Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Family Notices

AGERLONGAU CAERDYDD. -

Advertising

Advertising
Cite
Share

YR APOSTOL PAUL YN NGHYMRU! LLAWER sydd wedi eieiarad a'i ysgrifenu o bryd i bryd yn -J nghylch y dybiieth fod yr Apostol Paul wedi talu ymwel bd â Chyunu fynyddi;. M yn rhai iddo dirio 11 wro Moigaawg, ac iddo alw heibio i Lmilltyd Fawr, yr hwn Ie ydoedd y pry.) hwnw yn euwog am y manteision addysg oeddynt i'w cael yno, mor enwog felag yr oedd dyuion ieuane o deuLuoedd urddasol oddiar Gyfaudir Ewrop, ac o w;edy Id tram or ereill, yn dyODd yno i berffeithio ett hunain, mewn dysgeidiaeth. Myn rhai liefyd ddarfod i'r Apostol alw heibio i Ogof Caradog, yn rhauau uchaf Cwm Tawe, ac iddo fyued rliagtido oddiyuo Y11 gvoeg i'r wlad. Ond credwn y gallwn ddyweyd iuai tybiaeth y w y owbl ac nail oes yr un ffauU ar gael yn lianes y wlad hon, nac UII- rhyw wlad arall, yn profi gwirioneddolrwyd,i yr hyn a ddy wedir am ymweliad Apostol Mawr y Cenedtoedd a Chymru. Felly nis gallwn ddyweyd dim amgen nad tybiaeth yw y cwbl Ond er hyny y mae dynion wedi treulio llawer iawn oarasei gwerth- fawr i siarad ac ysgrifenu am hyny heb fod gahddynt ddim ond tybiaeth yn sail, a'r dybiaeth hOllO, i fe-dwl clir a goleuedig, yu wan a disylwedd. Os oes y fath ddylanwad gan dybiaeth ar ddynion fel IIg i'w cario mor bell, pa faint mwy dylanwad a ddylai fod gan ffaith ? yn enwedig os bydd y ffaith horio yn gyfryw ag y gellir ei ehyf- rif o werth i'r byd, a thuedd ynddi i lesoli dynoliaeth ac i leddfu y dyoddefladan hyny ag y mae cyrff dynion yn agored iddynt tra yn byw ac yn ymsymud ar y blaned ddaearol yina. Y m ie yna un fifaith fawr, yr hon sydd un o rai bwysicaf yr oes hon, a'r hon sydd yn fil gwertiifawrocach i. ddynion na'r holl dybiaethau disylwedd mewn perthynas i ymweliad yr Apostol Paul a Chymru, ac yr ysgrifenir ac y siaredir cymaint am dan- ynt; a'r ffaith ryfeddol hono yw, fed Mr JACOB HUGHES (Cymro o waed coch cyfan, gwr genedigol o sir Aherteiti), wedi darganfod un o'r meddyginiaethau rhyleddaf a mwyaf effeith- iol a fu yn y byd erioed ar gyfer gwellliau y gwahauol glefydau ag y mae y teulu dynol yn ddarostyngedig iddynt. Y mae y feddyginiaeth hon y fath yn ei heffeithiau iachaol fel ag y mae rhai o brif feddygon yr oes yn sefylL uwch ei phen mewn syndod ac yn rhyfeddu at y modd y mae yn peri i glefydau fyddont wedi hen artrefi mewn cyfansoddiadau dynol i giiio a diflanu o'r golwg fel rhew o flaen gwres nen dywyllweh o ilaen goleuni, gan roddi lie i iechyd a hoenusrwydd. Nid yn unig gyr y feddyginiaeth hon wahanol glef) dau yn llwyr o gyfansoddiadau dyniou, ond adnewydda y cyfansoddiadau hyny, a daw a byw- ogrwydd a nerth ieuenctyd i bob aelod a chvmal ohonynt. Y mae y byd wedi bod ar ei eithaf yn dyfeisio er ceisio cael o hyd i feddy^iniaethau effeitliiol ar gyfer anhwylderau dynion, so, yn wir, y mae l.wyddiant mawr wedi diiyn ymdrechion gwahanol bersonau; ond beiddiwn ddyweyd, a hyny yn ddi- betrus, er yr holllwyddiant ag sydd wedi nodweddu ymchwil- adau meddygon yr oesau, nad oes yr un ddyfais eto wedi ei chael allan yn rhagori ar yr un dan sylw, os, yn wir, y gwelodd y byd erioed ddim yn oyrhaedd rhith cyffelybrwydd ohoni. Nid vliyw iachad arwynebol y mae y feddyginiaeth honlyn ei gynyrchu. Nage ond y mae yn myned at wraidd y drwg, yn chwilio am wreiddiau y clefyd, ac yn ei ddiwreiddio, gan ei ysgubo allan o'r cyfansoddiad mor llwyr fel nad oes yr un gronyu yn cael ei adael ar ol i wenwyno y coiff Hen wirion- edd yn y byd yw, mai Y gwaed yw bywyd y corif," ac fe'n dysgir mai o'r gwaed y gwneir cig, giau, esgyrn, Ac., ac o ganlyniad y mae yn ddigon naturiol. i ni gredu, os gellir cael gwaed pur ac iach i lifo trwy y gwythienau, y bydd y corff o angenrheidrwydd yn sicr o fod yn iach, cryf, a bywiog. Y mae y darganfyddiad rhyfeddol hwn yn ffaith ag sydd eisoes wedi ei phrofi gan filoedd drwy yr holl fyd adnabyddus, ynun o'r ffeithiau tymhorol gweithfawrocaf a welodd y byd erioed, fel y profa y miloedd tystiolaethau ag sydd wedi eu derbyn o bedwar ban y byd. Y mae y feddyginiaeth hon yn gwneyd ei gwaith mor sicr, mor drwyadl, ac mor effeithiol, fel Dad oes yr un engraifft wedi ei chael o'i bod wedi methu mewn cymaint ag un amgylchiad ag y cafodd ei defnyddio mewn pryd ac yn unol a'r cyfarwydd iadau a roddir gan y darganfyddwr. Boed i bob Cymro, a phob un o ba genedl bynag y dichon iddo fod, a fyddo yn dyoddef oddiwrth anhwylderau covfforol, roddi cynyg teg i'r feddyginiaeth ryfeddol ac effeithiol hon. Gellir ei chael g,'n bob fforyllydd cymeradwy drwy y deyrnas hon, a theyrnasoedd ereill hefyd; ac os dichon fod; rhyw an- hawBder i'w cliael yn rliywle, anfoner yn ddiofid at y Dargan- fyddwr ei hunan, yr hwn a'i denfyn gyda throau y post i un- rhyw gyfeiriad ar dderbyniad y pris roddir ar ddiwedd y nod- iadau hyn. Cofiweh ofyn am "HUGHES' BLOOD PILLS," ac ar ol i chwi eu cael byddwch yn ofalus i ddilyn y cyfar- wyddiadau a gewch gyda phob blychaid; ac yn wobr am eich traJfcrth cewch gyfansoddiad cryf ac iach ar gyfer myned drwy ymdrechion ae amgylchiadau bywyd. Ac ar ol i chwi eu defnyddio, gwyddom na orphwyswch heb eu cymeradwyo ereill a welwch yn dyoddef o'ch cwm pas. RHYBYDD.—Dim yn bur heb arwyddnod calon ar y blwch. Ar werth drwy y deyrnas am Is. Ijc., 2s 9c 4s. 6c. gyda'r Post Is. 3c., 2s. lie., a 4s. ge, oddiwrth y Perchenog, JACOB HUGHES, Chemical and Medical Laboratory, Panarth, Cardiff, Eugland (late of Llanelly;. Goruchwjlwyr yn,mhob parth o'r byd. 4.1 84.p.

, LLANSANAN., . -t

TYWA^iLT GWAED YN NGHYMRU.

Advertising