Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

ABERDAR.

CYMANFA CASTELLNEDD.

UNDEB CHWARELWYR GOGLEDD CYMRU…

Cyfarfodydd, &e. ---

News
Cite
Share

Cyfarfodydd, &e. DANYGRAIG, ABERTAWY. Cynaliwyd eyfar- fodydd blynyddol yn y lie uchod ar y Sul a'r Llun, Mehefin 29a.iu a'r 30ain, pryd y pregethwyd gan y Parchn W. Pedr Williams. Troedyrhiw R. Eynon Lewis, Treforris, ac R. Thomas, Glandwr (yn Gym- raeg). Cafwyd oedfaon da iawn. Y mae golwjl lewyrchug ar yr achos yn y lie dan weinidogaeth lwyddianus y Parch E. O. Evans. LLANGATWG, CRUGHYW EL — Noa Iau a dydd Gwener, Mehefin 12ed a'r 13eg, cynaliodd yr eglwys yn y lie uchod ei chyfarfod blynyddol. Yr oedd yr hin hyfryd a gafwyd yn fanteisioi iawn i gael cynulleidfa- oedd lluosog, pregethau erymus ac effeithiol-yn ddi- amheu nid oadd yr Ysbryd yn nepell" oddiwrth y gweision. Gwasanaethwyd gan y Parchedigion T. Rees, D.D., Abertawy J. Alan Roberts, B.D., Caer- gybi, a T. H. William3, Bethania, Dowlaia. Llonwyd pltwb yn fawr wrth weled fod iechyd yr hybarch dad Dr Rees yn caniatau iddo dd'od am dro i'w hen ardal unwaith eto, ac hefyd fod ei ysbryd mor iraidd a ben- digedig pan yn son am yr hen, hen hanos." Cafwyd casgliadau da. ABERGORLECH. Cynaliodi yr eglwys hon ei chyfarfodydd blynyddol ar nos Fawrth a dydd Mer- cher, Gorphenaf laf a'r 2il. Gwasanaethwyd gan y Parchn W. Bowen, I'enyaroes, a E. Evans, Penybont, Trelech. Dechreuwyd y gwahanol oedfaon gan fyfyr- wyr, y Parch S. Evans, Llansawel, a'r Parch E. B. Lloyd, Gwernogle. Rhoddid yr emynan allan gan ein gweinidog y Parch S. D. Jones, yr hwn sydd yn llafurio yn egniol er adeiladaeth yr achos. Cawsom breeethau grymus ae effeithiol, cynulleidfaoedd da, a'r bin yn ddymunol. Hen arferiad pobl Abergorlech yw bod yn garedig, a buont felly yn yr amgylchiad hwn mewn parotoi llawnder o ymborth i'r dyeithriaid oedd yn bresenol. Hyderwn y bydd y cyfarfodydd yn adeilad- aeth i'r eglwys mewn dychweliad gwrandawyr a gogoniant i Dduw.—T. B. E. H AWEN. Cyfarfod Jubili. -Mercher a Ian, Me- hefin 25am a'r 26!in, cynaliwyd cyfarfod yma i gyd- lawenhau fod y ddyled ar y capel wedi ei 11 wyr ddilen.. Nos Fercher, dechreuodd y Parch W. Jones, Tre- wyddel, a phregethodd y Parchn O. R. Owen, Glan- dwr, a J. Miles, Aberystwyth. Boreu Iau, am 10 ar y maes, dechrenodd. y Parch 0. Thomas, Brynmair, a phregethodd Mr Jones, Trewyddel, a Mr Miles. Am 2, dechreuwyd gan y Parch W. P. Haws, Beulah, a ph^ejethodd VI r Jones, Trewyddel, a Mr Owen, Glan- dwr. Am 6, dechreuodd y Parch D. Oliver, Twrgwyn (T.C.), a phregethodd Mri Owen a Miles. Cafwyd hin ragorol, cynulleidfaoedd mawrion, ac eneiniad ar y presretbu. SILOA, MAERDY.-Cynaliod,d yr eglwys uchod ei chyfarfod blynyddol eleni dvddiau Sul a'r Linn, Mehefin y 22ain a'r 23dn. Gwasanaethwyd gan y Parchn J. R. Williams, Hirwann T. R. Williams, Dowlas; a T. G. Jenkyn, Llwynypia. Cafwyd cyfar- fodydd rhagorol. LLANSA WEL.-Bu Mr Thos Edwards (torwerth), Llandilo, yn darlithio yn y lie uchod yn ddiweddar ar I- i o "Hen Enwogion Crefyddol ardaloedd Llansad- wrn, Tabor, a Chrugybar, driugain, mlynedd yn ol." Mae yn ddarlith dda, Ilawn o addysg a dyddordeb. Rhoddai ddesgrifiad byw o hen gymeriadau gwresog y dyddiau gynt. Clywsom lawer o son am Nancy Jones, Dafydd Shon Emwnt, a William Evan Rhydderch, ac ereill ohonynt o'r blaen; ond mae yr hya sydd gan Iorwerth am danynt yn rhagori ar y cwbl. Wrth glywed am danynt, teimlem fod crefyddwyr yr oes hon yn bur anheilwng o'r hen srefyddwyr mewn ymdrech- iadau a gwres crelyddol, yn ogyetal a bod Coffadwr. iaeth y cyfiawn yn fendigedig," Pwy bynag gaiff y pleser o wrando ar y ddarlith hon gan ein hen frawd, ni bydd ar ei golled. Deallwnybwriada mor fnan ag y bydd amgylchiadau yn caniatau, ddwyn allan haues eyflawn o'r hen bobl dda hyn mewn llyfryn bychan. Llwyddiant iddo yu ei anturiaeth. Trueni fyddai i hanes y cewri hyn o grefyddwyr i fyned i dir anghof.— D. B. K. FOCHRIW.—CvnaUodd eglwys Annibynol Carmel, ei chyfarfodydd pregethu blynyddol, pryd v pregeth- wyd gan y Parchn P. W. Hough, Ynyazau, Merthyr; a J. Pethian Davies, Deri. Cafwyd pob peth yn ddy. muno'. Boed i'r had da gael dyfnder daear yn nghalonau dynion, ac i ddychwelyd y rhai crwydredig ♦

COLEG Y BRIFYSGOL, ABERYSTWYTH.

Advertising