Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

_o-.n-Cynwysiad.

AT EIN GOHEBWYR.'

Advertising

Advertising
Cite
Share

ILLTJMI 1ST AT ED WORK, Testimonials, Presentation Addresses, cfc., executed in the purest styles, in gold and colours. TYSTEBAT7 AC ANERCHIADAU ANRHEGOL YN Gymraeg neu Saesoneg (gwaith llaw), wedi eu gwycliu yn y dull mwyaf dilh n a hardd, a llythyrenau addurnedig a Uiflriedig, ac as arwyddluniau cyfaddas, mewu ymylwaith amryhw. RHAr ANERCH[ADA[; A WNAED Mr D. Simons, Manager, Moss Bay Steel Works, Cumberland, late Manager of the Bessemer Steel Works, Rhymney. ■Mr T). Phillips, New Tredegar, P.P.G.M., presented by the oddfellows of the Rhymney District. Mr J. Price, Manager, Treharris, late Manager of the Clydaoh Is Colliery, Rhondda. V»ev D. Silyn Evans, Aberdare. Rev W. Edwards, Aberdare, Chairman of the Welsh Congre- Ronal Union. gati6.w. S. D, ROBERTS, Trealaw, Pontypridd. Y MISOLYN RHATAF YN YR ENWAD. Y CENAD HEDD. Pris DWY GEINIOG yn y Mis. Dan Olygiaeth y Parch W. NICHOLSON, Liverpool. CYNWYSIAD RHIFYN GORPHENAF. Y GwM Da, a I'fyddlawn, gau y Parch T. Roberts, Wyddgrng Dyddlyfr Diacon ,,r r ,r Y Golofu Ddirwestol—Crefydd a Dirwest—gan U. J. N„ Liverpool Yr Haul, gan Mr O. R. Jones, Ashwell-street, Liverpool O Pis i 1 is. gan W. N.— Hunanladdiad Deon Bangor Pai-cli W. Glanffrwd Thomas Y Duedd i Ddyweyd ei Kara Coffadwriaeth Deon Bangor Yr Eisteddfod a'r Pantomime Peryglonleucnctyd Cymreig yu Nhrefydd Lioegi, Adolygiad y Wasg Amrywiaethau Y Were Sabbothol, gan y Parch O. Thomas, M.A., Trenynou. Yr clw arferol i Ddosbartliwyr., Pob arehcbion am dano i'w liani'on i'r Cyhoeddwr— JOSEPH WILLIAMS, Swyddfa'r TYST A'K DYDD, Merthyr. LLYFBA.U CYHOEDDEDIGr CAN T. GEE A'l FAB, DINBYCH. Y OWYDDONIADUR CYMREIG. Y Gwaith CenedlaetUol mwyaf a gyhoeddwyd yn Gymraeg. Dan olygiaeth v diweddar Barbh John Parry, D.D., Bala. Mewn deg o gyfrolau. Mewu lliau, pr,s £7 10s. Gellir ei gael yn gytrotnu os dewisir, neu ar "eSBONIAI) AR Y TESTAMENT NEWYDP. Gan y Parch Albert Barnes. Mewn ehweeh o gyt'rolau. Mewn llian hardd, pris 8s. He. Gellir cael y Gwaith hwn hefyd yu gyt'rolau, neu yn ^TESTAMENT YR YSGOL SABBOTHOL. Gan aniryw o Weinidogion y Method'sUaid Calttuaidd, gyda phump o Fapiau Cvmreig rhagorol. Mewn dwy gyfrol, pris ,-fil lliewn byrddau. 'TESTAMENT Y MILOEDD. Gau y Parch J. Ogwen Jones, B.A., Rhyl. Gyda, neu lieb y Cyfnewidiadau a wnaed yn nhestyn v Cytteitliiad Seisonig Diwygiedig. Pris 12s. Ge. mewn byrddau. OEM ALT DUWINYDDOL., Gan y Parch Robert Jones, Llaullyfni. Ail-argraffiad, gyda JVodiadau ychioaneyol helaeth. Pr'itf (Js. mewn byrddau. PREGETHAU Y PARCH JOHN PARRY, D.D., BALA. Pris !5s. tie. mewn byrddau. Y mae y gyfrol hou yn cymvys deuddeg-ar-hugain o Bregethau. „ r „ Y mae Catalogue cyflawn newydd ei gylioeddi o'r lioll Ljfrau a argratfwyd gan T. GISJS A'I FAB, yr hwn a anfonir yu rhad I r neb a ddenfyn am dano. -i-7.8-l.r j Y Parch R. Hughes, gynt o Blaenafon. GAS nad yw enw Mr Hughes yn Kyddiadur nac Tear Booh ein Henwad am y flwyddyn lioii. a clian ein bod yn tybied fod llawer a srarent wybod yn mha le y mae a pha beth eydd yn dyfod oliouo, yr'ydym yn ysgrifenvi i hysbysu y eylioedd ei fod ef yn gytlawn a rlieolaidd aelod o'r eglwys yn nghapel Tontre'rbel, sir Eynvvy, yr hwn sydd o fewn oddeutu milldir i bout enwog Orumliu, a'i fod hefyd yn hollol reolaidd yma fel pregcthwr a gweinidog fheb ofal eglwys;. Br pan y mae efe mewn cysylltiad a ni yma fel eghvys, y mae wedi pregethu yma ar amry w Sabbothau, a ehymeryd ar ein eaisran yn y gvvasanaeth gyda gweinidog y lie ar ein Suliau Cymundeb ar amser gweinyddiad Swperyr Arglwydd. Fel y cyfryw gall pa eglwys bynag a ewyllysio alw am ei wasanactli. Ydym, dros yr eglwys, T. L. LEWIS, Gweimdog. T. AP LEWIS, Pregethwr. Lt.. J. LEWIS, Ysgrifenydd. T. WILLIAMS, Trysorydd. W. WILLIAMS, Diacon. i 7,r H. EDWARDS, Diacon. 4ol.r H. EDWARDS, Diacon.

YE WYTHNOS.I

MR GLADSTONE A THY YR ARGLWYDDI.