Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

RHYDDHAD ODDIWRTH BESWOH MEWN PUM' MYNYD!! DAVTES'S COUGH MIXTURE. PESWCH, ANWYD, A DIFFYG ANADL. ANHWYLDERAU Y FREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT, Megys Peswch, Diffyg Anadl. Bronchitis, Bolur rwddf; Anwyd, Poeri Qivaed, Colli'r Llais, Pris trygm, Influenza, Asthma. Caethder. NEWYDD DA! T BAWB sydd yn dyoddef oddiwrth yr anhwylderau uchod. miloedd yn eu hanwybodaeth yn dyoddef acyn nyehu oddiwrth anhwylderau y treat, yn pesychu bron-yn ddibaid, ac yn colli eu cwsg gan ddiffyg anadl, heb ymofyii am feddvgin- laeth; acohcrwydd hyny, ya uiweidio ae vu gwanwhu eu uyransoddiad. DALIED Y CYFRYW SYLW. X ma.e meddyginiaetli sicr ac eft'eithiol wedi ei dyfeisi# i rinwedd aichusol VP un y mae canoedd yn barod i dystiolaethu— D AVIES'S OOUGH MIXTURE °nA Sjn dog" ei;.P'ofi ei ddylanwad union n „ „•? rhyddhauy ttiom, yn elirio y llais, yn cynesu ac vu eryihau y lrest, gan weithio pob anwyd a chrygni ymaith amvyd na pheswch, ond gofalu foil potelaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. BYDD POB DYX YN FEDDYG I'W DEULlT At holl anhwylderau y gwddf, a'r frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrtli law. Beth ydyw y Feddyginiaeth Fawr Gymreig at Beswch a Brest Gaeth r—Vavies » Cough Mixture. JfilS! ey'Y«'y»aswr |r°reu i bawb sydd yn cael ei liino gan I)diftyff Anadl?—Daincs s COUQII Mixture. A w > duoch chwi pa beth a ddylid ei pr.vmeryd pan y bydd Anwyd c-wvnt vn fvr?enny y? sochion, y ffroen'au yn liawn, a'r gwynt yn fyr ?—Davi.es s Cough Mixture. 4 beth ydyw y ddarpariacth oreu at ryddhau y fflem ac esmwythau Brest ddolurus ? Davies s Cough Mixture l a beth a iaeha y Dolur Gwddf ar unwall -Davies's Cough JJfixt1we. ■' PA Tj E Y JIAK Davies's Cough Mixture i'w gael ? Gan bob. Druggist, mewn potelau, Is. ] Jc., 2s: De., a 4s. 6e. (Y mac ^CI7n arbediad trwygymeryd y poteii mwyaf). tiofalor fod enw HUGH DAVIES" ar stamp y Llywodraeth. Gyda r Parcel Post., unrhyw faintioli, 3c. yn rhagor. TYSTIOLAETHAU. I)ywed Mr J. Breese, cariwr coed, Llanbrynmair'" Cefaia hollol laohad oddiwrth anwyd a pheswch trwm drwy gymeryd nn botel. Dywed H. Davies, Cwinecmry w Farm, Glasbwll" Gwnewch y delnydd a fynoeh o ty enw i. Nis gallat ganmol prormod ar eich l'atent Cough Mixture. Tybid fy mod yn ngatael y darfodedigaetli end trwy ejweryd eich meddypriniaeth, dyclnvelw vd ii i'mcydawn leciiyd-. Rhyddhaodd y tHem, gadawodd y peswch Ii, a clicfais liollol iachad oddiwrth ddifiyg anadl." Dywed y Parch LI. B. Roberts., Ffestiniog :— Dan ochain anwyd yn nychu—a'r limt/s Yn rhyw lesg weithredu; Mwy cais trwy y Cough Mixture cu, Ocs o iechyd ddibesyc1111 DAVIES'S PILLS AT DDIFFYG TRBULIAP. Beth ydyw y foddyginiaeth oreu at Ddiffyg Treuliad Tonic and Antibilious Pills. lietli sydd yn ieddyginiaeth cffeithiol at boen ya yr Ysgwyddau ? Tonic and Autibilions Pills. A oes meddyginiaeth at Iselder Ysbryd? Oes—Davies's Tonic and Antibilious Pills. Beth ydyw y ddarpariaeth fwyafeffeithiol at godi yr Arehwaeth at Fwyd ?—Davies's Tonic and Antibilious Pills. Y MAE Davies's Tonic and Antibilious Pills o werth anmhrisiadwy i bitwb sydd yn dyoddef oddiwrth y Clefyd Melyn, Curiad y Galon, Diftyg Treuliad, Pocn yn y Pen, Blieumatism, y Ddanodd, Neuralgia, a Siirni yn yr Ystumog, &c. Maent yn hawdd eu cymeryd, yn ddyogel hollol i bob oed a rhyw. Aid ydynt yn achosi y poen lleiat' yn eu heff'aith av y corft, ond gweithiant ymaith yr atiechyd, gan Buro y Gwaed yn hollol oddi wrtu bob anhwylder sydd yn achosi toriad allan, &c. JSiddylai neb sydd yn dyoddef Gwondid a XycUdod, Diffyg Awydd at J'wyd, Iselder Ysbryd, etc., fod liebddynt, gan eu bod yn codi vr Arehwaeth at Fwyd, ac yn cryfhau y Nerves a'r Oortf yn !{ylfrcdinol. BRISTOL HOUSE, MACHYNLLETH. Bum yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Treuliad a phoen yn yr Ystumog ac yn y Cetn, Diffyg Arehwaeth. ac Iselder Ysbryd am tisoedd; ond galwodd cyfaill fy syJw at DAVIES'S PILLS.' Cy- raerais ddau flyoliaid, a ehefais adferiad trwyadl. Ydwyf, &c., WILLIAM WILLIAMS. MEWN BLYOHA U, Is. He. A 28. 9c. T'w cael gan bob Druggist, nen anfonir blvchaid drwy y Post oddiwrth y l'erehenog ar dderbyniad eu gwerth mewn stamps. Parotoedig yn nnig gan HUGH DAVIES, A.P.S., Chemist (by Examination), .1 71), MACHYNLLETH, Mf dallist of the South London School of Chemistry and Pharmacy QuSlified Dispenser of Medicine of the Av itliecaries' Hall, Londpn 8.2,84.1% y (IRDDORIACTH DI\VEDB1\nA[f A GYHOEDDWYD GAN — HUGHES & SON, WREXHAM. Os na bydcl Llyfrwerthiar mewn cymydogaeth.anfomni tin Cyhoeddiadaw driey y post ar dderbyniad gmerth yr areheb mewn stamps neu Postal Order, ynghyda'r cludiad. YN AWR YN BAROD, Ceinion y Gan—AIL GYFROL JPris mewn Amlen, Is.; Llian, Is. 6e. (Neu yn Rhanau, pris 30. y Shan.) YN CYNWYS:- RRAIi 5.-Tri Dellawd.-Y Wers Sol-ffa; Y Ddau Forwr; Betty "Wyn fy Ngliuriad. EHAU 6. — Caneuon. — Gogoniant i Gymru Wjrt ti'n colio'i' lloer yn codi; Peidiwch a with fy Nghariad; Y Gwcw ar y Fed- won Bocd ysbryd ein cyndadau; Y pwn ar pcfu yr i Y Fenyw fach a'r Beibl mawr. RHAN 7.—Tri Deuawd.—Y Ddeileii ar yr afou; Y Cliwaer a'r Brawd; Y Gareg-ateb. RHAN 8.C{lnetlon.-Hen Wlad fy Nhadau; Dyna'r dyn aiff a hi; Mae acen y g'lomen; Gwncwch bobpeth yn Gymraeg; Cryd gwag fy mhlentyn yw. JUST ISSUED-Handsomely bound in Cloth, The People's Edition" OF THE GEMS OF WELSH MELODY PRICE 7s. 6d. Con taining a Selection of popular Welsh Songs, with English and Welsh Words, and Symphonies and accompaniments for Piano or Harp for 100 pieces. By JOlIN OWEN (Owain Alaw.) (Thefouner handsomely-bound Presentation Vol- ume may still be had, price 12s. 6d.) '7- .r CANEUON. P,, ( Yr oil yn y Ddcm Nodiant. Pris Ce. yr un; drwy y Post, 7c. rtHIF.. 54. Man i Ganu—Singing Still: Deu- awd i T. a B., gan Oicain Alaw. 55. Ffarwel-Farewell: Can i Bari- tone, gan T. Price, A.G. 50. Corn y Glyn-The Quarry Horn: Can i Denor, gau AllIw Llyfnwy. 57. Yr Hen Gymraeg i mi: Can i Denor, gan Pedr Alaw. 58. Pinacl Anrhydedd: Can i Bas neu Baritone, gan 11. S. Hughes. Z, 59. 0 Lili DIos: Deuawd i leisiau cyfartal, gan R. S. Hughes. 60. 0 rhowch i mi fy ngloew gledd- 0 give my Sword to me: Can i Bari- tone, gan Gwihjm Lon. Gl. Seinier yr Udgom grymus: Deu- awd i Ddau Fas, neu Tenor a Bas, gan Bellini. 62. Yr Esgid ar y Traeth-The Shoe upon the shore: Can i Soprano, gan Gwilym Gwent. 63. 'Roedd ganddi goron Flodau: Can i Denor, gan Alaw Tihondda. z;1 04. Hen Alawon Gwlad y Gan: Can i Denor, gan Alaw llhondda. 65. Y Tri Bugail—The Three Shep- herds: Triawd, i Tenor, Baritone, a Bas, gan Hugh Davies, A.C. [CANEUON ERAILL I DDILYN.l CAN GYMREIG BOBLOGAIDD. • "H I R AETH:" ("HOBED 0 HILION") WEDI EI. THKEFNU A'l CHYNGHANEDDU GAN D. JENKINS, MFS. BAG. Y geiriau gan CEtRIOG. Y ddan Nodiant ar yr un copi, Pris CHWECHEINIOG ANTHEM" GEN ADOL (MISSIONARY ANTHEM), NEWYDD A PKOBLOGAIDD. Gyda geiriau Saesoneg a Chymraeg. Sol-ffa, 2c, H.N. 4c OYDGAJSR DDIRWESTOL (TEMPERANCE CHORUS), "AWN, A MEDDIANWN YWLAD" (WE'LL MARCH AND POSSESS), Geiriau Cymraeg gan ANTHROPOS; Geiriau Saes. oneg gan y PARCH D. ADAMS, B.A. Sol.ffa, 2c.; Hen Nodiant, 4c. Gellir cael y C yd gan uchod wedi ei drefnu i Bross Band. Bydd hyn yn help i'r cantorion mewn Gwyliau Dirwestol. ANTHEM Y CYNHAUAF (HARVEST ANTHEM). Sol-ffa, 2c. Hen NodiaLt, 4c. NODIAD.-Mae yn yr Anthem hop Driawd prydferth i Alto, Tenor, a Bass. Pob archebion, gyda blaendal, i'w hanfon at yr awdwr, D. JENKINS, Mus. BAC. (Cantab), ABERYSTWYTH. Y BOARDING SCHOOL OREU (AC YN OL Y MAXTIUSLUN) Y KHATAF I PEIBION UHlKNi CYMHEtM. Y mae eyfnewid eanol gwlad am awyr y mor yn well nag unrhyw feddygiaeth i bobl ieuaiuc." Y mae by w mewn tref fawr ynddo oi hun yn addysg werth- fawr i feehgyn gwledig." ARNOLD COLLEGE, SWANSEA PRINCIPAL REV EDGAR WILLIAMS, M.A. (Glas ), B.D. (Edin.) MAE yr Ysgol hon yn parhau yn hynod lwyddianus mewn dai-paru bechgyn ai- gvfer arholiadau parotoawl y (iyfraith, Meddygwriaeth, Fferylliaeth, y Civil Service, y Coiegau Duw- inyddol, y Training a'r University Colleges, &c. Mao J1 (ni fethodd neb) wedi liwyddo oleni (1883). ISid ocs yr un ysgol yn raeddu inanteision gwell i ddarparu bechgyn ar gyfer yr arianfa a swyddfeydd masnachol. Telir sylw avbetiig i French, Llawfer, Book-beeping. Commercial Knowledge, a Correspondence, yn diftyglOn neiJIdnol meWn gramadeg. aeen a sain y Saesoneg, sydd yn naturiol i feehgyn Cymrcig. Y mae dosbarthiadau mewn Mesuroniaeth, Tir-fesureg. ac Elfenau Amacthyddiaeth, ar gyfer bechgyn sydd i fod VII ainaethwyr. 'SWANSEA ROCX PERMANENT BVILDING SOCIETY, CADEHiYDD-PAKCH B. WILLIAMS, Abertaw.v. AEIAN AR LOG. DERBY I'll; unrhyw symiau o arian gan y Gymdeithas uchod. Khoddii' llog o BEDAIR PI NT y cant am symiau o dan £ 25, a PHEDAIR PUNT A ClIWEl GAIN y cant am symiau o £25 iti,ooo, a'r yinrwymiadau dyoge!af, J'n oly gyfraith Seneddol am danynt. Rhoddir PUM' PUNT y cant a rhan o'r elw i feodianooyr paia up shares. Rhoddir benthyg unrhyw awm ar Mortgage ar dai nen diroedd, a gellir cael 20 mlynedd i ad-dalu, os dewisir. 'J'elir treuiiau y Mortgage gan y Gymdeithas. Ymofyner a'r Ysgrifenydd,—Mr T. H. DAVIES, 18, Union- gtreet, Swansea. 28.3.84.r Cymdeithas Adeiladu Mertliyr a Dowlais Sefydlwyd 18í2.-Cortforwyd dan Gyfraith Seneddol Cymdeith- asau Adeiladu, 1S74. Prif Swyddfa 34, Victoria Street, Merthyr Tydfil Cadeirydd—THOMAS WILLIAMS, Yaw., Y..1I. YMAE y Gymdeithas uchod yn barod i roddi bentliy ar Mortgage, ar y rllybudd byraf, Symiau o jBlOO i £10.000, 'w talu yn ol yn Gyfranau Misol jieu Cliwarterol. Mae tabl yr Ad-daliadau, y Treuiiau Cyfreithiol, a thai Surveyor, wedi eu gostwng Jawer iawn. MAIi'B GYMDEITHAS YN AVYR YX CYNYG MANTEIS- ION ARBE-NIG I FENTHYCWYR. trwy tod yr Ad-daliadan a'r Costau Deehreuol wedi eu lieihau- gymaint. Cedwir y Uirgelwch LlwyrM'. Am Eanylion, ymnfyner a Mr E. ROBERTS, Yagrifcnydd, yn Swyddfa y Gymdeithas, 34, Victoria-street, Merthyr Tydfil', 18.1,84.r. _C'9 AC UCHOl) YN WYTHNOSOL, — Gall personam cWii perthynol i un o'r DDAU R YW, eniil y swm uchod vn hawdd ac yn onest bob wythnos, heb i hyny yiuyrid o gwbl a'u galwedigaethau presenol. Am fanylion, &c„ anitrauer envelope, gyda chvfeiirad peisonoi arno, i K\'ANS, WATTS, AND COMPANY (1'. 627), Merchants, Birmingham, Mac him pn 8.11,84.r, Y mae y Dandelion Extract a gynwysir yn Mheleni Dr King, drwy ei weithrediad tra adnabyddus ar yr Ysgyfaint (y cilchweryn pwysieaf yn yr holl gorff), yn aeliosi i'r didoliadau corfforol i vl'deg mewn trel'n veolaidd, ae mewn eysyllt- iad a'r Tonic Inrl"edient,<, yn cryfhau yn ddu.tawr, ac felly yn cynat py rth mawrion y corft mewncyflwr addas i sicrliau iechyd da. Gwevthir nwy gan unrhyw Gyffyrydd vnown blyehau Is! lie, i la. 9c. yr un.