i fewn i'r gwaith, lieblaw fy mod yn gorfod eistedd lawergwaith ar hyd y dydd dan effeithiau yr anhwyl- derau; ond UI1 diwrnod, pan ar lawr, wedi methu ganguriad y galon, daeth i'm cof am QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a plienderfynais yn y fan, os cawn fyw i fyned allan yn y pryd- nawn, y gwnawn dreial arnynt, so felly y bu. Nid cynt yr ymolchais nag yr aetlium i store T. B. Thomas, ar Brewery Hill. lie y mae cyilawnder o'r feddyginiaeth uchod ar werth, yn bur fel y mae yn tarddu yn fl'ynon fawr Llanelli deg, Y'n awr, ehwi sydd yn teimlo oddiwrth yr anliwylderaw uchod, gwnewch brawf arnynt; sicrliaf y bydd well chwitliau, mewn canlyniad, yn alluog i ddwyn yr uu dystiolaeth." Yr eiddoeh yn oneet," "THOMAS T. DAYiEC, Pa ddoluriau yw y rhai y mae y BITTERS hyn yn gyfaddas ar eu Anhwylderau y giau, dolui-iau yr afu a r arenau. elefydau y ddwvfron. malldraul y eylla, anmhurdeb a gwendid yn y gwaed, &e. Y mae pob un o'r rhai hyn yn achosi llawer iawn o anhwylderau ereill yn ngwahanol ranau o'r corff. Y mae rhinweddau y llysiau sydd yn y QUININE BITTERS yn union- gyrehol yn nerthu, yn puro, ac yn symud rhwystrau yn y rhanau hyn, ac felly yn dileu yr achos; o ganlyniad, y mae yn iaoliau llu o ail ddoluriau. Pa t'odd y mae ei geisio, a bod yn sicr ein bod yn oael y gwir BITTERS? Gofyner fel hyn, "Potelaido QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a gofaler am weled— 1. Fod enw GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S. yn ysgrifenedig ar stamp y Llywodraeth ar wddf pob potel. 2. Y mae enw "GWILYM EVANS' QUININE BITTERS" ar bob label. 3. Nid oes un botel i'w cliael dan 2s. 9c. yr un os cynygir i ehwl werth chwecheiniog neu swllt, byddweh wybyddus mai twyll a ffugind ydynt. 4. Na chymerwcli eicli cynghori gan neb i gymeryd unrhyw fath o gymysg arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawn mor rhinweddol ac yn rhatach. Esgus gwael a thwyllodrus yw hwna. Cofier mai pethau da yn unig yr ymdrechir eu hefelychu, ae y mae lluawa mawr o efelychiadau i feddyginiaeth ardderchog a dilisfal QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory Llanelly. Gwertliir mewn botelau 2s. 9e. a 4s. (ic. yr un, neu case* 12s. be yr un, yn cynwya 3 botel 4s. 6c. Y mae botel 4s. 6c. yn cyn\«yg ddwy waith gymaint a botel 2s. 9C,; felly, gellir arbed swtn. D.S.—Os teimlir anhawsder i'w pwrcasu, gellir ei gael oddiwrtk yr Awdwr yn ddidraul, trIVY y Parcel Post, am y prisoeddis nodwyd, ^,4.IH.r