Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

RHYDDHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN PUM' MYNYD!! DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH, ANWYD, A DIFFYG ANADL. ANHWYLDERAU Y FREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT, Megys Peswch, Diffyg Anadl. Bronchitis, Dolur Gwddj, Amvyd, Poeri Gwaed, Colli'r Llais, Pas, Crygni, Influenza, Asthma. Caethder. NEWYDD DA! T BAIVB sydd yn dyoddef oddiwrth yr anhwylderau uchod. mae miloedd yn cu hanwybodaeth yn dyoddef ac yn nychu oddiwrth anhwylderau y frest, yn pesyclm bron yn ddibaid, ac yn eotii en cwsg gan ddiffyg anadl, heb ymofyn am feddygin- (idill.) g anadl, yrnofyn aDl f,,dd3 in iaeth; ae oherwydd hyny, yn niwcidio ac yn gwanvchu en cylansoddiad. DAL I El) Y CYFRYW SYTAV. Y mae meddyginiaeth sicr ae effeitliiol wedi ei dyfeisio i rinwedd aichusol pa un y mae canoedd yn barod i dystiolaethu— JQAVIES'S QOUGH J^IXTUEE Ni raid oymeryd ond un dogn er profi ei ddylanwad union gyrchol—yu rhyddhau y fflem, yn clirio y llais, yn cynesu ae yn crythau y frest, g;an weithio pob anwyd a chrygni yniaith. Ni raid i neb olni caulyniauau anwyd 11a phesweli, ond gofalu Cod potelaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. BYDD POB DYN YN FEDDYG I'W DEC'LI' At holl anhwylderau y gwddf. a'r frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. Beth ydvw y Feddyginiaeth Fawr Gymrcig at Besweh a Brest Gaeth r-Davies' Cough Mixture. 1'11. beth ydyw y cymwynaswr goreu i bawb sydd yn cael ei rtino Kan Ddiffyg Anadl ?—Davies's Cough Mixture. A wyddoch chwi pa beth a ddylid ei gymeryd pan y bydd Anwyd trwm yn y pen, y llygaid yn g-ochion, y ffroellrtu yu Jlawn, a'r gwynt yn fyr ¿-Davies's Conal! j¡fixtw'e.J I'H beth ydyw y ddarpariaetli oreu at ryddhau y fflem ac esmwythau Brest ddolurua 't -Daviess Cough Mixture. Pa beth a iacha y Dolur (jprddt ar unwaith ?—Davies's Cough .1[ix/1¡re, PA LE Y ;\[ A J; Davies's Cough Mixture i'w gael? Can bob Druggist, meWn potelau, Is. l.'c., 2s. 9c., a 4s. rie. (Y mae cryn arbediad trwy gymeryd y poteli mwyaf). Goialer lod enw "HUGH I) A VIES ar stamp y Llywodraeth Oyda'r Parcel Post, unrhyw faintioli, 3e. yn rhagor. TYSTIOLAETHAU. Dywed Mr J. Breese, cariwr coed, Llanbrynmair" Cefais hollol iachad oddiwrth anwyd a phesweli trwm drwy gvmervd un uotel." Dywed H. Davies, Cwmcemryw Farm, Glasbwll:—1" Gwnewch v defnydd a fynoch o ty enw i. Nis gallaf ganmol gormod ar eicli Patent Cough Mixture. Tybid fy mod yn ngafael y dartodedigaeth ond trwy Kymeryd eioh meddyginiaetlt. dychwelwyd ti i'mcydawn iechyd. Rbyddhaodd y fflem, gadawodd y peswch fi, a ehefais liollol iachad oddiwrth ddiffyg anadl." Dywed y Parch Ll. B. Roberts, Ffestiniog Dan oehain anwyd yn nychu—a'r ¡1I11(P Yn rhyw lesg weitliredu; Mwy cais trwy y Cough Mixture en, Oes o iechyd ddibesychu!" DAVIES'S PILLS AT DDIFFYG TREULIAD. Beth ydyw y feddyginiaeth oreu at Ddiffyg Treuliad?—Davies's Tonic and Antibilious Pitts. Beth sydd yn feddyginiaeth effeitliiol at boon yn yr Y sgwyddau ? -Davie$'. Tonic and A ntibUiou.. Pills. A oes meddyginiaeth at Iselder Ysbryd? Oes—Davies's Tonic and A ntibilious Pills. Beth ydyw y ddarpariaeth fwyaf effeitliiol at godi yr Archwaeth at Fwyd ?—Davies's Tonic and Antibilious Pills. Y MAE Davies's Tonic and Antibilious Pills o werth amuiinshiilwy i bawb sydd yn dyoddef oddiwrth y Clefyd l\lriyu, t'" :ld y Oalon, Diftyg Tl'eu!î:cd, Poen yn y Pen, TCheumatism, y Ddanodd, Neuralgia, a Snrni yn yr Ystumog &c Maent yn hawdd en meryd, yn ddyogel hollol i bob oed a rhyw N id ydynt yn acliosi f poen lleiaf yn cu heffaith ar y corff. ond gweitlnant ymaith vr ahechyd, gan Buro y Gwaed yu hollol odd i wi th bob anhwylder sydd yn achosi toriad allan. &c. JSTi ddylai neb sydd yn dyoddef Gwendid a' Nyclidod, Diffyg Awydd at Fwyd, Iselder Ysbryd. icfe., foii hebddynt, gan eu bod yn codi yr Archwaeth at Fwyd, ae yn cryfhau y Nerves a'r Corff yn gyffredinol. BRISTOL HOUSE, MACHYNLLETH. Bum yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Treuliad a phocn yn yr 1 sturnotf ac yn y Cetn, Diffyg Archwaeth. ac Iselder Ysbryd am tisoedd; ond galwodd cyfaill ty sylw at DAVIES'S PILLS. Cy- nierais ddau tlychaid, a chefais adferiad trwyadl. Ydwyf, &c., WILLIAM WILLIAMS. MEWN BLYCHAU, Is. He. A 23. 9c. I'w cael gan bob Druggist, neu anfonir blychaid drwy y Post oddiwrth y Perclienog ar dderbyniad eu gwerth mewn stamps. Parotoedig yn unig gan HUGH DAVIES, A.P.S., Chemist (by Examination), MACHYNLLETH, ¡ Medallist of the South London School of Chemistry and Pharmacy Qualified Dispenser of Medicine of the Ap Hhecarics' Hall, London 8,2,84.r. GYKOEDDIADAU DIWEDDARAF fIUGHES & SON, WREXHAM ysbysiad 1:ttiL- rw o Bwys!! AT Y LLYFRWERTHWYR A'R CYHOEDD YN GYFFREDINOL Dymuna HUGHES & SON, WREX- II AM, hysbysu eu bod wedi prynu yr holl Stoo o Bregethau y diweddar Barchedig EDWARD MORGAN, DYFFRYN, Ac mai o'u SWYDDFA hwy byddant i'w cael rhagllaw. ME WN DWY G YFROL. Pris mewn llian cryf a hardd, 7/6 yr un. Yn barod yn Mehefin, 1884. CYFROL 0 BREGETHAU: GAN Y PARCH. JOHN JONES (IDRISYN), Awdwr y Deonglydd Berniadol," &c. Llian hardd, pris 3/6. ae$jj5^Revised Edition, Folio, containing about 200 pages. £ > JUST ISSUED, THE P "PEOPLE'S EDITION," H (D 0P J THE GEMS fD tfl OF LJ » Mils! Q S JOHN OWEN (OWAIN AIAW.) Containing— U Several NEW SONGS and PIKCJM. "I I Words in English and Welsh; "Nl '■ With Symphonies and Accompani- Cp ments for Piano and Harp, for IJj One Hundred Pieces. n I 1st, 2nd, 3rd, and 4th Series separ- 0) ately, 2/6 each in glazed cover. 0 The former Elegantly bound Edition can still be had, price 12s. 6d. c M YN AWR YN BAROD, Oeinion y Gan-AIL GYFROL Pris mewn Amlen, Is.; Llian, Is. 6e. (Neu yn Rhanau, pris 3e. y Rhan.) YN CYNWYS:— RHAN 5.—Tri DeiMivd.—YWerR Sol-ffa; YDdau Fc-rwr Betty Wyn fy Nghariad. RHAN 6.-Caneuon.-Gogoniant i Gymru; Wyt ti'n cofio'r lloer yn codi; Peidiwch a dweyd wrth fy Ngiiariad; Y Gwcw ar y Fed wen; Boed ysbryd ein cyndadau; Y pwn ar gefn yr awen;' Y fenyw fach a'r Beibl mawr. RHAN 7. Tri Deuaivd.—Y Ddeilen ar yr afon'; Y Chwaer a'r Brawd Y Gareg-ateb. RI-IAN -Hen Wlad fy Nhadau; Dyna'r dvn aiff a hi; Mae acen y g'lomen; Gwnewch bobpeth yn Gymraeg; Cryd gwag fy mhlentya YW. CAN GYMREIG BOBLOGAIDD. "H I JEt A E T n: (" HOBED 0 HILION") WEDI EI THKEFNU A'I CHYXGHANEDDU GAN D. JENKINS, MIJS- BAG, Y geiriau gan CEIRIOG. Y ddau Nodiant ar yr un copi, Pris CHWECHEINIOG ANTHEiyTGENADOL (MISSIONARY ANTHEM), NEWYDD A PIIOBLOGAIDD. Gyda geiriau Saesoneg a Chymraeg. Sol-ffa, 2c, H.N. 4c OYDGAN DDIRWESTOL (TEMPERANCE CHORUS), "AWN, A MEDDIANWN Y WLAD" (WE'LL MARCH AND POSSESS). Geirhu Cymraeg gan ANTHROPOS Geiriau Saes- oneg gan y PARCH D. ADAMS, B.A. Sol-ffa, 2c.; Heu Nodiant, 4c. Gellir cael y Cydgan nchod wedi ei drefnu i Brass Band. Bydd hyn yn help i'r cantorion mewn Gwyliau Dirwestol. ANTHEM Y CYNHAUAF (HARVEST ANTHEM). Sol-ffa, 2c. Hen Nodiai t, 4c. # NODIAD.-Mae yn yr Anthem hon Driawd prydferth i Alto, Tenor, a Bass. Pob archebion, gyda blaenual, i'w hanfon at yr awdwr, D. JENKINS, Mus. BAC. (Cantab), ABERYSTWYTH. Y BOARDING SCHOOL OREU (AC YN OL Y MANTUISION) Y JiHATAF I FEIBION 1JHIENI CYMIIEKi. ",Y mac cyfnewid canol gwlad am awyr y mor yn well nas unrhyw teddvsiaetli I boljl icuainc." fawr i feott gwTedS»tl,ef fawr ynddo ei hun y adc,ysff worth- fawr i fochgyil ARNOLD COLLEGE, SWANSEA riUNCIPAl, REV EDGAR WILLIAMS, M.A. (Glas.), B.D. (Edin.) MA? yr '10n yn parhau yn hynod hvyddianus mewn Ty darparu becli^yn ar gy fer arlioliadau parotoawl y Gyfraitli. Meddygw naetli, lierylhaeth, y Civil Service, y Colegau Duw- inyddol, y Training a r University Colleges, &c. Sfae 11 (ni tethodd neb) wedi llwyddo elem (lb83). Nid oes yr un ysgol yn meddu manteision gweil i ddarDarn bechgyn ar gyfer yr ananfa a swyddfeydd masnaohol. Telir sylw arbeiug i trench, Llawfer. Book-keeping. Comme, cial Knowledge, a Correspondence, yn nghyda'r diftygion neillduol mewn granmcUV acen a saiu y baesoneg, sydd y n naturiol i fecligyn (Jymreiff V mae dosbartliiadau mewn Mesuroiiiaeth, Tir-fe«iir<« ae Elfenau Amactliyddiaeth, ar gyfer beeligyii sydd i fort' vn amaothwyr. 0aDKinYDD—PARCH B. \VI L1,I AiVIS, Abertawy. ARIAN AR LOG. T~)ERB YE] R unrhyw-symiau o arian gan y Gymdeithas ucliod. J1,- ,1,' I ?r rP, 'A} ^,i' y cant am symiau o dan 42J, a 1 HEUA1R ItJIsJ A CH^VKI. GAIJST y cant am symiau o &25 1 41,000, a r ymrwymiadau dyogolat', yn ol y gyfraith Sencdaol am danynt. Rhoddir PUNT y cant a rhan o'r elw i feodianoeyr paia up shares. Rhoddir beniliyg unrhyw swm ar Mortgage ar dai nen diroedd, a gellir cael 20 mlynetld i ad-dalu, os dewisir. Telir treuliau y Mortgage gan y Gyindeitlias. Ymofyner a'r Ysgritcnydd-Mi T. H. DAVIES, 18, Union- street, tiwansea.. ^8 84 r Cymdeithas Adeiladu Merthyr a Dowlais Scfydlwyd 18:2.-C'orfforwyd dan Gyfraith Sencddol Cyrndeitii- asau Adeiladu, 1874. Prif Swyddfa :— 34, Victoria Street, Merthyr Tvillil Oadeirydd—THOMAS WILLIAMS, Y sw., ):. H. YMAE y Gymdeithas uehod yn barod i roddi bentliv ar Mortgage, ar y rliybudd byraf, Symiau o aioo i £10.000, 'w talu yn ol yn Gyfranau Misol neu Chwarterol. Mae tabl yr Ad-daliadau, y Treuliau Cyfreithiol, a tiial Surveyor, wedi eu gostvvng lawer iawn. MAK'R GYMDEITHAS YN AWR YN CYNYG MANTEIS- ION AliBENIG I i ENTHI CW R, trwy fod yr Ad-daliadau a r Costau Deelirouol wedi eu lleihau gymaint. Ccdwir y Dirgelwch Llwyraf. Am Eanylion, yinnfyner a Mr E. ROBERTS, Ysgrifenydd, yn Swyddfa y Gymdeithas,34, Victoria-street, Merthyr Tydtii, 18.1,84.r. OO AC UCHOD YN WYTHNOSOL, — Gall personau <=w^J perthynol i un o'r DDATT RYW, enill y swm ucliod yn hawdd ae yn oncst bob wythnos, heb i hyny ymyrid o gwbl alti galwedigacjthau presenol. Am iauylion, &c„-amgauer envelope, gyda chyfeiirad personol arno, i EVANS, WATTS, ANI> COMPANY (P. 627), Merchants, Birmingham, Mae hgn yn wirionedddl. S.11.84.r Y mae y Dandelion Extract a gyuwysir yn Mheleni Dr King, drwy ei weithrediad tra adnabyddus ar yr Ysgyfaint (y eilcliweryn pwysicaf yn yr holl gorff), yn acliosi i'r didoliadau corfforol i redeg mewn trefri reolaidd, ac mewn eysylit- iad a rTonic Ingredients, yn cryfhau yn ddirtawr, ac felly yn eylitl py rtli mawrion y corll mewneyflwr addas i sierhau lCchyd da. Gwertliir nwy g-an unrhyw Uyffyrydd ntewn blydiau Is" He. i lg, 9e. yr un.