Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

-r- Dedicated by special penni8sion to Her Majesty the Queen, In the press, and will shortly be published, IN ONE LARGE VOLmrE ROYAL 8VO., 'PRICE 10s. 6d., THE TRANSACTIONS OF THE ROYAL NATIONAL I1STEDDF0B OF tSSS. CONTAINING:- An Introduction. giving a History of the Eisteddfod. The Prize Poems and Essays, with the Adjudications thereon. The Addresses of the Presidents. Description of the Meetings. Opiniolls of the Press. A complete Report of the Choral and other Musical Competitions, with the Criticisms of Sir George A. Maefarren and the other Judges. The Award of Mr Alma Tadema, R.A., and Mr Wedmore on the Art Productions. The -Names and Addresses of the Successful Competitors in all the DepartmentsPoetry, Prose, Musie, and Art. With Detailed Particulars of everything that was interesting in relation to the Meetings. AIMst of the Subscribers will appear at the end oftlie Volume. All orders to be sent to the Editor, Mr D. TUDOR EVANS, Bank Chambers, Cardiff. P.S.—The Committee have decided upon issuing a certain num- ber of volumes in a cheap form at lis. each, in order to meet the circumstances of those who cannot afford half-a-ffuinea. As the issue will be limited, early applications, accompanied by postal orders, are recommended. 6.p.a. Collegiate School, Milford Haven. CONDUCTED by the Misses THOMAS, trained at the Milton Mount College, and holding Certificates from the College of Preceptors, South Kensington, &c. Domestic department under the superintendence ofMrs Thomas (widow of the late Rev Evan Thomas). The house secured is well situated in Hamilton-terrace, com- manding an extensive view of the Haven, and in every way calcu- ated to insure the health of thepnpils. The Half-term commences Wednesday, April 30th, 1884. Pupils prepared for public examinations. 11. i.840 PELENI LLYSIEUOL KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rliwymedd, Gewynwst, a Dolur y Wyneb, TREIWCH BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn y t;9" tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, ac y maent wedi en treio gan filoedd, ac wedi en datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd. Cymeradwyaeth oddiivrtlv J. Balbirnie, Ysw., M.A., M.D., darlithiwr ar Ddansoddiaeth, ac CAvdwr Traethawd ar y Turkish Bath, <tc. Yr qvilt ivedi profi y Peleni sydd yn myned wrth yr enw Peleni Llysieuol Kernick, ac yr wyf yn gwybod beth sydd ynddyni. Yr wyf hefyd wedi profi eu heffeithiau. Gallaf ddwyn tystiolaeth wirioneddol eu bod yn rhydd oddiivrtli sylweddau metelaidd a witveidiol; a gallaf eu cymeradwyo fel y peleni agor- iadol goreu i'w cymeryd rhag bol-rwymedd. ag a wn i am danynt. Arwyddwyd J. BALBIRNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o f'ymeradwyaethan ereill llawn eystal. Y mae PELENI KERNICK yn cryf- hau a bywiocau yr holl gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neillduol mewn pertbynas i ym- borth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y feddygin- aeth oreu sydd wedi eu darganfod. Gellir eu cael gan unrhyw fferyllydd, neu gan Ddir- prwywyr penodedig. mewn blycban Is. ltc, a nc. 2 gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisenau Llysieuol Kernick I LADD LLYNGYR. YMAE y Teisenau hyn y feddyginiaeth fwyaf effeithiol i ladd Llyngyr sydd wedi eu cynya i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn eu heffaith, fel y gall plant o bob oed a sefyllfa. eu cymeryd gyda'r dyogelwch uiwyaf. Y maent hefyd mor wasanaethgar b!ant o gylia gwan, a gweddau llwyd, gan ei fod yn cryfiiiiu y cyfansoddiad trwy greu arcbwaeth. Igg* Pe byddai rnamau yn gwybod gwerth y Teisenau hyn, fyddai dim un teulu hebddynt. I'w cael mewn blychau Is. lie. an-c. yr un, gan y dirorwywyr sydd yn gwerthu Peleni Llysieuol Kernick Byddwch ohllls i weled. fod yr enw ar.bob sypyn sen tiwch. 1- UN DEB YR ANNIBYNWYR CYMREIC AM 1884. CADEIRYDD Y PARCH W. ROBERTS, LIVERPOOL. CYNELIR Cyfarfodyddyr Undeb cleni yn LLANELLI, Gor- phenaf 28ain, 2!)ain, a'r 80ain—(liwrnod yn gynarach yn yr wytliiios nag arfer, ar gyfrif amgylchiadau lleol. Cyferfydd Pwyllgor yr I'ndeb yn Ysgoldy y Tabernacl am 8 c; r glocli prvdnawn ddydd Llun; o dan lywyddiaeth y Parch D. Grjf- fitli, Dolgellau. Nos Lun, am 7 o'rgloeh, yn y Tabernacl, traddodir Pregethau yr Undeb gan y Parehn W. Emlyn Jones, Treforris, a D. M. Jenkins, Liverpool. Boreu dydd Mawrth, am 7 o'r gloch,eynelir Cyfeillach Grefyddo yn Ebenezer, o dan lywyddiaeth y Parch R. Thomas, Hanover pryd y darllenir Papyr ar "Brofiad Crefyddol," gan y Parch J. Foulkes, Aberavon. (tr Am yn Nghapel Als, Anerchiad y Cadeirydd, y 1 arch Roberts. Dilynir ef gan y Parch T. Lewis, 15.A., Bala, a Phapyr ar Arweddau Presenol Dnwinvddiaeth." Am 2 o'r gloch, yn yr un He, darllenir Papyr gan y Parch E. Herber Evans, Caernarfon, ar "Eiu Dyledsvvydd fel Enwad yn wyneb Cynydd Addysg Uwchraddol yn Nghymru." Am <() cynelir y Cyfarfod Cyhoeddus yn y Tabernacl, o dan lywyddiaeth H. Richard, Ysw., A.S., pryd y traddodir areithian gany Parch T. Nicholson, Dinbych, ar "Trueni Cymdeithasol ein Gwlad, a'r Fcddygilliaeth;" y Parch R. Rowlands, Aberaman, ar Yirigyscgriad Personol ein I'obl Ieuainc i Wasanaeth Crist;' y Parch i{. S. Williams, Betliesda, Arfon, ar Setydliad Gwladol o Grefydd fel y mae yn Rhwystr i (fydweithrediad Cristionogion;" y Parch T. Hecs., ),])., Abertawy, ar '• Ddylauwad y Cymry ar y Gcnadacth Dramor." Boreu Merelier, am 7 o'r gloch, Cynadledd yn Ebenezer,a plircg- ethu ar hyd y dydd yn y gwahanol addoldai. Cymerir rhan yn ngweithrediadau y Cyfarfodydd gan y Parehn R. Lumiey, Trevor; J, Morris, Pontygol; li. James, Llanwrtyd; T..T. Morris, Aberteifi; Mri J. Evans, Croesos<vallt; a Wr. Sconr- field, Whitland. Trcfna y Pwyllgor Lleol fod Cyfarfod Dirwestol i'w gynal. Derbvn'ir y easgliadau a'r Tanysgrifiadau gan T. Williams, Ysw., Y.H..C}wao)odygarth.Merthyr. Cyhoeddir Adroddiad cyflawn gan y Pwyllgor, pris Swllt, a'r archebion am dano i'w lianfon at Rev. H. Jones, 23. Harland-road, Birkenhead. R. THOMAS. •) 1 2.84.P. J- B. PARRY, f Ysgn. H. JONES, J UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMREIG DY^ICNIR arbawb, gwyr lien a gwyr lleyg, fwriadant ddyfod D i Gyfarfodydd yr Undeb, ac yn ymofyn darparu llety iddynt anfon eu henwau a'n cyfeiriad yn egllll' a lIawn erbyn neu ar a (,.gltii- Gorphenaf 7fed, i un o'r Ysgrifenyddion, yn ol y cyfeiriad isod, ac hefyd hysbysu 08 bydd ganddynt ryw g-yfcillion v dewisant aros syda hwy. Drwy wneyd yn ot yr hysbysiad hwn arbedir llawer o draffertli i ni, ac anhwylusdod i ereill. Dros y Pwyllgor Lleol, T. JOHNS, 10, Greenfield-terrace, Llanelly, ) ,T. WILLIAMS, 11, Greenfield-terrace, Llanelly, f Ysgn. D. WILLIAMS, 5.5, High-street, Llanelly, J 3.6.p. UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMREIG CYFARFOD DIRWESTOL. 1VTOS Sadwvn, Gorplienaf SGain, cynelir Cyfarfod Dirwestol yn njylyn a'r Undeb. yn Kghapel Als. Uymerir y jjadair gan W. Williams, Ysw., Llundain. Yr areithwyr ydynt y Parclm LI. B.' Roberts, Caernarfon, a H. Jones, Birkenhead. 13.0.r "Y CWMWL TYSTION." HOLWY'DDOREG ar Ilanes Teulu y Ffydd-Abel, Enoch, Xoali, Abraham, Isaac, Jacob,-Joseph, Moses, Caleb, Josua, Debora a Barae, Gedeon, Jejplitha, Samson, Samuel, a Dafydd-a Gorchest-g'ampan a dyeddet trwy Ffydd, mewn 0 o benodau. Y Trydydd Arerratliad—y 9fed, lofed, Ueg*, a'r 12fed Fil. Pris tic.; gyda'r post, CJo.; neu 0 am 3s. Co., a 27 am 10s* yn free gyda'r post. I'w gaelgauyr awdwr—JOII^ JONKS, liiariffiwc, Brynaman, R.S.O., South Wales. 2.5.r. SADDLER YN EISIEU- Y'S EISIEU ar unwaitli, dyn sobr a rvhrofedig fel Collar a harness maker. Os yn gyfarwydd. a gwneyd qfter at was- anaeth glorcydd, goreu oil. Gwaith sefydiog. Ymofyner trwy lythyr, gan nodi y gyflog a phob manylion, a William 1 owell, Saddler, &o„ 50, High-street, Merthyr Tydfil. n.M.S-t.w. NG; PRICES ON APPLICATION" 0 CORRUGATED IRON Cg. CHURCH. LANE,WOLVERHAMPTON. PA BETH A DDYWED Y CYHOEDD? M A ( MEDDYGINIAETH HYNOTAF YR OES BEESENOL YW QUININEBITTERS GWILYM EVANS. "Yr hyn a ddywed pawb, gwir yw." BETH YW Y QUININE BITTERS? PHYSIGWRIA ETH lysieuol enwog, wedi ei cliymysgu yn V modd mwvaf celfvd'dydgar a ffodus ag y mae yn bosibl, yu eynwys elfenau' gvveithgar y llysiau a gydnabyddir yn gyttredin y mwyaf rhinweddol o holl lysiau arferol yn y gelfyddyd teddygoU ™f (MTIKfXE, SAliSAPARILIiA, OBifTIAls', P.URDOCK DANDELION, LAVENDER, a. SAFFRON. Beth ydyw eu gweithrediad ? Cynorthwyant draul yr yinborth, trwellhant a hwylusant y cylchrediadau, crythant y giau ar cvhyrau, purant a Ifrwythlonant y gwaed, bywiocant yr ysbryd- o'ed'd, ac adlonant y meddwl a'r tymheiau: symudant ymaitli rwystrau ac atalfeydd yn yr ertnigau bywiol, Maent yn rhodd* tone i'r holl gyfundrefn, Nerthant y rhanan gweimaid yn y cyfansoddiad, ac oherwydd hyny, y rliai mwyat agored 1 anwydew a'u canlyniadau. Am eu bod yn gwneyd hyn, y maent wedi emU iddynt en liunain y gymeradwyaeth uchelat tel y meddyglya mwyaf cyfaddas ar gyfer pob math o wendidau a sefyllfa lsei, nychlyd, a marwaidd, t j A oesdynionobwvsachymeviadwedirhoddi iddynt gymeradwy- aeth am V pethau hyn? Oes. y mae gan Gwil.YM EVANS ganoedd o lyu'yrau eymerad\vyol i'r QULS'INE BITTERS.oddiwrth Veddygon. Fferyllwyr, Pencadbeniaid, Offeiriaid, Gwemidogion, Canw'yr, Masna'chwyr cyfrit'ol, a dynion credadwy yn mliob dosbarth, o'r rhai sydd eu liunain wedi eu proh yn rhinweddol yn mliob sefyllfa ac yn mliob amgylchiad. Dyma engraiftt deg o tarn Cymry America ar Ql I NINE BITTERS GWILYM EVANS: — "CLOD l'n. HWN Y MAE CLOD YN DDYLEDITS." Allan o'r Drych, America." "46, Sheridan-street. Wilkesbarre, Pa- "Rhagfyr26aiH. FY A N'WYT. GYD-OENEDL.-T mae clod yn ddyledus GWILYM EVANS, Llanelli, ar gyfrif ei feddyginiaeth ryfeddol dda set y QUININE BITTERS, a brofodd i mi yn lion d ei addewid mewii cysylltiad a rhan holaeth o'r anhAvylderau a enwir yn y Driich, set iselder ysbryd, curiad, y galon, teimlad blinedig- a chyso-lyd, y gwaed yn tori, diffyg treuliad, gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bvvyd, diffyg archwaeth at fwyd, ty Vstumo" yn chwyddo, brathiadau disymwth yn iy oclirau nes methu braidd anadlu, ysgafnder ynly mhen, &c. Rhwng.yr holl flinderau hyn, yr oeddwn ddau lis cyn y Isadolig yn ei theimlo hi vn orchwyl caled i gerdded i fewn i'r gwaith. heblaw ty mort yn eorfod eis'tedd lawerg waith ar hyd y dydd dan effeithtau yr anhwyl- drrau • oud un diwrnod, pan ar lawr, wedi methu gau gnriad y n-alon daeth i'm cof am QUININE BITTERS GWILTM EVANS. a phenderfynais yn y fan, os cawn l'yw I fyned allan yn y pryd- nawn, y gWnawn dreial arnynt, ac telly y bu. Nid cynt yr ymolchais nag yr aethuin i store T. B. Thomas, ar Brewery Hill, lie y mae cyflawnder o'r feddyginiaeth uchod ar worth, yn bur fel y mae yn tarddu yn ffynon fawr Llanelli deg, Yn awr, ehwi sydd vn teimlo oddiwrth yr anhwylderau uchod, gwneweh brawl arnynt; sicrhaf y byddwcli cliwithau, mewn canlyniad, yn alluog i ddwyn yr un dystiolaeth." Yr eiddoch yn onest, "THOMAS T. DAVIES. Pa ddoluriau yw y rhai y mae y BITTERS hyn yn gyfaddas ar eu cyfcr? Anhwylderau y giau. doluriau yr atu ar arenau, clefydau y ddwyfron. malldraul y cylla, anmhurdeb a gweudid yn y gwaed, &c. Y mae pob un o'r rhai hyn yn achosi llawer ia\vu o anhwvlderau ereill yn ngwahauol ranau o'r corff. Y mae rhinweddau y llysiau sydd yn y QUININE BITTERS yn umon- gyrchol yn nerthu, yn puro, ac yn symud rhwystrau yn y rhanan llyn, ac felly yn dileu yr achos; o ganlyniad, y mae yn iaohau llu o ail ddoluriau. i„- Pa fodd v mae ei geisio, a bod yn sier .ein bod yn cael y gv> ir BITTERS? Gofyner fel hyn, Potelaid o QU1NIXE BITTERS GVVILYM EVANS, a gofaler am weled— 1* Fod enw GWlLYM EVANS, F.C.S., M.P.S. yn ysiriifenedi0- ar stamp y Llywodraeth ar wddf pob potel. 2. Y mae enw "GWILYM EVANS' Q CI NINE BITTERS" ar bob label. 3. Nid oes un botel i'w chael dan 2s. 9c. yr un os cyaygir i cliwi werth chwecheiniog neu swllt, byddweh wybyddus mai twyll a tfugind ydynt. „ 4. Sa chymerwch eich eynghori gan neb l gymeryd unehyw taUi o gymysg arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawn mor rhinweddol ae yn rhatach. Esgus gwael a thwyllodrus yw hwna. Cofier mai pethau da yn unig yr ymdrecliir eu lietelychu, ae y mae lluaws mawr o efelychiadan i feddyginiaeth ardderchog a diha'al QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory Llanelly. G werthir mewn botelau 2s. 9c. a 4s. fie. yr un. neu canes 12s. 6a yr un vn eynwys 3 botel 4s. fic. Y mae botel 4s. 8c. yn eynwys ddwy'waith'gym'aint a botel 2s. 9c.; felly, gellir arbed swllt.. D.S.—Os t.eimlir anhawsder i'w pwrcasu, gellir ei gael oddiwrth yr Awdwr vn (UUdi'Hul, trwy y Parcel Post, aw y pnsoedd a nodwyd,