Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

CAERLLEON A'R CYFFINIAI7.

News
Cite
Share

CAERLLEON A'R CYFFINIAI7. Dydd Gwener, y 6ed cyfisol, tra yr oeddtren rhad o Bolton yn aros am ychydig fynydau yn ngorsaf Treffynon, disgynodd un o'r enw John Dwyer, 45 mlwydd oed, ac wedi hyuy llithrodd o dan y cer- byd, ac anafwyd ef mor ddychrynllyd fel y bu farw yn union wedi y dygwyddiad. Cymerodd damwain alarus le yn Llandudno yr un dydd trwy i dri o ymwelwyr a'r lie foddi, yn herwydd dymchweliad bad yn yr hwn yr oeddynt wedi myned allan ynddo i'r mor i ymbleseru. Buwyd yn dadorchuddio ffenestr goffadwriaeth- ol o'r diweddar Miss Marie Nesta Williams Wynn, merch ieuengaf Syr Watcyn Wynn, yn eglwys y plwyf, Rhiwabon, dydd Sadwrn, y 7ed cyfisol. Yn Crewe, yr un dydd, cymerodd hen wraig o'r enw Eliza Edwards ddogn o nitro-acid, a bu farw mewn poenau dirdynol. Hefyd, yn yr un lie, yn hwyr yr un dydd, yi* grogodd George Grindley mewn cellar. Dydd Llun, y 9fed cyfisol, dedfrydwyd Mary Evans, Wrexham, i naw mis o garchariad am ladrata dillad o siop yn y dref. Yr un dydd, yn y New Ferry Hotel, Bebington, cynaliwyd trengholiad ar gorff Charles Parry, 56 mlwydd oed, brodor o Pwllheli, yr hwn a ddisgyn- odd yn farw yn sydyn ar fwrdd llong yn yr afon Mersey, a dygwyd rbeitbfarn fod byny wedi d'od oddiamgylch trwy achosion naturiol. Hwyr yr un dydd, derbyniodd dau fachgen o'r enwau John Thomas Dodd a Robert Parry, niwed pwysig yn Moss, ger Wrexham, drwy iddynt gael eu lluchio o wagen ar yr incline perthynol i gwmni y rhoilffordd. Dydd Mawrth, y lOEed cyfisol, dygwyd Peter a Mary O'Brien, gwr a gwraig, o flaen yr Ynadon yn y ddinas :hon, ar y cyhuddiad o ymladd a'u gilydd ar yr heol. Yr oedd y ddau yn adnabyddus i'r heddgeidwaid, ac yr oedd y blaenaf wedi gwneyd ei ymddangosiad ger bron y faine 34 o weithiau yn flaenorol. Y tro hwn rhwymwyd ef i gadw yr heddwch am y dyfodol yn y swm o £10, ;a rhyddhawyd y wraig. 0 flaen Ynadon Llanrwat, yr un dydd, dedfryd- wyd Albert Mead, i bedwar mis o garchariad am ladrata dwy oriawr aur a chadwen. Mae gwraig briod o'r enw Jessie Cooper, 16 rniwydd oed, o Crewe, mewn dalfa am ladrata Y,5 oddiar ei brawd. GOHEBYDD.

NODION O'R GOGLEDD.

ABERDAR.

LLANELLI.