Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Dedicated by spccial permission to ITer Majesty the Queen. In the press, and will shortly bo published, IN ONE LAKGF. VOLUME HOYAL 8VO., PRICE IOs. Gd., THE TRANSACTIONS OF THE lOYAL NATIONAL EISTEÐÐrCÐ Dr lUt CONTAINING:- An Introduction, giving a History of the Eisteddfod. The Prize l'oems and Essays, with the Adjudications thereon. The Addresses of the Presidents. Description of the Meetings. Opinions of the Press. A complete Report of the Choral and other Musical Competitions, with the Criticisms of Sir George A. Maefurren and the other Judges. The Award of Mr Alma Tadema, R.A., and Mr Wedmore on the Art Productions. The Sanies and Addresses of the Successful Competitors in all the Departments:—Poetry, Prose, Music, and Art. With Detailed Particulars of everything that was interesting in relation to the Meetings. At List of the Subscribcr(will appear at the end of the Volume. All orders to be sent to the Editor, Mr D. TUDOR EVANS, Brink Chambers, Cardiff. P.S.—The Committee have decided upon issuing a certain num- ber of volumes in a cheap form at .5s. each, in order to meet the circumstances of those who cannot afford As the issue will be limited, early applications, accompanied by postal orders, are recommended. 6.p.a. Collegiate School, Milford Haven. CONDUCTED by the Misses THOMAS, trained at the Milton Mount College, and holding Certificates from the College of Preceptors, South Kensington, &c. Domestic department under the superintendence ofMrs Thomas ( widow of the late Rev Evan Thomas). The house secured is well situated in Hamilton-terrace, com- manding an extensive view of the Haven, and in every way calcu- ated to insure the health of th epupils. The Half-term commences Wednesday, April 30tli, 1&34. Pupils prepared for public examinations. 11.1.84.) PELENI LLYSIEUOL KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Ehwvtnedd, Gewynwst, a Dolur y Wyneb, TREIWCH BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fycha/n, ae felly yn bawdd i'w cymeryd, ac nid yw yn anaenrheidiol i aros yn y ty tra yn en cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, ac y maent wedi eu treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd, Cymeradwyaeth oddiwrth J. Balbirnie, Ysiv., M.A., M.D., darlithiivr ar Ddansoddiaeth, ac awdwr Traethawd ar y Turkish Bath,$c. Yr wyf wedi prof, y Peleni sydd yn myned wrth yr enw Peleni Llysieuol Kernick, ac yr wyf yn gwybod beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu heffeithiau. Gallaf ddwyn tystiolaeth ivirioneddol eu bod yn rhydd oddiwrth sylweddau metelaidd a wiweidiol; a gallaf eu cymeradvjyo fel y peleni agor- iadol goreu i'w cymeryd rhag bol-rwymedd, ag a wn i am danynt. Arwyddwyd J. BALBIRNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o evmeradwyaethau ereill llawn cystal. Y mae PELENI KERNICK yn cryf- hau a bywiocau yr holl gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neillduol mewn pevthynas i ym- borth, ae y maent yn cael eu cydnabod fel y feddygin- aeth oreu sydd weoi eu darganfod. Gellir en cael gan nnrhyw fleryllydd, neu gan Ddir- prwywyr penodedig, mewn blychau Is. lie. a 7ic. gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisenau. Llysieuol Kernick I LADD LLYNGYR. YMAE y Teisenau hyn y feddyginiaeth fwyaf effeithiol i ladd Llyngyr sydd wedi eu cynya i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn eu heffaith, fel y gall plant o bob oed a sefyllfa eu cymeryd gyda'r dyogelwch mwyaf. Y maent befyd mor wasanaethgar blant o gylla gwan, a gweddau llwyd, gan ei fod yn cryfhau y cyfansoddiad trwy greu archwaeth. iW Pe byddai mamau yn gwybod gwerth y Teisenau hyn, fyddai dim un teulu hebddynt. I'w cael mewn blychau Is. lie. a 7ic. yr un, gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu Peleni Llysieuol Kernick, Byddwch ofalus i weled fod yr enw ar bob sypyn sea flwch. UNDEB YR Anmibynwyr GYMREIG AM 1884. CADEIRYDD Y PARCH W. ROBERTS, LIVERPOOL. CTNELIR Cyfarfodydd yr Undeb eleni yn LL AN ET.LI, Gor- phenaf 28ain, 2!)ain, a'r .">0ain—diwrnod yn gynaracli yn yr wytlinos nag arfer, ar gyfrif amgyleliiadau lleol. Cyferfydd Pwyllgor yr Undeb yn Ysgoldv y Tabernaclam 3 o'r gloch prvdnawn ddydd Llun, o dan lywyddiaeth y Parch D. Grif- fith, Dolgellau. Nos Lun, am 7 o'r gloch, yn y Tabernael, traddodir Pregetliau yr Undeb gan y Parchn \V. Emlyn Jones, Treforris, a D. M. Jenkins, Liverpool. Boreu dydd Mawrth, am 7 o'r gloch,eynclir Cyfeillach Grefyddo yn Ebenezer, o dan lywyddiaeth y Parch R. Thomas, Hanover pryd y darllenir Papyr ar "Brofiad Crefyddol," gan y Parch J. Foulkes, Aberavon. Am 9.80, yn Nghapel Als, Anerchiad y Cadeirydd, y Parch W. Roberts; Dilynirefgoll y Parch T. Lewis, B.A., Bala, a Phapyr ar Arweddau Presenol Duwinyddiaeth." Am 2 o'r gloch, yn yr un lie, darllenir Papyr gan y Parch E. Ilerber Evans, Caernarfon, ar Ein Dyledswydd fel Enwad yn wyneb Cynydd Addysg Uwchraddol yn Nghymru." Am 0.30 eynelir y Cyfarfod Cyhoeddus yn y Tabernael, o dan lywyddiaeth H. Richard, Ysw., A.S., pryd y ti-addodir areitliiau gany Parch T. Kieholson, Dinbych, ar "Trueni Cymdeithasol ein Gwlad, a'r Frddyginiaeth; y Parch R. Rowlands, Aberaman, ar Ymgysegriad Personol ein Pobl Ieuainc i Wasanaeth Cristy Parch n. S. Williams, Betliesda, Arfon, ar Sefydliad Gwladol o Grefydd fel y mae yn Rhwystr i Gydweithrcdiad Cristionogion; y Parch T. Rees, D.D., Abertawy, ar Ddylanwad y Cymry ar y Genadaetli Dramor." Boreu Merchcr, am 7 gloch, Oynadledd yn Ebenezer, a plireg- ethu ar hyd y dydd yn y gwalianol addoldai. Cymerir rlian yn ngweitlirediadau y Cyfarfodydd gan y Parchn R. Lnmley, Trevor; J. Morris, Pontygof; R. James, Llanwrtyd T. J. Morris, Aberteifi Mri J. Evans, Croesoswallt; a W. Scour- field, Whitland. Trefna y Pwyllgor Lleol fod Cyfarfod Dirwestol i'w gynal. Derbynir y casgliadau a'r Tanysgrifiadau gan T. Williams, Ysw., Y.H., Gwaelodygarth, Merthyr. Cyhoeddir Adroddiad cyflawn gan y Pwyllgor, pris Swllt, a'r archebion am dano i'w hanfon at Rev. H. Jones, 23, Harlarid-road, Birkenhead. R. THOMAS, -) 1.2.84.p. J. B. PARRY, >■ Y'sgn. H. JONES, ) UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMREIG CYFARFOD DIRWESTOL. ■XTOS Sadwrn, Gorphenaf 26ain, eynelir Cyfarfod Dirwestol yn ■i nglyn a'r Undeb. jrn Nghapel Als. Cymerir y gadair gan W. Williams, Ysw., Llundain. Yr areithwyr'ydynt y Parchn LI. B. Roberts, Caernarfon, a H. Jones, Birkenhead. 13-6.r Y Parch R. Hughes, gynt o Blaenafon. GAN nad yw enw Mr Hughes yn Nyddiadur nac Year Booh ein Henwad am y flwyddyn lion, a clian ein bod yn tybied fod llawer a garent wybod yn mha le y mae a plia beth sydd yn dyfod obono, yr ydym yn ysgrifenu i liysbysu y eyhoedd ei fod ef, yn gytlawn a rheolaidd aelod o'r eglwys yn nghapel Tontre'rbel, sir Fynwy, yr lnyn sydd o fewn oddeutu milldir i bont enwog Crumlin, n'i fod hefyd yn hollol reolaidd yma fel pregethwr a gweinidog (heb ofal eglwys). Er pan y mae efe mewn cysylltiad a ni yma fel eghvys, y mae wedi pregethu yma ar amryw Sabbothau, a chymeryd ar ein cais ran yn y gwasanaeth gyda gweinidog y lie ar ein Suliau Cymundeb ar amser gweinyddiadSwperyr Arglwydd. Fel y eyfiyw gall pa eglwys bynag a ewyllysio alw am ei wasanaeth. Ydym dros yr eglwys. I. L. LEWIS, Gweinidog. T. Ap LEWIS, Pregethwr. LL. J. T. WILLIAMS, Trysorydd. W. WILLTAM'S, Diacon. 4.7.r H. EDWARDS, Diaeon. "Y CWMWL TYSTION." HOLWYDDOREG ar Hanes Teulu y Ffydd— Abel, Enoch, Noali, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Caleb, Josua, Debora a Barac, Gedeon, Jephtha, Samson, Samuel, a DafydlJ-a Gorehest-gampau a dyeddef trwy Fïydd, mewn0 o benodau. Y Trydydd Ai-grailiad-y 9fed, JOfed, lleg, a'r ]2fed Fil. Pris Cc.; gyda'r post, 6Jc.; neu 9 am 8s. fie., a 27 am 10s., yn free gyda'r post. I'w gael gan yr awdwr—JOHN JOSSES, Llang'iwc, Brynainan, R.S.O., South Wales. 2.5.r. ^gDlRO^ROOFlNG. PRICES ON APPLICATION, CORRUGATED IRON eg.. CHURCH LANE .WOLVERHAMPTON. Y mae y Dandelion Extract a gynwysir y n Mheleni Dr King, drwy ei weithrediad tra adnabyddus ar yr Ysgyfaint (y eilehweryn pwysicaf yn yr holl gorff), yn achosi i'r didoliadau eorfforol i redeg mewn trefn reolaidd, ac mewn cysyll t- iad a'i -Tonic Ingredients, yn cryfhau yn ddirfawr, ac felly yn cyn al py rth mawrion y corff mewncyflwr addas i sierhau iechvd d a. Gwerthir awy gan unrhyw Gyifyrydd mewn blychau Is. lie- i Is. 9c. yr un. PA BETH A DDYWED Y CYHOEDD? MAI MEDDYGINIAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Yr hyn a ddywed pawb, gwir yw." BETH YW Y QUININE BITTERS? PHYSIGWRIAETH lysieuol enwog, wedi ei cliymysgu yn y modd mwyaf celfyddydgar a fi'odus ag y mae yn bosibl, yn eynwys elfenau gweithgar y llysiau a gydnabyddir yn gyffredin y mwyaf rhinweddol o holl lysiau arferol yn y gelfyddyd "feddygol, sef QUISIKE, SARSAPARILLA. CESTIAX, BURDOCK DANDELIONS LAVENDER, a SAFFRON. Beth ydyw eu gweithrediad ? Cynorthwyant draul yr ymborth, gwellhant a hwylusant y cylchrediadau, cryfhant y giau a'r cyhyrau, purant a ffrwythlonant y gwaed, bywiocant yr ysbryd- oedd, ac adlonant y meddwl a'r tymherau; symmlant ymaith rwystrau ac atalt'eydd yn yr ermigau bywiol, Maent yn rhoddi tone i'r holl gyfundrefn, Nerthant y rhanau gweiniaid yn v cyfansoddiad, ac oherwydd liyny, y rliai mwyaf agored i anwydoV a'u canlyniadau. Am eu bod yn gwneyd hyn, y maent wedi enili iddynt en luinain y gymeradwyaeth uehelaf fel y nieddyglyn mwyaf cyfaddas ar gyfer pob math o wendidau a sefyllfa isel, nychlvd, a marwaidd, A oesdynion o bwysachymeriad wedi rhoddi iddynt, gymeradwy- aeth am y petliau hyn? Oes. y mae gan GWILYM EVANS ganoedd o lythyrau cymeradwyol i'r QUININE BITTERS oddiwrth Feddygon, Ffcryllwyr, l'eneadbenia.d, Offeiriaid, Gweinidogion, C'anw'yr, Masnachwyr cyfrit'ol, a dynion eredadwy yn mhob dosbarth, o'r rhai sydd eu liunain wedi eu profi yn rhinweddol yn mhob sefyllfa ac yn mhob amgylcliiad. Dyma engraifft deg o farn Cymry America ar QUININE BITTERS GWILYM EVANS CLOD I'R HWN Y MAE CLOD YN DDYLEDUS." Allan o'r Drych, America." "46, Sheridan-street. Wilkesbarre, Pa., "llhagfyr 2Gain. Fy ANWYL GTD-GENEDL,—Y mae clod yn ddyledus GwnYM EVANS, Llanelli, ar gyfrif ei feddyginiaeth ryfeddol dda sef y QUININE BITTERS, a brofodd i mi yn lIon'd ei addewid mewn cysylltiad a rhan helaeth o'r anhwylderau a enwir yn y Drt/ch, sef iselder ysbryd, curiad y galon, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn tori, diffyg treuliad, gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaetli at fwyd, fy ystumo" yn chwyddo, brathiadau disymwth yn fy oclirau nes methu braidd anadlu, ysgafnder yn fy mhen, &c. Rhwng yr holl fiinderau hyn, yr oeddwn ddau fis cyn y Ivadoligyn ei theimlo hi yn orcliwyl caled i gerdded i fewn i'r gwaith. heblaw fv mod yn o-orfod eistedd lawergwaith ar hyd y dydd dan effeithiau yr anhwyl- dcrau; ond un diwrnod, pan ar lawr, wedi methu gan guriad y galon, daeth i'M cof am QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a plienderfynais yn y fan, os cawn fyw i fyned allan yn y pryd- nawn, y gwnawn dreial arnynt. ac felly y bu. Nid eynt yr ymolchais nag yr aethum i store T. B. Thomas, ar Brewery Hill, lie y mae cyt'lawnder o'r feddyginiaeth uehod ar werth, yn bur fel y mae yn tarddu yn ffynon fawrLlauelli deg, Yn awr, chwi sydd yn teimlo oddiwrth yr anhwylderau uchod, gwnewcli brawf arnynt; sicrhaf y byddwch ehwithau, mewn canlyniad, yn alluog I ddwyn yr un dystiolaeth." Yr eiddocli yn onest, "THOMAS T. DAVIES.' Pa ddoluriau yw y rhai y mae y BITTEIiS hyn yn gyfaddas ar eu eyfer? Anhwylderau y giau, doluriau yr atu a'r aienau, clefy'dau y ddwyfron, malldraul y cylla, anmhurdeb a gwendid yn y gwaed, &c. Y mae pob un o'r rhai hyn yn achosi llawer iawn o anhwylderau ereill yn ngwahanol ranau o'r corff. Y mae rhinweddau y llysiau sydd yn y QUININE BITTERS yn union- gyrehol yn nerthu, yn puro, ac yn symud rhwystrau yn y rhanau hyn, ae felly yn dileu yr achos; o ganlyniad, y mae yn iachau Uu o ail ddoluriau. Pa fodd y mae ei geisio, a bod yn sicr ein bod yn cael y gwir BITTERS? Gofyner fel hyn, "l'otelaido QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a gofaler am weled— 1. Fod enw '-GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S. yn ysgrifenedig ar stamp y Lly wodraetli ar wddf pob potel. 2. Y mac enw "GWILYM EVANS' QUININE BITTERS" ar bob label. 3. Nid oes un botel i'w cliael dan 2s. ge. yr un os cynygir i chwi werth chwecheiniog neu swllt, byddwch wybyddus mai twyll a ffugind ydynt. 4. Na chymerwch eich cynghori gan neb 1 gymeryd unrhyw fath o gymysg arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawn mor rhinweddol ac yn rhatach. Esgus gwael a thwyllodrus yw hwna. Cofier mai pethau da yn unig yr ymdrechir eu hefelychu, ac y mae lluaws mawr o efelychiadau i feddyginiaeth ardderchog a dihafal QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory Llanelly. Gwerthir mewn botelau 2s. 9e. a 4s. 6e. yr un, neu cases 12s. 6. yr un, yn cynwys 3 botel 4s. 6c. Y mae botel 4s. 6c. yn eynvys ddwy waith gymaint a botel 2s. 9c.; felly, gellir arbed swllt. D.S.—Os teimlir anhawsder i'w pwreasu, gellir ei gael oddiwrth yr Awdwr yn ddidraul, trwy y Parcel Post, am y prisoeddto nodwyd,