Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Dedicated by special permission to Her Majesty the Queen. In the press, and will shortly be published, IN ONE LARGE VOLUME ROYAL 8vo.. PmcE IDs. GD., THE TRANSACTIONS OF THE SOUL NATIONAL EISTEDaFOD OF 1883, CONTAINING An Introduction, giving1 a History of the Eisteddfod. The Prize Poems and Essays, with the Adjudications tliereon. The Addresses of the Presidents. Description of the Meetings. The Addresses of the Presidents. Description of the Meetings. Opinions of the Press. A complete Report of the Choral and other Musical Competitions, with the Criticisms of Sir George A. Maefnrren and the other Judges. The Award of Mr Alma Tadema, R.A., and Mr Wedmore on the Art Productions. The Names and Addresses of the Successful Competitors in all the DepartmentsPoetry, Prose. Music, and Art. With Detailed Particulars of everything that was interesting in relation to the Meetings. AIList of the Subscribers will appear at the end of the Volume. All orders to be sent to the Editor, Mr D. TUDOE EVANS, Bank Chambers, Cardiff. P.8.-The Committee have decided upon issuing a certain num- ber of volumes in a cheap form at 5s. each, in order to meet the circumstances of those who cannot afford half-a-guinea. As the issue will be limited, early applications, accompanied by postal orders, are recommended. 6.p.:>. Collegiate School, Milforcl Haven. CONDUCTED by the Misses THOMAS, trained at the Milton Mount College, and holding Certificates from the College of Preceptors, South Kensington, &c. Domestic department under the superintendence onurs Thomas (widow of the late Rev Evan Thomas). The house secured is well situated in Hamilton-terrace, com- manding an extensive view of the Haven, and in every way caten- ated to insnre the health of th c pupils. The Half-term commences Wednesday, April 30th, 1884. Pupils prepared for public examinations. 12.1.84.) PRLENI LLYSIEUOL KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Auhwylderan y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwyraedd, Gewynwst, a Dolur y Wyneb, TREIWCH BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn y ty tra yn en cymeryd. Y maent yn cryfhan y cyfansoddiad, ac y maent wedi en treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd. Cymeradvnjaeth oddiwrth J. Balbirnie, Ysw., M.A., M.D., darlithiuir ar Ddansoddiaeth, ac awdwr Traethawd ar y Turkish Bath, etc. I Yr wyj wedi profi y Peleni sydd yn myned wrth yr enw Peleni Llysieuol Kernick, ac yr wyf yn gvnjbod beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu Jieffeithiau. Oallaf ddwyn tystiolaeth wirioneddol eu bod yn rhydd oddiwrth sylweddau metelaidd a. wiweidiol; a, gallar eu cymeradwyo fe l y peleni agor- iadol goreu i'w cymeryd rhag bol-rwymed(l, ag a wn i am danynt. Arwyddwyd J. BALBIRNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o gymeradwyaethau ereill llawn cystal. Y mae PELENI KERNicicyn cryf- hau a bywiocan yr boll gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neillduol mewn perthynas i ym- borth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y feddygin. aeth oreu sydd wedi eu darganfod. Gellir en cael gan nnrhyw Heryllydd, neu gan Ddir- prwywyr penodedig. mewn blycbau Is. ltc. a 7|c. gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisenau Llysieuol Kernick I LADD LLYNGYR. YMAE y Teisenan hyn y feddyginiaeth fwyaf effeitbiol i lad d Llyngyr sydd wedi en cynys i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn en heffaith, fel y gall plant o bob oed a sefyllfa eu cymeryd gyda'r dyogelwch mwyaf. Y maent hefyd mor wasanaetbgar blant o gylla gwan, a gweddau llwyd, gan ei fod yn cryfhan y cyfansoddiad trwy greu archwaeth. IW Pe byddai mamau yn gwybod gwerth y Teisenau hyn, fyddai dim un teulu hebddynt. I'w cael mewn blychau Is. He. a nc. yr un, gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu Peleni Llysieuol Kernick, Byddwch ofalus i weled fod yr enw ar bob sypyn sea tlwçb. UNDEB YR ANNIBYNWYR GYMREIG AM 1884. CADEIRYDD Y PARCH W. ROBERTS, LIVERPOOL. CYXEL1R Cyfarfodvdd vr Urideb eleni yn LLANELLI, Gor- phenaf 28ain, 2flain, a'r SOain—diwrnod yn gynarach yn yr wythnos nag arfer, ar gyfrif amgylehiadau lleol. CyferlyddPwyllgor yr Undeb yn Ysgoldy y Tabernacl am o r gloch prvdnawn ddydd Llun, o dan lywyddiaeth y Parch 1). Grif- fith, Dolgellau. Nos Lun, am 7 o'r gloch, yn y Tabernacl, traddodir I regethau vr Undeb gan y Parehn W. Emlyn Jones, Treforris, a D. M. Jenkins, Liverpool. Borcu dydd Mawrth, am 7 o'r gloch,eynelir Cyfeillach Or of.y<l do yn Ebenezer, o dan lywyddiaeth y Parch R. Thomas, Hanover pryd y darllenir Papyr ar "Broflad Crefyddol," gan y larch J. Foulkes, Abei-avon. r. ,c Am 9.30, yn Nghapel Als, Anerchiad y Cadeirydd, y Parch W. Roberts. Dilynir ef gan y Parch T. Lewis, B.A., Bala, a Phapyr ar c. Arweddau Presenol Duwinyddiaeth." Am 2 o'r gloch, yn yr un lie, darllenir Papyr gan y Parch E. Herber Evans, Caernarfon, ar "Ein Dyledswydd fel Enwad yn wyneb Cynydd Addysg Uwchraddol yn Nghymru." Am 0.30 eynelir y Cyfarfod Cyhoeddus yn y Tabernacl, o dan lywyddiaeth H. Richard, Ysw.. A.S., pryd y traddodir areitlnau gan y Parch T. Nicholson, Dinbych, ar "Trueni Oymdeithasol ein Gwlad, a'r F< ddyginiaeth y Parch R. Rowlands, Aberaman, ar Ymgysegriad Personol ein Pobl Ieuainc i Wasanaeth Crist; y Parch it. S. Williams, Bethesdn, Arfon, ar Sefydliad G wladol o Grefydd fel y mae yn Rhwyetr-i Gydweithrediad Ciistionogioii; (I y Parch T. Reea. D.D., Abertawy, ar c. Ddylanwad y Cymry ar y Genadaetli Dramor." Boreu Meroher, am 7 o'r gloch, Cynndlodd yn Ebenezer,a phreg- otliu ar hyd y dydd yn y gwalianol addoldai. Cymerir rha-n yn ngvveithrediadau y Cyfarfodydd gan y Parchn R. Lumley, Trevor; J. Morris, l'oritygof; R James, Llanwrtyd T. J. Morris, Aberteifi; Mri J. Evans, Croesoswallt; a W. Scour- field. Whitland. Trefna y Pwyllgor Lleol fod Cyfarfod Dirwestol i'w gynal. Derbymr y casgliadau a'r Tanysgrifiadau gan T. Williams, Ysw., Y.H., Gwaelodygartli. Merthyr.. Cyhoeddir Adroddiad eyfiawn gan y Pwyllgor, pris Swllt, a r arofiebion pm dano i'w hanfon at Rev. H. Jones, 23. Harland-road, Birkenhead. R. THOMAS. •) 1 2 84 P. J- PARRY, > Ysgn. H. JOSES, ) UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMREIG |CYFARFOD DIRWESTOL. "VI OS Sadwrn, Gorphenaf 26ain, eynelir Cyfarfod Dirwestol vn nsrlyn a'r Undeb. yn Ng-hapei Als. Cymevir y g-adair gan W. Williams, Ysw.. Llundain. Yr areithwyr ydynt y Parchn M. B. Roberts;• ('aernart'on, a H. Jones, Birkenhead. 18.6.r Y Parch R. Hughes, gynt o Blaenafon. GAX nad yw enw Mr Hughes yn Xyddiadur nac Year Book ein Henwad am y tlwvddyn lion, a chan ein bod yn t.ybied fod llawer a garent wybod*yn mlia le y mac a pha beth sydd yn dyfod oliono, yr ydym yn vsgrifenu i hysbysu y cyhoedd ei fod ef yn gytlavvn a rheolaidd aelod o'r eglwys yn nghapel Tontre'rbeh sir Fynwy, yr hwn sydd o. fewn oddeut" milidir i bont enwog Crumlin, a'i fod hefyd yn hollol reolaidd yma fel pregethwr a gweinidog (heb efat egtwys). Er pan y mae de mewn eysylltiad a 111 yma tel eglwys, y mae wedi pregethu ymaar amryw Sabbothau, a, chymeryd ar ein eais ran yn y gwasanaeth gyda gweinidog y lie ar ein Suliau Cymundeb ar amsergweinyddiadSwperyr Arglwydd. Eel y cyfryw gall pa eglwys bynag a cwyllysio alvv am ei wasanacth. Ydym. dros yr eglwys, T. L. LEWIS, Gweinidog. T. AP LEWIS, Pregethwr. LL. J. LEWIS, Ysgrifenydd. T. WILLIAMS, Trysorydd. W. WILLIAMS, Diaeon. 4.7.r H. EDWARDS, J)iaoon. "Y CWMWL TYSTION." H0LWYJ)J)01;EG ar Haues Teulu y Ffydd-Abel, Enoch, Xoal], Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Caleb, Josua, Debora a Barac, Gedeon, Jephtha, Samson, Samuel, a Dafydd—a Goreliest-gampau a dyeddef trwy Ffydd, mewn.' O o benodau. Y Trydydd Argrafliad—y flfed, JOfed, lleg, a'r 12fed FiJ. Pris Hc.; post, Gic. neu 9 am :<s. 6c., a 27 am 10 s., ynfree gyda'r post. I'w gael gan yr awdwr—JOHN" JONES, Llangiwc, Brynaman, R.S.O., South Wales. 2.5.r. CARDIFF GRAMMAR SCHOOL. A BOARDING AND DAY SCHOOL. DUTIES were resumed on MONDAY, MARCH 31st, 1884. For Terms, &c., apply to the Head Master, E. G. L"RVi, 13, Fitzalan Place, Cardiff. CORRUGATED GALVANIZED NG. CORRUGOTEDOAlOTl^ll^ltoOFING. wolumimom T 0 CORRUGATED IRON C: C,kUJRÇHLANE ,WOLVERHAMI?TQN) PA. BEXH A DDYWED Y CYHOEDD? MAI MEDDYGINIAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININEBITTERS GWILTM EVANS. Yr hyn a ddywed pawb, gwir yw." BETH YW Y QUININE BITTERS? PHYSIGAArRIAETH lysieuol enwog, wedi ei chymysgn yn v modd mwyaf celfyddydgar a ffodus ag y mae yn bosibl, yn evnwys jelfenau gweithjarar y llysiajU a ffydnabvddir yn ff^tfredin y mwyaf rhinweddol o lioll lysiau arferol yn y srelfyddyd leddyjrol, '11', y t, dd mwyaf rhinweddol o lioll lysiau arferol yn y srelfyddyd leddyjrol, sef QUINrNE. SARSAPARILLA, GENTIAN, BURDOCK DANDELION, LAVENDER, a SAFFRON. Beth ydyw eu gweithrediad ? Cynorthwyant draul yr yiiiborth, gwellhant a hwylusant y cylchrediadau, eryfhant y giau ar cvhyrau, purant a ffrwythlonant y gwaed, bywiocant yr ysbryd- oed'd, ac adlonant y meddwl a'r tymherau; symmlant ynia|tli rwystrau ac atalfeydd yn yr ermigau bywiol, Maent yn rhodd# tone i'r lioll gyfundi-efn, Nerthant ,V i-lianau gweiniaid yn y cyfansoddiad, ac oherwydd liyny, y rliai mwyaf agored i anwydqij a'u canlyniadau. Am eu bod yn gwneyd hyn, y maent wedi enill iddynt en liunain y gymeradwyaeth uehelaf fel y meddyglyit. mwyaf cyfaddas ar gyfer pob math o wendidau a sefyllfa lscl, nyclilyd. a marwaidd, Aoesdynionobwysachvmeriadwedirhoddi iddynt gymeradwy- aeth am y pethau hyn ? Oes. y mae gan GWILYM EVANS g;anoedd o Ivthyrau cymeradwyol i'r QUININE BITTERS oddiwrth Feddvgon. Fferyllwyr, Pencadbenia;d, Otfeiriaid, Gweinidogioii, Oanwyr, Masnachwyr cyfrifol, a dyriion credadwy yn mliob dosbarth, o'r rliai sydd eu hunain wedi eu proii yn rhinweddol yn mliob sefyllfa ac yn mliob amgylchiad. Dyma engraifft deg o farn Cymry America ar QUININE BITTERS GWILYM EVANS:— "CLOD I'R HWN Y MAE CLOD YN DDYLEDUS." Allan o'r Drych, America." "46, Sheridan-street. Wilkesbarre, Pa., B "Rhagfyr 2toin. F\" AKWYL GYD-GENEDL,—Y mae clod yn ddyledus GWILYM EVANS, Llanelli, ar gyfrif ei feddyginiaeth ryfeddol dd:I sef y QUININE BITTERS, a brofodd i mi yn llon'd ei addewid mewn eysylltiad a rhan helaetli o'r anhwylderau a enwir yn y Drych, set iselder ysbryd, curiad y galon, teimlad blinedig a chvso-lyd, y gwaed yn tori,, dift'yg; treuliad, gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, fy ystumog yn chwyddo, brathiadau disymwth yn fy oe'irau nes methu iTraidd anadlu, ysgafnder yn fy mhen, &o. Rlnvng yr lioll flinderan hyn, yr oeddwn ddau lis cyn y Nadoligyn ei tlieimlo hi yn orchwyl ealed i gerdded i fewn i'r gwaitli. heblaw fy mod yn gorfod eis'tedd lawergwaith ar hyd y dydd dan effeithiau yr anhwyl- derau ond un diwrnod, pan ar lawr, wedi methu gau gurtad y galon daethi'm cof am QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a phenderfynais yn y fan, os cawn fyw i fyned allan yn y pryd- nawn, y gwnawn dreial arnynt. ac felly y bu. Nid cynt yr ymolch'ais nag yr aethum i store T. B. Thomas, ar Brewery Hill, lie y mae cyflawnder o'r feddyginiaeth uchod ar werth, yn bur fel y mae yn tarddu yn ffynon fawr Llanelli deg; Yn awr, chwi sydd yn teimlo oddiwrth yr anhwylderau uchod. gwnewch bra-wi "arnynt; sicrhaf y byddwch cliwithau, mewn canlyniad, yn alluog i ddwyn yr un dystiolaeth." Yr eiddoch yn onest, "THOMAS T. DA VIES." Pa ddoluriau yw y l'hai y mae y BITTERS hyn yti gyfaddas ar on cyfer;> Anhwylderau y giRn; doluriau yr afu a'r arenau, clefydau y ddwyfron. malldraul y cylla, anmhurdeb a gwendid yn y gwaed, &e. Y mae pob un o'r rhai liyn yn achosi llawer iawn o anhwylderau ereill yn ngwahanol ranau o'r corff. Y mae rhinweddau y llysiau sydd yn y QUININE BITTERS yn union- gyrchol yn nertliu, yn puro, ac yn symud rhwystrau yn y rhanan hyn, ac felly yn dileu yr achos; o ganlyniad, y mae yn iacliau Un o ail ddoluriau. Pa fodd y mae ei geisio, a bod yn sicr ein bod yn cael y gwir BITTERS? ttofyner fel hyn, Potelaid o QUININE BITTERS GWILYM EVA'NS, a gofaler am weled— 1. Fod enw "GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S. yn ysgrifenedig ar stamp y Llywodraetli ar wddf pob potel. 2. Y mae euw "GWILYM EVANS' QL'JNLNE BITTERS" ar bob label. 3. Sid oes un botel i'w chael dan 2s. 9c. yr un 05 cynygir i chwi werth ehwecheiniog neu swllt, byddwch wybyddus mai twyll a tfugind ydynt. 4. Na chymerwch eich cynghon gan neb i gymeryd unrhyw fatli o gymysg arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawn mor rhiiiweddol acynrhatach. Esgus gwael a thwyllodrus yw hwna. Cofier mai pethau da yn unig yr ymdrechir eu hefelyehu, ac y mae lluaws mawr o efelychiadau i feddyginiaeth ardderchog a dihafal QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory Llanelly. Gwerthir mewn botelau 2s. 9c. a 4s. fie. yr un, neu cases 12s. tie I yr un. yn cynwys 3 botel 4s. tic. Y mae botel 4s. (ic. yn cynvys ddwy waithgymaint a botel 2s. 9c.; felly, gellir arbed swllt. D.S.—Os teimlir anliawsder i'w pwreasu, gellir ei gael oddiwrth yr Awdwr yn ddidraul, trwy y Parcel Post, am y prisoedd a, nodwyd. 2a.4.84.r