Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Yl'vdwf fi !Ie Yr ydwf fi ( ei-eill wedi gwntud arch- tJSSf Yr wyf wedi analyxo M" W, i i Yr ydwf fi ereill wedi gwntud arch- tJSSf wyf wedi analyxo /■ wiliadnwmvl i mewn iansawdd GEORGE'S fgfw J/" GEORGE'S PILE AND GRAVEL\ eicli Peleni, ac yr ydym yn cael eu A XPTT-» i bod vn gyfansoddedig o'r eyjf'eiriau l"i T I F* 0 /P T"i A YIT' I if ac yi wy yn cae en A llyxb ttol tynrraf. Yr wyf wedi eu defnyddio r I L K {jf (j[ li A V JlL f ™ gyfansoddedig o ddefynddiau I yn lielaetli am flynyddau lawer mewn I Uy.wuol. Kid oes yncldynt ddim o natur I\ prirate practice, a li\ riy gyda llwyddiant 11 YI> f T T Q I 1 ■, ,r I II i ,7- T>V. L j, ■ • I riiailOi I fetelaidd. YR YDWYF O'R FARN EU I I nodcdtg. Khoddant esimvythad buan l rai J I I 1 tnewa sefyllfa anobeithiol o -herwydd y jj 11 B0D YX FEDDYGINIAETH DRA GWERTH- J Y Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso J PAROTOIR Y PELENI UCHOD V fawe AT Y DOLUEIAU HTOT AR GIEEB j V dweud, nad oes, mewn gwirionedd, eu j MEWN TRIO DDULLIAU \y PA RAI Y MAENT WEDI j I Y\ cyffelyb fel ineddyginiaeth tuag V a a.. Jg \v" at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: ep HAMCAKU. — Gravel. — &i i « n n n /» e. /jr Xl* MILIAR No. 1 6E0BBES PILE & GRAVEL PlLLS. NJ/ty?00N. *>' — No. 2-GEORSES GRAVEL PILLS, No. 3- GEORGE S PILLS FOB THE PILES. 1 GOCHELWCH DWVLLWYR. „ —~ | GOCHELWCH DWYLLWYR. Mewn blyonau Is. l|o. a2s. 9o.yrun. Mewn blyonau Is. llo, a2s. 9o.yrun. Pali well sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, 1 ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch bob blwch. Heb liyn nid oes dim yn DRWY YR HOLL FYD Pile and Gravel Pills," o wneuthuriad wirioneddol. neb arall. C POEN YN Y CEFN III | CHTOD YN Y TRflED f | YaGAFNDEB YN Y PEN tf | POEN YN Y LWYNflU Ilf | 6WYN r, eW^MOUG, I j OWFR POETH ftC^^IOLg j g RHWYMEDD, &c. j II X • ■ ■ Gr E O JEi GE'S » m m m « m » m m » Mn. GEORGE, nrr n o PDAimr rhvmnfi-. T-v r.. ir r. » b~ I I H, /v, € » r\ f\ \j P, I i I hnvo milch plpftsnvo in bearing testimony to tho Dear Sir,—Your Pills take well here, *-• groat efficacy of your Tills for I'iles and Gravel. I always recommeml them with the sront&st confirteiice to rav cu's- and in time i shall have a large opening I V~1 p "T" <~N toniers as being: superior to any other medicine in relU»vh>K -J— _1 L_J I IK those troublesome and painful disorders, and ant rarely fOl' them.—lours truly, disappointed even in most obstinate cases. r< AWI?\T I remain, yours truly, li. (J WiiilS, Chemist to the Royal Family. y mae y pcjeni ]tyn yn Feddyginiaeth FRANKLIN DIXON. ? J.. J t l u m » ui mi -u u I, SICR, BUAN, A DIOGEL I'R PILES A'R GRAVEL, PILES A'R GRAVEL, ac i luaws o anhwyhlerau ereill sydd bob aimer yn eu canlyn, megys:— >^ \nMarwr a>n X GK« r" 1* nV. POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN V PEN, DIFFYG <V « GWELLHAD '^A TREUUAD, RHWYMEDD, LLYNGER MAN, DIFFYQ Ie. ac'Zwyl town i mi "VX X' < Dnvn.'noar Tin, X ANADL. POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, SURNI S ],c^1. Yr v.-yf wedi bod yn 0 KHY1-EDD0I;. —rsum 0 YN YR YSTYMOG, POEN DIRFAWR YN Y COLUDDION, j-mboeni gan y Piles a'r Gravel, yn nghyd a g/ £ yn glaf llawel' O flynyddau ewAEW. GWYNT, COLIC, TEIMLAD O BWYSAU YN Y I Sfini mm ar rai amsrruu yn dufewnol, am tua f mn r I>!l.w (!MVPI Rrqidri o5 CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, douJdeg mlyncd<l, ne amypump misolof cyniml Y e',u J 1 ,l 1 ulllvu' 11,u <f> DWFR POETH, DWFR-ATALIAD, Y GWELEDIAD YN f pi,,] ferHfael ar eicli peleni clnvi, yr oeddwn wedi fy yr oeddwn yu alluog i sefyll ar fy BWL AC ANEglur, SYCHD'ER A BLAS AKYMUNolyn llw.vr "giu-thiwo i aros yn y ty. Y'r oedd y fatli bocn nhmaii .r.n. ir .mm..• n^lincpnt lvii a'r A GENAU, POEN YN Y BORDEWYDYDD, CHWYDDIANT g«fi(ius yn fy nglioluddiun, fy ngliylla, a'm yspyfaint, a 1 j, nnraea g.m y poen » acnosenc 1 nil, ar ,i. YNY TRAE0 &c. /• j««.n m„wr n, ivmheu, ac yn g.m iH?ndr<», feinas 1 r rsgafnderyn fymhen. Fe vvnaethDoctoriaid 1 !■ gaUwuHmfrj-ffrctipctiiuuMieuniwa'uiiunpri.xioi: mown i ||-Ahordn-P a A I. • i-1 > r en crovon i mi ac Vl- I RHODDAfJT ESMWYTHAD UHI3MGYRCH0L I o„ir yr oeddwn w«di fy lwyr andwyo gall l<oen a selni. fel I Ij AneKUle a .MCltllJI eu goieu 1 mi, ac yi I | Jas gaihvn Itre4n fo<l ino<ia i mi l.ytl. wella: ond diolcli i I lj wyf wedi talu iddj'iit bnnoedd lawer am hyny, I PERCHENOG, | Awiiwr pobdaioni, apharch i chwitium. ond ni dderbviiiais fawr lies oddiwrth un o I J. E. GEORGE, M.R.P.S., honynt. i'rvnais flycliaid O GEORGE'S (Wtu gydag esrni a pHU'ner. r onldyiit yn l.v iigwella and GUAVEIj I'ILIjS. a chymerais J IIIR WA IN. V 7 t V ddau ddogn o honynt-yrydiryj yn J ■ GLAMORGANSHIRE. V rtWV yn ddyn Ific/t. /J —L_— macut wedi l'y adfcryd i'ju gwnv M cynt, j BENJAMIN KDWAKDS, dr ie"U "jf ^CwMDAKK. AEEBDiRE. -■ «= =J_JI_U_im_~ U-U-' UAV11J DAVIES. I Argraffedig a Chyhoeddedig gan JOSEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Mertbyr Tydfil.—Dydd Gwener, Gorphenaf 11,1884.