Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

S'YnŒ"D":J:» "ST PE3WCH &YDA.G XTW :J:)OGThT. DA VIES' FRUIT COUGH BALSAM. NI fethodd hwn erioed a rhoddi gwellhad buvn a pharhaol oddiwrth^ioll anhwylderau y ITrest, yr Ysgyfaint, a'r Gwddf, sef Peswch, Anhawsder 1 Anadlu, y PSs, Crugui, Colli y Llais, Anwydwyst, Mogfa, Bronchitis, Diffyg Anadl, &c. Archwaetha y Balsam yn hyfryd a dymnnol. Gweithreda ar Blant yn uuiongyrchol. dyogel, a sicr. Gan fod J. M. D. wedi llwyddo i ddwganfod cyrnysgedi gwir werthfawr ac effeithiol tuag at Beswcli, Anwyd, Influenza, Asthma, Bronchitis, IJirryg Anadl, Poeri Gwaed, Pas, Crugui, a phob math o enyniad a dolur y Gwddf, teimia mai ei ddyled- swydd ydyw gwneyd yn hysbyp i'r Cyhoedd y Feddyginiaeth lion, yr hwn a gynwysa y gallu i roddi gwellhad buan oddiwrth nnrhyw nn o r doluriau a grybwyllwyd nchod. Effeithia yn foddtiaus a dymuno! ar y pileuau doluriis, a symuda yn gyflym Auhawsdar i Anadlu trwy hyrwyddo peswch-boeiiad esmwyth, gan roddi felly lawer o ryddhad i anhwyldirau yr Asthma a'r Darfodedigaeth, a hall anhwylderaa yr Y8gytiLiut a'r Frest. Gran fod yr lunsawdd Seisonig mor gyfnewidiol, nid oes ond ychydig ° beisotiaii yn gallu dianc rliag anwyd a pheswch trwm, ac yn ami iawn trwy esgeuluso peswch y caniyna anhwylderau difrifol, y rliai a elliel eu rhwystro pe buasid ond cymeryd ychydig ddognau o'r Balsam hwn. Darganfydda y rhai sydd yn colli eu cwsg noson ar ol noson oolegid pesychiad dibaid a gyffroir gan deimlad diflas vn £ \VT i ?r1' !• a KVI?yrchlr gan gasglijid o lysnafedd yn y pibellau gyddfol, fod MY RODIN DAVIEd'S FRUIT COUGH BALoAiVl yn ieddygii uaeth werthfawr tuag at S3rmud y llysnafedd hwn ymaitii. LLiniara a gwellha hofyd yn gyflym y lleoedd digroeu a achosir gait enymad. Gall personau o unrhyw oedraa ei gymeryd yn ddyogel, ond iddynt gymeryd sylw o'r cyfarwyddiadau a roddir gyda phob costrel. Mae y Perchenog wedi derbyn lluaws o Dystiolaethau oddiwrth bersonau a gawsant wvllhad uniongyrchol tiwy gymeryd y Balsam gwir werthfawr hwn. Os bydd i'r Peswch gyfodi (fel y gwna yn fynych) oddiwrth sefyllfa aflachus yr ystumog neu yr Afu, dylid cymeryd yhydig ddognau o feddyginiaeth ryddhaol esmwyth, megys MYRDDIN DAVIES'S FAMILY APERIENT PILLS, y rhai a werthir mewn Blychau Is, l-aa. a 2s. 9c. TYSTlOLABTHAU. MR VA VIES,-Syr,-Nis gullaf mewn ysgrifen roddi canmoliaeth ddigonol i'ch r ruit Cough Balsam. Bum am amser maith yn cael fy mlino gan beswch yn ystod y nos, ganfy nghadw yn etfro Yn ddiweddar,cymerais eich Balsam, ac y mae wedi effeithio arnaf yn y modd mwyaf rhyfeddol, fel y gallaf yn awr fwynhau noswaith dda o orplnvysdra, a'm peswah poeuus wedi ei wellhau. Dcrbyu- iwcli fy liiolchgarcli diffuaiit am hyn. T. WILLIAMS, Builder, 2!\ Frcehold-st., Uplands, Abertawy. YS«OLDY GEN £ DI,AETHOX. PAKKMUL. Medi God, 1881. A-NIVYfj STH,—Mae yn bio ser mawr i mi atlu dwyn tystiolaeth o wertluawredd eicli Fruit Coutfli Balsam. Y dydd arall yr oedd fy mereh t'echan yn dyoddef o<ddiwrth beswch trwm, rlioddais iddi ddau ddogn o'ch Balsam, a bu hyny yn foddion i'w llwyr esmwythau. Mae fylngwrajg liefyd yn agored iawn i beswcli ac anwyd, ond ni fetha eieli Fruit Cough Balsam byth a'i llwyr esmwythau. Yr wyf wedi ei ddefnyddio fy liunan ar amryw adegau yn ystod ainvyd trwm yn y Frest a cliolliant llais, a derbyniais bob amser fudd mawr oddiwrtho. Yr wyf yn ei werthfawrogi gymaint fel na bydd fy nghartref byth heb botelaid wrth law. Yr ydych at eich rhyddid i gyhoeddi hwn os tybiwch yn oreu. Ydwyf, yr eiddoch yn barchus, I Mr J. M. Davies, Chemist, Abertawy. W. ELLIOTT. I GORNOS, GOWER ROAD, Modi licg, 1880. I Bin DAVIES,—Syr,— Mae offaith eich Fruit Cough Balsam Enwog braidd yn anhygoel. Y dydd arall rhoddais ddog-n ohono i un o fy mhlant pan yn eael ei boni gan beswch blin, a ehaiodd esrnwy tliad hollol gan yr un dogn hwnvv. ANN BAVIliS. POSTMAN, GOWER ROAD, Medi Keg, 1880. MB DAVIES,—Syr,—Yr ocdd fy ngwraig yn dyoddef oddiwrth anwyd trwm a clirygni. Ar ol ccisio amryw ddarpariaethau na wnaetliant ddlmlles iddi, pwrcasodd gostrelaid o'ch Fruit Cough Balsam. Darfu i'r dogn cyntaf ei rhyddhau yn fawr iawn, a eliyn iddi gymeryd haner y gosti-elaid, yr oedd yr anwyd r eryscni wedi perffaith wellhau. Bhoddais y gweddill o'r gostrelaid i gymydog, plentyn yr hwn oedd a pheswch blin, ac ar ol cymeryd un dogn, nid oedd rhagor yn eisieu, gan fod y peswch wedi darfod yn hollol Ydwyt', yr eiddoch yn wir, I JUr J. M. Davies. S. ASHTOX. LLANSAMLET, Mai laf, 1883. ST R,- Mae yn bleser mawr genyf g-ymcradwyo eich Fruit Cough Balsam. Yr wyf yn wastad yn ei gadw yn fy nhv. Credwyf ei fod yn feddyginiaeth deuluaidd dda a dyogel yn arbenig i blant. Mr Jlyrddin Davies, Abertawy. ABRAHAM H. THOMAS. PAROTOEDIG YN UNIG GAN Y PERCHENOG, J. jyn~Y~JE&JDIDT2<r DAVIE S, S DISPENSING CHEMIST (By Examination), 4, OXFORD STREET, ABERTAWY. I'w gael gan bron yr oil Fferyllwyr, mewn costrelau Is lje. a 2s. 9c neu yn uniongyichoi oddiwrth y Perchenog am So yn ychwaneg. Os na fydd mewn stoc gan unrhyw Fferyllydd, bydd iddo, os gofynir ganddo, anfou am dano yn ddioed Gwerthwyr yn Llundam: Newbery & Sons, Sutton & Co., Barclay & Sous, Butler <& Crispe, a holl Werthwyr Meddygiuiaeth Freintebol. GWELIHEIB MEWN YCHYDIG DDYDDIAU CIUN, BBNIONS, A • CHTMALAU CHWTDDEDIG Y BODIAU. —Dfiler's Corn and Bunion Plasters yw yr "nigo fedd- yginiaeth wirioneddol. Gwahaniaetliant oddiwrth bob filasterau, tarianau, neu gymysgiad a ddyfeisiwyd erioed. )rwy ystwytho yn uniongyrchol y croen tew amgylchyno!, dar- lydda y boen ar unwaith, a dilyna y corn yn fuan ar ei ol. Gofyna Bunions a Oliymalau chwyddedig y bodiau fwy o amser i wella yn lIwyr, ond y mae y gweithrediad yn sier, ae esmwythder yn union- gyrchol. Gellir tfwisgo unrhyw esgidiau yn gysuras yn mheu teir INa plierswadier chwi ar un cvt'rif i brynu dim arall. Blychau Is. ljc. yr un, a werthir gan y rhan fwyaf o gyflyrwyr. Drwy'r post am 14 stamps. Bedford Laboratory, Bayley Street, London, W.C. JBYDDARDOD, SWN YN Y CLUSTIAU, &C.— Seller's Essence for Deafness gael eidreio bob amser, am ei tod. mewn achosion a ymddangosent yn anwelladwy, wedigwneyd rhyfeddodau. Ar ol ei gymhwyso am ddwy neu dair noson, eyinuair Byddardod Ysgafn, Atalfeuon yn y Clustiau, a'r sibrydau dido: sydd mor fynych yn dilyn elyw drwg. Gellir dywcyd am Essence ei fod yn sicr o roddigwaredigaeth mewn unrhyw aetcs a tyddardod heb achosi y niwed lleiaf i beirianwaith tyner y glu«, a nha mor ryfedd bynag, v mae personau wedi bod yn wedi elywed seinia,u ar ol rhoddi prawf teg dullersEssence. Potelils. Ilc.,a2s. ge. Arwerthgan yr holl Syrt viwyr. SULPHOLINE LOTION."—Moddion all.anol i wella anhwylderau y croen.—Nid oes odid unrhyw darddiad na bydd iddo ildio i Sulpholine" mewn ycliydig ddyddiau, gan ddechreu diflanu o'r golwg, hyd yn nod pe yn ymddangos tuhwnt i wejlhad. Fe ddiilana plorod, cochni, Uynorod, ceil, a gerwinder, megys trwy gyfaredd; tra y bydd i hen a pharhaus anhwylderau pcrinynol i'r croen, sydd wedi bod yn blino y dyoddetydd am liynyddau, pa mor ddwfn bynag y byddont wedi gwreiddio, gael ymosod arnynt yn llwyddianus gan Sulpholine." Y mae yn dinystrio y milyn anweledig i'r Uygad sydd yn achosi yr anhwyl- derau anolygus, anfoddus, a phoenus hyn, a pliob amser yn ovnyvchu srolwg- srlir. iachus, a naturiol ar y croen. Gwertliir y Sulpholine Lotion gan v rhan fwyaf o Gyffyrwyr. l'oteli 2s. 9c. PROTECTION FROM FIREv BRYANT & MAY'S PATENT SAFETY MATCHES 11 PRIZE MEDALS. ENTIRELY FREE FROM PHOSPHORUS. Are not Protection Poisonous. BBXiF to Health. HARMLESS TO ALL EMPLOYED IN THEIR MANUFACTURE. "CANYS Y GWAED YW Y BYWYD," GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLARKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol. I'R hwn ni ellir rhoddi cym' radwyaeth rhy uehel am- X LANHAU a GLOEW1 y GWAED o bob ANMHUREDD, lacha Hen Ghvyfau lacha Ben Glwyfau Crawnllyd yn y Gwddf Iaclia Gluniau Cornwydlyd Dolurus lacha Bendduon neu Bisgwrn ar y Wyneb lacha Glwyfau Crachlyd; lacha Gornwyd Cancraidd lacha Atiechyd y Gwaed a'r Croe i Iaclm Cliwyddiadau Chwarenol lacha y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmliur, yn codi oddiar bfi achos bynag. GaH fod y Cymysgedd hwn yn ddymunol i'r archwaeth, ao yn caol ei warantu yn rhydd oddiwrtU unrhyw beth niweidiol i'r cytansoddiad inwyaf gwanaidd perthynol i unrhyw un o'r ddau ryw, y mae y Perchenog yn erfyn ar i ddyoddefwyr roddi prawf arno er cael allan ei fawr werth. Miloedd o Dystiolaethau o bob parth. "North-street, Audenshaw (ger Manchester). T.f^^d,d}™inleser, SaWr i roddi fy nhystiolaeth i effeithiau Gwaed Gymysgedd, yr hwn sydd wedi fy ngwella T i? miffWrn cornwydlyd drw? iawn. Yr oedd i mi bedwar o archollion, yr hyn a m hanalluogodd i ddilyn fy n?alwedig-aeth am bedair Ulynedd, yn ystod yr hwn amser bum mewn puinp o wahanol elafdai ae o dan bymtheg o Wahanol feddygon. O'r diweddcymhellwyd hi roddi prawt ar eich Gwaed Gymysg-edd. ai' °' cymeryd tan- o phiolau byehain yr oeddwn yn'alTuoff i fynedat ty ngwaith, ac erbyn i mi gymeryd naw neu ddesf o phiolau yr oeddwn wedi ty llwyr Wellhau. Gallwch wneyd y def- nydd afynoch o hyn er budd dj'oddefwyr ereill.-Y siddoch vn parch us. JOHN "\V I.;JJ [AMS." Ar werth mewn phiolau 2s 6c yr un, ae mew a Cistiau, yn cyn- wys chwe gwaith cymaint, lis yr un-digon i effeithio gwellhad hollol yn y mwyalrii mawr o achosion hir-sefydlog—e-an vr holl Fteryllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breintlytliyrol trwy yr hod Dcyrnas Gyiunol a thrwy y byd, neu a antonir i unrhvw svf- eu-iaa ar dderbymad 30 neu 132 o ly tliyrau ceiniog, gan y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY LINCOLN. 1 Trade Mark—"Gwaed Gymysgedd." NERTH MAWlt I'R COKFF.—Y mae Pepper's Q«ini«e and Iron Tunic yn cryfhau y gewynau a chyfuudrefn y cyhyran. yn gwella yr archwaeth, yn bywiogi yr ysbrvdoedd vn adnewyddu yr lecliyd, yn dihuno a dadblygu y galluoedd gewyn- loethogi y gwaed, yn awchlymu yr archwaeth, yn tarfu lloscedd ac lselder, ae yn eadarnhan organau y treuliad. Y map vn feddygimajsth nedlduol i boen yn y gewynau (neuralgia), diftVg- treuliad, cletydon, anhwylderau y fynwes.ac mewn anhwylderau aychawi, a gogwyddiadau manwynawl, &c. Y inae yr holl "orff yn caei ei iywiogi yn ddiriawr drwy Tonie Pepper, y galluoedd meddy.iol yn eael eu gloewi, y cyfansoddiad yu eael ei nerthu yn iawr, &iechydyn sieroddychwelyd. Poteli, 32 dogn, 4s 6c Ar ,w°rt> tsytiyi-wyr yn mhobman. Y mae J. PEPPEIi'ar y ladei. Mynwch Tome Fepper, _f' Old Sores and Old Skin Diseases. The seeds of these disorders are effectually expelled by thiri penetrating Unguent, not only from the superficial parts, rnm the internal tissues Any caie, even of twenty years' standing, speedily yields to its influence. A Certain Cure for Bronchitis, Diphtheria, Sore throat, Asthma, &c. For curing sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, tight- ness of the chest, and pain in the side-which instant treatment alone prevents degenerating into more serious maladies, this Ointment has the same powers over chest complaints asablifter poss-«ssee. without causing p!1in or debility. Old asthmatic in- valids will derive marvellous ease from the use of this Ointment, which has bright round many such sufferers and re-established health after every other means had signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sores, and Ulcers. Bv rubbing the Ointment round the affected parts, it pene- trates to the tissues beneath, and exercises a wonderful power on all the blood flowing to, and returning from, the diseased part. The inflammation diminishes, the becomes less intolerable, the matter thicker, and a cure is soon effected. In all long-standing cases, Holloway's Piljs should also be taken, fi3 they will thoroughly expel all depraved humours from the body. Gout, Rheumatism, Stiff Joints. Gout and Rheumatism arise from inflammation in the parts effected. To effect a permanent cure, adopt a cooling diet, drink plenty of water, take six of Holloway's Pills night and mornintr, and rub this Ointment most effectually twice a-day imo tlie suffering parts when used simultaneously, thev drive all inflam- mation and depression from the system, subdue and remove all enlargement of the joints, and leave the sinews and muscles las and uncontracted. Abscesses, Erysipelas, Piles. Unvarying success attends all who trent these diseases according to the simple printed directions wrapped round each Pot. A little attention, moderate perscverr.Ece, and trifling ex- pense, will enable the most diffident to conduct any case to a happy issue without exposing their. infirmities to anyone. The Ointment arrests the spreading inflammation, restrains the excited vessels, cools the overheated skin, alleviates throbbing and smarting pains, and gives immediate ease and ultimate cure. Both the Ointment and Pills should be used in the following complaints Bad Legs I Corns (Soft) Scalds Bad Breasts I Fistulas Sore Throats Burns Gout Skin Diseases Bunions Glandular Swellings Scurvy Chilblains Lumbago Sore Heads Chapped Hands Piles Tumours Contracted and Stiff Rheumatism Ulcers Joints Sore Nipples Wounds The Ointment and Pills are sold at Professor TTOI.T,OWAY'S Establishment, 533, Oxford Street, London; also by nearly every respectable Vendor of J'eUeine throughout the Civilised World, in Pots and Boxes, at Is. l £ t, 2s. 9rl. 4s. fid., lis., 22s., and iiiis. each. The smallest Pot of Ointment contains one ounce and the smallest Box of Pills four dozen. Full printed directions arc nTixcl to ei-h Pot and Box, and :an be had in any even ia Tn :-kioU, Ai-abio. Armenian, to I ei oihiA^, Ol U.il^oC. .,¡,\). i«—2 SWYDDFA Y TYST A'R DYDD amLyfran obob kD math, Cerddoriaeth, Papyr ysgrifenu, a Chyhoedd J\Ol\ll Seisonig. Hpfvcl pob math o waith art raffr. /^WAEEN'J y bydd i UN BLYCHAID o Vj CLARKE'S B 41 Pills i wella pob dyJerlif o'r Peirianau Troetbol, yn un 0'1' ddau rhyw, wedi ei enill neu yn frdymhero), GraiaLwst a Plioenau yn y Cefn. Ar werth mewn bycajau 4s 6c yr un g-an yr boll Fferyllwyr a (iwortitwvr Meddyginiaeth Hreirit- lythyrol; neu a anfonir i umhyw gyfciriad am 60 o lvthvrnoJau, set. y LINOOLN & Mjut-AND COXINTIES' DRUG COMPANY, f.incoiii. Goruchwylwyr Cylan- werthol Barclay a'i Feibion, LIundain, a'r holl Dai Cyfanwertboi.