Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y BOARDING SCHOOL OREU (AC YN OL Y MANTEISION) Y ItHATAF I FEIBION ItHIENI CYMKEIG. Y mae cyfnewid canol gwlad am awjr y mor yn well nag feddygiaetli i bobl ienaine." I i mae byw mown tref fawr ynddo ei hun yn addysg werth- fawr i fechgjH gwledig." ARNOLD COLLEGE, SWANSEA rniNcipAi, REV EDGAR WILLIAMS, M.A. (Glas.), B.D. (Edin.) MAE yr Ysgol lion yn parhau yn hynod hvyddianus mewn darparu beelig.yn ar gyfcr arholiadau parotoawl y Gyfraith, Meddygwriaeth, Fferylliaeth, y Civil Service, y Colegau l>uw- iiiyddoi, y Training #V University Colleges, &o. Mae 11 (ui lethodd neb) wedi llwyddo eleiii (1883). Nid oes yr un ysgolyn meddu mariteision gwell i ddarparu bechgyn ar gyfer yr arianfa a swyddfeydd masiiachol. Telir syhv arbenig i French, Llawfer, Book -keeping. Commei cial Knowledge, a Correspondence, yn nghyda'r difiygion neillduol mewn gramadeg, it(' g's acen a gain r Saesoneg, sydd yn naturiol i feehgyn Cymrfeig. Y mae dosbarthiadau mown Mesuroniaetli, Tir-fesureg, ac Elfenau Amaethyddiaeth, ar gyfer bechgyu sydd i fod yn amaetliwyr. An Apprentice Wanted. WASTED, an Apprentice to the Grocery and Provision Trade. Apply to WILLIAM WILLIAMS, Grocer, li ail way Shop, l'ontlotyn. 4.7.r Cymanfa Mynwy. OYNELIIt y Gymanfa ucliod yn Brynmawr, ar y dyddiau Mawrth a'Mercher, Gorphcnaf 22aiii a'r 23ain. Y Gynadledd am 2 o'r gloeh pivdnawn y dydd cyntaf. I'regethir yn yr liwyr am tS.30 a 7 o'r glocli, a 10, 2, a 6 o'r glocli dydd Mercher. Byddwn yn ddiolchgar am gasgliad arferoi eglwysi y sir ar gyfcr treuliau y ilymanfa. J. B. WILLIAMS. 13.6.r Ebenezer, Castellnewydd-Emlyn OHYN ftllan, hyd wybodaetli pellach, anfoner pob gohebiaetli N-f cysylltiedig a'r eglwys uchod, i ofal Mr David Rees, Swan, Xewcaatie-Emiyu, gan fod Cill cysylltiad a'r Parch E. A. Jones wedi terfynu. 27.6.W. WILLIAM EVANS, Diacon. Bryn bel ian. BYDD Cyfarfodydd Agoriad Brynberian a Pontgynon, Awst 12fed a'r 13eg. Manylion eto. Dros yr eglwys, 4.7.r EYAN LEWIS. Tabernacl, Penybontarogwy. DYMUNA yr eglwys yn y lie ucliod wneyd yn hysbys, nad y w yn gyfleua ganddi dderbyn cyhoeddiad neb i bregethu, ond myfyrwyr sydd yn casglu tuag at y Colegau. 11.7.W. W. DAVID. Urddiad. /YNELIR Cyfarfodydd Urddiad Mr T. Edmunds, o (loleg V> Coffadwriaethol Aberhonddu, yn weinidog ar eglwys y Tabernael, Hirwaun, ar ddydd Llun, Awst 4ydd. Y cyfarfod cyntaf i ddechreu am 10 o'r gloch. Bydd yn dda gan yr eglwys weled gweinidogion y Cyfnndeb, yn nghydag ereill a allont, rod yn bresenol yn y cyfarfodydd. 11.7.w. THOMAS PHILLIPS, Ysgrifenydd. Cyfarfod Chwarterol Brycheiniog. /~lYNELIft y Cyfarfod uohod yn Soar, Trecastell, ar y dyddiau KJ Mawrth a Mercher, Awst 19eg a'r 20fed. Y Gynadledd am 2.80 y dydd oyntaf. Taer erfynir am i holl weinidogion y Cyfundeb roddi eu presenoldeb. D. JAMES, Ysgrifenydd. 11.7.W. Penmain, Mynwy. CYNELTR cyfarfod yn y eapel uchod, dydd Llun, Awst 4ydd, i aefydlu y Parch R. Evans, gynt o Droedyrliiw, yn fugail 3,1- eglwys, a theimla yr eglwys a'r gweinidog yn ddiolchgar i weinidogion y sir am eu presenoldeb a'u cymliorth i ddwyn y gwaith oddiamgylcli. H. LLOYD, Ysg. 4.7.r Urddiad. AYXELIR Cyfarfodydd Urddiad Mr Griftith Griffiths, o Ysgol V_y Ramadegol Aberdar, yn weinidog ar eglwys Bethania, Mcrthyr Vale, Sul a Llun, Awst 2-tain a'r 25ain. Traddodir siai s i'r eglwys gan y Parch G. B. Williams, Libanus, Treharris, ae l'r gweinidog gan y Parcli W. Edwards, Aberdar. Bvdd yn dda gan yr eglwys weled gweinidogion y Cyfundeb, ac ereill a allont, yn breseuol yn y cyfarfodydd. 18.7.r JOHN GRIFFITHS, Ysg. Eglwys Annibynol Graig,: Rhymni. DYMUXA yr eglwys ncliod wneyd yn hysV>ys i bawb y pertliyn iddynt nad ydym yn derbyn cyhoeddiad nnrhyw bregethwr o hv» allnn, licb iddynt yn gyntaf ohebu ag Ysgrifenydd yr eglwys —GRIFFITH JONES, Bute Town Gate, llhymni, Mon. 18.7.r Y MISOLYN RHATAP YN YR ENWAD. Y CENAD HEDD. Pris DWY GEINIOG yn y Mis. Dan Olygiaeth y Parch W. NICHOLSON, Liverpool. CYNWYSIAD RHIFYN GORPHENAF. Y Gwas Da a Ffyddlawn, gan y Parch T. Roberts, Wyddgrug Dyddlyfr Diacon Y Golofn Ddirwestol-Urefydd a Dirwest-gan W. J. N., Liverpool Yr Haul, gan Mr O. R. Jones, Ashwell -street, Liverpool O Fis i i is. gan W. X.— Hunanladdiad Deon Bangor Parch W. Glanffrwd Thomas Y Duedd i Ddyweyd ei Farn Coffadwriaeth Deon Bangor Yr Eisteddfod a'r Pantomime, Peryglon Ieuenctyd Cymreig yn Nhrefydd Lloegr Adolygiad y Wasg n Amrywiaethau Y Wers Sabbothol, gan y Parch O. Thomas, M.A., Trcffynon. Yrelw arferoi i Ddosbarthwyr. Pob archebion am dano i'w hanfon i'r Cyhoeddwr— JOSEPH WILLIAMS, Swyddfa'r TYST A'R DYDD, Merthyr. JOSEPH WILLIAMS, ARGRAFFYDD TRWY NERTH NWY, SWYDDFA'R "TYST A'R DYDD" 21 A 22, HEOL GLEBELAND, MERTHYR TYDFIL. G WNEIE Argraffwaith o bob math yn y modd mwyaf destlus, am Brisoedd Rhesymol. Bydd yn hyfrydwch gan J. W. anfon Estimates am Argraffn TRAETHODAU, PREGETHAU, RHAG- LENAU CYMANFAOEDD CANU AC EISTEDDFODAU. GWNEIR HEFYD BOB MATH 0 Gardiau Coffadwriaethol, Biliau, Ad- roddiadau Eglwysig Adroddiadau Arianol a Llyfrau Cyfrifon Clybiau, Llythyrau Eglwysig, ac Anerchiadau Cyfarchiadol, &c., &c. TY CYMREIG, LLTODALX 9, TElANET-PLACE, TEMPLE BAR, STRAND, W.C. Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. WILLIAM ROBERTS a ddymuna hysbysu ei W fod, oherwydd yr anogaeth wresog a dderbyn- iodd gan y lluaws a fn yn aros yn ei dy, wedi helaethu y lie uchod, fel y gall sierhau y dedwyddwch mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyr a Lluudain, am y prisiau mwyaf rhesymol. Tysteb y Parch E. Jones. Ffynonbedr Cadeirydd y Pwyllgor PARCH D. WILLIAMS (B.), SALEM, MYDRIM. Ysgrifenydd Lleol MR SAMUEL EVAXS, FEYXOKBEDE. Trysoryddion Lleol: MRI J. WILLIAMS, FACIIDD U, T. HO WELLS, BRYK-NIWL. Ysgrifeny.ldioii Cyffredinol: PARCH D. H. DAVIES. RHYOYCEISIAID, ST. CLEARS. MR DANIEL EVANS, OWMBACH, WHITLAXD. Trysovydd Cytfvcdinol: D. LL. LEWIS, Ysw., NATIONAL PROVINCIAL BANK, C A (i UF Y RD DIN. At a, gydna^yddwyd blaen- £ a. c. Llwynyrhwrdd 1 1) S T'ekcii 0 17 8 Mr J. D Evans, Rockhall .050 J. Lowis, Kronlas 0 2 (i W. P. Davies, Waterloo House 02 (i D Lewis, I'enyrallt .020 W. Picton, Plasparke 0 2 0 W. Davies, Bellevue 0 2 0 8. Jones, Garegweu 020 Trwy law y Parch H. H. Williams- Llechryd 15 6 Ffynonbedr 010 0 Parch E. P. Jones, M.A., PH.D., Mostyn .020 Bydd y dysteb yn cael ei chyflwyno yn gynar yn mis Awst, ac felly dymunwn ar bawb a fwriadant gyfranu i wnovd ar unwaith. D. R. DAVIES. PELENAIT YR YSGYFAINT A'R CYLLA. — Dr. King's Dandelion and, Quinine Liver PiUs.-Nid yw y Pelenau rhagorol hyn yn cynwys cyraaint ag ol Me.rcury, na dim o'r am- rywiol ddefnyddiau peryglus a geir yn ami mown pelenan hysbys- iadol. Y mac. y l'faith lion yn parliau i gadw. dargaul'yddiad enwog Dr King ar y blaen i'r holl belenau pa lynag, fel y feddyginiaeth ddyosrelaf, oven, gyflymaf, a mwyaf sicr ac effeithiol ar gyfor anhwyiderau yr Y3gyfaint a'r Cylla, pa un l ynag ai yn y ffurf o anhwyldcr Gcriaidd, Tyudra, Diffyg Treuliad, Gwyntogiwydd, Surni. Cur yn y Pen, Poen yu yr Sagwyddau, Twyinyn ddior- pliwys yr lioll goiff. Diffyg Avchwaetli at fwyd, neu arwyddion diff) g treuliad yn r < yftredilloI. Arwertliganyr holl Gyffyrwyr CYNLLUN DA. n] 0 ac nchod wedi eu buddsoddi, o dan y gyfundrefn d. 11 1 anghyfiilol, mewn Aviansoddion a Rlmndaliadall wedi eu dethol yn ofalus, a ddychwelant eniilion rhagorol mewn ycliydig ddyddiau. Gclliv cael pob manylion yn y Llyfr Eglurhaol (pedwerydd argraftiad), yr liwu a anfonir yn rhad ac vn rhydd trwy y Post. Cyfeiriacl—GEO. EVANS & CO., Stockbrokers, Gresbam House, Old Broad-street, London, E.C. Y cynllungoreu a dyogclaf a ddyfeisiwyd eriocd. 3.fi.p. Wonderful Discovery! No more Small Pox Marks! I.JIDON AND CO.'S OBLITERATOB (PATENTED) REIHOVES all Small Pox BlarUs, Rough Skin, Sun Freckles, Sun Burns, etc., and Dandruff from Face and Head. lIf. LgON, the inventor of the Obliterator, has obtained several medals and diplomas oi honour, and has been appointed purveyor to several Royal and Imperial Courts. Leon and Co.'s Obliterator is approved by the Medical Facility. No more Small Pox Marks No more Rough Skin No more Sun Freckles! The very worst cases of Small Pox Marks are successfully treated by Leon and Co.'s Obliterator. Simply rub Leon and Co.'s Obliterator into the skin with a clean sponge three or four times a day, for a few miuutt's cseh time, and then the SmallPox Marks will gradually disappear. The application of Leon and Co.'s Obliterator is quite simple and harmless; Leon and Co.'s Obliterator causes no inconvenience whatever. Dr Pierre and Dr Scboll certify that Leon and Co.'s Obliterator contains nothing whatever of an injurious character. It produces a clear, beautiful, and smooth skin 1 Leon and Co.'s Obliterator is sold by all Chemists, Hairdressers, and Perfumers. In Bottles at Is (id,and 5s (id each, or forwarded by Parcel Post 3d extra. Caution !—None genuinc unless" Leon& Co." is engraved upon the bottle. CHIEF DEPOT OF THE OBLITERATOR: Messrs LEON & CO., Perfumers to H.M. the Queen, 202, High-street, Stratford, London, E. EXPOKT.—Perfumes of all kinds. Essences, Extracts, Toilet Vim gar, Hair Restorer, Golden, Brown, and lllack Hair Dyes, Eau de Cologne, Bay Rum, and other perfumes for Ladies' Baths, in bottles all at Is 6d, 3s, and 5s 6d each; either size by Parcel Yost 3d extra. Caution !-None genuine unless" Leon & Co." is engraved upon the bottle. LEON AND CO.'S DEPILATORY (PATENTED). Leon anti Co.'s Depilatory is the only safe and efficacious com- pound, removing in a few minutes any superfluous hair from any part of the body without any pain or even unpleasant sensation. Mix a small portion of the Depilatory with a little cold water lub the paste thus produced into the hairy skin, and allow it to dry for one or two minutes; then sponge off with cold water, and the hair will be completely removed, never to grow again. Messrs LEON & CO., Perfumers to H.M. the Queen, 202, High- street, Stratford, Loudon, E. Every genuine packet is signed Leon & Co." Sold by all Chemists, Hairdressers, and Perfumers price 6d, Is, Is Ud, 3s, and 5s 6d per packet, or by post Id extra. Highly-perfumed Toilet Soaps-Brown Windsor, Transparent, Tar, Glycerine, Curd, Honey, Almond, and Oatmeal. Every genuine tablet is stamped Leon & Co., Stratford, E." Price 2d per tablet. Beware of inferior imitations 13.6.84.j jhTEAjTfTr Yet oft we slight thy worth, 0 blessed Health Poor mortals as we are, till tbou art flown And thy sweet joys, more dear than fame or wealth, Touch not our hearts, but pass unfelt, unknown." HAMLEY. THOSiS WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is 7}d EACH By the Pioprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. As this Prepctration is different from all others sold uncler the naJne of Dandelion Coffee, Purchasers must BE SURE TO ASK FOR. AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PH EFERRED, both t. r its agreeable TASTK and EFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited OLIF' MERIT There's a proud moilesty in merit! Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DRYDEN.