Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

RHYDDHAD ODDIWRTH BESWOII MEWN PUM' MYNYD!! DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH, ANWYD, A DIFFYG ANA.DL. ANHWYLDERAU Y FREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT, Megys Peswch, Diffyg Anadl. Bronchitis, Dolur Gwddf, Anwyd, Poeri Gwaecl, Colli'r Llais, P(ts, Crygni, Influenza, Asthma. Caethder. NEWYDD DA! IBAWB sydd yn dyoddef oddiwrth yr anhwylderau uchod. Y mae miloedd yn ou hanwybodaeth yn dyoddef ac yn nychu oddiwrth anhwylderau y fvest, yn pesychu bron yn ddibaid, ae yn colli eu cwsg gan ddiffyg anadl, lieb yrnofyn am feddygin- iaeth; ac oherwydd liyny, yn niweidio ae yn gwanychu eu eyfansoddiad. Ly la DALIED Y CYFRYW SYLW. Y mae meddyginiaeth sicr ac effeithiol wedi ei dyfeisio i rinwedd aichusol pa un y mae canoedd yn barod i dystiolacthu- D AVIES'S OOUGH MIXTURE Ni raid cymeryd ond un dogri cr profl ei ddylanwad union ffyrehol—yn rhyddhau y fflem, yn clivio y llais, yn cynesu ac yn er.yfhau y frest, gan weithio pob anwyd a chrygni ymaith. Ni raid ineb ot'ni canlyniadau anwyd na pheswcli, ond gofalu fod potelaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. BYDD POB DYN YN FEDDYG I'W DEULU At holl anhwylderau v gwddf, a'r frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wi th law. Beth ydyw y Feddyginiaeth Fawr Gymreig at Bcsweh a Brest Gaeth .J—Davies's Cough Mixture. Pa beth ydyw y cymwynaswr goreu i bawb sydd yn cael ei flino gan Ddiftyg Anadl?—Davies's Cough Mixttire. A wyddoch chwi pa beth a ddylid ei gymeryd pan y bydd Anwyd trwm yn y pen, y llygaid yn gochion, y ffroenau yn llawn, a'r gwynt yn fyr?—Davies's Cough Mixture. Pa, beth ydyw y ddarpariaeth oreu at ryddliau y fflem ac esmwythau Brest ddolurus? -Davies's Cough Mixture. Pa beth a iacha y Dolur Gwddf ar unvvaith ?— Davies's Cough Mixture. PA LE Y MAE Davies's Cough Mixture i'w gael? Gan bob Druggist, mewn potelau, Is. lie., 2s. 9c., a 4s. 6c. (Y mae cryn arbediad trwy gymeryd y poteli mwyafi. Gofaler fod enw "HUGH DAVIES" ar stamp y Llywodraeth. Gyda'r Parcel Post, unrhyw faintioli, 3c. yn rhagor. TYSTIOLAETHAU. Dywed Mr J. Breese, cariwr coed, Llanbrynmair" Cefais hollol iacliad oddiwrth anwyd a phesweh trwm drwy gymeryd un bo tel." Dywed H. Davies, Cwn.comryw Farm, Glasbwll" G wnewcli y defnydd a fynoch o ty enw i. Nis gallaf ganmol gormod ar eich Patent Cough Mixture. Tybid fy mod yn ngafael y clarfodedigaeth ond trwy gymeryd eich meddyginiaeth, dychwelwyd li i'm cyriawn iochyd. Rhyddtiaodd y fflem, gadawodd y peswch fi, a chefnis hollol iachad oddiwrth ddiffyg anadl." Dywed y Parch Ll. B. Roberts, Ffestiniog — Dan ochain anwyd yn nychu—a'r lungs Yn rhyw Jesg- weithrcdu; Mwy eais trwy y Cough Mixture cu, Oes o iechyd ddibcsychu DAVIES'S PILLS AT DDIFFYG TREULIAD. Bithydywy feddyginiaeth oreu at Ddiffyg Trculiad?—Davies*s Tonic and Antibilious Pills. Beth sydd yn feddyginiaeth effeithiol at boen yn yr Ysg-wyddau? Tonic and Antibilious Pills. A oes meddyginiaeth at Iselder Ysbryd? Oes-Davies's Tonic and A ntibilious Pills. Bjth ydyw y ddarpariaeth fwyafeffeithiol at godi yr Arclnraeth at Fwyd ?—Davies's Tonic and Antibilious Pills. Y MAE Davies's Tonic and Antibilious Pills o werth annthrisiadwy i bawb sydd yn dyoddef oddiwrth y Clefyd Meiyn, Cu.'iad y Galon, Diffyg Treulirfd, Poen yn y Pen, Rheumatism, y Ddanodd, Neuralgia, a Snrni yn yr Ystumog, &c. Maent yn hawdd eu >.ymeryd, yn ddyoael hollol i bob oed a rhyw. Hid ydynt yn acliosi y poen lleiaf yn eu lieffaitli ar y corff, ond gweithiant ymaith yr ahechyd, gan Buro y Gwaed yn hollol oddi wrth bob anhwylder sydd yn acliosi toriad allan. &cr-. Ni ddylai neh sydd yn dyoddef Gwendid a Nychdod, Diffyg Awydd at Fwyd, Iselder Ysbryd, &c., fod hebddynt, gan eu hod yn codi yr Aivhwaeth at Fwyd, ac yn cryfhau y Nerves a'r Corff yn gyifredinol. BRISTOL HOUSE, MACHYNLLETH. Bum yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Treuliad a phoen yn yr Ystumog ae yn y Cetn, Diffyg Arehwaeth. ac Iselder Ysbryd am fisoedd; ond galwodd cyfaill ty sylw at DAVIES'S PILLS. Cy- merais ddau tlychaid, a ehefais adferiad trwyadi. Ydwyf, Ac., WILLIAM WILLIAMS. MEWN BL YOH A U, Is. ljc. A 2s. 9c. t'y; cael gan bob Druggist, neu anfonir blychaid drwy y Post udhwrth y Perchenog ar dderbyniad eu gwerth meWn stamps. Parotoedig yn unig gan HUGH DAYIES, A.P.S., Chemist (by Examination), MACHYNLLETH, Medallist of the South London School of Chemistry and Pharmacy Qualified Dispenser of Medicine of the Ap )thecaries' flail, London 8,2,84.r. CYHOEDDIADAU DIWEDDARAF HUGHES & SON, WREXHAM I-^SBYSIADL jsb -I gas" o Bwys!! ATY LLYF'RWERTHWYR A'R GYHOEDD YN GYFFREDIHOL Dymuna HUGHES & SON, WREX- HAM, hysbysu eu bocl wedi prynu yr holl Stoc o Bregethau y diweddar Barchedig C, EDWARD MORGAN, DYFFRYN, Ac mai o'u SWYDDFA hwy byddant i'w cael rhagllaw. ME WND WY G YFROL. Pris mewn Man cryf a hardd, 7/6 yr un. Yn barod yn Mehefin, 1884. CYFROL 0 BREGETHAU: GAN Y PARCH. JOHN JONES (IDRISYN), Awdwr y Deonglydd Berniadol," &c. Llian hardd, pris 3/6. Revised Edition, Folio, containing about 200 pages. tSJ JUST ISSUED, THE P (< PEOPLE'S EDITION," M (D 0P LJ THE GEMS p] U1 or H 1' Q BY EI JOHN OWEN (OWAIN ALAW.) j:.1:f • Containing— U Several NEW SONGS and PIECES. «I Words in English and Welsh; H With Symphonies and Accompani- rP ments for Piano and Harp, for ULl One Hundred Pieces. f) | 1st, 2nd, 3rd, and 4th Series separ- TT ately, 2/6 each in glazed cover. 0 The former Elegantly bound Edition can still be had, price 12s. 6d. r YN Awit YN BAROD, Ceinion y Gan-AIL GYFROL Pris mewn Amlen, Is. Llian, Is. 6c. (Neu yn Rhaitait, pris 3e. y Rhan.) YN CYNWYS:- RRAN 5— Tri Deuawd.—YWers Sol-ffa; Y Ddau Forwr Betty Wyn fy Nghariad. RHAN 6.-Caneuon.-Gogoniant i Gymru; Wyt ti'n cofio'r lloer yn codi; Peidiwch a dweyd wrth fy N ghariad; Y Gwcw ar y Fed wen; Boed ysbryd ein cyndadau; Y pwn ar gefn yr awen; Y fenyw facli a'r Beibl mawr. RHAN "I.—Tri Deuawd.—Y Ddeilen ar yr afon; Y Chwaer a'r Brawd Y Gareg-ateb. RRAN 8.-Caneuon. Hen Wlad fy Nhadau; Dyna'r dvn aiff a hi; Mae acen y g lomen; Gwnewch bobpetli yn Gymraeg; Cryd gwag fy juhlentyn YW, CAN GYMREIG BOBLOGAIDD. "H I R A. E T JEL:" ("ROBED 0 HILION") WEDI El THKEENU A'l CHYNGHANEDDU GAN D. JENKINS, MTTS. BAC., Y geiriau gan CEtRIOG. Y ddauNodiant ar yr un copi, Pris CHWECHEINIOQ AN THEM~GENADOL (MISSIONARY ANTHEM), NEWYDD A PEOBLOGAIDD. Gyda geiriau Saesoneg a Chymraeg. Sol-ffa, 2c, H-N. 4c UYDGAN DDIRWESTOL (TEMPERANCE CHORUS), "AWN, A MEDDIANWN Y WLAD" (WE'LL MARCH AND POSSESS), GeiriauCymraeg gan ANTHRQPOS; Geiriau Saes* oneg gan y PAltCH D. ADAMS, B.A. Sol-ffa, 2c.; Hen Nodiant, 4c. Gellir cael y Cydgan uchod wedi ei drefnu i Brass Band. Bydd hyn yn help i'r cantorion mewn Gwyliau Dirwestol. ANTHEM Y CYNHAUAF (HARVEST ANTHEM). Sol-ffa, 2c. Hen Nodiad, 4c. NODIAD.-Mae yn yr Anthem hon Driawd prydferth i Alto, Tenor, a Bass. Pob archebion, gyda blaendal, i'w hanfon at yr awdwr, D. JENKINS, Mus. BAC. (Cantab), ABERYSTWYTH. TTNIVERSITY COLLEGE OF WALES ABERYSTWYTH. The next Session begins September 17th, 1884, and ends June 30th, 1885. Terms:— £ 10 a year for out-door students, additional for those indoor. The following Scholarships and Exhibitions, open to male and female candidates above the age of fifteen, on the first day ol t.he examination, will be offered for competition:- Three Scholarships of .MO each. Three Scholarships of £40 each. Three Scholarships of £ 30 each. Three Scholarships ot ,£25 each. Three Scholarships of X20 each. Five Exhibitions oftl5 each. Ten Exhibitions of £10 each. Any of the Scholarships may be renewed at the end of the first Session in case of special progress in the studies of the Session. The Examination will be held at local centres if required. Prospectus with full particulars may be obtained from the Registrar, to whom candidates must send their names 011 or belore August .'iOtli. B. T. WILLIAMS, ) „ Sees. LEWIS MORRIS, 011. Decs. uonsdale Chambers, Chancery Lane, London, July 2nd, 1884. SWANSEA ROCK FERMENT BUILDING SSCISTY, CADEIRYBD-PAHCII B. WILLIAMS, Abertawy. ARIAN AR LOG. DERBYFIR unrhyw symiau o arian gan y Gymdeithas ucliod. Rhoddir llog o HEUAIR PUJN'T y cant am symiau o dan £ 25, a 1'HEDAIR t NT A CHWEL'GAIK y cant am symiau o £ 2o i £ 1,000, a'r ynrrwymiadau dyogelaf, yn ol y gyfraitli Senedaol am danynt. Rhoddir Ti PUNT y cant a rlian o'r elw i feodianceyr paia up shares. Rhoddir bentliyK unrhyw swm ar Mortgage ar dai ncn diroedd, a geilir cael 20 mlyuedd i ad-dalu, os dewisir. Xelir treuliau y Mortgage gan y Gymdeithas. Ymofyner a'r X'sgiiienydd- Mr '1'. II. DAVIES, 18, Union- street, Swansea. 28.;(.S4.r Cymdeithas Adeiladu Merthyr a Dowlais Sefvdlwyd 1872.—Corfforwyd dan Gyfraitli Seneddol Cymdcith- asau Adeiladu, 1874. Prif Swyddfa —34, Victoria Street, Merthyr Tydlil. Cadeirydd—Tiiojias Williams, Ysw., Y.H. YMAE y Gymdeithas uchod yn barod i roddi locnthy ar Mortgage, at- y rliybudd byraf, Symiau o gioo i £ 10,000, 'w talu yn ol yn Gyfranau Misol neu Clnyarterol. Mae tabl yr Ad-daliadau, y Treuliau Cyireithiol, a thai Surveyor, wedi eu gostwng lawer iawn. MAE'R GYMDEITHAS YN A Wit YN CYNYG MANTEIS- ION ARBENIG I FENTHYCWYR, trwy fod yr Ad-daliadnu a'r Costau Dechreuol wedi eu lleiliau gymaint. Cedwir y IJirgelweh Llwyrat'. Am Eanylion, ymnfyner a Mr E. Robejits, Ysgrifenydd, yn Swyddfa y Gymdeithas, 34. Victoria-street, Merthyr Tydtii, 18.1,84.r. O 9 AC UCHOD YN WYTIINOSOL,—Gall personau pertliynol i un o'r DDAU RYW, enill y swm uchod yn hawdd ae yn oncst bob wythnos, heb i liyny ymyrid o gwbl galwedigaethau presenol. Am fanylion, &c„ amg-auerenvelope, gyda chyfeiirad personol arno, i EVANS, WATTS, AND COMPANY (P. 627), Merchants, Birmingham, Mae hyn yn luirioncddtil. S.U.M.r,