Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

Genedigaethau, Priodasau, &e. DALTF.R ¡SYI,W.Ein telerau am gyhoeddi Barddoniacth yn ) «ysylltie<lisr a bancs Genedigaeth, J'riodas, neu 'Farwolaeth yw ■uir ceiniog y Hindi. GENEDIGAETHAU. Powt!LL —Mehenn 18fed, priod y Parch R. Powell, Drefnewydd, ar fab. MARWOLAETHAU. PKBEGBINB.—BoreH y Llungwyn, yn 35 oed, y cyfaill didwyll a ffyddlon Philip Peregii,e, Maesteg. Bu am gyfnod hir yn ayoddef oddiwith effeithiau enyniad ar yr arenau. Yr oeJ,J o atnyylch hyd y <1ydd Mercher blaenorol i'w farwolaeth, pryd y bn yn Llangynwyd yn nyhwrdd biynyddul Betbesda; er ei fod yn gwanhau yn raddol, ni thybioid neb fod ei ddiwedd nior agos. CladdwyJ ef y dydd Mercher canlynol ger ben eglwys Llangynwyd, pryd y gwas- anaPthodd Mr Jones, Soar, with y ty ac yn y fynwent. Claddwyd ef o dan y ddeddf uewydd, a thrueni fuasai gwneyd yn wahanol, oblegid Ymneill- duwr seloff ydoedd. Yr oedd yn traw l i'r Parch R. E. Peregrine, B.D., Rhymni, ac ni chafodd neb ffydd- lonach brawd erioed. Yr oedd wedi crynhoi cryn lawer o wybodaeth-yn gyfarwydd iawn a phrif Rymndiadau yr Enwad, ac yn adnabyddus i lawer o weinklogion a tnyfyrwyr. Nid oedd diyon o roesa7/ iddo i wneyd i bregethwyr, ac yn neilldnol myfyrwyr, a ddeuai i'r He. Y TYST A'R DYDD oedd ei bapyr; byddai yn ei ddarllen yn fanwl, ac yr oedd yn un pervglus iawn mewn dadl ar utrhyw bwnc perthynol i'w Enwad. Nos Sal, Mehefin 8fed. traddododd Mr Jones bregeth angladdol bwrpasol ar ei ol oddiar y geirian, "Ysbryd yr Arglwydd a gipiodd Philip ymaith, ac ni we:odd yr eunuch ef mwyach."—.A JT. BE VAN.— Mehefin 14eg, ar otbyracysgafngystudd, yn 70 oed, Mr Hopkin Bevan, Llundain, tad y Pareh LI. D. Bevan, D.D., Highbury Quadrant. Treuliodd y rhan fwyaf o'i oes yn Llane'li, a chyrhaeddodd safld o anrhydedd a dylanwad yfc y dref hono. Cyflawnodd yn ffyddlon am lawer o flynvydoedd y swydd o ddiacon yn eglwys Annibynol Seisonig Park-street, a phan ymadawodd am America, cafodd Inaws mawr o arwyddion o'r serch a deimlid tuaa ato. Gwr a phawb yn ei garu oedd ein banwyl gyfaill ymadawediif. Gweinyddwyd yn ei gladde i- igaeth, yn ngwydd lluaws o gyleillion, y dydd Mercher canlynol. yn y capel (Highbury Q ladrant) ac ar lan y bedd (Abney Park Cemetery) gan y Parch S. Newth, D.D., New College, a'r Parch R. Vaugban Pryce, M.A., LL.B., Stamford Hill. Nodded y Nefoedd fyr.'do ar ei anwyi weddw alarns, ei unig fab, a'r tenlu.- W. W. LLOTD.—Mehefin 17eg, Richud L'oyd, Dcefnewyd1, yn 81 oed. Bu yn ddiacon tfyddlawn yn yr eglwys Annihynol Gytnreig am flynyddoedd, ac am yr wyth neu naw m]ynedd diweidif bu yn selog neilldu)! gydae Urdd y Temlwyr Da, ac yn drysorydd ffyddlawn iddynt. Claddwyd ef yn y gladdfa newydd ger llaw y dref, a daeth tyrfa lnosog a pbarchus i'r angladd. Traddodwy pre reth angladd >l iddo g in y Parch J. Jones, Machynlleth. POWE- LL.-Mebefin 19?g, Anne, priod hoff y Parch R. Powell, Drefnewydi, yn 31 oed. Claddwyd hi yn y aladdfa newydd s-er 11aw y dref. Gweinyddwyd wrth y ty ae wrth y bed gan y Parchn D. M. Jenkins, Liverpool, a J. Jones, Machynlleth. Nos Lun, t addodwyci preueth augladdol iddi gan y Parch D. M. Jenkins yn nghapel Milford-road. Yr oedd Mrs Powell ynvn o'r gwragedd mwvaf crel'yddol a diroires. Yr oedd yndli gydgyfarfyddiad hapus o'r oil ellenau antenrheidiol i'wneyd ymge'edd cymhwys i weinidog vr Efengyl, ac n:ae ein hanwvl frawd wedicael coiled d'lesur yn ei mar .volaeth.— Cyfaill. STON^WAKY.—Mehefin 19EIJ, ar ol pvthefnos o gysfcudd o'r bronchitis, Mrs Esther Stonawary, Pontyffyn, Twyny odyn, Merthyr Ty ifil, yn 69 oed. Ba yn a'dod ffydrilawn yn Adulatn am flynvddoedd lawer. Credwn id 'i gaet mfddu coron aur Gwynfa Duw. Claddwyd hi y dydd Llun canlynol yn nghladrlfa y Cefn, pryd v gweinyddwyd gan y Parch D. C. Harris (Caeronwy).

10 CYFARFOD ORDEINIO YN .LLANWETHWL.

AGERLONGAU OAERDYDD.

[No title]

TYWALLT GWAED YN NGHYMRU.

YR APOSTOL PAUL YN NGHYMRU…